Krakers van toen...

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 26 jan 2013, 23:05

Over kraken hebben we het globaal wel eens gehad op QFF. Over de krakerswereld zoals die bestond in Nederland in de late jaren '70 en vroege jaren '80, daarover hebben we het eigenlijk nog nooit echt gehad. Er doen heel wat verschillende wilde verhalen de ronde over de inmiddels vervlogen tijden van weleer. De krakerswereld en de scene die er omheen hing was groot, altijd goed voor reuring en opstand en nergens zo extreem in vorm, mate en expressie als in Nederland. Het vrije en liberale Nederland van de jaren '70 en '80 was de perfecte broedplek voor een nieuwe subcultuur die zichzelf uiteindelijk ontgroeide... Althans, dat is de mening die ik ben gaan vormen tijdens het lezen van vele honderden verschillende verhalen over de eens zo machtige en gevreesde kraakbeweging...Ik kan me de vele rellen en ontruimingen in de Groninger binnenstad, die ik als kind heb kunnen zien en meemaken, maar al te goed herinneren. Dat waren eerst vaak geweldloze ontruimingen van bezette en leeg staande gebouwen, maar dat veranderde door de jaren heen in halve veldslagen waarbij halve legers aan ME de Groninger binnenstad met regelmaat kwamen bezetten. Met als absolute veldslag der veldslagen (een van de grootste krakers versus politie matpartijen die ooit in Nederland plaats heeft gevonden) de ontruiming van het Wolters-Noordhoff Complex aan de Oude Boteringestraat in de Groningse binnenstad... Kijkt u even mee...???De Duivel, het meisje en de dood, ook zo'n apart verhaal dat maar blijft kleven aan de herinneringen aan dat zelfde Wolters-Noordhoff complex, waar in 1990 de toen 22 jarige kraker Marco Lupi om het leven kwam en waarvan de dader nog steeds spoorloos is... En dat was allemaal alleen nog maar in Groningen, waar de kraakbeweging actief was, maar minder actief en groot dan in een stad als Amsterdam... En ook in de rest van Nederland zijn dit soort vertoningen ooit aan de orde van de dag geweest. Op mij heeft dit toen ik nog een kind was, behoorlijk indruk gemaakt. En door de jaren heen heb ik me met enige regelmaat verdiept in de vele publicaties en boeken over de kraakbeweging zoals die hier in Nederland dus ooit heeft bestaan...

Voor de jeugd van tegenwoordig klinkt het woord kraken waarschijnlijk als turbotaal voor het roken van crack, maar het was dus ooit een soort van nobel bedoelde beweging en gedachtegang die is ontstaan uit onvrede over de leef en woonsituatie voor vele mensen destijds in Nederland. Inmiddels is kraken uitgeroeid en ganz verboten in Nazi Holland und das ist ein bischen vreemd te noemen. De woonsituatie voor vele Nederlanders is namelijk onderhand in 2013 niet veel beter geworden dan dat die in de late jare '70 en vroege jaren '80 was...Dat zet je dan aan het nadenken, en op zo'n moment ga ik graven naar de mogelijke oorzaak van het uitsterven van de kraakbeweging. En tijdens die zoektocht ben ik via vele verschillende meningen en verhalen uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat naast inmenging van de overheid, voornamelijk het steeds verder zinkende moraal onder de krakers en het groeiende aantal mensen dat in eigen belang dacht en handelde, samen de oorzaken zijn voor het uitsterven van de Nederlandse kraker zoals we die kenden...

Een van de boeken die mij, tijdens mijn zoektocht, een aantal handige handvatten aan wist te reiken om een aardig totaalbeeld van de kraakbeweging te kunnen vormen voor mezelf, was het boek Axie van de in 1997 overleden schrijver V. Luchteling. Deze fictieve persoon is de alias van oud kraker en oud redacteur van het actieblad Bluf!, Dhr. W. Deetman. Hij schreef het boek om een kijkje te geven in de bizarre wereld van de kraakbeweging. Hieronder een aantal interessante stukken met betrekking tot het desbetreffende boek... Leest U even mee...???

De kraakbeweging was een kort maar heftig verschijnsel in de Nederlandse samenleving. Wie herinnert zich niet de beelden van radicale 'autonomen' in gevecht met de oproerpolitie, de ME? Veel acties zijn legendarisch geworden, zoals die rond het krakersbolwerk de Groote Keyser, de inhuldiging van Beatrix en de hotelbrand in Kedichem, maar toch is er nauwelijks gepoogd om de geschiedenis van deze invloedrijke beweging te schrijven. Veel betrokkenen verkiezen ook vandaag nog te zwijgen. De auteur van dit boek wil dat niet langer. Zijn betrokkenheid kreeg door het toenemende geweld aan het actiefront steeds meer een wrange bijsmaak en na het fiasco in Kedichem keerde hij de kraakbeweging de rug toe, zonder overigens zijn geloof te verliezen in de oorsprongkelijke idealen daarvan. In Axie tekent hij scherp en gedetailleerd, maar ook liefdevol de verwording van de kraakbeweging zoals hij die van nabij meemaakte. De herinneringen van Victor Luchteling zijn ook voor insiders vaak schokkend en
Victor Luchteling (pseudoniem) werd in 1984 lid van de Amsterdamse Kraakbeweging, maar haakte af toen die beweging steeds gewelddadiger werd. Die gewelddadigheid uitte zich in de aanslag op de Centrum-Democraten in Kedichem, in Ra-Ra akties en in intimidatie binnen de kraakbeweging. Nu beschouwt de auteur die generatie krakers als criminelen die uit waren op gratis wonen, relschoppen en de aanvankelijke sympathie van het publiek voor kraken verspeelden. Toch kan de schrijver zich nog niet helemaal losmaken van de oude solidariteit. Hoewel hij de terreur van zijn ex-kameraden afwijst, lijkt het wel of hij die ook goedkeurt want tegelijkertijd blijft hij zo woedend op de maatschappij dat hij harde aktie toch vergoeilijkt. De auteur is niet alleen tegenstrijdig maar ook paranoïde; zo ziet hij de hand van de BVD in het steeds verder afglijden van de kraakbeweging. Toch is dit een interessant boek, hoe verongelijkt, sentimenteel, tegenstrijdig, achterhaald en irritant de schrijver ook is, er zijn weinig boeken geschreven over deze bijzondere periode en al helemaal niet door ex-krakers.
En elders las ik dan weer dit...

Het laatste dat ik wil is de redactie en lezers van Ravage opzadelen met een oeverloze discussie, maar de brief van Willem Deetman v.h. Victor Luchteling in het laatste nummer, betreffende de recensies van Axie! wil ik toch niet zomaar over zijn kant laten gaan. Willem er op wijzen dat het bad form is om op recensies te reageren zal ik niet doen. Ik heb me er zelf ook aan bezoldigd waar ik meende onterecht aangevallen geweest te zijn en vind dat hij dat recht ook heeft. Maar ik vind het tegelijk onprettig en oneerlijk dat hij ervoor kiest om verschillende, los van elkaar staande recensies door elkaar te mengen en daar een conclusie uit te trekken.

Het kan zijn dat de stukken van Eveline Lubbers en mij op punten overeenkomsten vertoonden. De stukken gingen tenslotte over hetzelfde boek. Ik maak echter bezwaar tegen de suggestie dat wij in een soort pact van inmiddels gevestigde trutten besloten zouden hebben Willem de grond in te boren omdat wij een monopolie op een voorbije tijd willen behouden en daarin geen andere gezichtspunten dulden.
De waarheid is dat ik het eigenlijk niet leuk vond om een boek met dit onderwerp negatief te bespreken. Ik ben er met een volkomen blanco gemoed aan begonnen, neigde in den beginne zelfs naar de instelling om het zondermeer positief uit de bus te laten komen. Die vooropzet moest ik echter laten varen waar ik me de pletter ging ergeren aan de inhoud.
Ik heb er dan ook over getwijfeld of ik mijn recensie überhaupt zou inleveren. De reden dat ik dat uiteindelijk wel gedaan heb, is omdat er anders geen bespreking van het boek in de NRC verschenen was. Ik had niet de indruk dat er een ander bij het betreffende katern was die het idee had er een oordeel over te kunnen vormen. Omdat ik - allicht - vind dat de kraakbeweging en de periode die door Deetman/ Luchteling beschreven wordt, haar plaats in de media respectievelijk geschiedenis verdient en dan het liefst juist vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten, vond ik dat het boek niet onvermeld moest blijven. De kritiek die ik heb, heb ik naar mijn idee onderbouwd en naar beste eer en geweten geleverd. Daarbij heb ik niet op de persoon gespeeld, dat had ook moeilijk gekund, want ik ken Willem Deetman niet persoonlijk.
Ik heb uit mijn recensie weggelaten dat navraag over de gang van zaken van het aanbieden van een BVD-rapport bij b.v. Vrij Nederland een heel ander beeld opleverde dan de beschrijving die Willem in zijn boek gegeven heeft, en zo waren er nog wat pijnlijke onwaarheden en overdrijvingen die met  een paar telefoontjes aan het licht te brengen waren.  Als ik hem werkelijk had willen fileren had ik die instanties wel breed uitgemeten.
Ik redeneer niet, zoals hij suggereert, vanuit het stramien van 'de beweging', heb mij hier niet (nooit trouwens) laten beknotten in mijn individuele mening. Sowieso kan mij bepaald geen idealisering van die tijd in de schoenen geschoven worden, kom nou zeg. Of hij heeft lopen jatten kan mij ook helemaal de prot rosten. In de tijd dat allerlei overtrokken p.c. betweters mij probeerden te regeren en de hele structuur daar mij mijlenver de strot uit hing liet ik mijn poflijst in café de Palm ook oplopen om die nooit te betalen en snaterde uren intercontinentaal zonder de telefoontikken in het boekie op te schrijven. Zo gaan die dingen.
Axie! (en dat heb ik óók in mijn recensie geschreven) vertoont op punten absolute moed van de schrijver. Maar diens constateringen in retrospect in dit hoofdstuk van de kraakbeweging vond ik onverteerbaar. Misschien is het struisvogelgedrag, maar ik wil er simpelweg niet aan dat een periode van mijn leven toen en onderdelen van mijn meningen nu, en van vele anderen, gestuurd geweest is door de BVD c.s. Ook al omdat ik dat een beetje veel 'credit' voor de overheid vind. Ik verkeer in de opinie dat Willem ook niet genoeg kennis heeft van allerlei maatschappelijke en politieke structuren om die constateringen te kunnen doen.
Ik wens Willem niets slechts toe. Uit wiens koker het naschrift onder zijn brief  'Victor Luchteling overleed op koninginnedag 1997' kwam, weet ik niet, maar voor ik door had dat het hier een manifestatie van 'Victor Luchteling is dood, lang leve Willem D.' betrof, schrok ik mij helemaal de pletter.
Niet leuk!

En weer ergens anders dit...


Re-Axie
Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van of Victor Luchteling's Axie! 'wel weer een hit' zal worden, zoals Eveline Lubbers aan het begin van haar recensie in Ravage #234 van 2 mei stelde. Sinds de verschijning, jl. koninginnedag, is er een hagelstorm van vernietigende kritiek over het boek en zijn schrijver heengeraasd. Het geschrift bevat 'voornamelijk oude koek' (Addie Schulte in Het Parool) en is 'eigenlijk een flutboek' (Eveline Lubbers in Ravage). Natasha Gerson kan in NRC-Handelsblad niet besluiten of ze van doen heeft met 'een enigszins saaie roman of een naslagwerk met een hoog "het-zal-wel" gehalte'.
Nog veel erger is het gesteld met de schrijver. De afgelopen weken werd hij uitgemaakt voor paling in een emmer snot, een onbetrouwbare lafaard, een rat, knettergek, leugenaar en geschiedsvervalser, een dief, een oplichter van de laagste soort, een gefrustreerde poor little rich kid. De laatste drie aantijgingen kloppen voorbeeldig, zeker wat betreft de tweede helft van de jaren tachtig. Ook de overige kwalificaties zullen ongetwijfeld gemotiveerd kunnen worden. Een schot voor open doel; eens een dief, altijd een dief. Dus: Axie! is een slecht boek, geschreven door een paranode, onbetrouwbaar randgroepfiguur. Klaar, af.
Af? Misschien voor de recensenten, maar niet voor mij. Want waarom schopt iemand die van zichzelf kan weten dat hij beschouwd wordt als een dief, een lage oplichter en een ongewassen zwerver, een boek als Axie! de wereld in, onder een schuilnaam nog wel? Dat is toch vragen om moeilijkheden! Natuurlijk, het zou kunnen dat de schrijver zijn verleden verdrongen heeft naar de diepste krochten van zijn sombere, verwrongen geest. Dat hij de illusie koesterde dat zijn ware identiteit verborgen kon blijven. Dat hij zich hooghartig blijft wentelen in het eigen gelijk, de eigen drek wellicht, en niet wil zien hoe vies hij daarvan geworden is. Hij zou nog steeds een domme, achterbakse blaaskaak kunnen zijn, die ook na tien jaar nog om aandacht blijft jengelen. En het is alleszins mogelijk dat hij een graantje mee heeft willen pikken van het recente publiciteitsgolfje rond de kraakbeweging van de jaren tachtig: Natasha Gersons vuistdikke roman Plaatstaal en de bijna twee uur lange documentaire De stad was van ons van Joost Seelen. Het zou kunnen. Maar ís het ook zo?
Ruim twee jaar geleden werd een oud voornemen, het op papier zetten van mijn herinneringen aan Bluf! en de actiebeweging van de jaren tachtig, omgezet in een besluit. De uitvoering daarvan was niet eenvoudig. Om te beginnen was mijn eigen rol destijds weinig verheffend. Bovendien omvatten mijn herinneringen enkele tamelijk zwarte bladzijden: de dood van Hans Kok, Kedichem, de obscure perikelen rond de Politieke Vleugel van de Kraakbeweging en het uiteenvallen van de actiebeweging zelf. Ook woonde ik al jaren niet meer in Amsterdam en was ik niet meer betrokken bij het actiewereldje. Ik realiseerde mij dat een door mij geschreven boek over de Amsterdamse kraakbeweging per definitie controversieel zou zijn. Toch vond ik dat het geschreven moest worden, en dan zonder al te veel persoonlijk natrappen.
Ik wilde een boek schrijven dat recht deed aan hoe ik mij de gebeurtenissen herinnerde, niets meer en niets minder, zonder al te veel rancune. Een exacte weergave van de geschiedenis zou het daarmee niet worden, maar dat was ook nooit mijn bedoeling. Toen ik in de lente van vorig jaar (dus vóór Plaatstaal en De stad was van ons) door een uitgever werd benaderd met het verzoek dit boek te schrijven achtte ik de tijd rijp. Ik besloot te kiezen voor deels niet als zodanig bestaande hoofdpersonen. Ik gaf hen namen die overeenkomsten vertoonden met de namen van de mensen waartussen ik mij destijds bewoog.
In mijn inleiding schreef ik: 'De echte actievoerders heb ik in stukjes geknipt. Die stukjes heb ik in een hoge hoed gegooid en krachtig geschud. Het resultaat heb ik gecomprimeerd, samengetrokken en opnieuw aan elkaar geplakt'. Anders gezegd: de actievoerders in Axie! (inclusief de auteur) bestaan slechts in Axie!. Degene die zich Victor Luchteling noemt is niet de complete Vieze Willem. Nicoline van Agt heet niet alleen Eveline Lubbers. Kraker John en Kraker Thijs zijn meer dan Jack en Theo. Luchteling vermoedt in Axie! weliswaar dat Hero een infiltrant van de BVD is, maar Eelco Brekveld komt in het boek niet voor. Ik weet niet of Axie! hiermee een sleutelroman is; tot voor kort kende ik dat woord niet eens. Wie er behoefte aan heeft een etiket op het boek te plakken mag haar of zijn gang gaan. Ikzelf heb besloten het bij 'herinneringen' te laten, de herinneringen van Victor Luchteling.
Toegegeven: Axie! is geen vrolijk boek geworden. De herinnering aan mijn omzwervingen binnen de laatste resten van de actiebeweging van de jaren tachtig zit niet alleen vol verwarring en misschien zelfs paranoia, maar omvat ook enkele persoonlijke zwarte hoofdstukjes. Ik had geen zin om die laatsten in de publiciteit uit te vechten, maar wilde ze ook niet uit de weg gaan.
De suggestie dat ik Victor Luchteling creëerde om Vieze Willem en zijn strapatsen in de anonimiteit te houden is ronduit belachelijk. De identiteit van de mens achter het pseudoniem was immers een jaar vóór Axie! het licht zag al in brede kring bekend. En natuurlijk zou na verschijning ervan alle eventueel resterende anonimiteit voorgoed tot het verleden behoren. De onderzoekscapaciteiten van de actiebeweging in aanmerking genomen heb ik mij daarover nooit illusies gemaakt. Voor de krakers die mij kennen is de foto op het omslag tenslotte uitstekend herkenbaar. Wie mij persoonlijk ter verantwoording wenst te roepen kan simpelweg contact opnemen met de uitgever. Ik bel dan gewoon terug.
Ik kan niet anders dan concluderen dat de vernietigende kritiek op Axie! meer te maken heeft met de persoon van de auteur dan met de inhoud van het boek. Kennelijk is het binnen het politiek correcte wereldje van inmiddels geheel geïnstitutionaliseerde ex-actievoerders not done om de vuile was van halverwege de jaren tachtig buiten te hangen. En al helemaal niet als het gebeurt door een (politiek) incorrecte vlegel als Vieze Willem.
Alle registers werden opengetrokken om aan te tonen dat Axie! een vunzig geschrift is, en de schrijver een onbetrouwbare hond. Geen van de recensenten nam de moeite om verder te kijken dan hun neus lang was. Niemand had in het openbaar de moed om onder ogen te zien dat het actiewereldje ook mensen als Victor Luchteling bevatte, die zich lieten meesleuren door de soms haast paranoïde geruchtenstroom rond politie en BVD. Die gemangeld raakten tussen kille machinaties, schijnbare solidariteit, machtspolitiek en het abstracte heldenverleden van Vondelstraat en Onkruit.
Ook dat maakt deel uit van het verhaal van Axie!: dat mensen als Luchteling (of Vieze Willem zo je wilt) dankzij de hypocriete schijntolerantie van het gevestigde actiewezen het gevoel hadden dat ze erbij hoorden. Ze mochten meehelpen, Bluf! rapen en lay-outen, bij de redactievergaderingen zitten, af en toe een stukkie schrijven, voor het vreten zorgen en voor actievee spelen. Maar oh wee als ze, al is het tien jaar later, het lef hebben om hun herinneringen, vergezeld van enkele daarop gebaseerde complottheorieën in de openbaarheid te brengen. Dan gaat hun kop eraf. Het is net de 'gewone' wereld. De romantiek van de illusie mag kennelijk onder geen beding verstoord worden.
Eveline Lubbers' aantijgingen aan mijn adres zijn lang niet allemaal onjuist. Desalniettemin is haar recensie van Axie! in Ravage van een verbazingwekkend hoog Telegraaf-gehalte; gemakzuchtig, speculatief en laf. Arrogant ook: de gevierde Vondelstraat-kraakster, mede-oprichtster van Bluf! en inmiddels gearriveerde onderzoeksjournaliste schopt dissident Vieze Willem terug in zijn hok. Natasha Gerson, na Plaatstaal eveneens gearriveerd en in 1985 één van de arrestanten van de Schaepmanstraat waartoe ook Hans Kok behoorde, schreef in NRC-Handelsblad: 'Het doet een beetje denken aan het soort boeken waarin ontvoerders of spijtoptanten uit drugssyndicaten hun verhaal vertellen.'
In die zin is het alleszins verklaarbaar dat de mede-ontvoerders en volhardende drugsbaronnen het verhaal als bedreigend voor hun eigen positie beschouwen, waarna ze alle mogelijke moeite doen om het te bagatelliseren en te ontkrachten. Ik neem tenminste aan dat Eveline en Natasha zich de moeite van het vullen van zoveel krantenkolommen bespaard zouden hebben als ze Axie! alleen maar een saai, ongevaarlijk en overbodig flutboek hadden gevonden.
Zouden mijn herinneringen dan misschien toch nog een hit worden? Stiekem hoop ik het een beetje, dan kan ik eindelijk mijn oude schulden afbetalen. Overigens niet aan het Duitse actieblad Radikal, dat ik inderdaad bestolen heb. Enkele maanden nadat ik betrapt was en uiteindelijk bekend had, heb ik mijn schuld vereffend in klinkende munt. Ik vind het tamelijk stuitend dat dit deel van het verhaal niet eveneens tot Eveline Lubbers' recensie is doorgedrongen.
Vieze Willem
Vieze Willem is de bijnaam van Willem Deetman. Onder de schuilnaam Victor Luchteling schreef hij het boek Axie!, herinneringen uit de Amsterdamse kraakbeweging. Luchteling overleed op koninginnedag 1997.

En bij het lezen van die laatste stukjes, krijg ik toch het gvoel dat Victor Luchteling wel degelijk zaken aanhaalt die blijkbaar erg gevoelig liggen. Het zou mij ook oprecht NIETS verbazen dat de BVD (tegenwoordig AIVD) er vuistdiep in zat bij de kraakbeweging. Dat is tegenwoordig niet anders, en echt waar, ik geloof dat echt wel dat dit ook toen al gebeurde. Het is misschien vervelend voor sommige mensen om nu terug te lezen en te moeten realiseren dat de schrijver ergens wel gelijk heeft... Maar goed, ik zoek graag verder en dat deed ik dus ook... En toen liep ik het onderstaande stukje tegen het spreekwoordelijke lijf, leest U weer even mee...???
Bluf! publiceerde gedetailleerde handleidingen voor het maken van brandbommen, naast tips voor linkse terroristen, zoals: hoe krijg ik mijn manifest sporenvrij bij de media aangeleverd? Er werd 15.000 gulden uitgeloofd voor het vermoorden van de paus. Ook stonden er in Bluf! soms sympathiserende stukken over de RAF, de ETA en de IRA.
Prominent aanwezig in Bluf! was Onkruit, een anti-militaristische, ondergrondse groep die inbraken deed in legerbunkers en kazernes om `strategische geheimen' openbaar te maken. De Onkruit-acties waren bijzonder goed georganiseerd. Een kern van zo'n tien mensen beraamde de plannen, waarna medestanders werden ingeschakeld voor ondergeschikte klussen.
Gaandeweg verbreedde Onkruit zich in ideologische zin. Niet meer `het leger' was de vijand, maar `het imperialisme'. Toen de geheime anti-imperialistische acties van Onkruit terugliepen in intensiteit, begonnen de met nog meer geheimhouding omgeven bomaanslagen van RaRa, die ook anti-imperialistisch getint waren.
Hoe Onkruit zich precies verhield tot RaRa is onduidelijk. Maar er bestond zeker een verband. Bluf!-redacteur Jo van der Spek zegt nu: "RaRa stond op de schouders van Onkruit." Ex-kraker Eric Duivenvoorden beschrijft in zijn boek over de kraakbeweging, Een voet tussen de deur, hoe de groep Onkruit-Amsterdam eind 1984 uiteenviel: "Een deel keert terug naar de grotere en openbare acties, terwijl een ander deel zijn heil zoekt in ondergrondse, door een kleine groep voorbereide aanslagen." In zijn proefschrift over RaRa, Overtuiging en geweld, ziet Frank Buijs, specialist op het gebied van politiek geweld, de brandstichting in de villa van oliehandelaar John Deuss in Berg en Dal, op 5 januari 1985, als het overgangsmoment tussen de inbraken van Onkruit en de terroristische aanslagen van RaRa.
In Bluf! werden lijsten met Nederlandse bedrijven afgedrukt die `gepakt' moesten worden. Maar de redactie was nergens voor verantwoordelijk. Bluf!-redacteur en kraker Willem Deetman, terugblikkend op die periode: "Er werd door Bluf! altijd zeer krampachtig gezegd: we publiceren wat op de mat valt. RaRa gooide een communiqué naar binnen en dat werd gedrukt. Als daar dan weer een reactie op kwam van De Revolutionaire Cellen, die vonden dat RaRa niet heftig genoeg was, werd dat ook gedrukt." De `onthullingen' na Onkruit-inbraken zouden zelfs gelay-out en wel op de redactie zijn aangeleverd. Als er dan iemand van Onkruit in de Bluf!-redactie zat, moest dat gezien worden als toevallig. De pers kon nooit vragen om een woordvoerder van Bluf! Wel bestonden er informele contacten van Bluf! met sympathiserende journalisten. Erg vruchtbaar was bijvoorbeeld het contact met Cor Groeneweg van de Volkskrant. Bij een beetje flinke aanslag kreeg hij de primeur.
Typerend voor de hoge organisatiegraad die schuilging achter de ogenschijnlijke chaos van Bluf!, was een rectificatie in het blad over een bomaanslag. Deze aanslag op een transformatorhuis in Medemblik was geclaimd door Onkruit bij het ANP, die dit als nieuwsbericht naar buiten bracht. Maar er bleek een afspraak te bestaan dat een vaste redacteur van het ANP dergelijke claims checkte bij een vaste contactpersoon van Onkruit. Dat was deze keer niet gebeurd. De bewuste ANP-redacteur was op vakantie. Bij Onkruit wist men zeker dat het hier niet ging om een Onkruitaanslag. Opvallend was dat de schrijvers van het stuk zich niet keerden tegen de bomaanslag an sich, maar tegen het feit dat het een `onduidelijke aanslag' was: "Deze onduidelijkheid is strijdig met de werkwijze van Onkruit."
Wijnand Duyvendak, in die tijd fulltime actievoerder, levend van een uitkering, heeft nooit ontkend dat hij bij de harde kern krakers van het eerste uur hoorde, dat hij redacteur was van Bluf! en een van de krachten achter Onkruit. Was hij ook gelieerd aan RaRa? Misschien moeten we de vraag omdraaien: hoe zou hij niet gelieerd kunnen zijn aan RaRa? Want in het Amsterdamse krakerswereldje hing alles nauw met elkaar samen, zoals we zullen zien.

