Zarathustra en het Zoroastrisme

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Post Reply
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Mon 07 Nov 2011, 05:56

En zo zit ik op Zondagavond ineens te denken aan Zarathustra en het Zoroastrisme... Aan wie en wat? W00t?!? Wattuh??! Nou U weet wel... Zarathustra en het Zoroastrisme! Nahhh oke ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wie Zarathustra is of wat Zoroastrisme nu exact is... Maar ik zal U eerst eens trachten uit te leggen hoe ik zo op Zondagavond opeens bij Zarathustra en het Zoroastrisme terecht ben gekomen...Ik moest net denken aan een van de wijzen uit het Oosten... Koning Melchior, die dude die volgens de bijbel een beetje goud bij de kleine jezus kwam brengen... Nou die titel van koning zou weer afgeleid zijn van het woord magiër of magi... En via dat woord (?????, magoi) kwam ik op de gedachtegang over dat die drie koningen dus eigenlijk geen koningen waren maar magiërs (kabbalisten??)... Koning Melchior of magiër Melchior die trok mijn aandacht met name door de betekenis en oorsprong van zijn naam en het feit dat hij en ik een eigenschap delen, namelijk een naam...

De letterlijke betekenis van Melchior is "de rechtvaardige" en is Perzisch maar de Hebreeuwse betekenis is ook bijzonder, en opmerkelijk at the same fuckin time daar de betekenis van Melchior in het Hebreeuws letterlijk "de koning (God) is licht" is... Melchior zou de dag van morgen kunnen zien... En dat had te maken met de betekenis van zijn naam... Volgens diverse Perzische legenden zou "de rechtvaardige" namelijk een dag vooruit kunnen kijken...

Interessant, want toen ik eens ging kijken naar wat meer informatie over de oorsprong van dat verhaal kwam ik dus terecht bij Zarathustra en het Zoroastrisme...

Wat is Zoroastrisme nu precies...??? Nou daar geeft Wikipedia antwoord op... Leest U even mee...???

Het zoroastrisme of mazdeïsme is een religie die oorspronkelijk afkomstig was uit Perzië. Tegenwoordig vormen zoroastriërs een minderheid in Azerbeidzjan, Iran, India, Koerdische gebieden en Pakistan. De stichter van het zoroastrisme is de mythische profeet Zarathustra of Zoroaster, die ergens rond de 10e eeuw v.Chr. moet hebben geleefd in het oosten van het tegenwoordige Iran of Afghanistan. Zijn leer is samengevat in het heilige boek van het zoroastrisme, de Avesta. Deze leer wordt gekarakteriseerd door een sterk dualisme tussen goed en kwaad. De mens is ingeklemd tussen Ahoera Mazda, de god van het goede, en Ahriman, de god van het kwaad, en dient in de eeuwige strijd tussen beide de kant van het goede te kiezen. Deze ethische keuze wordt samengevat in drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten.

Het zoroastrisme was in de oudheid en vroege middeleeuwen, voor de opkomst van de islam, veel wijder verbreid dan tegenwoordig. In die periode volgde de bevolking van grote delen van het zuidwesten van Azië de leer van Zoroaster. Onder andere was het zoroastrisme de staatsgodsdienst van de Meden en later van het Perzische Rijk.

Geschiedenis

Cyrus de Grote maakt het zoroastrisme tot staatsreligie van het Perzische Rijk na zijn tochten in het gebied van de Meden. Dit bleef, met onderbrekingen, zo tot de verovering van Iran door de islam in de 7e eeuw. Velen zagen zich, na de intensivering van de vervolging van niet-moslims in de 10e eeuw, genoodzaakt uit te wijken naar India, waar tot op de huidige dag de Parsi's een vorm van dit geloof aanhangen. De Zoroasters die in Perzië overbleven na de Arabische moslimverovering van dat rijk in de 7e eeuw werden Gabars genoemd. Er zijn tegenwoordig (2006) naar schatting ongeveer 100.000 Parsi's en 20.000 Gabars. De stichters van de Parsi gemeenschap in India verlieten de Perzische Golf in het jaar 917. Ook Freddie Mercury, de zanger van Queen, was Parsi en aanhanger van het zoroastrisme.

