De rots van Gibraltar

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

za 17 sep 2011, 16:27

De Rots van Gibraltar
De eerste twee foto's zijn de foto's die je het vaakst ziet van de rots van Gibraltar, de derde en de vierde foto zijn minder vaak te vinden maar wel het interessantst om te zien als we het gebied vanuit de EU-geologie bekijken. Op de derde en de vierde foto zijn niet alleen de rots te zien maar ook de baai van Gibraltar, De vallei van Gibraltar en de Zee van Alboran (het westelijk deel van de Middellandse Zee).

De rots van Gibraltar lucht foto
 

Tarikberg, Jabal Tariq- de Rots van Gibraltar
 
What do you see? What do you sea? What don't you see? What dont you sea? (Niet te vertalen)
 

De rots van Gibraltar is een zeer grote monolithische kalkstenen voorgebergte
Het zuidelijk deel en de punt van de rots heet Europa Point en het is daar zo vlak dat er een cricketveld op ligt wat de naam Europa Flats heeft gekregen. Op het verhoogde gedeelte wat dichter bij Gibraltar ligt is ook een vlak stuk te zien. Hoe kan zo'n stuk vlak bij de rots zelf, die spectaculair recht naar boven oprijst zo vlak zijn.  Misschien wel het meest interessante deel wat betreft de plasma (Electric Universe) geologie theorie over dit deel van de Rots van Gibraltar zijn de gebogen/gewelfde delen in de oostzijde van de rots. In deze delen zijn sporen van EDM's  Electric discharge machining ( ook bekend als eroderen, vonken, branden, zinkvonken of draadvonken, is een proces waarbij een gewenste vorm of contour wordt verkregen met behulp van elektrische vonkoverslag) te vinden, een aanwijzing voor gEUlogie. Op het bovenste vlakke gedeelte zijn ook deze curves, die vergelijkbaar zijn met gedeeltes van lagere stuk, te vinden. U vindt deze curves overal langs kusten. Niet vanwege erosie, maar vanwege gEUlogy. Zijn de stranden er door het zand of is zand er als gevolg van de stranden? Aan de westelijke zijde van de Rots van Gibraltar heeft zich een verbazingwekkende hoeveelheid zand opgestapeld en ligt het daar in een hellende vorm naar beneden. Hoe is die hoeveelheid zand daar gekomen en hoe bleef het al die miljoenen jaren daar liggen?
 

Jabal Tariq was de Moorse / Arabische naam van de Rots van Gibraltar en betekent van de Rots van Tariq
 
De Rots van Gibraltar is een enorme kalkstenen monoliet die opvalt in zijn omgeving. Het is een speling der natuur. Toch kan niet worden overwogen de rots los te zien van de geologie van zijn omgeving, want in zich een elektrische universum zijn ze heel erg met elkaar verbonden. De geologische verklaring voor de oorsprong van de Rots van Gibraltar echter is een gok en zal altijd zo blijven. In de foto hierboven van de Baai van Gibraltar en de Gibraltar Canyon zien we gEUlogy bewijs van wat bijgedragen heeft aan deze verbazingwekkende geologische vorm.
De twee rivieren die in Gibraltar baai uitmonden maken deel uit van de elektrische ontlading gebeurtenis (Lichtenberg patronen) die deze baai (krater) gevormd hebben. Hoe kan water al dat land weg gerodeerd hebben en dan ook nog in de cirkelvorm die het gebied nu heeft. Er is zelfs in de rechterbovenhoek van de afbeelding een rim shot (weet geen vertaling) krater te zien.

Mons Calpe was de Romeinse naam voor de rots van Gibraltar
 

Peñón de Gibraltar is de Spaanse naam
Hier op bovenstaande foto kan je het gebied van de lage heuvels zien, overal in de omgeving van Tariffa stijgen de bergen en heuvels in de lucht overeenkomstig de Lichtenberg figuren die zo kenmerkend zijn voor een grote en krachtige elektrische ontlading.
 

De pilaren van Hercules volgens sommigen overleveringen is de rots van Gibraltar één van hen.
 

 

De locatie van een van de pilaren van Hercules, de rots van Gibraltar?
 

 
Geologie suggereert dat de Rots van Gibraltar een breuk in de aardkorst is waar de lagen en mineralen waarvan het is gemaakt zijn omgedraaid (op zijn kop staan). Hoe kon dit gebeuren op deze precieze plek en niet ergens anders ? Hoe kan het gebeuren in zo'n klein gebied (3x2 mijl)? Zo klein dat het postadres Gibraltar is, Gibraltar waar de lokale postzegels slechts 0,05 pence kosten een paar jaar geleden. Waarom ziet het eruit alsof het recht uit de grond omhoog is geschoten. Waarom is de ene kant verticaal, bijna recht omhoog, met veel zand onder aan de voet terwijl de andere kant schuin naar beneden afloopt?  Waarom heeft het twee hoge pieken aan beide uiteinden en een lagere geholde rug in het midden. Vergelijkbaar met kalkstenen heuvels in Malta? Vooral als ze zijn gevormd door verschillende gebeurtenissen.  En wat is de kans dat er een raadselachtige "breuklijn" ook nog dwars door de rots van Gibraltar loopt ? Deze "breuklijn" is te zien tijdens de great Siege Tunnel tours op Gibraltar.
Quote:
Azores-Gibraltar Transform Fault
De Azoren-Gibraltar Transform breuklijn, ook wel de Azoren-Gibraltar is breukzone (Azores-Gibraltar fault zone  AGFZ) is een belangrijke geologische breuk, die in oostelijke richting loopt van het oostelijke uiteinde van het Rift van Terceira in de Azoren, door de Straat van Gibraltar in de Middellandse Zee.  Het maakt deel uit van de tektonische grens tussen de Euraziatische plaat en de Afrikaanse Plaat. Het uitsteeksel ten oosten van de Straat van Gibraltar is lastig te begrijpen en wordt momenteel beschouwd als een "diffuse" grens. Die ergens in de buurt van het Italiaanse schiereiland ligt. De breuk heeft een rechts laterale beweging en beweegt ongeveer 4 mm (0.16 in) per jaar.
 