Tja, Duyvendak, Viva RaRa, en in samenhang daarmee duikt dus ook de echte naam van schrijver Victor Luchteling weer op... Willem Deetman, de redacteur van actieblad Bluf! Interessant... Helemaal als je dan wat verder zoekt en constateert dat Bluf! en Peter Siebelt ook een link delen... Leest U weer even mee...???
GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak (45) heeft zich, volgens een boek dat volgende week verschijnt, in het verleden schuldig gemaakt aan het organiseren van winkeldiefstallen, in anarchistische kring ook wel 'proletarisch winkelen' genoemd. Ook heeft het huidige Kamerlid, aldus de publicatie, in het verleden veelvuldig op inbrekerspad geweest. Hij had het vooral voorzien op overheidsinstellingen, zoals militaire complexen en kazernes. De onthullingen over het opmerkelijke verleden van Wijnand Duyvendak staan in het boek 'RaRa wie ben ik', dat volgende week verschijnt bij uitgeverij Aspekt. Auteur is Peter Siebelt.
Met de titel van het boek verwijst Siebelt naar een lijst van 40 verdachten van de nooit opgehelderde aanslagen in de jaren tachtig en begin jaren negentig, opgeëist door de terreurorganisatie RaRa. Zoals deze krant in 1996 onthulde, komt Duyvendak ook voor op deze lijst.
Afstand
Het 154 pagina's tellende boek 'RaRa wie ben ik' geeft een schokkend beeld van de praktijken van het huidige GroenLinks-Kamerlid van de afgelopen twintig jaar. Uit de documenten en stukken waaruit de auteur citeert, blijkt dat Duyvendak het gebruik van geweld voor het bereiken van politieke doelen niet heeft geschuwd. Dit terwijl het Kamerlid zelf altijd met kracht afstand heeft genomen van alle vormen van geweldsmiddelen. Duyvendak was jarenlang de spil achter het actieblad 'Bluf', de voorloper van het huidige anarchistische magazine 'Ravage'.
Om op alternatieve wijze "je uitkering veilig te stellen en je inkomsten te vergroten roepen de Bluf'ers bij herhaling op om te gaan stelen". "Jat bewust en onbewust. Stuur tips voor de zelfverdediging van jatters en verhalen uit je leven als boef naar Bluf", aldus het actieblad. Duyvendak zelf meldt zijn lezers in 1984 triomfantelijk: "Donderdag 20 november hebben 20 mensen in Amsterdam in de Hugo de Grootbuurt demonstratief proletarisch gewinkeld. In een grote supermarkt werden er winkelwagentjes bomvol geladen. Vervolgens alles in eigen tassen gedaan en iedereen liep de zaak uit. Ze hadden het pas door toen het te laat was."
Duyvendak cs doceren in de jaren tachtig ook de fijne kneepjes van het inbreken en welke materialen daarbij moeten worden gebruikt, zo blijkt uit het boek. Volgens het boek is Duyvendak zeven jaar lang lid van de antimilitaristische groep 'Onkruit', een harde kern actievoerders die zich specialiseert in het schade toebrengen aan eigendommen van defensie. "Onkruit laat een spoor van vernielingen achter, alles bij elkaar zijn de acties goed voor vele miljoenen euro's schade", aldus het boek over Duyvendak.
Het huidige GroenLinks maakt van zijn Onkruit-acties geen geheim, integendeel. "Het is voor mij een van de beste actiegroepen die er bestaat", meldt hij zijn Bluflezers. "Er zit een aantal heel aantrekkelijke kanten aan. Om ze kort te noemen: het is leuk, veilig, vertrouwd, om met je groepje bekenden actie te voeren."
"Ik zeg het niet vaak, maar eigenlijk ben ik hartstikke trots op de hele serie acties die wij de afgelopen jaren (mede) georganiseerd hebben: de PMC-inbraak (Provinciaal Militair Commando te Amsterdam, zwaar vernield en stapels geheime NAVO-documenten worden meegenomen en in Bluf gepubliceerd, MK), de vernieling van het Witte Huis in Madurodam, de demonstratie tijdens de open dag op Soesterberg, de bunkerbezetting in Kloetinge, de inbraak bij de militaire en civiele bunkers in Katwijk en Noordwijk en de hele serie inbraken in MIBO's (opslagplaatsen van defensie materiaalvoorziening in buitengewone omstandigheden, MK). Een mooi rijtje! En dan kan ik nog niet alles wat we gedaan hebben opschrijven", aldus de openlijke bekentenissen van Duyvendak. Duyvendaks woordvoerder laat weten dat het Kamerlid later met een reactie zal komen.
 
Tja, zo moeilijk is het niet om hier wat lijntjes met elkaar te verbinden en de conclusie te kunnen trekken dat Victor Luchteling waarschijnlijk dichter bij de waarheid zit met zijn boek Axie dan velen denken. Ondanks dat andere mensen krampachtig hun best doen, om een ander beeld te scheppen en de schrijver weg te zetten als fantast.Enfin, er is nog een hoop uit de tijd van toen waar erg veel onduidelijkheid over bestaat, maar als je een beetje zoekt en speurt zul je zien dat sommige krakers van toen de bestuurders van nu zijn, en dat is toch op z'n minst een beetje merkwaardig te noemen met alle hierboven aangehaalde gegevens in het spreekwoordelijke achterhoofd...

Hieronder in de comments kan het wat mij betreft in ieder geval verder gaan, en ik zal de komende tijd proberen wat meer aanvullingen te plaatsen in de comments van dit artikel...

1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ninti, inuksuk
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:29

Terreur op de dijk

Twintig jaar na de aanslag in Kedichem

Stan de Jong

Op 29 maart 1986 verstoorden anti-fascisten een bijeenkomst van de Centrumpartij in Kedichem. Hotel Cosmopolite vloog in brand, Janmaats secretaresse Wil Schuurman verloor een been. Twintig jaar na dato blikken betrokkenen terug.

Wat de brandstichters niet lukte, lukt de brandweer wel. Hotel Cosmopolite gaat dicht. De eigenaar, Leo in den Eng, wordt gek van de plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften. “Sinds Volendam zijn we roomser dan de paus.” Zo komt er dan toch een eind aan de tragische geschiedenis van het hotel aan het riviertje De Linge, dat door anti-fascisten op 29 maart 1986 in de as werd gelegd. Toen pa In den Eng zich krap twee maanden na het inferno aan het puinruimen had gezet met een op de kop getikte laadschop, werd hij bij het verwisselen van een losse accu door het gevaarte overreden. Zoons Leo en Peter bouwden het familiehotel weer op, maar gooien nu dus de handdoek in de ring.

Aan wie Leo in de loop der jaren meer een hekel heeft gekregen, Janmaat of de demonstranten, weet hij niet. “Die Janmaat blééf maar terugkomen. Voor demonstraties en fotoreportages. Mijn nekharen gingen ervan overeind staan. Ga jij je misère eens ergens anders uitventen, zei ik hem een keer. Hij lachte wat. Als politicus een nul, als mens een flapdrol.” Maar goed, als hij per se moet kiezen, dan toch de actievoerders. “Als ik er zo-ene voor mijn auto krijg, dan ga ik er in zijn vooruit en in zijn achteruit overheen – de tweede keer om er zeker van te zijn dat-ie dood is.”

Hoogstpersoonlijk was hij er getuige van hoe Wil Schuurman, de latere echtgenote van Janmaat, aan de haastig aan elkaar geknoopte lakens uit het raam van de bovenste verdieping zakte, zich afzette tegen de stenen borstwering, onhandig heen en weer slingerde, en met haar been door de glazen pui vloog. Not a pretty sight. En dan te bedenken dat het allemaal niet gebeurd zou zijn, vertelt In den Eng, als hotel Cosmopolite zoals te doen gebruikelijk pas eerste paasdag was geopend. “We dachten: ach, een vergaderingetje, tweehonderd piek zaalhuur beuren, lekkere seizoensopening.”
Nee, er rust geen zegen op dit toch vrij schilderachtige stukje Zuid-Holland dat de inwoners ‘Kekum’ noemen. Kedichem zal wel voor eeuwig verbonden blijven aan de kwestie van Het Been en in het collectieve geheugen staan vanwege de foto van een geblakerde Janmaat met een peukie in de hand – en die róókte niet eens in die tijd.

Van de kant van de actievoerders is het verhaal vaker verteld. Onder meer in het wervelende boek Axie! van Victor Luchteling (pseudoniem van ex-Bluf!-redacteur Willem Deetman). Over hoe er die zaterdag werd verzameld in Utrecht, het lange wachten, de eerste beugels grolsch die open plopten, het moment dat eindelijk de lokatie bekend werd gemaakt; over hoe het in kolonne over de dijk ging, de eerste bommetjes die naar binnen zeilden, de witte rook die langzaam zwarte contouren aannam. Toen de politie arriveerde, was de klus reeds geklaard. Onder de meelopers vonden zeventig arrestaties plaats – de echte daders zaten toen al lang en breed in hun kraakpanden.

Voor Deetman luidde Kedichem het begin van het einde van zijn ‘loopbaan’ in de kraakbeweging in. “Kedichem was de splijtzwam in de actiebeweging, die al enige tijd ernstig verdeeld was over het gebruik van geweld”, analyseert hij in de stationsrestauratie van Assen, zijn woonplaats. “Op die dag realiseerde ik: er is geen enkel verschil tussen de skinheads die ik bestrijd en de grolschbeugelkrakers waarmee ik acties voer. Ik voelde mij plotseling deel uitmaken van een bende hooligans. Als die om elf uur ’s ochtends begonnen te zuipen... dan kon er van alles gebeuren. In dat hotel hadden wel kinderen kunnen liggen.”

Maar ja, Deetman was een softie. Binnen de harde kern van de kraakscene – de ‘heffo’s’ – lijkt men een stuk minder onder de indruk te zijn geweest. “Dat die mevrouw Schuurman haar been toen is afgezet... tja, dat was wel lullig”, meent Leen van den Berg, producent en regisseur bij Van der Hoop Filmproducties. “Ik wens zoiets niemand toe. Maar wij waren tegen de Centrumpartij, we wisten dat ze daar een vergadering hielden en die wilden we tegenhouden. Dat paste in het tijdsbeeld. Het was gewoon een lullige samenloop van omstandigheden”.

Tussen 1977 en 1987 zat Van den Berg ‘diep in de kraakbeweging’. “Ik heb vele grote acties meegeorganiseerd, maar Kedichem niet. Ik was er wel bij. Ik stond op de dijk. Er werd een rookbommetje naar binnen gegooid, een gordijn vatte vlam, er ontstond brand. Het was niet gepland of zo. Heel veel mensen zijn door de politie ingesloten. Ik niet, ik wist te ontkomen. Als u zegt dat ik dan in de voorste linies moet hebben gezeten, dan zal dat wel kloppen.”

“De beweging is verdeeld geraakt, deels over de geweldskwestie. Dat klopt. Maar er speelden ook andere factoren mee. We moeten het niet groter maken dan het was. Zelf heb ik altijd het standpunt ingenomen dat je in situaties terecht kunt komen dat geweld niet valt te vermijden. Ik bedoel, neem de kroningsrellen in Amsterdam, in 1980. Hoe de politie te paard erop afging, dat riep ook geweld op - het was actie en reactie. Dat onderscheid tussen heffo’s en softie’s... zo kon je dat niet indelen, zo zwart wit lag het absoluut niet. Er is in Kedichem ook geen geweldsexplosie geweest.”

Hoe zouden degenen die binnen zaten het hebben ervaren? Hun verhaal is, twintig jaar na dato, nog zelden gehoord. Maar eerst kort de achtergrond: in 1984 was Hans Janmaat, die sinds 1982 een zetel in de Tweede Kamer bekleedde, uit de partij gezet door voorzitter Danny Segers. Een ordinaire ruzie zou eraan ten grondslag hebben gelegen: Janmaat had geflikflooid met mevrouw Segers. “Een levenslustige vrouw, bepaald niet, uh, puriteins”, zegt Frans Schoenmakers, destijds voorzitter van de afdeling Zeeland en lid van het landelijk bestuur. “En die Segers was een oliebol.”

Omdat Segers niet alleen een oliebol was, maar volgens sommigen ook een ‘intrigant’ en ‘regelrecht corrupt’ (Schoenmakers) wilde een deel van de partij van hem af. Op een geheime vergadering in Kedichem zou een motie van wantrouwen tegen Segers worden ingediend en tevens worden getracht Janmaat, die inmiddels de Centrumdemocraten (CD) had opgericht, weer bij de club te krijgen. Een verzoeningsbijeenkomst. Er moest ‘gelijmd’ worden.

Initiatiefnemer Wim Vreeswijk: “De bijeenkomst was op zich goed georganiseerd, de lokatie was lang geheim gehouden, er wist slechts een paar man vanaf. Het probleem was alleen dat de organisator, dr. Wim Bruyn, die in Amsterdam woonde, vanaf zijn huis werd gevolgd door activisten. Hij heeft nog gebeld naar de politie vanaf een benzinestation. Hij had toen om moeten keren, maar reed door, en leidde zo de groep rechtstreeks naar het hotel... Maar dr. Bruyn zal het wel niet leuk vinden als ik dit vertel.”
In een aanleunwoning ‘ergens in Amsterdam Zuid-Oost’ treffen we dr. Wim Bruyn, voormalig hoofd van het wetenschappelijk bureau van de CP. Door Marcel van Dam ‘de Goebbels van de Centrumpartij’ genoemd. Wellicht dat zijn boek ‘Het recht op apartheid’ (juni 1965) daar iets mee te maken heeft gehad. “De aantijgingen raakten mij zeer”, vertelt Bruyn, die zijn hele leven bij de gemeente Amsterdam werkte, in de jaren zestig adviesfuncties binnen de PvdA bekleedde en Joop den Uyl en Ed van Thijn persoonlijk goed heeft gekend.

“Ik heb gepoogd binnen de PvdA medestanders te vinden voor mijn opvattingen tegen de massale immigratie – dat lukte niet.”
Ondanks zijn leeftijd (hij is van 1917) houdt Bruyn zijn verblijfplaats graag geheim. “We hebben zoveel meegemaakt, de terreur, dat wilt u niet weten”, legt zijn aardige partner, die iets jonger is en hem verzorgt, uit. Bruyn formuleert moeizaam, maar bevestigt in grote lijnen het verhaal van Vreeswijk. “Ik ben die dag gevolgd door een rode auto. Er zaten twee knullen in.” Zijn vriendin knikt. “Ik reed een stukje met Wim mee naar het Amstel Station. Daar ben ik afgezet”, zegt ze. “Ik heb het kenteken nog opgeschreven...” Ze staat op, gaat naar een ladenkast en pakt daar een blocknote uit. “Rode ford – 31 jg 27”

Enfin, Bruyn reed verder. Met in zijn kielzog de achtervolgers. Bij een benzinestation hield hij stil, liep naar een telefooncel, belde op. Alleen niet naar de politie, zoals Vreeswijk vertelde, maar naar Vreeswijk. “Ik zei: ik word gevolgd. Die knullen kwamen naast me staan om mee te luisteren. Het voelde bedreigend...”
Toen de doctor bij de afslag Kedichem kwam, stopte hij even om te kijken of hij naar het dorp moest of de dijk op. De rode Ford bleef ook staan. Bruyn draaide de slingerende dijk op, en arriveerde kilometers verderop bij Cosmopolite. Hij was een van de laatsten. Rond de zestig partijgangers waren reeds aanwezig. Het was een uur of drie, half vier. De koffie was prima.

Nadat Bruyn een welkomstwoord tot de aanwezigen had gericht, nam Schoenmakers de voorzittershamer over. Precies op dat moment sneuvelde de eerste ruit. “Het was een volksgericht”, herinnert Schoenmakers zich. “Het tuig dat daar aanwezig was, de asocialen. Dat stonk een uur in de wind! Het schuim van de maatschappij – hetzelfde schuim dat de gebroeders De Witt heeft afgeslacht. De ware fascisten – dat waren zij!”
Vrijwel gelijkertijd met de tegels en stenen vlogen de eerste rookbommen naar binnen. “Rookbommen, haha!” De Haarlemse ex-sportschoolhouder Wim Witteman weet wel beter. “Fosfor! Lichtgroen spul. Ging dwars door het tapijt heen, het beton begon te branden.”

Anderen spreken van molotovcocktails. In krakersproza: molli’s. Ex-activist Deetman hoorde inderdaad van mede-actievoerders dat een krat met molli’s klaar stond in een auto. “Maar ze zouden niet zijn gebruikt.”
Hoe dit ook zij: de tent stond in lichterlaaie. Vreeswijk: “We zaten als ratten in de val... konden niet naar buiten. De meute stond aan de zijkanten te schreeuwen, we konden geen kant op. Chaos.”
“Op de vloer lag novilon zeil – dat blééf branden”, zegt Leo in den Eng, die dag verantwoordelijk voor het ‘bargebeuren’. “Vlak ervoor was nog een agent binnen gestormd.

Die zei: jullie moeten wegwezen, er komen demonstranten aan. Nou, hij was nog niet uitgesproken, of ze kwamen al over de dijk aanzetten. Met knuppels en speren. Jazeker, speren. Van die aluminium staven met een punt eraan geslepen. Nu was mijn vader het type dat er wel op dorst te slaan, maar ik zei: pa, dat red je nooit. Het was het ergste tuig van de richel.”

Schoenmakers: “Ik zag een groepje van ons de trap opgaan. Ik riep nog: niet doen. Rook trekt naar boven. Omdat ik sloepscommandant ben geweest, weet ik hoe te handelen in noodsituaties. Er was een vrouw uit Zeeland die helemaal hysterisch werd. Ik heb haar twee klappen in het gezicht gegeven, om tot bedaren te komen. Links, rechts!”
De vergaderzaal lag op de eerste verdieping – gelijkvloers aan de dijk. Achterin was de glazen pui eruit gegaan. De meesten konden zo ontsnappen en aan de waterkant naar beneden klauteren. Eenmaal buiten deed Schoenmakers een vergeefse poging de twee aanwezige agenten tot actie te bewegen. “Ik riep: Schiet ze in hun voet! Schiet in de lucht! Maar ze deden niets.”

In den Eng: “Ik hoorde dat er een paar in de slaapkamers zaten. Ik liep naar boven, er was al een flinke rookontwikkeling. Ik opende alle deuren. Op nummer 15 zat het groepje. Ik klopte, iemand deed open. In de achtergrond zag ik dat ze met lakens bezig waren. Ik zei: wat doen jullie nou, je kan beter een klap op je kop krijgen dan zo naar beneden te gaan! Maar ze waren als de dood voor de demonstranten. Het had niet hoeven te gebeuren... de nooduitgang zat vlakbij, de demonstranten waren gevlogen. Maar de deur ging weer op het slot.”

Vreeswijk: “We zaten met zijn twaalven dus boven. Toen hebben we die lakens aan elkaar geknoopt waarlangs we ons naar beneden lieten glijden, naar het balkon op de eerste etage. Ik was degene die de lakens vasthield en ging als laatste. Wil lag op het grint van het balkon te kermen, dood te bloeden. Toen ik naar beneden ging moest ik haar ontwijken, daardoor ben ik met een vreemde achterwaartse beweging naar onderen gesprongen, het ging mis, ik gleed uit over het grint en kwam in het glas terecht. Ik bloedde, in mijn been zat een flinke jaap. Ik heb nog in het ziekenhuis gelegen.”
Via een stuk bouwmateriaal werd Schuurman naar beneden getakeld en tegen de dijk gelegd. “Haar man bond het been af”, vertelt Witteman. “Met zijn broekriem. Ik zie hem die riem nóg van zijn broek trekken. Ik heb mijn jas toen over haar heen gelegd. Die heb ik nooit meer teruggezien. Het was een donkerblauwe regenjas, een hele speciale...”

Voor Witteman hield de pech daarmee niet op. “Toen ik later weg wilde gaan, zag ik dat alle vier de banden van mijn wagen lek waren gestoken. Het was een alfa romeo 33. Met splinternieuwe pirelli’s. Naar de mallemoer.”

Marco Schoenmakers, zoon van Frans, was met zijn zestien jaar de jongste deelnemer. Hij ging een glas water voor mevrouw Schuurman halen, aan de overzijde van de dijk. “Het been lag er half af. De politiek is een grote boevenbende. Als het kan, ben ik weg uit Nederland.”

Dr. Bruyn, die langs een regenpijp omlaag was gegaan, werd door een ANWB-bus naar de eerste hulppost gebracht dat in een gehucht nabij was ingericht. “Ik verkeerde niet in shock, was ongedeeerd. Daarop ben ik met de politie meegereden naar Kedichem. Daar ben ik verhoord door twee politiemensen. Een lang verhoor. Zakelijk. Er werd geen uiting geven aan enig medeleven. Misschien dat ze vonden dat we ergens schuld aan hadden.”
Inmiddels was Schuuurman in het ziekenhuis te Gorinchem opgenomen.Viereneenhalf uur lang zou ze worden geopereerd. Zonder succes. In allerijl werd ze overgebracht naar het
Dijkzicht, Rotterdam. Daar stond reeds een team klaar van negen vaat- en neurochirurgen om het been te behouden.

Alfred Vierling, fractiemedewerker van Janmaat, had op de radio van ‘het been’ gehoord, en had zich naar het ziekenhuis gespoed. In zijn dagboek schreef hij: “Nacht van 29 op 30 maart. Mevrouw Schuurman-Korselius is overgebracht naar het Dijkzicht te Rotterdam. Om half een zag het er naaruit dat het been bloed vatte. Toen hebben Janmaat, ik en enkele anderen haar verlaten. Om drie uur bleek dat het been er toch af moest.”
Vierling: “Ik heb Janmaat die ochtend zien huilen – ik wist niet eens dat hij dat kon. Het had ongelooflijk veel indruk op hem gemaakt.”

Wim Vreeswijk: “De politie had de aanslag gemakkelijk kunnen voorkomen – een auto dwars op de dijk zetten. Niemand had er langs gekund.”
Zijn vrouw Irene Vreeswijk-Mullaert, destijds ook actief in de partij: “We hebben nooit een schadevergoeding gehad, geen cent, we zijn onmenselijk behandeld. Advocaten kon je niet krijgen in die tijd, die waren ook allemaal links, hè. Die wilden geen rechtse mensen verdedigen.”