De Parsi’s hebben geen kenmerkende kleding, alhoewel ze een koord om hun middel dragen. De Gabar (verbastering van het Arabische k?fir, wat “ongelovige” betekent) werden als tweederangs burgers beschouwd. Alhoewel ze wat tolerantie kochten doordat ze belasting betaalden, mochten ze geen paard rijden of wapens dragen en moesten voorgeschreven kledij dragen.

In de loop van de eeuwen heeft de religie grote veranderingen ondergaan. Hoewel in oorsprong monotheïstisch, zijn in latere tijden de oude goden van de Perzen weer een grotere rol gaan spelen als engel of Amshaspand.

De energie van de schepper wordt in het zoroastrisme weergegeven door licht en vuur. Vandaar dat tijdens bijeenkomsten licht en vuur een belangrijke plaats innemen. Zoroastrische gebouwen worden dan ook wel vuurtempels genoemd. Zij bidden dan wel bij vuurtempels maar aanbidden vuur niet dus de naam vuuraanbidders is niet correct. Zij respecteren vuur omdat het symbool staat voor Ahura Mazda.

In het zoroastrisme is er leven na de dood; het is zo, dat je steeds je geest in dit leven of in het volgende leven zelf moet verbeteren totdat je bij Ahura Mazda kan komen.

Tja... Interessant maar wie is dan die Zarathustra??  Nou, daarover zal Wikipedia U wederom een vorm van uitsluitsel verschaffen... Leest U weer even mee...???

Zarathustra, Zarathoestra of Zoroaster was een Perzische profeet en de grondlegger van het zoroastrisme, een godsdienst die haar aanhangers vooral vindt in India. Volgens de legenden was de profeet een herder en leefde hij op het platteland. Rond zijn twintigste levensjaar ervoer Zarathustra een crisis en ging hij ronddwalen. Na tien jaar kreeg hij, gezeten aan de oevers van de Oxus (de Amu Darja) een visioen van de god Ahura Mazda.

Leven en leer

Het is niet duidelijk wanneer hij geleefd heeft. De oude datering rond 600 v.Chr., die nog wordt gehanteerd door de Encyclopedia Britannica, geldt als achterhaald; op taalkundige gronden denkt men wel aan de 14e eeuw v.Chr.. De meeste moderne onderzoekers plaatsen zijn leven daarom tussen 1400 en 1200 voor Christus.[2] De godsdienst die hij stichtte, bevat de aanzetten van een vorm van monotheïsme, of eigenlijk dualisme. Er bestaat een god van het goede (Ahura Mazda) en een god van het kwade (Angra Mainyu). De mens is ingeklemd tussen de twee en moet trachten voor het goede te kiezen. Dit laatste, het dualisme, is niet de oorspronkelijke vorm geweest van deze godsdienst. Het dualisme is er door latere volgelingen van gemaakt. Deze hebben de vraag of er binnen het Een een tweedeling aanwezig is, vertaald door goed en kwaad terwijl de intentie van de vraag lag of het nodig is onderscheid te maken om te kunnen zien en te kunnen groeien.

Zarathustra was de profeet voor de goede god. Volgens hem is hij de ware god en zijn alle andere goden halfgoden. De mens is geschapen om te strijden tegen de machten van het kwade. Het geloof is daarom ook niet het aanvaarden van een leer, maar het doel is het goede te denken, te zeggen en te doen.

Volgens de legenden is de profeet vermoord in Bactra, het huidige Balch bij Mazar-e Sjarif.