bron : http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=358.0
en origineel:
 
The Rock of Gibraltar
 

The Rock of Gibraltar aerial photograph


The Rock of Gibraltar - these first 2 images are the normal photographs you will see of the the Rock of Gibraltar but the 3rd image and 4th image you wont see and they are perhaps the most important to start with. When considering the geology and gEUlogy of not just the the Rock of Gibraltar but the Bay of Gibraltar, the Gibraltar Canyon and the Alboran Sea (the very western part of the Mediterranean Sea).
 

Mount of Tarik, Jabal Tariq - the Rock of GibraltarWhat do you see? What do you sea? What don't you see? What dont you sea?
 

The Rock of Gibraltar is a very large monolithic limestone promontoryThe southern section and tip of the Rock of Gibraltar is called Europa Point and it is so flat that it has the Cricket ground there and is called Europa Flats. The raised section above it closer to the Rock of Gibraltar is also flat. How can this land be so flat when the Rock of Gibraltar itself rises from ground so spectacularly? How can the land be left like that?

But perhaps the most interesting part of the Electric Universe geology of this section of the Rock of Gibraltar are the curved sections cut into the east side. They have been EDM'd away, evidence of gEUlogy. Notice that the upper flat section also has these curves similar to sections of "semi circular bays".

You will find these curves all along coasts. Not because of erosion but because of gEUlogy. Are the beaches their because of the sand or are the sands their because of the beaches? The west side of the Rock of Gibraltar has an amazing amount of sand piled up onto it and sloping down. How has that amount of sand got there and remained all these millions of years?
 

Jabal Tariq was the Moorish/Arabic name of the Rock of Gibraltar and means the Rock of Tariq


The Rock of Gibraltar is a massive limestone monolith that stands out in its local area. It is a freak of nature. Yet it can not be consider separate to the geology of the local area because in an Electric Universe they are very much linked. The geology explanation for the origin of the Rock of Gibraltar is a total guess and will always remain so.

The photo above of the Bay of Gibraltar and the Gibraltar Canyon show gEUlogy evidence of what helped to form this amazing geology. The 2 rivers leading in Gibraltar Bay are part of the electrical discharge event that created what you can consider to be a crater, the bay.

How does water erode away all this land, make it very circular yet not effect land around it in the same manner? There is even a rim shot crater in the top right of the image.
 

Mons Calpe was the Romans name for the Rock of Gibraltar
 

Peñón de Gibraltar as Espania calls it


Here you can see the range of low hills, all around the area towards Tariffa the mountains and hills rise into the air, showing dentritic, lichtenberg figures typical of a large and powerful electrical discharge event.

Pillars of Hercules - the Rock of Gibraltar is said to be one of them
 

aerial view of the Rock of Gibraltar from Spain
 

Pillars of Hercules location? the Rock of Gibraltar
 

Geology - the Rocks of Gibraltar


Geology suggests that the Rock of Gibraltar is a fold in the earths crust as the layers and minerals it is made of are upside down. How could this happen only in this precise spot and not elsewhere? How can it happen in such a small area (3x2 miles)? So small that its postal address is Gibraltar, Gibraltar and local postage stamps were only 0.05 pence a couple of years ago.

Why does it appear to thrust out of the ground? Why is one side so vertical with lots of sand sloped up against it and the other side slopes down?

Why does it have 2 high peaks at either end and a lower curving spine joining them, similar to limestone hills in Malta? Especially when they are meant to have been formed by different processes?

And what are the odds that a puzzling "fault line" runs straight through the Rock of Gibraltar? You can see it when you do the great Siege Tunnel tours of the Rock of Gibraltar.

Quote:

Azores-Gibraltar Transform Fault

The Azores-Gibraltar Transform Fault, also called the Azores-Gibraltar fault zone (AGFZ), is a major geologic fault which runs eastward from the eastern end of the Terceira Rift in the Azores, extending through the Strait of Gibraltar and into the Mediterranean Sea. It forms part of the tectonic boundary between the Eurasian Plate and the African Plate. The extension east of the Strait of Gibraltar is poorly understood and is currently regarded as a "diffuse" boundary. Somewhere in the vicinity of the Italian Peninsula, many geologists believe the fault connects with a subduction zone where the African Plate is slowly subducting beneath the Eurasian Plate.

The fault is a right lateral moving type of transform fault, moving about 4 mm (0.16 in) per year, but eastern segments of the fault show evidence of compression as well.

wiki

Rock of Gibraltar, La Linea, Gibraltar Bay and Gibraltar Canyon
 
http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=358.0
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

za 17 sep 2011, 17:34

Afbeelding
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 18 sep 2011, 20:06

Gebruikersavatar
Neut
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1499
Lid geworden op: di 10 mei 2011, 15:32

wo 06 jun 2012, 23:02

Pre historic means an alpha?.. :P
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”