Tot zover de reconstructie. Is Kedichem dan ook nog van diepere betekenis geweest voor extreemrechts? In elk geval haakte een aantal prominenten af. “Toen dat been eraf vloog, zei ik: ik wil wel een gedeputeerde zijn in een democratie, maar geen geamputeerde in een anarchie”, zegt Vierling, die uit de ecologische beweging stamde. “Er werden krokodillentranen gehuild door de politiek. De schijnheiligheid van de gevestigde orde was voor iedereen zichtbaar. Ook voor de gewone burgerij, voor de borrelnotencultuur zeg maar. Die haakte af. Om de partij hing nu de geur van geweld.”

Voormalig partijsecretaris Mart Giesen: “Na Kedichem durfden gewone mensen geen lid meer te worden, er was dermate veel geweld gebruikt tegen ons dat je je wel tien keer bedacht om nog actief te worden. Na Kedichem trok Janmaat vrijwel alleen nog mensen aan die niets te verliezen hadden; outcasts, werklozen, losers. Dat was de CD.”
“Janmaat voor en na Kedichem – dat waren twee verschillende personen. Voor Kedichem had hij relativeringsvermogen, humor, kon hij nog enigszins delegeren, hoewel hij daar nooit in had uitgeblonken, maar in ieder geval hield hij niet de zaak klein, onder elkaar, zoals in de CD. Die partij was bijna een familiegebeuren. Na Kedichem was Janmaat wantrouwig, verkrampt geworden. De CD werd daardoor een heel andere partij dan de CP.”
“Wij waren helemaal niet extreem”, vindt Giesen. “De CP was een middenpartij. In elk geval op economisch terrein. Daarnaast nationaal-voelend. Natuurlijk ben ik bitter. Een Wilders, een Spruyt... waar hèbben die mensen het over als ze zeggen bedreigd te worden?

Wij werden bedreigd, en er was niemand die ons bescherming bood.”
In de loop der jaren nam de paranoia van Janmaat steeds absurdistischer vormen aan. Hij zag achter elke boom een BVDer, beschuldigde eerst Segers ervan de zaak te hebben verlinkt en vermoedde uiteindelijk dat de Israelische veiligheidsdienst achter Kedichem zat. Een optie die dr. Bruyn overigens niet geheel wil uitsluiten. “Laten we eerlijk zijn: de Mossad is ertoe in staat.”

En Wil Schuurman? Voor dit artikel zijn vele pogingen gedaan haar te spreken, maar ze lijkt geen behoefte te hebben aan publiciteit. “Ze heeft haar lot buitengewoon moedig ondergaan”, vindt Vierling. “Ik heb vaak ruzie met Wil gehad en ik zei dan soms valse dingen. Zoals: met één been kun je nog aardig trappen. Ach... ze kon daar best om lachen.”
Bron: Stan de Jong
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:35

Nog een stukje van Stan de Jong en Koen Voskuil...
Tekst Stan de Jong en Koen VoskuilPortret van de echte Wijnand Duyvendak


Spin in een web van geweldDeze week verschijnt dan eindelijk het boek Klimaatactivist in de politiek van de teruggetreden GroenLinks-politicus over zijn actieverleden. Maar gaat Duyvendak alles vertellen? Revu sprak met krakers, activisten en de BVD over de jaren zeventig en tachtig. ‘Wijnand leek zacht en schuw, maar kon er ook fysiek tegenaan gaan.’


‘Wijnand Duyvendak was een van de leiders van Onkruit. En de dingen die zij deden, gingen heel wat verder dan wat hij nu heeft gezegd’

‘Of Duyvendak betrokken was bij RaRa? Laat ik dit zeggen: als je veel connecties had, zoals hij, wist je precies hoe de vork in de steel zat’Advocaat Ties Prakken kan harstochtelijk pleiten. Zelfs als verdachten op heterdaad zijn betrapt en hebben bekend, gaat ‘de krakersmoeder’ voor haar klanten door het vuur. Het is 8 november 1984 en in de rechtbank Dordrecht bladert Prakken nog eens door haar pleitnotities. In het verdachtenbankje zitten zes jonge mannen en vrouwen tussen de 25 en 30 jaar oud. Activisten. Uit het krakersmilieu, de zwarte kleding en punky haadracht laten daar geen twijfel over bestaan.
In de nacht van 4 op 5 oktober heeft deze groep ingebroken in het MIBO-complex in Dubbeldam, een militaire opslagplaats voor buitengewone omstandigheden, zoals oorlogen en rampen. De actie is professioneel voorbereid en uitgevoerd met koevoeten en portofoons. Slechts met één ding hebben de inbrekers geen rekening gehouden: ze worden al geruime tijd in de gaten gehouden door politieagenten in burgerauto’s. Zes activisten worden in de kraag gevat en korte tijd in voorarrest gezet. Het zijn leden van actiegroep Onkruit, die is ontstaan uit een groep dienstweigeraars en totaalweigeraars. De laatsten weigeren ook vervangende dienstplicht te vervullen. Een van de zes verdachten is de in het keurige Zeist opgegroeide domineeszoon Wijnand Duyvendak, oprichter en beleidsbepalend redacteur van het ‘aksieblad’ Bluf!.
‘Edelachtbare heren...’ begint Prakken haar pleidooi. ‘Het zal duidelijk zijn geworden dat cliënten zich niet schamen voor hun daad, maar dat zij staan voor een rechtvaardige zaak.’ Even later betoogt Prakken dat de inbrekers ‘uit noodweer hebben gehandeld’ en ‘bij het MIBO hebben ingebroken om hun lijf – en het onze – te verdedigen tegen de onmiddellijke wederrechtelijke aanranding die uitgaat van de gestage voorbereiding op de oorlog.’
Haar confrère, de bekende advocaat mr. Pieter Bakker Schut, die tevens leden van de Duitse terreurgroep Rote Armee Fraktion bijstaat, is daarna aan de beurt. In een lang en gloedvol betoog haalt Bakker Schut er de ‘internationale klassenoorlog’, het ‘kapitalistische uitbuitingssysteem’, de NAVO, Ronald Reagan en Adolf Hitler bij. Ja, het lijkt wel of vandaag niet zes inbrekers terechtstaan, maar de hele westerse samenleving. De drie rechters luisteren geboeid. Maar de verdachten zullen niet aan hun straf ontkomen en worden wegens inbraak met geweld veroordeeld. Duyvendak krijgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van zes weken.

Krakers Jack en Theo
Het zijn schetsen uit de jaren tachtig. Roerige jaren vol ideologische tegenstellingen. Een periode die nog steeds ‘heftige emoties losmaakt’ waarmee we ‘in het reine’ moeten komen, zoals Duyvendak het verwoordde tijdens de persconferentie waarop hij zijn terugtreden bekendmaakte. In elk geval was het een tijdperk met buitensporig geweld tegen goederen en personen. In 1985 en 1986 ging er geen week voorbij of er vond ergens een brandstichting, bezetting, inbraak, bomaanslag, bedreiging van een agent, politicus of ambtenaar plaats. En Duyvendak was bepaald geen meeloper in de scene, zeggen zijn medestrijders van destijds. Integendeel. ‘Wijnand was een spin in het web,’ zegt ex-Bluf!-redacteur Willem Deetman.
‘Hij was zeker een van de leiders, ja,’ bevestigt René Roemersma, de enige persoon die ooit werd veroordeeld voor een aanslag door RaRa, de ‘anti-racistiese aktiegroep’ die tussen 1985 en 1993 een golf van terroristische aanslagen over het land liet spoelen. ‘Dat hij zich nu ten onrechte distantieert van de buitenparlementaire beweging vind ik moreel gezien laf.’
We leggen contact met twee beruchte Amsterdamse krakers van het eerste uur: Theo van der Giessen en Jack van Lieshout. Beter bekend als Kraker Theo en Kraker Jack. Harde kern. Staatsliedenbuurt. Stalinistisch geschoold. Mannen die geweld niet uit de weg gingen. De stad was van hén. Van der Giessen: ‘Wijnand was een van de leidinggevende figuren van het kraakdistrict Indische buurt. Zelf zat ik in de Staatsliedenbuurt. We hadden veel contact. Er was stedelijk, zelfs landelijk overleg. En Wijnand was een van de organisatoren. Hij zou er trots op moeten zijn, want we hebben mooie dingen teweeggebracht. We hebben het huisvestingsprobleem aangepakt. Bij alle acties was Wijnand betrokken: Geen Woning Geen Kroning, de kraak van de Groote Keijser, de Vondelstraat. Hij was net zo betrokken als ik. Ik heb nergens spijt van. Het was allemaal voor de goede zaak. Maar als je politicus wordt, moet je blijkbaar naar de andere kant overstappen.’
‘Liever staand te sterven dan geknield te leven’, luidt ook het motto van kraker Jack van Lieshout. ‘Je moet de consequenties dragen van wat je doet. Dat Duyvendak nu een gigantische knieval maakt is hypocriet. Dat we geen vrienden waren indertijd? Hmm.. dat ging een beetje op en af. Er waren verschillen van inzicht. Ik herinner me de herkraak van de Lucky Luyk in 1981. Aanvankelijk wilde Duyvendak dat niet. Ik wil niet zeggen dat we toen geweld hebben gebruikt, maar eh... er was zeker dreiging met geweld. Nou, toen die actie succesvol afliep was Duyvendak uitzinnig van vreugde.’
Van der Giessen: ‘Weet je wat het punt is? Steeds als ik wat lees van Wijnand, dan refereert-ie over militantie naar Jack en mij. Maar hij was al vanaf eind jaren zeventig actief. Hij was een van de topfiguren, een van de leiders van Onkruit. En de dingen die zij deden, gingen heel wat verder dan wat hij nu heeft gezegd. Wat voor dingen? Daar ga ik niet op in. Laat ik het zo zeggen: de hele organisatie ging verder. En bij alle grote zaken die plaatsvonden had Wijnand een flinke vinger in de pap.’
Van Lieshout: ‘We hebben ook dingen samen gedaan. In mei 1981 de inbraak in het Provinciaal Militair Commando in Amsterdam-Zuid. Het was een Onkruit-actie, maar wij hielpen mee. Natuurlijk heeft hij naast de MIBO-kraak en de inbraak bij EZ veel illegale acties gedaan. Er waren nu eenmaal meer acties waar je niet voor werd gepakt en veroordeeld dan wel, haha.’
In diverse media heeft Duyvendak gezegd dat hij altijd geweld heeft veroordeeld. Dat zegt hij ook tegen Revu wanneer we hem vragen stellen over zijn verleden. Het interview vindt enkele dagen voor zijn vertrek uit de Tweede Kamer plaats. Duyvendak: ‘Die lijn heb ik altijd getrokken. Bommen, vuur, geweld tegen personen, daar lag voor mij de grens.’
Maar u ging wel met mensen om die dat deden.
‘Er waren verschillende groepen, stromingen, en we discussieerden wel met die mensen. Ik stond midden in die cultuur en je kwam elkaar ook tegen op feesten. Maar ik deed andere acties, met een ander karakter.’
‘Onzin,’ stelt Theo van der Giessen. ‘Bij alle acties van grote omvang waarbij confrontaties plaatsvonden met de ME en de politie - vanaf eind jaren zeventig tot en met 1985 - was Wijnand betrokken. Maar ook bij latere acties tegen de Centrumpartij, tegen politici, tegen ambtenaren, tegen banken, tegen speculanten in Zuid-Afrika, et cetera. Wijnand leek zacht en schuw, maar kon er ook fysiek tegenaan gaan.’

Wijnand-meisjes
Tegenover Revu schetst Duyvendak een beeld van het actiewezen in de jaren tachtig: ‘In die tijd had je allemaal verschillende stromingen. Iedereen doet nu net alsof het heel hiërarchisch was. Maar iedereen deed maar wat.’ Kortom, er was geen sprake van leiders en volgers. Maar een oud-kraker, die inmiddels een braaf burgermansbestaan leidt en graag anoniem wil blijven omdat hij al eens is bedreigd, heeft andere ervaringen. ‘Eind jaren zeventig leerde ik Wijnand kennen in de Indische buurt,’ vertelt de man, ‘Duyvendak zat daar in een woongroep. Hij behoorde tot de top van de kraakbeweging en oefende daadwerkelijk een leidinggevende rol uit.’
Onze bron herinnert zich voorvallen waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake was van een soort gezagsverhouding. ‘Toen de Groote Keijser werd gekraakt gingen wij met een groepje pamfletten uitdelen bij het bedrijf Ogem, de eigenaar van dat pand. We wilden de werknemers informeren, bij onze acties betrekken. Een meisje stapte op ons af en waarschuwde ons: ‘Wijnand heeft gezegd dat jullie dit in het vervolg eerst moeten overleggen.’
‘Duyvendak had stromannetjes en vooral -vrouwtjes die hij vooruitstuurde om klusjes te klaren. Er waren een paar meisjes die hem enorm bewonderden. Wijnand wás ook charismatisch. Hij kon zo voor de vuist weg een verhaal houden. In de Indische buurt hadden we een woning gekraakt en we vroegen een jongen de waterleiding aan te leggen voor een tientje per uur. Toen kwam er weer zo’n meisje namens Wijnand ons vertellen dat het alleen gratis mocht.’
Duyvendak was ook degenene die de gelederen op risicovolle elementen liet controleren. ‘Ik kan me herinneren dat er een nieuwe jongen in een kraakpand kwam. Duyvendak vertrouwde het zaakje niet. En hup, daar kwamen de Wijnand-meisjes met de vraag of die jongen wel oké was. Er werd ook altijd eerst iemands achtergrond gecheckt. Kwam een nieuweling uit Amstelveen dan ging er iemand naar Amstelveen toe om te kijken wie zijn familie was, uit welk milieu hij kwam. Wijnand was als de dood dat de groep werd geinfiltreerd.’
Volgens de ex-kraker had Duyvendak opvallend weinig inhoudelijks te melden over de revolutionaire strijd. ‘Jack en Theo waren ideologisch geschoold, die kwamen geloof ik uit de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland. Je had een groep anarchisten-syndicalisten waartoe ik behoorde. Duyvendak heb ik nooit op een inhoudelijke bijdrage aan het debat kunnen betrappen. Weet je wat het was? Wijnand ging voor de kick, hij kickte gewoon op acties. Hij drong zich ook naar voren als er ergens gekraakt werd. Ging hij voor de deur het woord voeren terwijl wij binnen zaten en van niets wisten! In die tijd is Duyvendak verslaafd geraakt aan actievoeren. Voor mij was hij gewoon een crimineel. Hij had nog geen dag gewerkt in zijn leven.’

Dom, dom, dom...
Terug naar Onkruit. In de jaren tachtig worden onder diverse vlaggen inbraken en vernielingen gepleegd door het ‘anti-imperialistiese’ commando onder leiding van Duyvendak. Er wordt voor tientallen miljoenen guldens schade aangericht. Er worden complete operatiekamers gestolen die vervolgens worden opgestuurd naar linkse revolutionaire groeperingen in Zuid- en Midden-Amerika. Volgens sommige GroenLinks-prominenten zijn dergelijke illegale acties toegestaan, zo vertelden zij afgelopen vrijdag in Nova, zolang de daders zich maar bekend maken en zich voor de rechter verantwoorden. Maar als dat de maatstaf is, kunnen de acties van Onkruit niet door de beugel. Nooit zullen de inbrekers met naam en toenaam naar voren stappen. Laat staan dat zij zich even spontaan komen melden bij het bevoegde gezag. Sterker, Duyvendak ontsteekt in woede als hij een cover ziet van Bluf! uit maart 1984 waarop een inbraak per ongeluk aan Onkruit wordt toegeschreven. ‘Dom, dom, dom...’ schrijft hij in zijn eigen blad.
In 1985 houden de Onkruit-acties plotseling op. Het is in datzelfde jaar dat zich met een klap RaRa aandient. Op 17 september vliegt de Makro in Duivendrecht in de fik en brandt tot de grond toe af. De groothandel behoort tot het SHV-concern dat volgens RaRa ten onrechte in Zuid-Afrika investeert en zo het verfoeide apartheidsregime steunt. Het is de eerste in een reeks aanslagen die Nederland op zijn grondvesten doet trillen.
Toch is het niet de eerste maal dat anti-apartheidsactivisten tot geweld overgaan. Zo vindt in januari 1985 een aanslag met brandbommen plaats bij oliehandelaar John Deuss die olie levert aan Zuid-Afrika en zo het embargo schendt. De aanslag wordt geclaimd door een groep die zich ‘Pyromanen tegen apartheid’ noemt. ‘Het afbranden van de villa van oliehandelaar John Deuss in Berg en Dal ontlokte ons een vrolijk dansje rond de vierkante redactietafel,’ schrijft voormalig Bluf!-redacteur Willem Deetman in zijn boek aXie! Herinneringen uit de Amsterdamse kraakbeweging. Desgevraagd kan Deetman zich scherp de opkomst van de Revolutionaire Anti-Racistiese Aktie voor de geest halen. ‘Wij kregen een enveloppe op de redactie binnen met een brief waarin de brandstichting bij de Makro in Duivendrecht werd opgeëist door RaRa. Maar we waren onzeker of het klopte. We besloten slechts wat fragmenten uit de brief over te nemen en publiceerden een klein berichtje.’ Dat schiet in het verkeerde keelgat van een aantal ‘krakersbonzen’, zoals Deetman hen noemt. ‘Duyvendak en enkele andere bonzen kwamen verhaal halen op de redactieburelen en eisten dat in het vervolg perscommuniqué’s van RaRa integraal in het blad zouden worden afgedrukt. Opvallend was dat wij meenden dat Duyvendak zich had teruggetrokken uit Bluf! Maar ineens stond-ie er weer toen RaRa begon.’
Onderzoeker naar extreemlinks Peter Siebelt is ervan overtuigd dat Duyvendak bij RaRa heeft gezeten. ‘Onkruit-Amsterdam is gewoon overgegaan in RaRa,’ stelt Siebelt. ‘Het was dezelfde kliek mensen die acties pleegden met een zogenaamd ander doel. Duyvendak liegt als hij beweert dat hij daar niet bij betrokken was.’ In een artikel in HP/De Tijd uit 2003 formuleerde ex-kraker en Bluf!-oprichter Jo van der Spek het als volgt: ‘RaRa stond op de schouders van Onkruit.’

Geen commentaar
Uit een groslijst van mogelijke RaRa-leden die Revu afgelopen week in handen kreeg gespeeld, blijkt inderdaad een opvallende overlap met de Onkruit-activisten te bestaan die in 1984 vanwege de MIBO-inbraak in Dubbeldam werden gearresteerd. Liefst vijf van de zes figureren op de RaRa-lijst. Naast Wijnand Duyvendak gaat het om ene Van Pampus en Van Riet, die we niet hebben kunnen traceren, VPRO-journaliste Henneke Hagen en Carol Burgemeestre. De laatste drijft het Amsterdamse organisatie-adviesbureau op gebied van ‘culturele diversiteit’ Sonar dat opereert in de softe sector. Opdrachtgevers van Sonar zijn onder meer de Anne Frank Stichting en de Raad voor het Jeugdbeleid. Daarnaast is Burgemeestre één van de oprichters van Voorbeeld, een stichting die ‘door middel van onderzoek, advies en project-ontwikkeling een positieve bijdrage aan de multiculturele samenleving wil leveren.’ Diverse keren hebben wij geprobeerd met de 51-jarige Burgemeestre in contact te komen, tevergeefs.
Ook met voormalig Onkruit-activiste Henneke Hagen wilden wij graag spreken. Zeker als er een politiedocument opduikt waarin over haar staat vermeld: ‘In 1981 en 1984 aangehouden voor vuurwapenbezit en diefstal d.m.v. geweld. Betrokken bij Zuid-Afrika akties en mogelijk verdacht van Makro-brand. In politiek bekend bij de inlichtingendiensten.’
Indertijd was Hagen de vriendin van enemy of the state René Roemersma en een zeer goede bekende van Duyvendak. Maar voor een journaliste die als researcher meewerkt aan spraakmakende VPRO-documentaires is Hagen zelf opmerkelijk weinig mededeelzaam. ‘Ik ben net terug van vakantie,’ laat zij telefonisch weten. ‘Ik heb helemaal geen zin om hierover te praten. Dus: geen commentaar. Oké, dag...’ Tuut, tuut, tuut.
We proberen het een tweede keer. ‘Met het toestel van Henneke Hagen.’ Wij: ‘We hebben mevrouw Hagen net gesproken. We hebben toch een prangende vraag voor haar.’ De stem: ‘Het is toch duidelijk. Dag.’ En weer gaat abrupt de hoorn op de haak.
Als iemand kan weten of Duyvendak bij RaRa heeft gezeten dan is het uiteraard René Roemersma zelf, die in hoger beroep vanwege een procedurefout van vijf brandstichtingen werd vrijgesproken en slechts voor één aanslag werd veroordeeld. Maar Roemersma is bereid over veel te praten, maar juist niet over dit delicate onderwerp. Ook al zijn de aanslagen verjaard, het lijkt erop dat er nog steeds een zwijgplicht, een omerta bestaat onder de toenmalige actievoerders.
Kraker Jack van Lieshout: ‘Of Duyvendak betrokken was bij RaRa? Daar doe ik geen uitspraken over. Maar laat ik dit zeggen: een vrij beperkt aantal mensen had de kennis en de kunde in huis voor dergelijke acties. Zo groot was die hele club niet. Ook al had je zelf niets met de acties te maken, zat je voor mijn part alleen te stencillen, dan nog kon je wel ongeveer inschatten hoe het zat. En als je veel meer connecties had, zoals Duyvendak, wist je precies hoe de vork in de steel zat.’

Rokend pistool
Wat staat er vast? Zeker is dat er een politieonderzoek naar Duyvendak liep naar aanleiding van de brandstichting in de Makro in Duivendrecht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een politiefoto met een mugshot van Wijnand-met-bril waarop te lezen valt: Tip inzake aanslag MAKRO. Twee oud-BVD’ers bevestigen ons bovendien dat Duyvendak scherp in de gaten werd gehouden door de inlichtingen- en veiligheidsdienst. ‘Er lag een lijvig dossier over hem bij de BVD,’ vertelt een van hen. ‘De groep werd getapt, we hadden een goede informatiepositie opgebouwd. We waren ervan overtuigd dat hij erbij betrokken was. Maar de middelen waren beperkter dan nu. We kregen het niet rond.’ Vast staat ook dat er invallen werden gedaan in een aantal kraakpanden in de hoofdstad, onder meer in het pand waar Duyvendak indertijd verbleef. De Telegraaf meldde vrijdag dat zijn huisgenoot, een zekere Jan van B. destijds werd gearresteerd. Het dagblad voerde bronnen binnen de politie op die nog steeds ervan overtuigd zijn dat Duyvendak de sleutelfiguur binnen RaRa is geweest.
Uiteraard vroegen we Duyvendak zelf ook naar zijn mogelijke betrokkenheid bij de gevreesde terreurgroep uit de jaren tachtig. Ontkent hij nog steeds lid van RaRa te zijn geweest? ‘Ja, natuurlijk,’ antwoordde hij. ‘Het is alleen zo moeilijk. Die beschuldigingen komen steeds terug. Hoe kun je bewijzen dat je iets niet gedaan hebt?’
Maar hoe geloofwaardig zijn de verhalen van Duyvendak? Eerder loog hij over zijn betrokkenheid bij de inbraak op het ministerie van Economische Zaken in 1985. In de kraakbeweging van de jaren tachtig behoorden leugens en ontkenningen overigens tot de normaalste zaak van de wereld. ‘Ook al trof de politie je aan met een rokend pistool in je hand, dan ontkende je nog,’ vertelt Van Lieshout. ‘Dan zei je dat iemand dat in je handen had gedrukt of zo. Iedereen deed dat. Wij. En hij, Duyvendak, óók.’
Bron: Stan de Jong
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:37

Boze Krakert
Door Keesjemaduraatje

26 januari, anti-islambetoging op de Dam in Amsterdam.
Georganiseerd door de SIOE. Enkele krakers willen er ook graag bij zijn, maar worden door een linie van politieagenten tegengehouden. Één van de krakers pikt het niet.