Also sprach Zarathustra

In het boek Also sprach Zarathustra van Friedrich Nietzsche is Zarathustra de hoofdpersoon. Vaak beschouwd als de eerste die een absolute scheiding tussen goed en kwaad poneert, en vandaar als "uitvinder" van de moraal - zoals Solon als vader van de westerse wetgeving wordt bestempeld - laat Nietzsche Zarathustra terugkeren om de Übermensch te prediken, die de menselijke onverantwoordelijkheid begrijpt en een uitgeleefde moraal ten grave draagt.

Er is ook een muziekstuk met de titel 'Also sprach Zarathustra' van Richard Strauss. De componist liet zich inspireren door Nietzsches boek en schreef op basis daarvan dit symfonisch gedicht. "Het eeuwige lied" uit het einde van het derde deel van "Also sprach Zarathustra" is eveneens op muziek gezet door Gustav Mahler in zijn derde symfonie.

Tja... Al met al gewoon interessante materie en daarom dus wat aandacht in de vorm van dit artikel... Hieronder in de comments kan het wat mij betreft verder...
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Nexion, ROI..Lite
Top
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Mon 07 Nov 2011, 17:37

Erg interessant die intro!! Ik wist idd wel dat de 3 zogenaamde wijzen magiërs zouden kunnen zijn. Maar dat het zo erg afgeleid was van de naam (waar het sterk op lijkt) wist ik niet.

Even iets dieper dan, om toch kritisch te zijn:
Volgens diverse Perzische legenden zou "de rechtvaardige" namelijk een dag vooruit kunnen kijken...
Maar er is toch geen 'tijd'? Hoe moet je dan voor uit kunnen kijken?!
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Mon 07 Nov 2011, 17:40

Ahura Mazda of Ahoera Mazda is de naam van de belangrijkste godheid in het zoroastrisme. Het betekent onder andere ook De ongeschapen Schepper oftewel een synoniem voor God.

Ahura Mazda, of Wijze Heer (ook bekend onder de naam Ohrmazd), vertegenwoordigt de goddelijke kracht van het goede en werd aanvankelijk beschouwd als de alomvattende hemelruimte. Tot ca. 1200 v.Chr. in de tijd van de grote hervormer Zoroaster vereerden de Iraniërs verschillende godheden. Maar Zoroaster ontkende hun bestaan en erkende alleen Ahura Mazda als de ware scheppergod. Hij staat voor licht en waarheid, en woont in de hemel met zijn zeven Anesja Spentar, de onsterfelijke heiligen. Ahura Mazda moet het opnemen tegen Angra Mainyu, ook bekend als Ahriman, de boze geest, de Heer van de Leugens die in de hel onder de aarde woont en zijn duivels erop uitzendt om de mensen te kwellen. Ahura Mazda schiep de Ameza Spentas en de Yazatas en is de schepper van de eerste sterveling Gayomard, van het vee, het vuur, de aarde, de lucht, water en de planten.

Zoroaster dacht dat Ahura Mazda het licht zichtbaar maakte, zodat de god vaak als de zon werd afgebeeld. In de grafkamer van de Perzische vorst Darius I is Ahura Mazda afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf, een beeld dat is gebaseerd op Egyptische symboliek.
Soms worden zon en maan als de ogen van Ahura Mazda gezien. Hij kon duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad door het vuur als zuiverende kracht te gebruiken. Hij kon het vuur, symbool van waarheid, bij zijn volgelingen bijbrengen.

In de tempels van de godheid wordt door de vuurpriester altijd een vlam brandend gehouden als symbool van zijn aanwezigheid.

Onder de Achemeniden die van 558 tot 330 v.Chr. regeerden, werd Ahura aangenomen als patroon van het koningshuis. Hij werd afgebeeld in de vorm van een paar grote vleugels.