"Dat is één van hun, die moet daar achter de linies."
Ik zei nog tegen die mevrouw van de politie, dat ik journalist ben en dat ik gewoon sta te filmen.
"Heb u een perskaart dan"
"Nee"
"Zou u die kant op willen lopen?"
"Dan blijft het tenminste rustig, hé"

Later ben ik gewoon omgelopen en heb de tegendemonstratie ook gefilmd.
De comments:
141 comments:
Marie- Jose said...
Goh, Kees, wat jammer nou dat ik dit niet opgemerkt heb. Om kwart over twaalf stond de Dam al vol met de pliesie. Heel geduldige paarden, en een enkele mechelse herder in opleiding."U kunt hier alleen langs op eigen risico ", zegt zo'n ruiter tegen ons, " want er is een demonstratie van rechts ".
Afgezien van de treurige opkomst van "rechts" vond ik de clowns van " links " onthullend.
Alsof ik weer terug was in de seventies. Dezelfde dansjes en sneue teksten , dezelfde "ludieke" crap die toen al tenenkrommend was.
Geen duif op de Dam heeft er een korst brood minder om gevreten vandaag.
8:47 PM
David said...
De door jou zo geliefde website Indymedia meldt een opkomst van maar liefst 40 mensen. Kennelijk zijn de grote massa's nog niet geheel doordrongen van het immense gevaar van de vermeende 'islamisering' van Nederland... Fijn voor de demonstranten dat er media was, anders was dit spektakel voor de geschiedenis verloren gegaan.
5:15 AM
madbello said...
Voor die genen die het interessant vinden, ik heb de volledige versie van de demonstratie on-line gezet, met zo een beetje alle toespraken van SIOE. Alles is vrij en naar eigen inzicht te gebruiken. Alle bij mekaar duurt het 31 minuten :

http://www.madbello.nl/videodump/?p=104

Vriendelijke groet Mike
7:04 AM
keesjemaduraatje said...
@David: "het is niet het aantal leden van een organisatie dat de invloed bepaalt, maar wat ze doen" Dat is een citaat van de anarchist Karl Kreuger. Voor iemand die in een kraakpand werkt waar de Marinus van der Lubbe zaal een prominente plaats heeft, is het argument "aantal" wel een hele vreemde redenering.
12:45 PM
sterrenslag said...
De gene die naast Monique staat op foto CIMG0179 is ben van der kooi. Dit is een fascist die samen met zijn familie jaren de NNP bestuurd heeft. Het is ook een echte rascist in de zuiverste vorm van het woord. Ik weet niet of je er verstandig aan doet met hem aan te haken. Hij was ook vriendjes met wethouders van pim gemeente partij in rotterdam. Hij was ook lid van die partij. Totdat hij opgepakt en veroordeeld is geweest voor brandstichting van een moskee.

Ook ik ben tegen islamizering maar ben absoluut tegen brandstichting of elke andere vorm van geweld. Niet alleen dat het averechts zou werken maar geweld hoort niet thuis in de nederlandse samenleving. Geen klein detail is dat het leven van diverse mensen op het spel stonden bij deze brandstichting.

Dan nog iets anders. De getroffen moskee was een surinaamse moskee. Deze mensen zijn vaak hindustanen en javanen van afkomst. Van dit soort moslims heeft niemand last. Bovendien zijn het naast dat ze inmiddels nederlander zijn, altijd of naja eeuwen lang, onderdanen geweest van het koningkrijk der nederlanden en hebben dus het volledige recht zich hier te vestigen en hun geloof te beleven zoals ze willen.

Ik zal mij heftig verzetten tegen iedere aktie tegen deze groep nederlanders
3:13 PM
tedje said...
Ik snap dit filpje niet zo goed, wat is het doel ervan? Waarom wilt u zo graag de tegendemonstratie filmen en niet die andere?
Geheim agentje spelen? Of is het een intresse naar de eigen psyche...

ted
3:52 PM
keesjemaduraatje said...
@sterrenslag:
Dat de organisator van de demonstratie met Ben van der Kooi gaat staan praten is inderdaad een politieke fout, die zeker nog veel stof zal doen opwaaien.

@Tedje:
Het is gewoon een grappig filmpje.
1:00 AM
spooky said...
@sterrenslag
Ook hier te vinden! Goed dat je zo om je heen kijkt en niet blind aanneemt wat SIOE je voorschoteld. Ik las je reactie op http://www.madbello.nl/videodump/?p=104#comment-23

Daar wilde ik je het volgende zeggen:
Ik lees op http://sioenederland.wordpress.com/2008 ... gaan-door/
“test : Het kan aan mij liggen maar volgens mij worden mijn berichten stelselmatig verwijderd en gecencureerd” *Doet handschudden aan sterrenslag* Welkom bij de club (lees vanaf reactie 18 eens) http://sioenederland.wordpress.com/2008 ... derlanden/
En dit mocht dus niet, de HOAX moest levend blijven!
http://www.lucaswashier.nl/wp-content/u ... /asioe.jpg
Lees maar na op http://www.lucaswashier.nl/?p=5515 sowieso een leuke site om eens SIOE vanuit een ander perspectief te bewonderen.

En weet je wat ik nu zo heel erg vind! De bezorgde burger, dat is voor mij die Linda, het is een schande dat dit goede verhaal door zoveel shit omgeven dreigt te worden.
7:48 AM
jelle said...
@spooky
O ja,
Lucaswashier.
Leuke site.
Veel gevoel voor humor ook.
Met prachtige bijdragen van ene christinA.
Zoals deze:
"Jami doet wel weer wat Jami goed kan. Van een mug een olifant maken.
Hij heeft gelijk met dat overdrijven van het kabinet, maar tegelijkertijd overdrijft hij ook.
En hij giet natuurlijk olie op de golven."
http://www.lucaswashier.nl/?p=5657&cp=1#comment-91938

Hilarisch!
Deze zeer gewaardeerde logster op LWH vindt dus dat Jami de woelige baren wil temmen.
Ik heb zo het vermoeden dat het meiske bedoelde dat Jami olie op het vuur gooit.
Wat is er toch met het taalonderwijs in dit land aan de hand?
12:05 PM
sterrenslag said...
@ Spooky

Ben van der kooi is zoiets als Mohammed Bouyeri. Die zouden ze dan ook samen in 1 cel moeten zetten voor de rest van hun leven.
12:58 PM
Sanspareille said...
Keesje, Keesje, je bent nu wel heel diep gezonken om dit ook nog es in de dumpert op GS te gooien. Maar ja, iemand die Siebelt serieus neemt....
12:17 AM
keesjemaduraatje said...
Hé Natasha, ouwe kraakster.
Wat een eer.
Binnenkort komt er een reünie van Oude Krakers, die geen krakers meer willen zijn.
12:46 AM
Peter Siebelt said...
Geweldig zo'n anonieme 'Sterrenslag' opmerking. Waarschijnlijk zit hij/zij al jaren in mijn onderzoeksveld en behoort hij/zij tot de op staatskosten levende schemerschuvers die te laf zijn om onder eigen naam te reageren.
3:07 AM
Peter Siebelt said...
Sterrenslag mijn excuses, ik maakte een foutje en bedoelde 'Sanspareille' opmerking.
4:47 AM
Sanspareille said...
Och Gossie, Peter Siebelt, zo bewijs je onmiddellijk wat een ongelofelijk luie en slechte onderzoeker je bent.

Anoniem? Hoezo anoniem? Een keer googlen en je weet wie ik ben. Ik had ook wel een ander naampje kunnen zetten. En dat het je alleen gaat om je eigen drollie, blijkt wel uit het feit dat je niet eens ziet dat Keesje dat één keer googlen wél gedaan heeft.

Liever gelijk zo'n gratuite 'zeker een staatsruifvreter' opmerking neergeplempt zonder even moeite te doen wat en hoe.

Sanspareille, ben ik al jaren, niks anoniems aan...zoiets als....Keesmaduraatje?

Het kenmerkt je iemand die nu al jaren dezelfde complottistische bagger recyclet als 'onderzoeksjournalistiek'. Wordt het niet weer es tijd voor een stamboom vol als en dan en dit was ooit de buurman van constructies, liefst isw met de oudpapierman en Joost de Haas tenenkaas?
Is altijd zo smullen en goed voor gezelschapsspelen 'hoe ver kan iemand er naast zitten'.

Je kunt me van veel beschuldigen, maar niet van mezelf te bedruipen op eerlijke wijze. Ben nooit een staatsruifvreter geweest.

Toedeloe, Sans.
5:06 AM
Sanspareille said...
PS. Kees, welke reunie van krakers die geen krakers meer willen zijn heb je het over?
Ik moet wel lachen om onderaan dit blogje 'vrienden van Keesjemaduraatje':
Dat is er maar 1...keesjemaduuraatje.
5:08 AM
Sanspareille said...
Correctie: Niet van mezelf NIET te bedruipen, naturlijk.

@ Siebelt: En wat dat ik 'ws al jaren in mijn onderzoeksveld...' denk het toch niet, want dan had je deze reactie niet als anoniem gezien, en ik ben mezelf tot mijn grote spijt en egodeuk ook nooit in een van je mooie diagrammen tegengekomen, altijd maar Wijnand Duivenkak en Evelientje, nooit een keer ikke... snif, snif...
5:22 AM
Peter Siebelt said...
Mmmmm, Sanspareille, of uhh … misschien Natasha Gershon, heerlijk zulke uitschuifbare lange tenen. Mijn boeken gelezen en je naam niet tegengekomen?
Waarschijnlijk ben je (nog) niet belangrijk genoeg.

Effe googelen of in het glazen bolletje kijken? Neem even een Chiquita banaan dan kom je tot rust. Is veel beter dan zo’n opgejutte en dik gesubsidieerde Max Havelaar bananen.
5:59 AM
Sanspareille said...
Kun je niet beter dan dat? Uitschuifbare lange tenen? Wie vertoonde er nou lange tenen? Jij toch zeker? En de rest... er zal niemand anders zijn die wat ik hier boven schreef (altijd hun, snif, ego) werkelijk serieus zullen nemen dan jij. Je hebt namelijk ook nog es werkelijk geen greintje humor. In humorloosheid en kromdenken overtref je elke imam. Dat blijkt ook wel uit je laatste zinnen. Gaap.

niet alleen een slechte onderzoeker maar ook nog eens geinloos. En wat de inhoud van je boeken betreft:

Jij verhoudt jezelf tot het werkelijke 'politiek activistische en terroristische' veld als Johan Vlemmix tot de koninklijke familie.
8:26 AM
Sanspareille said...
Kwam de suggestie dat ik een 'anonymicus waarschijnlijk in je onderzoeksveld was' niet van jezelf, trouwens, in je eigen geborneerde reactie? Gotspes, daar ben je goed in he?
8:41 AM
Peter Siebelt said...
Tjeemeneetje, heb ik effe een mazzel, niet alleen 'Een busje vol met Polen' maar ook nog eens een broodje Abdelkareem Soliman Imam.

Lets dance, ik begin je bijna aardig te vinden.
9:26 AM
Sanspareille said...
Neuh, dank, ik heb niet zoveel met die klompendans van jou. En die krakert uit dat filmpje is meer mijn type.
9:45 AM
Peter Siebelt said...
Behalve de klompendans kunnen we de Spaanse Flamenco, Griekse Sortaki of Argentijnse tango proberen. Alleen de Arabische dans laat ik aan mij voorbij gaan, daar ben ik niet zo goed in. Dat lijkt me meer in jouw straatje passen.

http://www.egyptischedans.nl/

http://www.egyptiandance.nl/NL/egyptischedans.htm
http://www.buikdansschool.nl/arabischedans.htm

Tja en dat dat krakertje uit dat filmpje meer jouw smaak is niks nieuws. Dat had ik intussen al begrepen.

Toch begin ik je steeds aardiger te vinden.
10:43 AM
Sanspareille said...
Ga je altijd zo lopen slijmen als je het niet meer weet? Want daar zal het vrouwtje wel vatbaar voor zijn? He, ontdek je een onvermoede kant aan dhr Siebelt, is het wéér een onplezierige. Wat zonde toch. Dus sorry, het is niet wederzijds.
1:15 PM
Peter Siebelt said...
Ik vind je aardig omdat jij jezelf steeds meer in je kaart laat kijken. Voor de rest ben je voor mij een onaantrekkelijk wezen.

Radicalen in gevechtstenue met Palestijnensjalen en leren handschoenen (zie filmpje) die andersdenken monddood willen maken zijn je favoriet.

Daar ben ik gevoelig voor omdat me dit laat denken aan het rode en bruine fascisme. Een 'religie' die miljoenen onschuldigde burgers hebben vermoord.
Een 'religie' die door een stel verkrampten tot op de dag van vandaag op staatskosten wordt voortgezet.

Toevallig heb ik de afgelopen jaren de unieke gelegenheid gehad om diepgaand in de keuken van deze 'religie' te kijken en bergen vol orginele documenten te bezitten over hun maatschappelijk vervuilende en misdadige activiteiten.

Al mijn geschriften zijn/worden uit hun eigen publicaties/documenten gemaakt. Tja en dat is natuurlijk een beetje pijnlijk en kun je alleen maar trachten de schade te beperken door de te proberen de boel belachelijk te maken.

Politiek gezien hoor ik nergens bij en verafschuw ik deze volksverlakkende methoden en taktieken en zal ze dan ook tot mijn laatste snik blijven bestrijden.

Ik daag iedereen uit om de feiten uit mijn publicaties te weerleggen. En kom me dan a.u.b. niet met dat simpele RTL4 Klaus-verhaal uit mijn boek over Mabel.
1:52 PM
Sanspareille said...
Nou, over 'steeds meer in de keuken laten kijken', mijn keuken is ook volledig open, dus dat is 'no great feat on your behalf'.

Laten we even resumeren. Ik geef, in een enkele comment aan Keesje hier, aan u niet serieus te nemen. Dit op basis van artikelen die uw 'research' als grondslag hadden, waar ik toevallig de validiteit wel onbevangen en met enige meerkennis kan beschouwen. twas maar een terzijde. Vervolgens komt u met uw dolle stieren commentaar daarop, in de vorm van twee assumpties: Ik zou een laffe anonimicus zijn en waarschijnlijk een van de losers die al jaren in uw blikveld de staatsorde ondermijnt. Ofzoiets. Met één simpele electronische handeling had u voor u die assumpties deed al kunnen uitvinden dat beide loze, onzinnige beschuldigingen waren. Dat geef ik aan. Vervolgens gaat u kinderachtig schimpen, zuigen en pogen te tonen dat u toch een rudimentaire vorm van humor bezit. Alledrie falen hopeloos.

U heeft nog een soortement troef, overigens een die ik u zelf aanreik (u had de valkuil kunnen zien) en dat is frustie doorrazen op de preferentie tot danspartner die ik aangeef. Menneke menneke toch, wie laat zich kennen.

De manier waarop u dat verkiest te doen is ernstiger, en als er iets inzichtelijk wordt over iemand, als er in iemands niet zozeer keuken maar bovenkamer gekeken wordt, is dat wel de uwe.

Want u doet dit met een epistel dat niet alleen in de u zo kenmerkende egocentrische (ik eenzame strijder tegen de verdwazing)en hogelijk paranoide verbindende stijl, die al uw geschriften kenmerkt, wat er gewoon stáát is compleet geraaskal. Geen touw aan vast te knopen. Zoals u al begon: Een en al assumptie en veronderstelling, op basis van, eh, niets, die gekoppeld wordt aan alle ellende die onze wereld rijk is.

Op deze weblog en via daar op de dumpert van geenstijl verschijnt dit filmpje, een contextloos, weinig zeggend filmpje waarin een exponent van een door u intens gehate subcultuur (een waar u echter niet zonder kunt als bedreiging voor de rechtsorde) zichzelf vol in beeld plaatst om aan te geven geen zin heeft zich door keesje te laten filmen.

Een werkloze in winterkleding en wanten die een beetje komt zeuren tegen Keesje tijdens een demo op de Dam.

U ziet daar echter iets heel anders in.
In de Siebeltbeleving zien we hier een representant van het Algemene Kwaad (dat door dhr Siebelt zo nijver onderzocht is en waarvoor hij zo veel te weinig bijval en applaus voor heeft gekregen) die, doordat hij zich hult in meta-fascistisch gevechtstenue, eigenlijk als uitvloeisel van zowel het stalinisme als het derde rijk medeverantwoordelijk is voor miljoenen doden.

En ik, vanwege mijn commentaar (na de dag begonnen te zijn door de gefilmde voor eikel uit te maken) ben dat eigenlijk óók.

Tjongejonge, het zal je wereldbeeld maar zijn.
2:47 PM
Sanspareille said...
voor keuken lees kaarten, dan, maar maakt niet uit.
2:59 PM
Peter Siebelt said...
Ik begin je steeds aardiger te vinden.

Heerlijk om te lezen hoe je via een eindeloos
gedraai je gelijk probeert te halen.

Heb je mijn boeken gelezen en de bronvermeldingen gecontroleerd, vooral de bronnen uit de rijkelijk gesubsidieerde beweging, of blijf je liever selectief doof en blind in je beleving?
3:43 PM
Sanspareille said...
Nou kijk, daar gaan we weer.

Hoezo gedráái? Waar dráái ik? En 'doof en blind?' hoezo dat? Wat weet jij van wat ik denk en vindt en doe? Helemaal geen bal, zo blijkt. Wéér een loze beschuldiging, de derde en vierde in dit topic, op basis van wederom helemaal niets. Iedereen kan zijn conclusies trekkn.

1. Anoniem (niet waar)
2. Ws onderdeel van jou onderzoeksspectrum (niet waar)
3. 'Draaien' (niet waar)
4. 'Doof en blind' voor 'De Waarheid'

Door de lezer allemaal uit bovenstaande te destilleren.

En zo ga jij dus ook in je geschriften te werk. Mensen zijn guilty by association, zoals hierboven. Jij krijgt een 'gevoel' bij iemand, en vervolgens ben jij diegene die daar wat bij elkaar over draait.

Het gaat niet om de (summiere en tweedehands) bronnen in je werken, en of die zouden kloppen -hoewel daar ook vanalles op af te dingen valt- het gaat om de conclusies die je daar vervolgens aan verbindt. De constructies van je betoog.
Je deterministische uitgangspunten. Iemand kent iemand, of kent iemand die iemand anders kent, dús diegenen denken ook allemaal precis hetzelfde (links!) en zo worden allemaal mensen die eigenlijk geen moer met elkaar te maken hebben dús onderdeel van hetzelfde terroristische complot.

Nogmaals, je doet in het groot in je onderzoeken precies wat je hierboven in het klein doet. Niet verder kijken dan je neus lang is, iemand indelen in een kamp, daar een etiket opplakken en op basis van je eigen ongestaafde assumpties en niet meer dan dat veroordelen.

Dat doet míj nou aan het bruine tijdperk, of het rode voor mijn part denken.
12:09 AM
Peter Siebelt said...
Pffff, goedemorgen, net wakker en ik zou er nu al bijna weer moe van worden.

Je schrijft:

1. Anoniem (niet waar):

Sanspareille! waarom niet gewoon Natasha Gershon?

2. Ws onderdeel van jou onderzoeksspectrum (niet waar)

Ik schreef waarschijnlijk en niet zij of hij is.

3. 'Draaien' (niet waar)
Zonder diepgaande achtergrondkennis (of bewust verzwijgen) probeer je je gelijk te halen.
Uit welke kringen komen de tegendemonstranten? Aan welke activiteiten (dubbele petten) nemen zij al jaren deel?

4. 'Doof en blind' voor 'De Waarheid'

Lees mijn reactie op 3

En ten slotte krijg ik helemaal geen gevoel bij iemand uit deze kringen maar baseer me gewoon op harde feiten. Indien je daarover iets wilt leren of ervaren - en verder wilt kijken dan je neus lang is - nodig ik je uit om eens een korte blik te werpen in mijn door jou genoemde 'summier en tweedehands' bronnen.

Ik beloof je dat dit zeer verhelderend zal werken en je tot nu toe (op dit gebied) vertroebelde zicht zal verhelderen.

Ik lees dat Kees JOUW LOZE BESCHULDIGINGEN al heeft beantwoord, dat laat ik dus rusten.

Ten slotte kan ik je verzekeren dat ik en mijn familie al jarenlang intensief - zonder een druppeltje gemeenschapsgeld - het bruine en rooie gedachtengoed bestrijden of bestreden hebben.

Zoals reeds aangegeven je bent welkom en sluit hiermee mijn reacties op dit topic af.
3:51 AM
miss moneypenny said...
Het is je weer gelukt Kees!
6:42 AM
Peter Siebelt said...
Natasha Gershon, de uitnodiging staat nog steeds of ben je bang om de waarheid onder ogen te zien?
7:05 AM
Keesjemaduraatje said...
ik was daar als toeschouwer en niet als deelnemer. Dat ik daar schouder aan schouder met Ben van der Kooi zou staan is volkomen uit de lucht gegrepen. Ik ben de eerste geweest die tegen zijn aanwezigheid geprotesteerd heeft.
De tekst op Dumpert heb ik niet gemaakt. De andere opmerkingen op Geenstijl en Dumpert laten zien hoe de gemiddelde internetlezer over krakers denkt. Dat zijn meningen die jarenlang door de media zijn weggecensureerd. Dat het nu op Geenstijl wel blijft staan is voor jou blijkbaar schokkend.
Blijkbaar hebben de pijnlijke ervaringen in de kraakbeweging jou nog niet van mening doen veranderen.Dat is jammer, maar ik waardeer toch jouw teksten heel erg.

Ik walg van figuren als Kees Stad en Wijnand Duijvendak, omdat ze aanzetten tot geweld en zelf hun handen niet vuil maken.
Voor mij is die Kees Stad net zo erg of erger dan die wilde kraker, omdat hij een fatsoenlijk image wil ophouden.

Als de politie deze mensen niet had tegengehouden, dan hadden ze de demonstranten in elkaar geslagen, zoals als al vaker is gebeurd.
De moslims in de tegendemonstratie gingen netjes discussieren, maar de clowns en de AFA's zeiden niets of riepen alleen maar "racist". Dat wat betreft het intellectuele niveau van de kraakbeweging op dit moment. Dat is heel anders dan in 1980.
7:06 AM
keesjemaduraatje said...
@Natascha: hoe weet je dat deze kraker niet iemand op zijn muil zou slaan? Ken je hem?

-Naam
-Geboorteplaats
-Woonplaats

Waarom heeft hij niets tegen mij gezegd?
Waarom richt hij zich tegen een politieagent?
Waarom wil hij niet gefilmd worden?

Volgens mij is het een psychopatische neuroot (Miss Monneypenny: graag even meeluisteren en analyse bevestigen) die een ongezonde behoefte aan hiërarchie, authoriteit en structuur heeft en daarom alles dat niet in zijn straatje past wil vernietigen.
7:18 AM
Peter Siebelt said...
Hoe simpel kun je zijn?

Operatie blokkade: lessen uit Seattle Kees Hudig

Basisgroepen - Taartpunten - Afspraken afdwingen - De kwestie van het geweld - Top-hoppen - De tegenaanval van de autoriteiten - De kracht en de zwakte van een brede coalitie .

Kees Hudig (NL), beroeps activist, werkt voor XminY Solidariteits Fonds
7:21 AM
Peter Siebelt said...
Hoe simpel kun je zijn?

Balthasar Bekker - 20.04.2004 14:47

Lekker slim van Kees van XminY om diefstal goed te praten, zodoende geef je die rechtse schreeuwlelijken alleen maar kruit om mee te schieten op organisaties als XminY.

Het zou doodzonde zijn als door zulk soort berichten de nobele bedoelingen van XminY in een kwaad daglicht zouden komen te staan


kees, XminY - 20.04.2004 22:03

Beste Balthasar Bekker,

Maak je geen zorgen, XminY is nooit bang geweest om gecriminaliseerd te worden en steunt dit soort acties openlijk. Kijk maar eens in het jaarverslag. Hoe kom je er trouwens bij dat het hier om diefstal gaat? Als je denkt dat je de wereld kunt veranderen zonder de rijke elite af en toe voor de voeten te lopen, heb je het niet helemaal goed door.

Balthasar Bekker - 21.04.2004 11:58

Tja, als je alles zomaar meeneemt uit een restaurant, dan is dat wettelijk gezien diefstal...

Enkele jaren geleden werd al eens eerder onder de leus "We hebben honger" de hele inhoud van een superchique restaurant naar straat verhuisd om daar opgegeten en uitgedeeld te worden.

Bron: Indymedia
7:23 AM
Peter Siebelt said...
Hoe simpel (en naïef?) kun je zijn: http://www.defabel.nl/40070e01.htm
7:30 AM
Sanspareille said...
@ Siebelt, vooralsnog mag je eerst mijn naam effe goed schrijven als je me uitnodigd tot wat dan ook. wees een beetje precies

@Keesje. Nou Ben vd Kooi stónd daar dus en ik schreef juist, ik ga daar niet over doorzaniken want dat valt de SIOE niet aan te rekenen. Helpen doet het natuurlijk níet. Des te jammerder.

Ik lees genoeg GS en kom genoeg buiten de deur hoor om niet verbaasd te staan van wat 'de gemiddelde Internetgebruiker' van krakers vindt. Daar is ook niks nieuws aan. Wat betreft dat 'jaren zijn weggecensureerd' door de media, kom nou. Dingen als 'Ongewassen werkschuw tuig' en aanbevelingen als opknopen, werkkampen, enz enz is nou niet echt een pre-GS nooitgehoorde nouveauté, zeg. En internet en de mogelijkheid om (wel anoniem en ononderbouwd) van achter het compu'tje op de zolderkamer je gal te spugen is inmiddels ook niks nieuws meer toch. Heb je één zo'n comment gehoord dan heb je ze allemaal gehoord. Bovendien als GS en de reaguurders aldaar werkelijk reprentatief waren voor de echte mening van de gemiddelde Nederlander, dan zou alles van AFA en aanverwant helemaal gerechtvaardigd zijn. Want dan zouden ook reacties zoals er bijvoorbeeld gedaan werden toen een gek in Antwerpen een aupair en een klein kind doodschoot en een lezend turks meise op een bankje een dwarlaesie bezorgde met zijn kogel óók 'normale gemiddelde burgerreacties'. Bvb 'Gerechtigheid, zullen sommigen denken' of 'werd een keer tijd'. Allemaal zulke normale reacties van weldenkende mensen.

Verder snap ik niet zo goed wat je bedoelt met jammer dat mijn pijnlijke ervaringen enz. Jij en ik hebben allebei zo onze ervaringen en daar onze conclusies uitgetrokken. Misschien lijken die in sommige aspecten op elkaar. Een van mijn belangrijkste conclusies destijds nav hoe personen zich in de beweging gedroegen/gedragen is geweest, of eigenlijk was dat toen al het geval (want zo ben ik opgevoed) dat ik een hekel heb aan groepen. álle groepen, van wat voor signatuur of overtuiging ook. Mensen die pretenderen er een uniforme mening/ dogma op na te houden en daar niet boven uit kunnen of willen stijgen zijn altijd eng of zielig of een combi van beiden. En daar heb ik me altijd tegen uitgesproken en natuurlijk niet in dank afgenomen.

Maar mijn pijnlijkste ervaring van die tijd is toch nog altijd als zestienjarige ttv de affaire Hans Kok, op bureau Elandsstraat om niks volledig in elkaar geslagen te zijn (mijn zes destijds gebroken vingers, die erna niet meer gezet konden worden, voel ik als meest tastbare herinnering bij elke weersomslag nog steeds) door een arrestatieteam onder toeziend oog van de wacht van dienst. Hetgeen mijn vertrouwen in autoriteiten en onze fantastische rechtsstaat wel voorgoed gekleurd heeft.

En met sommige anderen een band voor het leven schept, die niets met ideologiën of handelen te maken heeft.
8:12 AM
Sanspareille said...
lees nu net je dwingende eis tot naam geboorteplaats (?) en woonplaats van betreffende!!!???? Mijn antwoord: Kom nou effe zeg. Jullie weten toch alles over iedereen zo goed met zijn 2'en?

Laat ik het er op houden dat ik betrokkene inderdaad heel goed ken. En ik kan je vertellen dat je karakteranalyse er echt niet méér naast zou kunnen zitten.
8:29 AM
keesjemaduraatje said...
ik hoorde dus bij de befaamde anti-islamitische gespreksgroep "Focus2", treffend beschreven in Vrij Nederland onder de pakkende titel "De Boze Bloggers van de Rode Hoed". Daar waren mensen bij die al in een andere coupé gingen zitten als er een meisje met hoofddoek binnenkwam. Of die bij een andere kassa gingen staan als er een meisje met hoofddoek achter de kassa van de AH zat.
Die Focus2 groep viel dus al snel uit elkaar, omdat een derde deel van de deelnemers bij de AIVD werkte, een derde een fascistische achtergrond hadden, een zesde deel querulant was en een zesde deel gewoon libertair of liberaal. (even optellen)
Twee leden van die groep werden lid van SIOE. Je mag zelf raden bij welke categorie die hoorden.
Ik knapte reeds in het najaar 2007 geheel af op de SIOE, omdat ze samenwerkten met het Vlaams Belang. Vandaar ook mijn aarzeling überhaupt naar Amsterdam te gaan. Ik besloot te gaan als waarnemer met een camera in de hand. Enerzijds, omdat het de geesten waren die ikzelf heb opgeroepen, en anderzijds, omdat ik de zogenaamde antifas wilden filmen terwijl ze de islam aan het verdedigen waren. Dat is namelijk mijn thema: de verbinding tussen extreem-links en de islamisten.
Zogezegd zo gedaan. Ik was toch wel verbaasd dat er geen geweld is gepleegd. Dat filmpje heb ik op Dumpert gezet omdat ik er niet van houd als ik "achter de linies gestuurd wordt, omdat ik bij hunnie hoor" . Ik wil met iedereen kunnen praten, zonder in elkaar geslagen te worden. Dus ik wilde gewoon naar die wilde kraker toelopen en in discussie gaan.
...
Ik bedoelde met negatieve ervaringen, dat je door krakers gewantrouwd werd omdat je vriend in een sportschool trainde.

Mijn pijnlijkste ervaring was dat krakers mij met gebroken flessen te lijf gingen tijdens een ruzie over terrorisme. Beschreven in het artikel in Trouw: "Toen moest het grootkapitaal eraan geloven"
8:36 AM
keesjemaduraatje said...
Dan blijven de volgende vragen nog staan:

Waarom heeft hij niets tegen mij gezegd?
Waarom richt hij zich tegen een politieagent?
Waarom wil hij niet gefilmd worden?

Kan je even aan je vriendje vragen of hij ook online komt?

Of kan hij dit ook niet zelf af?
8:44 AM
Peter Siebelt said...
Natascha, de periode/affaire Hans Kok staat mij nog levendig bij. Alleen stond ik aan de andere kant van het hek.

Jammer dat je er zowel geestelijk als lichamelijk iets aan over gehouden hebt.

Voor mij was het een vruchtbare leerschool over de wijze waarop mensen/jongeren werden gemanipuleerd door linkse politiek bazen die ongeschonden langs de zijlijn bleven staan.
8:51 AM
Sanspareille said...
Even dus dit: Dus jij hebt dat filmpje WEL zelf op dumpert gezet? Maar als dat zo is, dan is dat bijschrift/ gedichtje toch ook van jou? Een ander kan toch geen bijschrift bij een ingezonden filmpje zetten?
9:05 AM
keesjemaduraatje said...
de tekst over dat klikken is er door de redactie van Dumpert bijgezet en die andere tekst heb ik er ook niet bijgezet.
Dus

Kannje een karakterschets van de hoofdpersoon geven?
We worden erg benieuwd
9:12 AM
Sanspareille said...
Sorry, maar ik neem effe niet zo klakkeloos aan dat 'de redactie van Dumpert' (ik dacht dat daar nou juist geen redactie voor was) dat er bij gezet heeft... en dat vind ik wel van belang.

@ Siebelt : Bespaar me je hypocriete sympathie, en je conclusies ten aanzien van wat ik er 'aan over gehouden heb' zijn weer van de categorie net een stap teveel assumptie. Alsook je bredere conclusies erover. Als je aan de andere kant van het hek stond weet je van niks.
9:30 AM
Sanspareille said...
Dat je schrijft 'We worden nu wel erg benieuwd' in plaats van 'Ik word nu wel erg benieuwd' heeft mij doen besluiten van verdere uitwijdingen af te zien.
9:49 AM
keesjemaduraatje said...
@Sanspareille: dat kan je alleen maar checken door zelf een leuk filmpje op te sturen met een zakelijke en koele beschrijving. Dan merk je het vanzelf wel.

Bovendien geloof ik nu niet meer dat jij Natascha bent. Volgens mij zit nu die paranoïde leerkraker met zijn palestijnensjaaltje achter de PC.
9:49 AM
Sanspareille said...
Dat je schrijft 'We worden nu wel erg benieuwd' in plaats van 'Ik word nu wel erg benieuwd' heeft mij besloten van verdere uitwijdingen af te zien.
9:49 AM
Sanspareille said...
Nou ik dacht het eigenlijk gewoon liever even bij GS na te vragen he. Lijkt me de logischere weg. En het lijkt me dat als je inzending zodanig aangepast wordt je als je een beetje integer bent in je bedoelingen en serieus genomen wilt worden je dan tenminste even bij de redactie op terugkomt. Het kan namelijk toch als serieus dreigement opgevat worden. Mensen zijn om minder richting Wilders veroordeeld.

Maarreh....geloof je niet meer dat.... Excusez??
Over paranoïde gesproken...!!

PS Denk je dat het between you lukt om één keer mijn naam goed te spellen? Staat wat fatsoenlijker.
9:54 AM
keesjemaduraatje said...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natasha_Gerson
10:03 AM
keesjemaduraatje said...
Dat "we"gelieve te duiden als "pluratis majestatis"
Ik ben niet voor niets Kroningsveteraan
10:04 AM
Sanspareille said...
Kroningsveteraan zijn is nog wel de beste reden om nooit van 'we' te spreken lijkt me, ik dacht dat dat zeg maar je hele uitgangspunt was. Blijkbaar als het er op aankomt t.a.v. jezelf. niet dus.

Nou, ik zal je tot slot één karaktereigenlijkschap geven van de persoon hierboven in kwestie. Ik denk dat het de eerlijkste persoon is die ik ooit ontmoet heb en ken. Ten opzichte van anderen, maar ook t.o.v. zichzelf en zijn eigen blinde vlekken en tekortkomingen. Het is iemand waar je alles tegen kan zeggen zonder dat hij in razernij om zich heen gaat trappen. Wat je toch echt niet van iedereen kan zeggen.

Had hem zelf aangesproken, als je met hem in discussie wilde. Al of niet offcamera.
10:20 AM
Peter Siebelt said...
"Als je aan de andere kant van het hek stond weet je van niks."

Als niet zijnde overheidsfunctionaris had ik de mogelijkheid om niet politiek correct af en toe diepgaand de kant van jouw hek te bekijken.

Ik begin je steeds aardiger te vinden.
10:20 AM
P.Regulus said...
Nou mijn kant dan..... Kees ik ben niet blij hiermee dat snapje.
Maar vanaf het moment dat ik aan kwam lopen stondt je mij te volgen met je camera, ik had gelijk door dat je geen journalist was en geen goed met mij in de zin had. En gezien ik net braaf had geluisterd naar mevr. Agent (dus zo groot is mijn autoriteitprobleem niet) en ik dacht inplaats van alles uit de hand te laten lopen maar wel jouw frustreren ( hehe goed gelukt dus) heb ik gedaan wat ik gedaan heb.
vraagje waarom heb je dat eerste gesprek met mevr Agent er niet ook op gezet? omdat je een manipulerende waarheid verdraaiende eikel bent. En steeds maar zeggen dat ik geweldadig ben?? Waar haal je dat vandaan?? ik heb geen vlieg kwaad gedaan, dat heb je dus ook gewoon verzonnen.Jij vondt het anders ook niet leuk en intimiderend om gefotograveerd te worden door (wat jij zegt AFA mensen waren)mensen, jij weet dus precies wat je mij aan deed en je was me aan het fokken, nou niet achteraf zeggen dat je een dialoog met me wilde. Bullshit, je kwam om krakers en AFA mensen te filmen, je bedoelingen waren niet cosher. Jij bent niet cosher, En ik had alle recht om mijn mening daar duidelijk te maken, net zo als het sieo. of mag alleen julle stem gehoord worden? en jullie dus tegen geluid niet dulden? lekker consekwent.
Kortom je kwam om te fokken en je hebt me nu inderdaad gefokt, door het gecencureerd op het internet te zetten, verder zoeken jullie het uit.
Vrijheid van godsdienst is een groot goed, en als Atheïst vindt ik dat!
doei!
BTW ik heb vroeer nog wel eens geholpen blufs te rapen dus.......
en hoe jij van links naar rechts ben verhuisd, en wederom op plekken gaat staan waar info bij elkaar komt en jij zicht heb op wie met welke info aankomt geeft mij te denken........ is een uitstekende plek voor een spion
11:19 AM
keesjemaduraatje said...
@Pan Regulus:
Ook aan jou de vraag, nu je toch hier bent en het net gezellig begint te worden:

-Waarom heb jij niets tegen mij gezegd?
-Waarom richt jij het woord tegen een politieagent?
-Waarom wil jij niet gefilmd worden?

Ik heb het gesprek vooraf, met de politieagente niet gefilmd, anders had ik het er wel op gezet. De reden dat ik je filmde is, dat je er zo lekker onconventioneel uiziet met je leren jasje en je Palestijnensjaaltje om en je zwarte handschoenen aan. Ik ging er vanuit dat op een gegeven moment de pleuris zou uitbreken en dan wilde ik alvast een paar beelden van de daders hebben. Ik was al een paar keer heen en weer gelopen tussen de ene en de andere demonstratie, net als de weblogger "Lucaswashier" en de mensen van de Spreeksteen. Opeens mocht ik er niet meer door. Dat irriteerde mij. Vandaar dat ik met die politieagente in discussie ging.

Wat betreft het verwijt van spionage: ga er maar vanuit dat de mensen die je het minste wantrouwt in een organisatie, omdat ze lekker meehelpen en altijd een busje ter beschikking hebben als er weer eens een "vreedzaam protest" georganiseerd moet worden, dat dat de informanten zijn. Ik ben gewoon openlijk aan het filmen en dus is alles o.k. Niets om je zorgen over te maken.
1:04 PM
Sanspareille said...
Komt er niet meer uit? Ik kom er prima uit. Kees vroeg of hij zelf wilde reageren, dat doet ie is 't weer niet goed.
Maar Siebelt, met jou, koning van het Gotspe, ben ik wel uitgeluld.
Hoe besta je het om te lullen over info uit vuilnisbakken halen en publiceren als jij die halve gare van een Oosterbeek BETAALDE om dat te doen. Sterker nog, dat het enige is waar je je jarenlang op kon beroepen in je 'research'. En er dan nog niks van wist te bakken.
Opvallend is dat hoe opener ik reageer en discussie aangaat, hoe valser en misselijker jij reageert. Jij bent gewoon een heel laag mannetje en een ziekelijke aandachttrekker.
1:42 PM
p.regulus said...
Sorry maar zoals je al zegt, je zag mij als dader, terwijl er niets was gebeurd. Waarom zou ik iemand aanspreken die mij dingen in de schoenen schuift die niet gebeurt zijn.
jammer hé dat we niet aan je verwachtingen hebben voldaan, had je nog lekker wat kunnen verdienen met de verkoop van dat filmpje dat je nu niet heb kunnen maken.
Je blik zei genoeg, je bent fout!
en dat zag ik in seconden.
en nogmaals, jou zelf laten stoppen met filmen was iet gelukt zonder opstootje, je stond tenslotte veilig vanachter de politie linie te filmen, dus dit leek mij de beste oplossing waarbij het rustig bleef.En ik niet opgepakt zou gaan worden, want integenstellig tot wat jij beweerd worden meestal de antifa's opgepakt bij dit soort dingen.Waarom wil ik niet geflmdworden, om net op dit soort belachelijk site's terecht te komen, of in het archief van de antiantifa, waar ik nu wel inzit Nog bedankt!
en Siebelt hehehe doei!
1:52 PM
Peter Siebelt said...
Oeps, je wordt boos, heeeeeeeeerlijk, ik begin je steeds aardiger te vinden. Het is net of ik Eveline Lubbers hoor kakelen: de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Intussen begint het er op te lijken dat je er dieper inzit dan je jezelf voordoet.

Het begint de moeite waard te worden om je activiteiten en schrijfsels eens te bestuderen of nader onder de loep te nemen.

Mijn uitnodiging geld nog steeds of ben je bang voor de harde feiten uit mijn publicaties.
2:04 PM
Sanspareille said...
Bungel bungel, aan de hoogste boom...

Goh, gezien het feit dat je zo tegen geweld bent, Keesje, en je zelf zo snel bedreigd voelt, neem ik aan dat je onmiddellijk een mail aan GS en redactie dumpert gestuurd had toen je zag wat ze erbij gezet hadden, want dat je met dat soort bijschriften echt niet geassocieerd wil worden ten opzichte van mensen die je hebt gefilmd en die dus van niks ander beschuldigd konden worden dan dat hun kleding jou niet aanstond en het dringende verzoek om dat bijschrift wat in feite een oproep tot geweld is te wijzigen.

Misschien dat je dat mailtje hier even kunt plaatsen.
2:08 PM
Sanspareille said...
@ Siebelt, jij produceert dingen die alleen als 'schrijfsels' zijn aan te merken, ik niet, maar ga je gang.
2:21 PM
Peter Siebelt said...
Wauw ... ik hou van vrouwen die zichzelf zo goed vinden.

Maar volgens mij ben je toch een beetje bang voor de harde waarheid.
2:26 PM
Sanspareille said...
Voor de allerlaatste keer: Ik reageerde op Keesje's actie om dat filmpje op Dumpert te plaatsen, met één terzijde over jou. Vervolgens kom je met zo'n sloot assumptieve nonsens aanzetten dat dat jou modus operandus en redeneertrant wel weergeeft. En kun je het niet gewoon toegeven als je er naast blijkt te zitten. Met de 'Harde Waarheid' heeft jou wereldbeeld niets te maken. Dat kan iedereen die de hele discussie hierboven leest al destilleren. En zoals ook al gezegd, ik heb genoeg meerkennis van de materie om jou schrijfsels te kunnen inschatten voor wat ze zijn. Bijeengeraapte en bij elkaar geassocieerde shit van een geobsedeerde, die bovendien 'het gevaar van links' zo nodig moet uitventen om zijn schoorsteen te laten roken. En naar we nu weten ook nog een gefrustreerde, seksistische zielepiet. Ga rukken, Siebelt.
2:42 PM
marij van Eck said...
Kees, mijn man en ik zijn die twee leden van SIOE, die jij noemt. Zeg er dan ook bij, welke achtergrond, wij volgens jou hebben. Zo kan de lezer van alles denken.
Hoe kom je er trouwens bij dat SIOE samenwerkt met het Vlaams Belang? Je hebt wel een erg grote duim. Dit had ik echt niet van jou gedacht. Ik reageer trouwens altijd onder mijn eigen naam. Ik heb namelijk niets te verbergen. Daarom mogen die lui van AFA, of weet ik welke organisatie dan ook, me fotograferen zo veel zij willen.
2:58 PM
Keesjemaduraatje said...
Hallo Marij,
De samenwerking van SIOE met Vlaams Belang is uitvoerig gedocumenteerd op TV.
Ik ga niet voor jou spreken. Je mag hier zelf vertellen welke achtergrond je hebt.
3:07 PM
Sanspareille said...
Marij, wat vind je ervan dat er vanuit jullie demo gefilmd wordt door keesje en hij dit dan op GS zet waar het verschijnt met teksten als 'Stomme kraker sterf maar gauw aan de hoogste boom met jou
Bungel bungel Palestijnensjaal
Antifascistje met je kopje kaal?"

En dat Keesje dan niet protesteert over zulke onderschriften onder zijn filmpje (want dat heeft hij niet gedaan)

Valt je dat ook tegen van Keesje?

Groet, Natasha Gerson
3:13 PM
Sanspareille said...
Ik vind zo'n onderschrift namelijk zomaar accepteren en wel best vinden zo haaks staan op iemand die zich zo druk maakt over taarten bvb, die wat kees xmy daar over had ziet als 'geweldsuitlokking', dat is toch niet te rijmen?
3:38 PM
marij van Eck said...
Kees, ik voel me totaal niet verplicht om over mijn achtergrond te schrijven. Dat mag jij doen. Jij begon erover. Verzin maar gewoon wat.
3:43 PM
keesjemaduraatje said...
@Marij: met jouw toestemming dan: Jullie hebben, net als de meeste mensen die ik rond Focus2 en bij Focus2 heb leren kennen, een linkse achtergrond. We hebben goed samengewerkt en het was gezellig, maar er waren twee redenen om uit elkaar te gaan, namelijk dat jij en je man vonden dat er meer actie moest komen, terwijl anderen vooral wilden praten. De tweede reden was, dat jullie ook kritiek hadden op vrouwen die met hoofddoeken op in een treincoupe zaten, terwijl ik daarover zei:"Ga dan eens met die meiden praten". Toen bleek dat ik niet zo radikaal was als jullie, wat op zich ook wel weer eens een goed gevoel is om te ervaren.
Is dit een realistische weergave van de feiten, zonder iemand te kwetsen of tegen de schenen te schoppen?
3:55 PM
Sanspareille said...
Zo en geef je mij nou ook nog effe antwoord, of durf je dat niet meer?
4:04 PM
marij van Eck said...
Kees, ik ben tegen hoofddoekjes. Uiteraard, als vrouw. Maar ik heb bijna 20 jaar les gegeven aan vrouwen met hoofddoekjes .Met sommigen van hen heb ik nog steeds goede contacten. Zij weten hoe ik over hoofddoekjes denk. Zij hebben daar geen probleem mee. Als je eerlijk tegen mensen bent,Kees,behoud je hun vriendschap. Hier laat ik het bij.
4:11 PM
keesjemaduraatje said...
@Sanspareille: het filmpje op Dumpert is 10.131 keer bekeken en ik kan me voorstellen dat jouw vriendje, hoe heet ie, Tedje van Es, daar niet blij mee is.
Dat jij zijn zienswijze, namelijk dat ik "vanuit de SIOE demo, mensen sta te filmen", deelt, valt me zwaar van je tegen. Ik kan gaan en staan en filmen, waar en wat ik wil. Wat zullen we nou krijgen?
Het verbaasd mij ook dat jouw vriendje met droge ogen kan beweren dat hij niet gewelddadig is. Zijn hele optreden straalt al een intimidatie uit. En aangezien ik mij niet laat intimideren ga ik ook helemaal geen email aan Geenstijl schrijven.
Sodemieter maar een eind op.
4:16 PM
Sanspareille said...
Dat is geen antwoord op mijn vraag, ik vroeg je niet een email aan gs te schrijven, ik vroeg of je dat niet gelijk gedáán had. Maar uit je reactie begrijp ik dat je dus achter genoemd onderschrift staat? Dat valt mij weer heel erg van jóu tegen, dan.
4:28 PM
Sanspareille said...
Overigens maakt het mij een stuk meer uit dan hem, trouwens. Hij kwam hier zijn zegje doen omdat jij dat vroeg en ik dat vroeg. Dat jij je zo geintimideerd voelde begrijp ik niet. Vind ik ook verregaand overdreven. Beledigd misschien, maar geintimideerd? Bedreigde hij jou? Je zegt dat je met hem in discussie had willen gaan. Waarom deed je dat dan niet?
Je zegt hem dat jij hem -vanwege zijn kleding- filmde als 'potentiële dader'. Zo ben je het dus blijven zien.
Niets rechtvaardigt m.i. een onderschrift dat iemand aan een boom moet bungelen. niet van links, niet van rechts, niet van een individu, niet van een redactie.