Gedurende de eeuwen na Zoroaster ontstond een tegenbeweging, het zurvanisme, waar men zowel Ahura Mazda als Angra Mainya beschouwde als nakomelingen van Zurvan Akarana (letterlijk Eindeloze Tijdruimte). Dit liet toe het probleem te omzeilen van het scheppen van het kwaad door de scheppergod, of dit althans te hebben toegelaten. Aan het einde der tijden, zo zei men, zou Ohrmazd regeren en alles doen voor zijn plezier.

Het woord ahura of asura betekent in het proto-Indisch duivel terwijl sura een goed hemelwezen is. Bij de Perzen verwisselden de betekenissen. Bij hen betekende het woord deva(s) (dios, deus, theos) duivel en dit woord kwam via de Semieten (Bijbel) terecht in het Westen.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Mon 07 Nov 2011, 17:52

[quote=""Dromen" post=45973"]Erg interessant die intro!! Ik wist idd wel dat de 3 zogenaamde wijzen magiërs zouden kunnen zijn. Maar dat het zo erg afgeleid was van de naam (waar het sterk op lijkt) wist ik niet.

Even iets dieper dan, om toch kritisch te zijn:
Volgens diverse Perzische legenden zou "de rechtvaardige" namelijk een dag vooruit kunnen kijken...
Maar er is toch geen 'tijd'? Hoe moet je dan voor uit kunnen kijken?![/quote]

Euh omdat de rechtvaardige misschien wel weet dat er geen tijd is? :lol:
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, ROI..Lite
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Mon 07 Nov 2011, 17:53

Aanbidders van het vuur...

:whistle:
1119 AD
User avatar
wodan
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 900
Joined: Mon 30 Aug 2010, 15:08

Tue 08 Nov 2011, 01:07

en natuurlijk symboliek die ons 'nergens' anders bekend van voor komt :P

Image
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Mon 20 Feb 2012, 23:13

Ik zeg Mithra Mysteriën! Hier is heden ten dage enorm veel op gebaseerd. Vrijmetselaars, Rozenkruisers, Tempeliers, en ook het Satanisme!

Interesting!!
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Tue 21 Feb 2012, 05:25

In het kader van Iran in puin dacht Dromen dus van laat ik dit topic even naar boven halen door een link in de schreeuwdoos neer te knallen??

;-)

Of moest er een Zarathustra of Zoroastrisme shirt in de Pritoz.com webtoko komen?

:lol:
1119 AD
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Tue 21 Feb 2012, 05:28

Kan beide ja ;-) Nee ik dacht wellicht had je nog een goede aanvulling oid.
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Tue 21 Feb 2012, 05:35

Ik kom hier later deze week wel ff op terug...

Moet ik ff voor gaan zitten had wel wat bookmarks opgeslagen met betrekking tot dit onderwerp namelijk...
1119 AD
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Sat 25 Feb 2012, 04:16

[quote=""Dromen" post=51696"]Ik ga ff lekker door met de Mithra Mysteriën, weer veel interessante dingen! Thanks Combi, voor die fantastische Mithra tempel in het hoofdartikel ( Mysteriën Der Oudheid, Het gemeenschappelijke doel 1 ). Staat op mn lijstje om te bezoeken :) Zéér speciale plek!! Slaat ook super aan over wat ik wil vertellen over de Mithratempels!

De gehele Mithratempel word, symbolen, etc beschreven in het boek van Farwerck, Mysterien en Inwijdingen in de Oudheid (1927).
Van Alle beeldhouwwerken is wel het buitengewoonste het beeld van den geheimzinnigen Aeon, den Eeuwigen Tijd, Het Eeuwige Bestaan, de Grenzenlooze Ruimte, den Onuitsprekelijke, den Heer van Leven en Licht, Den Autozoon, d.w.z. Hij die zich zelfbestaan geeft.
Fantastisch puzzelstukje omtrent de Aeon!! Erg, heel erg weinig over te vinden. Wikipedia geeft er een zeer korte uitleg over, http://en.wikipedia.org/wiki/Aeon , Het is de Griekse Kronos, de God des Tijds.
http://www.theoi.com/Protogenos/Khronos.html