Trouwens, als een moslim een dergelijk onderschrift onder een filmpje van een anti-islam demonstrant had gezet, zouden de media er bol van staan en de auteur binnen de korste keren in het cachot.
4:33 PM
Sanspareille said...
enneh keesje, als je híerdoor al geintimideerd was als je staat te filmen, noem jezelf dan geen journalist, laffe wezel.
4:39 PM
keesjemaduraatje said...
ik zal je op de hoogte houden van alle intimidatiepogingen die er vanuit de zogenaamde kraakbeweging gedaan worden, dan kan je daarover nog eens een stukje schrijven in het laffe gesubsidieerde grachtengordelkrantje Vrij Nederland.
4:44 PM
Sanspareille said...
interessant dat Marij -die je volgens mij nogal gekwetst heb met je beschrijving - je wijst op iets wat hier indirekt ook ter sprake is gekomen en elders in je log ook figureert: Eerlijkheid. 'Als je eerlijk tegen mensen bent, behoud je hun vriendschap'

heel waar. net zo waar als 'When you live outside the law, you have to be honest', iets waar 'Tedje van Es' zoals je die spottend noemt, die aan de boom mag van jou, je nog wat over zou kunnen leren.

Ik zou er aan toe willen voegen: Als je eerlijk tegen mensen bent, behoud je ook hun respect voor wat je mening dan ook is. Hun aandacht ook.

Maar dat ben jij dus niet Keesje. JIJ draait.
4:47 PM
Sanspareille said...
Ik werk al sinds 2004 niet meer voor VN, je loopt een beetje achter. Het is trouwens mijn ervaring dat de meeste mensen die zo giftig over dat laffe grachtengordelkrantje doen, zeker als dat gemankeerde journalisten zoals jij zijn, dat doen omdat ze er zo graag voor hadden willen werken maar men ze niet lustte. In jou geval geheel terecht.
4:51 PM
P.Regulus said...
Ik wil niet lullig doen maar de enige die bedreigd word ben ik enwel door rechts.....
en dankzij jou,dus als jij je geintmideerd voelde door dat ik alleen een dikke vinger gaf kan ik daar echt niet mee zitten.
Jij hebt blijkbaar wat frust richting de kraakscene en je hebt de behoefte omdat over mijn rug te moeten afreageren, en neemt geen verantwoording voor de gevolgen die dat heeft, dat maakt jouw dus een slap en bang mannetje. Ik kap met deze discussie want echt opbouwend zie ik dit niet worden.
tabé
4:57 PM
keesjemaduraatje said...
Als ik het over laf heb, dan bedoel ik Margalith Kleijwegt, die in het voorlaatste nummer een stukje in "de kleine wereld " schreef, waarin ze Tariq Ramadan een groot wetenschapper noemt. Dan te bedenken dat het een verzetskrant is. Te walgelijk voor woorden gewoon.
5:01 PM
Sanspareille said...
En tot slot, want ik zie het ook niet beter worden: Hoe kom je erop dat VN 'gesubsidieerd' is? Ben je al zo gedeformeerd dat alles dat jou niet zint 'gesubsidieerd' is? Of neem je dat klakkeloos over van die jankerds van het Vrije Volk? VN ontvangt, zoals trouwens de meeste bladen en kranten incidenteel bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Pers (vh Bedrijfsfonds) bijvoorbeeld voor specials/bijlagen over werk en jeugd of voedsel oid. Niet voor hun normale (opinie) reportages of bedrijfsvoering.
Overigens zit daar geen cent overheidsgeld bij: OC&W is van mening dat de opbrengsten (bijdragen van de uitgeverijen zelf, dus ook van de Weekbladpers, VN's uitgever, Sterreclames enz) de voortgang genoeg waarborgen. Je praat dus weer poep.
5:07 PM
keesjemaduraatje said...
@P.Regulus: Kan je daar bewijzen, of iets concretere informatie over geven, want dit is te vaag?
Ik vind intimidatie altijd slecht.
5:09 PM
Sanspareille said...
Wat heb ik met Margalith Kleijwegt te maken? Bovendien heb je zeker de talloze zeer islamkritische stukken van haar door je jaren heen gemist. Zoals op de meeste plekken (zélfs de actiebeweging) werken er bij Vrij Nederland talloze mensen die er totaal verschillende meningen op na houden. Die ook niets met elkaar te maken hebben. Volgens mij heb jij een hekel aan Kleijwegt omdat ze in dat Rode Hoedstuk nauwelijks aandacht aan je schonk.
Maar zoals gezegd, ik werk sinds 4 jaar niet meer voor vn, dus stuur een ingezonden brief ofzo.
5:10 PM
keesjemaduraatje said...
ik lees Vrij Nederland al sinds 1977 en in de gehele tijd van de kraakbeweging is er nooit een keer een artikel over de kraakbeweging in het blad gezet. Wel over ME in opleiding. De Kroning is volledig genegeerd. Waarschijnlijk omdat de dames en heren journalisten er zelf te veel last van hadden als ze niet meer met hun auto naar de Raamgracht konden rijden.
Maar nu, twintig jaar later, moet er opeen s een herdenkingsartikel komen.
Datzelfde zal gebeuren met de strijd tegen de islam. Die wordt niet door de voormalige verzetsbladen gevoerd, aangezien die al teveel bij de heersende elite behoren.
De mensen zoals P. Regulus (Tedjes van Es) denken dat ze in verzet zijn, maar in feite zijn het de knokploegen van een heersende macht in verval.
5:18 PM
Sanspareille said...
Je gaat steeds meer onzin uitkramen.

Aan de Kroningsrellen is wat toen nog de 'bijlage' heette besteed.

Ik herinner me ook een kleurenbijlage uit 1984 geheel aan de verpauperde Staatsliedenbuurt gewijd. Met daarin ook nogal wat over de kraakbeweging.

In de krant schreef Elma Verhey talloze stukken over de kraakbeweging, vaak zo kritisch dat er een single van een of ander punkbandje over haar gemaakt wordt met het refrein 'Teringwijf Verhey, praat nooit meer met mij'. Een van de series die ze schreef was over de Schaepmanstraat en de kwestie Hans Kok. Na vrijlating uit de cel had in de Scheldestraat 100 een tamelijk lang gesprek met Elma en de vertrouwensarts van de arrestanten Schumacher, ook opgetekend in haar artikel destijds waar ik over de toestand in het cellencomplex praat.

T.a.v. Peter: Knokploeg? Waar heb je het over? Heersende macht? De kraakbeweging?
Doe normaal.
Volgnes mij heb jij echt hulp nodig.
5:29 PM
Sanspareille said...
ik ga naar bed want ik moet morgen weer vroeg op, werken voor de centen.

Deze 'discussie' die van curious curiouser wordt -nu gaat het over je gramschap jegens VN waar ik niks mee te maken heb, en je mekkert maar door over je filmonderwerp als dader van iets, op basis van zijn kleding, die middelvinger, terwijl dat nergens op slaat. Mijn laatste bijdrage hier is een herhaling van dat fraaie gedichtje dat dankzij jou bijdrage aan de Dumpert tot stand gekomen is en waar jij blijkbaar achter blijft staan. Lees het nog even goed over en denk er werkelijk over na of je deze oproep op je geweten wilt hebben, of de middelvinger en het uiterlijk rechtvaardigde. Dat was waar ik oorspronkelijk op reageerde. Al zóu hij zich 'in het verzet wanen' rechtvaardigt dat:

"Stomme kraker sterf maar gauw aan de hoogste boom met jou
Bungel bungel Palestijnensjaal
Antifascistje met je kopje kaal?"

sta je daar achter, Keesje, dat was de vraag. En dat blijft dus de vraag. En de rest is gelul.
5:38 PM
Pan Regulus said...
Bewijzen, je kan toch lezen. Ga maar eens kijken wat er recht onder je filmpje staat op GS............ wat nou bewijzen en vaag er wordt, volgens oude rechtse tradtie, weer eens opgeroeen tot een ouderwetse linchpartij met mij als fruit. Je bent toch niet zo dom of wel.
als je dat gaat bagatiseren!! Jij die al geintimideerd wordt door een dikke vinger zou daarvan in z'n broek moeten pissen van angst.
en dat is echt het laatste wat ik hier meld.
Hou je aan je eigen principes, niet de mijne, en haal die comment er onder weg, of miuschien zelfs het helke filmpje eraf!
Neem verantwoording voor wat jij doet!!
4:44 AM
Peter Siebelt said...
Je scheldkanonnades zoals ‘geassocieerde shit, geobsedeerde, gefrustreerde, seksistische zielepiet, ga rukken Siebelt’ geven duidelijk aan dat je er niet meer uit komt. En jouw meerkennis van de materie heeft niets met de harde waarheid te maken maar - om maar eens in jouw stijl te blijven - met verkrampte propagandistische volksverlakkende informatievervuiling.

Ook je poging om mensen tegen elkaar op te zetten ‘Marij, wat vind je ervan dat er vanuit jullie demo gefilmd wordt door keesje en hij dit dan op GS (…) bla, bla, bla, bla’, doet je manipulerende masker vallen.

Mogelijk is dit ook de reden dat je niet meer voor Vrij Nederland werkt en je het uit frustratie een laf grachtengordelkrantje noemt. Maar dit ‘krantje’ heeft zijn ware gezicht nooit verdoezelt en dat probeer jij wel.

Hoe verkrampt je bazelt blijkt wel uit je reactie op het deel gesubsidieerde Vrij Nederland:
‘Hoe kom je erop dat VN 'gesubsidieerd' is? Ben je al zo gedeformeerd dat alles dat jou niet zint 'gesubsidieerd' is? Of neem je dat klakkeloos over van die jankerds van het Vrije Volk? VN ontvangt, zoals trouwens de meeste bladen en kranten incidenteel bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Pers (vh Bedrijfsfonds) bijvoorbeeld voor specials/bijlagen over werk en jeugd of voedsel oid. Niet voor hun normale (opinie) reportages of bedrijfsvoering.
Overigens zit daar geen cent overheidsgeld bij: OC&W is van mening dat de opbrengsten (bijdragen van de uitgeverijen zelf, dus ook van de Weekbladpers, VN's uitgever, Sterreclames enz) de voortgang genoeg waarborgen. Je praat dus weer poep’,

aldus je opmerkelijke ‘meerkennis’.

Ik moet je helaas teleurstellen want de financiering van specials/bijlagen over werk en jeugd of voedsel oid en de financiering voor hun normale (opinie) reportages of bedrijfsvoering lopen veelal gewoon door elkaar en zijn amper van de subsidiegelden in de bestedingen te onderscheiden. In dit kader roep ik je op om je deskundige pen eens te laten wapperen en met harde feiten te komen die de verhalen op onderstaande links weerleggen.
http://www.nrc.nl/media/article806931.e ... r_overheid
http://www.leugens.nl/2007/11/02/staats ... nederland/
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?p ... ieve_schat

Tot slot nog even over je opmerking ‘ga rukken Siebelt’.
Tja Natasha Gerson, ik begin je weliswaar steeds aardiger vinden maar zo’n opdringerig en wellustig verzoek van een ‘dame’ zoals jij laat ik liever aan mij voorbijgaan.
5:16 AM
Sanspareille said...
Je moet beter lezen Siebelt, ik citeerde met "laf grachtengordelkrantje" je vriendje keesje hier, die het er vlak boven schreef. Je zoveelste ernstige slordigheidsfout in deze discussie alleen al. Wederom geen reclame voor je onderzoek.
6:10 AM
Peter Siebelt said...
Juist, ze is er nog, piep zei de muis. Een stukje kaas en ze bijt erin, aan de harde feiten gaat het knabbelaartje maar snel voorbij.
6:21 AM
Sanspareille said...
Nee, ik geef steeds aan dat het om de details gaat. Details vormen namelijk harde feiten. Wie slordig is met de details, komt nooit tot die "waarheid" waar je zo mee schermt.

Voor de zoveelste keer zat je fout door slordigheid. Slordig lezen, misinterpreteren, cirkelredeneren enz.

Je gaat maar door met jezelf en vooral je werk steeds meer voor te kakken te zetten.
7:14 AM
Peter Siebelt said...
In vind je steeds aardiger omdat je beetje bij beetje je ware aard ten toon spreid en je constant tracht te verschuilen achter 'details'. Harde feiten komen niet op tafel over je contacten met oude radicale netwerken die je nog steeds in ere blijkt te houden.

Je doet net of je politiek nergens thuis hoort maar intussen ben je zo rood als een kreeft die niet alleen voedsel zoekt bij gelijkgezinde broodheren maar ook venijnig met haar scharen gaat knippen wanneer haar kameraden in het gedrang komen.

Nogmaals, kom eens een keer met harde feiten om zaken te weerleggen in plaats van klef geblaf.
7:41 AM
Sanspareille said...
Keesje doe je er nog wat aan?
1:58 AM
Peter Siebelt said...
Heb je geen droog kruit meer Natasha?

Gaan we op deze toer: 'Keesje doe je er nog wat aan? '

Is dit een verkapte vorm van dreigen?
2:37 AM
Peter Siebelt said...
Die Natsha, leuke link op je website http://www.natashagerson.nl/pageID_4475937.html: “please read: STREAMTIME and support bloggers in IRAQ’’

In dit kader is het verlichtend om ook even hier naar te kijken: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?p ... redentials
5:16 AM
Sanspareille said...
Siebelt, ik richt me tegen Kees. Kees weet wel waar ik het over heb. Dreigen doe ik niet. Dat zou jij misschien graag willen, maar nee dus.

Wéér sla je de plank (2x dus in één post ditmaal) totaal mis. Je blijft zelf maar aantonen wat een marginale denker je bent en dat je je eigen associaties met feiten verwart.
Omdat je te lui bent om verder te kijken dan je neus lang is. Streamtime omvat blogs van allerlei Irakezen. Pro-VS, contra VS, soenni, shia, atheistisch, enz. Alleen gebundeld zodat ze te vinden zijn en geverifieerd dat ze werkelijk uit Irak (of sommigen inmiddels uit Aman oid) komen. Staat dus op geen enkele manier haaks op jouw link. Overigens, ons neefje is momenteel US-soldaat in Irak. We corresponderen regelmatig, als hij email heeft tenminste en ik ben trots op hem en hoe hij er in staat.
Maar zou je nu langzaamaan eens op willen houden? Je hebt nu het grootste deel van deze discussie beheerst door op een ziekelijke manier je werkjes op te proberen te dringen. Nou weten we het wel.
De Assumptiemiskleunenteller in deze conversatie alleen al staat inmiddels op 12.
Verder is het duidelijk dat het jou maar om 1 ding gaat en dat is jezelf.
Ik ben je nu trouwens helemaal zat dus wat je ook nog te zuigen heb, op jou reageer ik gewoon niet meer.

Kees dus.
Hoe staat het ervoor Kees? Nog nagedacht?
5:57 AM
Peter Siebelt said...
Oeps Natasha, nu je oppert dat ik mijn eigen associaties met feiten verwar heb ik een klein vraagje.

Hoe zat het nu daadwerkelijk in elkaar die samenwerken in 1997 tussen jou en de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf?
6:09 AM
Sanspareille said...
Die 'samenwerken' (sic) was er niet. Je moet behalve op je associaties niet op verslagen van warrige Parooltheateravondjes van scribentjes die er helemaal niets van snappen afgaan. Van het hele stukje klopt niks. Je bent wel heftig aan het googlen he? Niks beters te doen?
7:19 AM
Sanspareille said...
en dit antwoord gaf ik alleen maar niet om Siebelt ter wille te zijn maar om dat stukje inderdaad eens recht te zetten.

Ik heb Volkert vd Graaf 1 of 2 keer gezien. In totaal heb ik misschien 10 woorden met hem gewisseld. Wel vond ik het achteraf apart dat ik ws een van de weinigen ben die én Fortuyn en zijn moordenaar ontmoet hebben. Zo heb je van die dingen, als je veel doet en veel verschillende mensen in verschillende geledingen kent. Theo van Gogh kwam per taxi bij mij thuis, hier op het platteland, om herinneringen op te halen aan zijn jeugdliefde die hier uit het dorp kwam. Ik ken zoveel mensen.

In het varkenspestkader werd ik door mijn toenmalige min of meer VN chef Elma Verhey naar Ver. Milieuoffensief gestuurd, omdat boeren haar verteld hadden gechanteerd te worden door VMO. Ik sprak toen niet met Volkert, maar diens collega. In het gesprek kwam mijn, meer literaire dan journalistieke theorie, alhoewel, dat de KVP epidemie expres in het leven was geroepen, met deze collega ter sprake. Die vond dat plausibel.

Wat er verder niet klopt aan het stukje, voor wie het interesseert: Het worst case computermodel/ simulatie van een kvp uitbraak was ontwikkeld in Wageningen, uiteraard, niet in Nijmegen
(http://en.scientificcommons.org/1097063 )

Ik ben niet op mijn veertiende van school gegaan om bij het circus te gaan, zoals lijkt uit het stukje, enz. enz.

Wanneer er een verslag gedaan wordt van een avondje en dat staat de volgende dag in de krant, wordt dat niet zoals bij een interview eerst aan de betrokkenen voorgelegd.

Dus, jammer he?
7:32 AM
Peter Siebelt said...
Tja, achteraf is alles anders maar indien men de uitzending goed beluisterd http://www.parool.nl/radio/audio/pt-113005-muntz.html
kan hij/zij zelf zijn conclusies trekken. ‘Zo heb je van die dingen’, ja dat klopt en zo is het ook toevallig dat je bij extreem linkse bladen/websites publiceert als Ravage of Konfrontatie of opduikt bij Milieudefensie of 26.000 gezichten.
Organisaties die ik in mijn boeken ruimschoots heb beschreven.

Ik begin nu te begrijpen waarom je in het begin van deze discussie er bij moest slepen met je sinistere opmerkingen: ‘Keesje, Keesje, je bent nu wel heel diep gezonken om dit ook nog es in de dumpert op GS te gooien. Maar ja, iemand die Siebelt serieus neemt....’ Die laatste opmerking kom ik overigens regelmatig in jouw kringetje tegen. Een aanpak die de KGB en Stasi jarenlang hanteerden om lastige horzels ongeloofwaardig te maken. Een aanpak die door jou en je makkers wordt voorgezet en een enorme machteloosheid weergeeft omdat jullie de harde feiten uit mijn boeken tot nu toe niet hebben kunnen weerleggen.
8:01 AM
Peter Siebelt said...
Uh, Natasha, die uitzending waarin Volkertje ter sprake kwam was toch georganiseerd door de Milieuridders waar jij redacteur was?

En .. ik heb het niet over een verslag in de kranten maar over de radio uitzending.
9:23 AM
Sanspareille said...
Nou beste lezers (voor het geval iemand deze bullshit tot dit punt nog volgt, het is dat ik met een blessure op de bank lig)
"Opduikt bij Milieudefensie!" Whoooohoooooo!!! Vuhuuurdaaacht!
Ik beken! Ik beken! Siebelt heeft me nu te grazen!!Ik ben fully payed up belijdend lid van de Linkse Kerk én de EcoNostra!!! Want ja, ik 'duik op' bij Milieudefensie, een van die schimmige clubs waar Siebelt zijn Waarheidspeilen op gericht gehad heeft.

Kijk, beste mensen, we zijn inmiddels op Drog en Spinsel eh, 15? 16? aanbeland in deze discussie alleen al. Dit is nou exact wat mij die 'sinistere' opmerking over het serieus nemen van Siebelt ontlokte.

Een boek schrijven over lokale milieukwesties (op zich natuurlijk al reuze verdacht) is natuurlijk helemaal geen logische aanleiding om door het blaadje van Milieudefensie geinterviewd te worden .. nee, dat is natuurlijk echt verdacht, impliceert toch zeker oude en duistere connecties...

Op dit soort dingen zijn Siebelt's 'waarheden' en 'onderzoek' nou gestoeld.
10:39 AM
Peter Siebelt said...
Ahum, Natasha, niet alleen op Milieudefensie doorbreien, die startegie werkt niet meer. Je vergeet aantal. Behalve Milieudefensie noemde ik Ravage, Konfrontatie en 26.000 gezichten.

En voor de lezers, Ravage is de opvolger van het radicale blad NN die weer voortkwam uit Bluf en ook Konfrontatie komt uit deze kringen. Wetenswaardigheden is dat een van de belangrijkst mensen binnen Bluf Wijnand Duivendak was, (even RaRa-verdachte)later directeur bij Milieudefensie en momenteel Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

En die 26.000 gezichten?! Daar hebben we het generaal pardon aan te danken. Een pardon dat onze maatschappij weer tientallen miljarden euro's aan gemeenschapsgeld gaat kosten. En 26.000 Natasha? Neem maar het driedubbele, je was zeker even de gevolgen van gezinshereniging vergeten.

Maar daar heb jij geen last van of heb je een aantal van hen opgenomen in je riante boerderijtje?

En dan even terug naar mijn laatste vraag:

Uh, Natasha, die uitzending waarin Volkertje ter sprake kwam was toch georganiseerd door de Milieuridders waar jij redacteur was?

En .. ik heb het niet over een verslag in de kranten maar over de radio uitzending.


Maar daar weet Natasha alles van.

En hoe zit dat nou met mijn laatste vraag
10:57 AM
Peter Siebelt said...
Natasha, nog een laatste opmerking.

Jouw woedende reactie op het presenteren van het heen en weer lopende Palestijnensjaaltje slaat nergens op. Ook het erbij halen van mijn naam was absoluut niet ter zake doende.
Door deze actie heb je mijn aandacht/nieuwsgierigheid gewekt en … daar ben ik je niet alleen dankbaar voor maar ben ik je ook steeds leuker (beroepsmatig) gaan vinden. Dankzij jou vallen er weer een aantal ontbrekende puzzeltjes op zijn/haar plaats. Voor mij reden genoeg om weer eens resumerend achter het toestenbord te kruipen om het een en ander leesbaar voor anderen te presenteren.

In de Parool/Milieuridders-uitzending zette je het gevolg van je handelen heel treffend neer:

‘Een klein effect bij iemand anders om je heen in een heel kleine cirkel (PS: Palestijnensjaalte) en zo knoopt dat zich verder etc etc (…) volgens de organische model van de wortels van een boom knopen dingen zich verder.’
11:35 AM
Peter Siebelt said...
Tjonge, jonge, jonge, jonge, Natasha ... doet het pijn?

Een greep uit je teksten:

'Verwerpelijk, onzuivere motieven, deformatie, obsessie, laagwaterbloedzuigertje, insinuaties, willekeur, vooringenomenheid, paranoia.'

Krijg je voor dit soort schrijfstijl in je columns betaald?

Ik vind het nu te laat om je nader te antwoorden en ga even aan de slag met belangrijkere zaken.

Open haard aan, een heerlijk wijntje drinken, geen collectief gekweekte palestijnse appelwijn maar een prachtige Franse 'kapitalistische' witte wijn: Baron Philippe de Rothschild Viognier VdP. Daarbij geen vegetarische groentenschijven maar een klein stukje lauwe warme ganzelever.

Proost, tot morgen.
2:27 PM
Sanspareille said...
Keesje, goeiemorgen maar weer, en een prettig weekeind. Ben je nog steeds aan het nadenken? Dat moet wel, want je hebt niets meer laten horen. Ik begrijp dat niet. Iemand die altijd zo veel te zeggen heeft over anderen die zo laf afhaakt... pleit niet voor je Kees!
1:23 AM
Peter Siebelt said...
Goedemorgen meisie, Kees in zijn nek blijven hijgen? je oude krakersmentaliteit nog altijd niet afgeleerd?

Ik ga even een lekker bakje koffie drinken(geen Max Havelaar) en kom dan later terug op mijn belofte van gisteravond.
3:43 AM
Bron: http://keesjemaduraatje.blogspot.nl/200 ... akert.html
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:40

Vervolg comments:
Sanspareille said...
Tralalalala assumptie assumptie assumptie assumptie plank mis plank mis plank mis plank mis klok klepel enz enz.
Bij je misvatting dat ik me bezighoud met Keesje omwille van Anja Meulenbelt bijvoorbeeld rol ik al over de grond van het lachen, zoals iedereen zal doen die me ook maar vááágelijk kent. Zooooo wat zit Siebelt er ongelofelijk naast.
En duidelijk dat je je alleen maar richt op dingen die in je complottheorieën passen, alles wat daarbuiten valt negeer je of moffel je weg. Over paling in een emmer snot gesproken. Iedereen kan zijn eigen conclusies trekken aan de hand van de gegeven links. Mensen kunnen zelf ook googlen hoor, daar hoef je geen 'onderzoeker en specialist in blablabla' voor te zijn.
Toen ik die regel schreef over jou niet serieus nemen nam ik je zelfs nog serieuzer dan nu.

En Keesje antwoordt niet meer omdat ie niks te zeggen heeft. Keesje kan misschien nog baat hebben bij een consultje bij Miss Moneypenny. Voor jou vrees ik dat het echt te laat is.

Over de AFA gesproken: Was wel een beetje vaag he, die afzegging bij Spreeksteen. Ik geloof werkelijk helemaal geen drol van die bedreiging. Of je beveiliging (proest) lulden maar wat, of het moeten de stemmen in je hoofd geweest zijn. Bangerik!
6:58 AM
Peter Siebelt said...
Heerlijk om te lezen hoe je kronkelt.

Je 'Tralalalala assumptie assumptie assumptie assumptie plank mis plank mis plank mis plank mis klok klepel enz enz' is een mooie kapstok om nog even in te haken op je eerdere reactie van voldaanheid die eindigde met: ‘Dus, jammer he?’

Je schreef: ‘In het varkenspestkader werd ik door mijn toenmalige min of meer VN chef Elma Verhey naar Ver. Milieuoffensief gestuurd, omdat boeren haar verteld hadden gechanteerd te worden door VMO. Ik sprak toen niet met Volkert, maar diens collega. In het gesprek kwam mijn, meer literaire dan journalistieke theorie, alhoewel, dat de KVP epidemie expres in het leven was geroepen, met deze collega ter sprake. Die vond dat plausibel.’

Volgens mij zit je hier keihard te liegen, zo nee, dan zat je te liegen in de uitzending van de Milieuridders op woensdag 30 november 2005 in het Parool radio/theather. Op de vraag ‘En wat is nu de link met Natasha?’ antwoordde je namelijk letterlijk:

‘Ik vind Volkert een aardige jongen’ (…) Ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat je dat nu ter berde te brengt.’

Toen daarop de vraag uit de zaal kwam ‘Hoe heeft u Volkert van der G gesproken?’, zei je het volgende: ‘Dat was in 1997 samen met zijn collega die nu voor Rob werkt en het ging over de varkenspest wij geloofden in een complet, in opzet (virus opzettelijk verspreid). (…) Volkert geloofde dat niet maar was bereid om alle cijfermateriaal wat wij wilde hebben over alle varkensboerdijen in Nederland zo’n beetje aan ons te geven.’

Hoe Volkert dacht over het opzettelijk verspreiden van de varkenspest verwoorde je dat als volgt: ‘Die zei onmiddellijk nou als dat zo is dan ben ik er helemaal voor, goed idee.’

Toen de interviewer zei: ‘Radicaal, hij was al radicaal, toen al’, reageerde je met aardige opmerking ‘Nou ja … ik vind dat niet zo radicaal, ik vond het wel een intelligente opmerking.’

Kijk das pas een aardige opmerking om te weten, die houden we erin.

Wordt vervolgd.
7:37 AM
Tamara said...
@ Sanspareille | 30 januari 2008 om 17:49
Beetje naïef om te zeggen dat ze op de dumpert niets toevoegen of wijzigen. Als jij werkelijk zoveel op Geenstijl komt als je zelf zegt, dan zou je toch echt moeten weten dat het meer een regel dan een uitzondering is wanneer er teksten etc aangepast worden door Joris. Kwestie van twee keer klikken en je had het geweten.
8:18 AM
Sanspareille said...
En op Siebelts posting hiervoor kan ik alleen maar zeggen:

De geestesziektesites laat ik maar voor wat ze zijn

Het zegt meer over jou dan over mij dat je je niet voor kan stellen dat iemand over geheel verschillende onderwerpen meningen kan hebben die gebaseerd zijn op zich er in begeven, voor kortere of langere tijd, zich werkelijk informeren, er over nadenken, en dan tot een conclusie komen die alleen op dat onderwerp op dat moment betrekking heeft. Ik zou niet weten waarom ik bijvoorbeeld als ik tegen kernenergie ben ook voor dierenrechten zou moeten zijn, bijvoorbeeld. JIJ bent diegene die alles als een groot links complot en kluwen ziet, ik niet. Als ik dus niet in jouw wereldbeeld pas, pas je mij maar aan aan je wereldbeeld.

Je doet nu met mij, of probeert met mij te doen, in een soort snelkookpan wat je met talloze anderen langdurig hebt gedaan, of getracht hebt te doen, wat eigenlijk nooit tot iets leidde dan de BV Siebelt Vooruit.

Alleen die snelkookpan die nekt je dus.

Je infame breiwerken ten aanzien van anderen deed je veelvuldig in samenwerking met Joost de Haas. Dat weet iedereen.
Weet je wat ik denk over dat jij nu die Konfrontatie column plaatst -en hoezo zou ik niet zo over Joost de Haas denken, want ik vind dat hij shit heeft geproduceerd, al of niet in samenwerking met Siebelt-
ik denk dat je dat helemaal niet doet om Joost die uitstekende journalist (dat luie mispunt die alles van jou overschreef) nee, het kwaadst over deze column ben je denk ik, hier tekent zich het Fenomenale Ego af:
Dat jij niet genoemd werd.

Zo nu ga ik echt koken
10:58 AM
Sanspareille said...
Ik wilde aan de borderline sneer voorbij gaan, maar eigenlijk voegt dat toch wat toe.

Siebelt begint met zijn verbazing uit te spreken over dat ik blijkbaar capabel ben om genuanceerde stukken over van alles en nog wat te schrijven.
Want dat past niet bij de rol die híj mij toedicht, namelijk een stereotype extreem linkse zeloot zoals die eigenlijk alleen maar (nog) bestaan in de beleving van Siebelt en de zijnen, of anders tamelijk zeldzame exemplaren geworden zijn. En die ook niet zitten op de plekken waar Siebelt dat van denkt.

Siebelt kan zich dus niet voorstellen dat iemand gewoon overal, in alle gelederen min of meer persoonlijke of puur professionele contacten onderhoudt, opzoekt, enz. omdat dat gewoon is wat je, als je publiceert hoort te dóen.

Dat ik met zulke stukken gewoon mijn wérk doe. Zoals bijvoorbeeld: Ook soms mensen aan het woord laten, en fair weergeven, met meningen die haaks op mijn de mijne staan.

Siebelt, kortom, kan zich niet anders voorstellen dan dat iemand er primair een agenda op nahoudt en daarvan uit handelt. Dat iemand kénnen al betekent dat je er een pact mee hebt.

Wat zegt het toch enorm veel over Siebelt, en helemaal niks over mij, dat hij gewone, objectieve journalistiek verwart met een meervoudig persoonlijkheidssyndroom...

Oeioeioei...
12:19 PM
Peter Siebelt said...
Zo, waren de biologische aardappeltjes lekker?

Leuk, jouw versie transcriberen van de uitzending. Maar ik kan er toch niks anders van maken.

Jij schrijft:

'Rob:
...van Volkert van der Gggggggg...
PJ vd Wint:
De bekendste milieuactivist van Nederland...
(gelach)
Rob:
En nu is die dus bij..en wat is nou de link met Natasha, dat is ook een beetje...eh...
Ik:
Nou ik vind het een aardige jongen! (over Sjoerd vd Wouw dus!)'

Over Sjoerd van der Wouw dus! Nee dus, dat zeg je niet in de uitzending. Je reageerd op

Ook niet van het laatste stukje over dit onderwerp.

Hoe Volkert dacht over het opzettelijk verspreiden van de varkenspest verwoorde je dat als volgt: ‘Die zei onmiddellijk nou als dat zo is dan ben ik er helemaal voor, goed idee.’

Toen de interviewer zei: ‘Radicaal, hij was al radicaal, toen al’, reageerde je met de aardige opmerking ‘Nou ja … ik vind dat niet zo radicaal, ik vond het wel een intelligente opmerking.’

Kijk das pas een aardige opmerking om te weten hoe ons meisie denkt, die houden we erin.

Maar mogelijk dat anderen toch iets anders horen maar nogmaals ik kan er echt niets anders van maken.

En ...eh ik ben heeeeeeeelemaal niet, 'het kwaadst over deze column', eigenlijk ben ik nergers kwaad over, ik heb alleen maar dikke pret. Want ook nu weer vergeet op een stukje te reageren. Over de dubieuze schrijfpraktijken van jou en die aardige Evelien over Willem Deetman.

Uhh....

'Je infame breiwerken ten aanzien van anderen deed je veelvuldig in samenwerking met Joost de Haas. Dat weet iedereen.'

O jaaaaa, is dat zo? Dat weet iedereen? Wie is eigenlijk iedereen? De 'Stasi-gelederen' van Jansen & Janssen?

Wordt vervolgd
12:34 PM
Sanspareille said...
Ten aanzien van mijn 'smerige aanvallen samen met Eveline Lubbers' op Willem Deetman/Axie:

Daar heb je er wéér een.

Zowel Eveline Lubbers als ik hebben, LOS VAN ELKAAR en in verschillende bladen, recensies geschreven over Axie. Wij hadden op het moment van verschijnen ook helemaal geen contact met elkaar.

Willem Deetman, een,ik zou bijna zeggen Keesjesachtige rancuneuze spijtoptant van de actiebeweging, kwam terug op deze twee recensies omdat het zo'n béétje de enige twee recensies waren die zijn boek kréég.
Natúúrlijk zag hij er een complot tegen hem in. Omdat schrijvers dat altijd hebben als er meerdere slechte recensies over hun boek verschijnen, omdat ze van de minste kritiek op hun werk sws al over de rooie gaan (ik ook) maar bovenal omdat Willem óveral een complot in zag, dat was ook de makke van zijn boek. Ik heb het nog welwillend beschouwd. Hier en daar had hij een paar grappige anekdotes.

Gezien de verschijningsdatum van het boek, was niet zo raar dat zowel Lubbers als ik gevraagd werden om zijn boek te beschouwen. Eveline alleen al omdat ze er in een -kinderachtig half verkapte manier- in een merkwaardig nawoord in genoemd werd, ik omdat men het tegen die tijd gewoon was op de redacties om als er zoiets was, uit de kaartenbak 'ouwe krakers' Gerson te trekken. Zo gaat dat dan.

Ik kon me die hele Willem nauwelijks meer herinneren van vroeger. Ik had niks tegen hem. Ik vind het rot om te horen dat hij overleden schijnt te zijn. Dat ik geen concurrentie op de ouwekrakersplank wilde is een absurde suggestie. Ten eerste omdat hij dat geenszins was, echt niet, ten tweede omdat ik het wel best vond. Ik had mijn roman geschreven, al heel wat over al die ouwe koeien gezegd en wilde gewoon verder, was voor de rest met heel andere dingen bezig.

De bullshit blijft maar doorgaan...
12:41 PM
Sanspareille said...
Ik ga mijn zaterdag avond met mijn gezin nu verder niet besteden aan dit verdere gezuig. Het is duidelijk hoe Siebelt draait, door eerst mij te citeren als 'Ik vond Volkert een aardige jongen' terwijl het dus helder is dat ik die uitspraak niet heb gedaan.

Zoals ik al aangaf, heb ik maar twee handen en was ik er nog niet aan toe te komen om de rest van de radiouitzending weer te geven om Siebelts troep te weerleggen. Kan hij wel doordrammen, maar dat zal dus echt moeten wachten. Maar het zal iedereen met een IQ boven de 80 nu wel helder zijn.

Maar ik doe het nog wel.

tot slot: Al hád ik het gezegd, wat ik, nogmaals, niet heb, want ik weet zelf wel wat ik bedoelde, en dan had ik trouwens helemaal niet ontkend dat ik het had gezegd, want dan vond ik het, maar voor de hypothese, áls ik het had gezegd?
Wat dan nog? Volkert was er niet één van, maar er bestáán aimabele moordenaars. Dit ging over een ontmoeting in 1997, vijf jaar voor de moord op Fortuyn. En voor Volkerts hele omgeving schijnt het een verbijstering geweest te zijn.
12:53 PM
Peter Siebelt said...
Natasha ik denk dat veel lezers intussen wel weten wie dat meisje met die vele gezichten is.

Het feit blijft dat bepaalde figuren zoals jij elkaar altijd weer tegenkomen in welke hoedanigheid dan ook. Of dat nou Volkertje of Sjoerd is of verkrampte linkse allochtonen zoals de oprichter van het Turkse TTIB. O-o-o-o, ik weet wel je gaat onmiddelijk roepen daar heb je hem weer, maar al lezend door je schrijfsel kwam ik ook deze oude makkers uit je oude krakerstijd weer tegen. Of het nu de 26.000 gezichten van Palestijnen, Koerden, Tamils of wie het ook mogen zijn, of milieuactiviteiten of linkse bladen, jullie helpen elkaar aan het vreten en teren uiteindelijk allemaal op een of andere manier op maatschappelijke gelden.

Je betrokkenheid bij 26.000 gezichten heeft wel degelijk met je oude contacten te maken. Een aantal van hen spelen een belangrijke rol in deze groots opgezette volkverlakkerij. Bijvoorbeeld mensen die er voor zorgen dat je hier en daar weer een bijrolletje krijgt als column schrijver of zorgen dat je in aanmerking komt voor subsidie om ‘een bootreisje te maken’. De gemiddelde burger heeft geen enkel idee hoe verweven jullie activiteiten zijn.
Het old boys network in volle glorie met politieke doeleinden, bijvoorbeeld over de ruggen van asielzoekers. Het interesseert jullie namelijk geen klap wat er verder met hen gaat gebeuren, jullie hebben je natje op het droge en het zal jullie worst wezen dat er bijvoorbeeld onder de buitenlandse jongeren een verloren generatie ontstaat wegens een gebrek aan kansen. Het zal jullie worst wezen dat er mede door jullie jarenlange politiek gekleurde vluchtelingenactiviteiten een enorme aanslag is ontstaan op ons onderwijs of onze sociale voorzieningen. De afbraak van onze gezondheidszorg en de AOW is mede door jullie zogenaamde humanitaire of mensenrechtenactiviteiten in gang gezet. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen van de 3 x 26.000 (inclusief gezinshereniging) op het huisvestigingsbeleid.

En ook je knullige reactie op de plaatsing van HELP US TO SUPPORT THE BLOGGERS OF IRAQ op je website lap ik aan mijn laars. Je verzwijgt maar even a pasant dat de donaties op rekening komen van Postbank nummer 5965559 AIDA, van Ostadestraat 49/a 1072 SN Amsterdam. Dezelfde (links gekleurde) AIDA die meedeed met jouw 26.000 gezichten.

Volgens jou bevat Streamtime blogs van allerlei Irakezen. Dat klopt omdat velen nog niet beseffen wie de initiatiefnemers zijn of personen die de zaak controleren. En dan dat neefje van jou (ons?) die momenteel US-soldaat is in Irak en waarmee je regelmatig correspondeert. Je schrijft ‘ik ben trots op hem en hoe hij er in staat’. Moet ik daaruit concluderen dat hij tegen de aanwezigheid is van het Amerikaanse leger in Irak?

Ja zeker, je hebt ook vele goede kanten en sommige teksten van je zijn ijzersterk maar zonder het linkse netwerk zou niemand ooit van Natasha Gerson gehoord hebben. Voorzover het Anja Meulenbelt betreft, zij werd voor jou en je maatje Elma pas persona non grata na de rel rondom om de SP-dissident Düzgün Yildirim. Elma koos partij voor Yildririm en werd hierover nogal fors aangevallen door Meulenbelt. Vanzelfsprekend bleef jij achter je Elma staan.

Natasha, je bent intussen voor mij en mijn lezers best interessant genoeg geworden om eens een mooi profiel over je te schrijven om op diverse websites te plaatsen.

Ik ga niet over je gezin schrijven want ik heb je brief aan Ayaan goed gelezen en zal zeker ook over de goede kanten van je beschrijven. Maar je blijft een rooie rakker die een bloedhekel heeft aan andersdenkenden waaronder Rita Verdonk of ondergetekende of organisaties zoals de PVV of het CIDI.

A.u.b. doe me een plezier en blijf bij defensievoertuigen uit de buurt, dat is namelijk een gotspe geen gezicht.
1:48 PM
Sanspareille said...
Als er uit mijn flickr-blog gegraasd wordt, lezers, alhier, als laatste willekeurig voorbeeld, mijn door de linkse kerk (?) gefinancierde bootreisje'.

In het kader van een educatief project vanuit de maritieme wereld (politiek neutraler danwel zeker niet links)met als premisse dat terwijl Nederland toch bekend stond als een trotse zeevarende natie er toch zo weinig jongeren kiezen voor de koopvaardij, dat het lijkt alsof het niet meer bestaat, en vanwege mijn affiniteit met reizende en vergaan lijkende ambachten, verzorgde ik vanaf een explosiever vervoerende coaster 's ochtends een dagelijks blogje over het maritieme bedrijf voor geabonneerde schoolkinderen en werkte ik 's middags mee aan dek (schrobben, afdekzeilen repareren, verven, roestbikken) of in de huishouding. Het was inderdaad een ontwikkelende ervaring in positieve en negatieve opzichten (o.a. een kapitein die waarschijnlijk graag een paar bomen met Siebelt zou willen opzetten, een soort varende Siebelt was, waar ik dan drie weken Atlantische Oceaan op 65 meter heb bevaren, en die verantwoordelijk was voor mijn welzijn, en ondanks dat ook heel veel bijzondere en leuke momenten, behalve heimwee). En na twee en driekwart maand nonstop op zee voor 1 dag aan land in Zuid-Amerika. In Colombia, of all places. In mijn uppie.

En ja, ik heb godverdommekrake daar een groet aan Che gebracht. Omdat ik daar zin in had. En vanwege die kapitein.

http://www.flickr.com/photos/sanspareil ... 247314696/

Mijn maandelijks loon aan boord was kost, inwoning, 830,- netto per maand (gelijk aan de Oekrainse matroos wat in feite nog oneerlijk was tegenover hem omdat die fulltime aan dek werkte) en uiteraard...de ervaring. Gezin en vrienden maakten het praktisch (als alternatief voor financieel) mogelijk om dit te gaan doen, om die reden.
Mijn dochter zegt hé Peter wat hangt daar in je snor, zoek es een leven, misschien vind je het op marktplaats voor een tientje wel op postcode zoeken anders kost het teveel om op te sturen.

En tenslotte zingen wij allemaal vrij naar Brigitte Kaandorp:

Peter Peter je bent zo'n stomme lul
Peter Peter met al je flauwekul


Doeeewiieeeee
3:51 PM
Sanspareille said...
O ja, en uiteindelijk heb ik bovenop dus dat wolloping bedrag van 2460,- netto loon voor die drie maanden (dat ik op 80 euro belgeld na naar huis stuurde) driekwart jaar later, na bezwaarschrift, en beoordeling van voorgaande werk, nog 800 netto van het Fonds der Letteren, om een toneeltekst over een zeeman op de wilde vaart te schrijven, welke nu onder eigen stoom, dus zonder verdere subsidie, in ontwikkeling en repetitie is.

Ik ben freelancer, dus trek daar pensioen en premies enz. nog even af.

Nou, wat riaaaant zeg. Maar, iets meegemaakt wat niet iedereen meemaakt ook wat waard, en vooral, met eerlijk werken verdiend.

Vertel es Siebelt, wat doe jij eigenlijk om je zwaarbewaakte fort in Loosdrecht te behouden en die ganzenlever met die, wat was het...jasses wat ordinair met wit ook....in je lelijke porum te douwen?

Wat vangt dat nou, bedrijven flessen met je eigen hersenspinsels?
4:04 PM
Sanspareille said...
Heheheh, het is grappig dat je zegt dat je je schrijfsels op 'websites' gaat deponeren. Ik kan wel raden welke dat zijn, zo'n beetje. Doe alle querulanten en dwaallichten de groeten en ik heb hieruit ook opgemaakt dat inmiddels geen ander medium je meer lust met die onzin, en die zijn ook helemaal niet geinteresseerd in een portret van mij hoor.

Ik kan het me helemaal voorstellen op de redacties, ook de rechtse.

'Marius! Marius! Die, eh, hoe heet het, die nepbvd'er voor jou...die....'

'Wie?'

'Die, eh, Iebel, Siebel...'

'Zeg maar dat ik in vergadering ben'

'Maar hij heeft al drie keer gebeld, en hij doet zo neerbuigend, stuur dan een mail dat...'

'Vraag wat hij heeft...'

'Een heel interessante connectie, dat Natasha Gerson...'

'Wie?'

'Natasha Gerson, dat is, dat, die..'

'O jezus, Natasha Gerson, ook nog, mijn dag is nu echt goed...'

'Siebelt zegt dat Natasha Gerson ooit...'

'Het antwoord is nee, alsjeblieft zeg. Heeft dhr Loerdraayer van het Openbaar Ministerie in Willemstad nou al teruggebeld?'

'Maar wil je zelf niet even...?'

'Nee, Siebelt over...dat mens, ik kan niks onverkopenlijkers bedenken. Zet u de papierversnipperaar maar aan het eind van de nietlijn. Poeier hem af'.

Websites dus.
4:15 PM
Sanspareille said...
Trouwens, wat ik nu verneem, hoewel ik het niet zeker weet, is dat Willem helemaal niet is overleden. Zelfs daar schijnt Siebelt het mis te hebben. V.Luchteling, zijn alter ego, heeft hij doen overlijden na het boek. Willem zelf schijnt in blakende welstand workshops te geven op spirituele festivals en die schijnen heel inspirerend te zijn. Ik denk dat dat betekent dat Willem die recensies echt wel achter zich gelaten heeft, inmiddels.
Weer zo'n fenomeen dat Siebelt onbekend schijnt te zijn: Loslaten en verder leven.
6:06 PM
Sanspareille said...
Als Willem 'kort na die recensies overleed' hoe kan Joost Niemöller hem dan in 2003 nog geinterviewd hebben? Willem is dus inmiddels een sjamaan maar het zal toch niet per rooksceance gegaan zijn denk ik zo.

http://www.terdiscussie.nl/index.php?showtopic=6855

Een in ingevoerde heks (ja een mens moet van alle markten thuis zijn) wist me te vertellen dat Willem tegenwoordig Inuksuk heet en mensen leert schouwen (al heet dat in het sjamanisme anders) in water om terug naar de bron van hun voorouders te gaan.

Misschien een tip om weer wat tot rust te komen voor Siebelt en Keesje.

Of dat rustig zou zijn voor Willem betwijfel ik dan, maar ja.
6:24 PM
Peter Siebelt said...
Prachtig zo’n bootreis met echte stoere kerels zonder Palestijnensjaaltje en dan ook nog 800 euro aan gemeenschapsgeld terug krijgen. Eigenlijk had je er ervoor moeten betalen om met deze prachtige zeebonken op pad te zijn.

Even terug naar je reis, die was van 20 april tot en met 26 juni 2006 en volgens jou ‘in het kader van een educatief project vanuit de maritieme wereld’ en verzorgde je ondermeer vanaf de coaster 's ochtends een dagelijks blogje over het maritieme bedrijf voor geabonneerde schoolkinderen.

Een dagelijks ‘blogje’, voor schoolkinderen, door een politiek correct schrijfstertje zoals jij? Wauw, dat klinkt goed, te gek. Maar volgens mij beloofde dat politiek correcte verhaaltje niet veel goeds! Dat ‘smoesje’ heb ik in jouw wereldje al meer gehoord.

En … ja hoor, want … zelfs al varende op die prachtige zee met van die heerlijk stoere binken om je heen overheerste de kronkels in je geest. Zelfs in deze unieke prachtige sfeer kon je het niet laten om je frustraties bot te vieren.

Want niet alleen Joost de Haas moest het op 22 mei 2006 via een van je zee-blogjes ontgelden http://www.konfrontatie.nl/nl/opinie.ph ... hemavar=18, acht dagen later kreeg ook het vrouwenblad Viva er via een door jou geblogde storm van langs http://sargasso.nl/archief/2006/05/30/d ... -matrozen/.

De Viva had het potjandorie aangedurfd om een door jou aangeboden column over je bootreis ‘Vrouw op de wilde vaart’ te weigeren.

Tjeemeneetje, hoe durfde ze, het geplande budget voor je reis kwam in gevaar.

Dat varkentje moest gewassen worden.Het volgens jou ‘hypocriete moraal van de redactie’ moest maar eens flink aangepakt worden. En over de wijze waarop had je tijdens je reis genoeg tijd gehad om over na te denken.