Na lang zoekwerk vond ik exact dezelfde afbeelding als uit het boek van Farwerck van Aeon:
Image

Ook kwam ik dit nog tegen:
http://www.logespectrum.nl/component/co ... larij.html
:whistle:


Een heel aantal bronvermeldingen van Farwerck linken naar een boek van Cumont. Even aan het zoeken geslagen op internet, en hij staat zelfs online!!

http://www.sacred-texts.com/cla/mom/index.htm

Daarnaast is er een 'Mithras Liturgie' van Dieterich, waar ook veel naar verwezen word. Is een Magische Papyrus (574) van Parijs.
Zie ook:
http://hermetic.com/pgm/mithras-liturgy.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Mithras_Liturgy


Wat ik bovenal zo fascinerend vind, is dat Farwerck dit allemaal al begin jaren 1900 schreef. Zo eerst maar even ;-)[/quote]

index.php?option=com_kunena&func=view&c ... =120#51696

De discussie omtrent Mithra en Aeon zal ik daar, in dat topic, voortzetten.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: rp801
Top
User avatar
rp801
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Posts: 209
Joined: Sun 22 Aug 2010, 16:42

Thu 01 Mar 2012, 06:50

In Anacalypsis nog een stuk gevonden over het Zoroastrisme. Past ook perfect in het Mysterien der Oudheid topic:

How many Zoroasters there were, or whether more than one, it is difficult to determine; but one of them was thought by Hyde, as we have already shewn, to have lived in the time of Darius Hystaspes; …The following is Dean Prideaux's account of the religion of Zoroaster : "The chief reformation which he made in the Magian religion was in the first principle of it; for whereas before they had held the being of two first causes, the first light, or the good god, who was the author of all good; and the other darkness, or the evil god, who was the author of all evil; and that of the mixture of those two, as they were in a continued struggle with each other, all things were made; he introduced a principle superior to them both, one supreme God who created both light and darkness, and out of these two, according to the alone pleasure of his own will, made all things else that are, according to what is said in the 45th chapter of Isaiah, ver. 5-7.—In sum, his doctrine, as to this particular, was, that there was one Supreme Being, independant and self-existing from all eternity; that under him there were two angels, one the angel of light, who is the director of all good; and the other the angel of darkness, who is the director of all evil;and that these two, out of the mixture of light and darkness, made all things that are;and that they are in a perpetual struggle with each other; and that where the angel of light prevails, there the most is good, and where the angel of darkness prevails, there the most is evil; that this struggle shall continue to the end of the world; that there shall be a general resurrection, and a day of judgment, wherein just retribution shall be rendered to all according to their works : after which, the angel of darkness and hisdisciples shall go into a world of their own, where they shall suffer in everlasting darkness the punishment of their evil deeds; and the angel of light, and his disciples, shall also go into a world of their own, where they shall receive in everlasting light thereward due unto their good deeds : and that after this they shall remain separated for ever, and light and darkness be no more mixed together to all eternity. And all this theremainder of that sect which is now in Persia and India, do, without any variation, after so many ages, still hold even to this day. And how consonant this is to the truth is plainenough to be understood without a comment. And whereas he taught that God originally created the good angel only, and that the other followed only by the defect of good, this plainly shews, that he was not unacquainted with the revolt of the fallen angels, and that the entrance of evil into the world that way, but had been thoroughly instructed how that God at first created all his angels good, as he also did man, and that they that are now evil became such wholly through their own fault, in falling from the state which God first placed them in. All which plainly shews the author of this doctrine to have been well versed in the sacred writing of the Jewish religion, out of which it manifestly appears to have been taken."*


… It is said that Zoroaster pretended to have been taken up into heaven, and to have heard God speak from the midst of a flame of fire; that, therefore, fire is truest shekinah of the Divine presence; and that the sun is the most perfect fire—for which reason he ordered them to direct their worship towards the sun, which they called Mithra. He pretended to have brought fire from heaven along with him, which was never permitted to go out. It was fed with clean wood, and it was deemed a crime to blow upon it, or to rekindle it except from the sun or the sacred fire in some other temple. Thus the Jews had their shekinah or sacred fire in which God dwelt, and which came down fromheaven upon their altar of burnt-offerings : and Nadad and Abihu were punished with death for offering incense to God with other fire. The Jews used clean peeled wood for the fire, and, like the Persians, would not permit it to be blown upon with the mouth.

Zoroaster retired to a cavern where he wrote his book, and which was ornamented on the roof with the constellations and the signs of the Zodiac; whence came the custom among his followers of retiring to caves which they called Mithriatic caves, to performtheir devotions, in which the mysteries of their religion were performed. Many of these caves of stupendous size and magnificence exist at this day in the neighbourhood of Balck, and in different parts of upper India and Persia. They had several orders of priests like our parochial priests and bishops, and at the head of them an Archimagus or Archpriest, the same as the Pope or the High Priest of the Jews : the word Magus, in the Persian language, only means priest : and they did not forget that most useful Jewish rite, the taking of tithes and oblations. At stated times the priests read part of their sacred writings to the people. The priests were all of the same family or tribe, as among the Jews.

The religion of Persia became corrupted, and so did the Christian. Zoroaster reformed one, Luther, &c., the other.The religion of Abraham was that of the Persians, and whether he were a real or afictitious personage (a matter of doubt) both the religions must have been derived from the same source. If Abraham really did live, then the evidence both Jewish and Persian shews that he was the founder of both nations. If he were an allegorical personage, the similarity of the religions shews them to have had the same origin.

The difference between the religion of Moses and that of the surrounding nations,consisted merely of this : the latter had become corrupted by the priests, who had set up images in allegorical representation of the heavenly bodies or Zodiacal signs, which in long periods of time the people came to consider as representations of real deities. The true and secret meaning of these emblems, the priests, that is the initiated, took the greatest pains to keep from the people. The king and priest were generally united in the same person : and when it was otherwise, the former was generally the mere toll and slave of the latter. But in either case, the sole object of the initiated was, as it yet is, to keep the people in a state of debasement, that they might be more easily ruled. This did the Magi in ancient and thus do the chief priests in modern times wallow in wealth on the labour of the rest of mankind.…

The priests in almost all ages have found that the more gloomy and horrible a religion is, the better it has suited their purpose. We have this account of the state of the religion, not only from the history of the Jews, but from that of the Gentiles, therefore it can scarcely be disputed. …Every ancient religion, without exception, had Cabal or secret doctrine : and the same fate attended them all. In order that they might not be revealed or discovered, they were not written, but only handed down by tradition; and in the revolutions of centuries and the violent convulsions of empires they were forgotten. Scraps of the old traditions were then collected, and mixed with new inventions of the priests, having the double objectin view, of ruling people and of concealing their own ignorance.

The twelve signs of the Zodiac for the standards of the twelve tribes of Israel, the scorpion or typhon, the devil or emblem of destruction, being changed for the eagle by the tribe of Dan, to whom it was allotted; the ark, an exact copy of the ark of Osiris, set a float in the Nile every year, and supposed to sail to Byblos, in Palestine; the pillars Joachim and Boaz; the festival of the Passover at the vernal equinox, an exact copy of the Egyptian festival at the same time; almost all the ornaments of the temple, altar, priest, &c., all these clearly astrological. …
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Fri 28 Mar 2014, 01:55

Bump!!
User avatar
baphomet
Administrator
Administrator
Posts: 23814
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:08

Sat 13 Oct 2018, 12:29

:bump:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Het Dolle Eland
Top
Post Reply

Return to “Geschiedenis”