Volgens jou op zee verzonden blogje werden er door Viva over de ruggen van hardwerkende Oekraïense scheepsmannen besmuikte seksuele fantasietjes gepubliceert. Ook vond je de reactie van een redactielid aan jou ‘aanmatigend, chauvinistisch, ja zelfs racistisch.’ Vervolgens schreef je: ‘Door Jossine Modderman van de Viva werd me daar op de valreep nog wel een artikel over aangeboden (PS: gaan we nog even controleren), maar ik had er geen tijd meer voor. Mijn column werd na beraad (…) door alle redacties afgewezen.’

Verdorie nu was je geplande begroting helemaal aan gort, maar goed dat je later ‘ter compensatie’ alsnog 800 euro uit onze gemeenschapskas kon ‘graaien’.

Maar terug naar de Viva.

Uiteindelijk kon je je frustraties, met je gebruikelijke taalgebruik over de afschuwelijke afwijzing, kwijt bij de website Sargasso.

Over de inhoud van het geblaas (goed voor schoolkinderen?) in je verhaal ga ik maar verder niet in want de negatieve reacties die daarop volgden spreken voor zich. En zoals gangbaar in jullie kringen is de enkele positieve reacties waarschijnlijk met de geijkte methode - door het oproepen hulptroepen - geplaatst. http://sargasso.nl/archief/2006/05/30/d ... -matrozen/

Wordt vervolgd.
6:00 AM
Peter Siebelt said...
Tjonge, jonge, jonge, hoe laag bij de grond kun je zijn. Je eigen kind erbij betrekken: ‘Mijn dochter zegt hé Peter wat hangt daar in je snor, zoek es een leven, misschien vind je het op marktplaats voor een tientje wel op postcode zoeken anders kost het teveel om op te sturen.’
Ben je je brief aan Ayaan vergeten http://www.eenvandaag.nl/index.php?modu ... 59&cid=215.

Ik vind het enorm onverantwoordelijk om je dochter er bij te halen. Maar ja, wat verwacht je van types zoals jij.

En met je zingend schrijfsel, ‘En tenslotte zingen wij allemaal vrij naar Brigitte Kaandorp: Peter Peter je bent zo'n stomme lul
Peter Peter met al je flauwekul’, heb ik enig moeite.

Weet je waarom?
Normaal vind ik dit soort gezang door linkse frusties prachtig, omdat het hun onmacht toont maar uit jouw mond komende klinkt het voor mij op Joseph Goebbels-gezang http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels en hoort het zich aan als ‘Die Fahne hoch!’ http://nl.wikipedia.org/wiki/Horst-Wessel-Lied

Wordt vervolgd
6:03 AM
Sanspareille said...
Ad infinitum

Eerst haakte Keesje af, nu kiest ook Siebelt -uiteraard na een paar treurige en makkelijk weerlegbare losse flodders en vage dreigementen als 'facesaving device'- het hazenpad.

Ik zou nog op zoveel door kunnen gaan, het uit de context rukken van de laatste delen van die radiouitzending, bijvoorbeeld, waarvan de hele portee eigenlijk het tegenovergestelde was dan Siebelt hier probeert te insinueren. Maar iedereen kan terug naar bron en het helemaal beluisteren. Daarmee wordt dan inzichtelijk wat Siebelts modus operandus is, en dat als hij schermt met zijn 'uitstekende bronnen' het aantoont dat met de brónnen (behalve natuurlijk wat hij bij elkaar heeft laten jatten tot 1992, doorgaans publiek domein) meestal niet zoveel mis is, maar met zijn dwaze, moedwillig selectieve verwerking daarvan alles.

Zijn eigen hersenspinsels die hij als 'harde waarheid' opdist, legio voorbeelden.

Zijn vuige commentaartjes -na zitten spitten in mijn flickr-foto's, die ik ter bescherming van nearest en dearest nu helaas op onzichtbaar aan het zetten ben, op bvb 'verkrampte linkse allochtonen als de oprichter van het TTIB', dieper en dieper zinkt Siebelt, want hoewel rechts en kortzichtig, had ik niet gedacht dat ordinair racisme ook nog eens deel van het pakket zou zijn. Maar blijkbaar geldt hier voor hem wat hij omgekeerd duidelijk probeert te maken, dat voor hém geldt, dat waar je mee omgaat, je mee besmet raakt.

Ik dank Keesje voor dit hopenlijk blijvende document (en verdwijnt het van deze log dan is het her en der goed bewaard voor future reference) waarin Siebelt zichzelf en zijn levenswerk zo onsterfelijk belachelijk maakt.

Het was zélfs het filmpje en misselijke gedichtje daarbij op GS waard.

Met strijdbare groet en tot de volgende keer

:)

NG
6:11 AM
Peter Siebelt said...
Natasha, bedankt voor de correctie over het niet overlijden van Willem Deetman.

We kunnen elkaar ‘de hand geven’, want ik even niet door dat jij het ook niet door had in 1997 en ging uit van je schrijfsel in de Ravage van 13 juni 1997.

‘Ik wens Willem niets slechts toe. Uit wiens koker het naschrift onder zijn brief 'Victor Luchteling overleed op koninginnedag 1997' kwam, weet ik niet, maar voor ik door had dat het hier een manifestatie van 'Victor Luchteling is dood, lang leve Willem D.' betrof, schrok ik mij helemaal de pletter.

Niet leuk!

Natasha Gerson, Amsterdam’
http://www.ravagedigitaal.org/1997/237/ ... we_237.htm.
6:19 AM
Sanspareille said...
Betreffende het 'elkaar de hand schudden' (yech) nou toch niet. Ik was het helemaal vergeten, het is tenslotte elf jaar geleden allemaal maar het grote verschil is: Ik kon op dat moment niet direct verifieren of dat overlijden waar was. JIJ had anno 2008 met één druk op de googleknop dat wel kunnen doen. Willem heeft tenslotte tussen 1997 en 2008 dus gewoon doorgeleeft en zich zelfs nog hier en daar in discussies die jou zo na aan het hart liggen, zoals het slanderen van Duyvendak, geroerd. Had in je zo uitstekende archief dus moeten zitten. IK heb me nooit meer met hem bezig gehouden.

Blubblubblub, voel je nog grond onder je voeten?
6:35 AM
Peter Siebelt said...
Je hebt het zeker zonder brilletje gelezen want het elkaar de hand schudden staat tussen haakjes.

Tja natuuuuuuuurlijk, zo ken ik er nog een paar, jij niet ik wel! Ik had immers anno 2008 met één druk op de googleknop dat wel kunnen weten.

Maar ook jij had het in 1997 onmiddelijk kunnen weten via een vingertje aan de telefoon naar jouw netwerk binnen en buiten Ravage of je maatje Eveline Lubbers.

Wordt vervolgd.
6:52 AM
Sanspareille said...
Vervolg maar
In je eentje
Ik ga andere dingen doen
het is allemaal duidelijk
7:00 AM
Peter Siebelt said...
Komt je er niet meer uit?

Ik heb nog een paar zaken die ik aan je wil beantwoorden, bijvoorbeeld:

Che bezoeken, vanwege die kapitein? Kom nou, maak dat de kat maar wijs. Waarschijnlijk hangt het Che-shirt uit de kraaktijd nog in je kast.

Tijdens je lange zeereis ben je maar voor 1 dag in Colombia aan land en wat schrijft ons meisie: ‘ja, ik heb godverdommekrake daar een groet aan Che gebracht. Omdat ik daar zin in had.’

Ook hier past weer je politiek correcte stijl. Een stijl die past binnen de informatievervuilende aanpak van de linkse media. Jouw held Che Guevara was gewoon ordinair, meedogenloos, moordzuchtig en uniek in zijn wreedheid.

Binnen en buiten de beruchte Cubaanse gevangenis "La Cabana". Guevara was de voornaamse bestuurder en executeur van de gevangenis en is op beestachtige wijze tekeer gegaan. Gevangenen werden vreselijk gemarteld om een afgrijselijke dood te sterven.

Vaak werden ze misbruikt in het bijzijn van hun familie voordat ze uiteindelijk van dichtbij werden doodgeschoten.

Lees bijvoorbeeld eens onderstaand een klein bescheiden fragment uit het boek van Humberto Fontova, ‘Exposing the Real Che Guevara: And the Useful Idiots Who Idolize Him’.

‘De slachtoffers van La Cabana schreeuwden vaak "Viva Cuba libre!" vlak voor hun executie om Guevara en de nieuwe regering af te wijzen. Om deze verbale weerstand tegen zijn autoriteit te stoppen, beviel Guevara dat alle gevangenen voortaan gekneveld moesten worden voor hun executie. Dit om de slachtoffers onder controle te houden en zijn macht over de plaatselijke bevolking te handhaven. Op Guevara’s lange lijst van misdaden in La Cabana wordt verder gerapporteerd dat hij er plezier in had om regelmatig de kelen door te snijden van gevangenen die aan het slapen waren.’

Goed gelezen? En mensen zoals jij lopen selectief en informatievervuilend het gedachtengoed van deze misdadiger als de pest te verspreiden.

Ik vergelijk dit met het stukje uit de radiouitzending waar ik je niet meer over heb gehoord (de kookpan kwam ertussen).

Hoe Volkert dacht over het opzettelijk verspreiden van de varkenspest verwoorde je dat als volgt: ‘Die zei onmiddellijk nou als dat zo is dan ben ik er helemaal voor, goed idee.’

Toen de interviewer zei: ‘Radicaal, hij was al radicaal, toen al’, reageerde je met aardige opmerking ‘Nou ja … ik vind dat niet zo radicaal, ik vond het wel een intelligente opmerking.’

Kijk das pas de ‘real Che Guevara’-taal, een aardige opmerking om te weten, die houden we erin.

Wordt vervolgd.
7:45 AM
Sanspareille said...
Hap, hap, zit het lekker op de kast?
8:22 AM
Sanspareille said...
Overigens, voor alle anderen, het voorbeeld van het artikel koos ik vanwege dit nieuwsbericht vandaag, dus daarom had ik het al op mijn scherm. Voor de leuk:

http://www.dft.nl/nieuws/3198213/_Bagge ... _op__.html
8:28 AM
Sanspareille said...
inz. Vonhoff: je moet echt echt echt beter lezen, kijk, zo kom je tot foute, kromme, slordige, misinterpretaties. Nee, Vonhoff had niks te maken met mijn 800 euro van het FdL. Dat stáát er ook niet. Vonhoff was als lid of penningmeester of zelfs voorzitter, dat weet ik niet precies, van de Raad voor het Landelijk Gebied en gezien dat een deel daarvan in het kader van Belvedere betaald werd uit de aardgasbaten betrokken bij het onschuldig project Proeftuin Twente (Kunst in de Openbare Ruimte).
11:37 AM
Sanspareille said...
Overigens, je kunt je wel op je borst kloppen over die spaak in de wielen van Noolympics, maar volgens mij zijn die spelen toch naar Barcelona gegaan bij die ronde. Die heel gore kattpiswiet, die alle leden bezorgd kregen op hun hotelkamer in Lausanne als 'sample of Dutch produce' in mooie NOC-verpakking, die zal vast geholpen hebben. Lekker gespetterd in die fontein daar...lache...bedankt voor de leuke herinnering en tabé.
11:41 AM
Sanspareille said...
Enneh...die NOC, daar zat geen overheidsgeld in?

En hoeveel heb je nou verdiend voor het visualiseren van die zoganaamd op handen zijnde overval en het vervolgens 'verijdelen' daarvan?
En was dat die gelegenheid waarbij je per ongeluk een argeloze nachtwaker doodschopte?
12:06 PM
Sanspareille said...
ps ik zie het net 'AIVD-parodie?'
Weet je het verschil tussen een krantenredactie en de AIVD niet eens?

Hm, dat zou ook een hoop over Joost de Haas en Martijn Koolhoven verklaren

proest....
1:08 PM
Peter Siebelt said...
Kijk, zo hoor je nog eens wat, ‘Vonhoff had niks te maken met mijn 800 euro van het FdL.’ Vonhoff was betrokken bij de Raad voor het Landelijk Gebied, een deel daarvan in het kader van Belvedere betaald werd uit de aardgasbaten betrokken bij het onschuldig project Proeftuin Twente (Kunst in de Openbare Ruimte). Was daar je ‘Palestijnensjaaltje’ bij betrokken?

Mmm, tot mijn genoegen zie ik dat je goed op de hoogte bent over de activiteiten van No olympics.

‘Die heel gore kattpiswiet, die alle leden bezorgd kregen op hun hotelkamer in Lausanne als 'sample of Dutch produce' in mooie NOC-verpakking, die zal vast geholpen hebben. Lekker gespetterd in die fontein daar...lache...bedankt voor de leuke herinnering’. Je vergeet nog even de condooms die men mocht ontvangen, die vol met krakerssperma.

Enneh, mis poes, ik werd ingeschakeld en betaald door de eigenaar/beheerder van het pand waar ze gehuisvest waren. Hij vond het nodig om zijn huurders een beetje extra service te geven. Later hebben de krakers een nogal mislukte bomaanslag op het kantoor gepleegd. Het gevolg was een verwrongen kozijn en een beetje glasschade. Ik ga eens even in mijn foto’s snuffelen over de mislukte actie, misschien sta je op?

Je vraag: ‘En was dat die gelegenheid waarbij je per ongeluk een argeloze nachtwaker doodschopte?’ stelt me teleur en laat me tegelijkertijd enorm lachen. Dit soort formuleringen past geheel in de walgelijke linkse informatievervuilende wereld waarvan jij deel uit maakt. Jullie kloppen jezelf op de borst en vinden dat jullie het zo goed zijn, verwijten anderen van slecht onderzoekswerk en zwetsen uiteindelijk zelf maar wat in de ruimte.

Jouw argeloze nachtwaker was een zware crimineel, een bendeleider met het nodige op zijn kerfstok, waaronder afpersing of minderjarige meisjes onder de drugs douwen om ze daarna in een bordeel te plaatsen. Toen dat mannetje me tijdens mijn werk als beveiliger aanviel met een stuk of acht van zijn met messen gewapende kameraden, heb ik me verdedigd, en dat is helaas slecht voor hem afgelopen. Nadat hun leider was uitgeschakeld gingen de andere helden er als hazen (te vergelijken met Palestijnensjaaltjes) vandoor. Voor de lezers: ik ben door de rechter vrijgesproken, noodweerexces.

Om nog even terug te komen op je goedkope reactie, racisme, naar aanleiding van mijn verwijzing naar het TTIB, vroeger de regionale tak van het HTIB. De organisatie die de arbeiders als een soort dekmantel gebruikte om hun marxistische revolutie te realiseren. Dat ze in dit streven contacten onderhielden met linkse terroristen mocht niet deren. Ook toen gilde jullie iedere keer racisme en begonnen andersdenkende Turken in te delen als extreem rechtse Grijze Wolven. Racisme gilde jullie keer op keer wanneer je volkverlakkende activiteiten aan de kaak werd gesteld.

Meisie, meisie, hoe zielig, zing eens een ander liedje.

Wordt vervolgd.
1:15 PM
Sanspareille said...
http://www.wildlife-pictures-online.com ... p3_med.jpg
2:16 PM
Sanspareille said...
Moet je niet naar de Joran-show kijken?
Niet leuk he, om ongefundeerd als iemand je op basis van halve vage verhalen maar wat aanblaat.


en toen kwam erenz
2:16 PM
Peter Siebelt said...
Joran en zijn vader doen me een beetje aan Volkert en Natasha denken.

Toen de interviewer zei: ‘Radicaal, hij was al radicaal, toen al’, reageerde Natasha met aardige opmerking ‘Nou ja … ik vind dat niet zo radicaal, ik vond het wel een intelligente opmerking.’

Wordt vervolgd
3:51 PM
Sanspareille said...
Alles doet jou aan Volkert denken volgens mij, dat heet obsessie.
5:38 PM
Peter Siebelt said...
Over obsesssie gesproken. Ooit wel eens gehoord van: Als je jong bent en je bent geen socialist heb je geen hart. Ben je, eenmaal volwassen. nog steeds socialist, dan heb je geen verstand.

of deze:

Some see private enterprise as a predatory target to be shot, others as a cow to be milked, but few are those who see it as a sturdy horse pulling the wagon.

(Churchill Winston)
1:05 AM
Peter Siebelt said...
Natasha,

Al werkende aan je profiel begrijp ik steeds beter je kwaadheid, ik heb niet alleen in je kristallen bol gekeken maar intussen ook een blik ‘in je kaart’ mogen werpen.

Op http://www.12forum.nl/forum/bericht.php ... 8&pagina=4 schrijf je:

‘De informatie ligt gewoon in de kaarten, en die moet je a) kennen b) de combinaties kennen c) het verschil in de positie van die kaarten kennen d) de samenhang kunnen intepreteren d) het aan verschillende mensen voor hen begrijpelijk overbrengen, anders heeft nog niemand er wat aan.’

Kijk je weet dus verdomd goed hoe je moet analyseren, hoe de vork in de steel steekt. Maar jammer genoeg voor jou (en je achterban) is het verschil tussen ons dat ik niet van kaarten hou maar een liefhebber ben van originele documenten waarin de combinaties tussen dik gesubsidieerde actiegroepen en ‘corrupte’ politiek duidelijk en begrijpelijk door henzelf wordt beschreven.

Daarom ging je niet in op mijn unieke aanbod om eens een blik in mijn documenten te werpen. Je was natuurlijk bang te moeten analyseren - en erkennen - hoe de feiten daadwerkelijk in elkaar steken.

Overigens: dit aanbod is voorgoed van de baan.
3:04 AM
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:47

Nog zo'n persoon uit de kraakbeweging en een link naar de AIVD...
Louis Sévèke

Jean Louis Bernhard Sévèke (Venray, 28 april 1964 – Nijmegen, 15 november 2005) was een Nederlandse politiek activist, journalist en publicist.
Sévèke stond bekend door zijn strijd tegen de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst; hij was van mening dat deze overheidsinstanties onnodig dossiers bijhielden van politieke activisten. Sinds 1984 was hij woonachtig in Nijmegen en in dat jaar vatte hij zijn (onvoltooid gebleven) studie aan. Hij raakte betrokken bij acties tegen het studiefinancieringsbeleid van toenmalig minister van Onderwijs Wim Deetman. Nadat hij bij een bezetting van het Ministerie van Onderwijs in 1986 beweerde door de politie te zijn mishandeld, gaf hij zijn studie op en werd hij fulltime activist. Hij was betrokken bij diverse kraakacties; hij was verbonden aan het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV); hij was voorzitter van de vereniging Steunpunt Inzage PID-Nijmegen en hij was juridisch adviseur van verschillende groeperingen van krakers. Zo fungeerde hij onder meer als woordvoerder voor de groep krakers die het Nijmeegse pand Grote Broek in gebruik hadden genomen. Namens hen voerde hij tot zijn dood gesprekken met de gemeente Nijmegen en met de woningbouwvereniging Standvast Wonen over legalisatie van dit kraakpand. Verder was hij actief in de Werkgroep Klachten Politieoptreden en ook werkte hij samen met Buro Jansen & Janssen

dat kritisch onderzoek doet naar politie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij publiceerde onder andere in NRC Handelsblad, Trouw en Vrij Nederland

Ook was hij schrijver van een boek over inlichtingendiensten, dat veel stof deed opwaaien bij publicatie, en door de rechter verboden werd.

Moord

Sévèke werd op 41-jarige leeftijd in het centrum van Nijmegen door Marcel Teunissen met twee pistoolschoten vermoord. Op 22 november 2005 werd hij begraven op de Nijmeegse Begraafplaats Daalseweg.
In juli 2006 werd bekend dat de politie op zoek is naar iemand die zich in e-mails uitgeeft voor Edmund Dantes. Het onderzoek heeft lang weinig concrete aanwijzingen opgeleverd. Op 2 januari 2007 vroeg de politie in het programma Opsporing Verzocht hulp van de mensen bij de oplossing van deze moord. Daarnaast heeft zij voor het eerst in de Nederlandse misdaadgeschiedenis een driedimensionale reconstructie gemaakt en alle personen met een mobiele telefoon in deze omgeving gepeild. Volgens onderzoeksjournalist Peter Siebelt heeft de AIVD het onderzoek gefrustreerd.

Aanhouding

Op 28 maart 2007 maakte de Nijmeegse politie bekend dat een 38-jarige Rotterdammer, (Marcel Teunissen), in hechtenis is genomen. Deze was in een internetcafé in Barcelona gearresteerd en via een versnelde procedure aan Nederland uitgeleverd. De verdachte werd gezocht voor een aantal bankovervallen en hij heeft aangaande de zaak-Sévèke, volgens een politieverklaring, een bekentenis afgelegd. De verdachte en Sévèke kenden elkaar uit het krakerscircuit. Het motief voor de moord zou mogelijk wraak zijn. Sévèke zou Teunissen ervan hebben verdacht een infiltrant van een inlichtingendienst te zijn. Daarom zou Sévèke Teunissen uit de Nijmeegse krakersbeweging hebben gewerkt. De familie van Sévèke stelt echter dat de verdachte het bedoelde kraakpand heeft verlaten omdat hij het niet eens was met de uitkomst van een discussie over het aannemen van geld van woningbezitters in ruil voor het verlaten van een pand. Verdachte zou dat geld wel hebben willen aannemen. In zijn dagboeken verklaart de verdachte Teunissen zich verantwoordelijk voor een serie bomaanslagen in Arnhem in de jaren '90.

Veroordeling
Op 7 maart 2008 veroordeelde de rechtbank in Arnhem Teunissen tot een levenslange gevangenisstraf. Dit was conform de eis van het Openbaar Ministerie. Teunissen had de moord op Sévèke bekend. De zware straf was volgens de rechter noodzakelijk omdat er terdege rekening mee moet worden gehouden "dat de man op enig moment om hem moverende redenen opnieuw een zeer ernstig misdrijf zal plegen". Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum hadden geen relatie kunnen leggen tussen een mogelijke stoornis en de gepleegde feiten, en verklaarden Teunissen volledig toerekeningsvatbaar.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_S%C3%A9v%C3%A8ke
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:50

Louis Sévèke had ook een link met Buro Jansen & Janssen...

:pinch:
Buro Jansen & Janssen

Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksbureau dat politie en inlichtingendiensten als de BVD (tegenwoordig de AIVD) kritisch volgt.
Het bureau is in 1984 door Eveline Lubbers en Peter Klerks opgericht. De naam van het bureau is ontleend aan twee onhandige detectives uit de Kuifje-strips. De kraakbeweging en andere activistische groeperingen werden destijds steeds vaker geconfronteerd met onderzoek door de politie en inlichtingendiensten. Jansen & Janssen begon als tegenreactie met het verzamelen van contra-informatie. In de loop van de jaren negentig verschoof het onderzoek van het bureau meer in de richting van controversiële zaken in het algemeen.
Het bureau heeft verschillende activiteiten, zoals het publiceren over de uitbreiding van bevoegdheden van de politiediensten via een journalistencollectief. Verder is er ook een steungroep voor mensen die een onderzoek tegen zich hebben lopen en een vraagbaak voor politici, journalisten en andere onderzoekers.
Buro Jansen & Janssen publiceert eigen uitgaven, maar er verschijnen ook vaak artikelen in andere media. Verder houdt het bureau de wetgeving omtrent de burgerlijke vrijheden bij, alsmede die via de verdere verknoping van databanken en publiceert over de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. De organisatie wordt sinds 1991 gevormd door oprichtster Lubbers en Wil van der Schans. In 1994 onthulde Jansen & Janssen dat onderzoeksjournalist Peter Siebelt in opdracht van bedrijven informatie verzamelde door bij tientallen organisaties oud papier op te halen, en dit vervolgens op voor hem mogelijk interessante gegevens door te spitten. In 1996 openbaarde J&J via internet een gekraakte versie van het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Het rapport was tot dat moment enkel op cd-rom en voor een prijs van 999 gulden verkrijgbaar.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Buro_Jansen_%26_Janssen
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:51

Eveline Lubbers...
Eveline Lubbers

Eveline Lubbers (1961) is een Amsterdamse activist en onderzoeksjournalist.
Tot 1984 studeerde zij politicologie in Amsterdam. Na haar studie richtte zij met Peter Klerks het aan de kraakbeweging gerelateerde Buro Jansen & Janssen op, dat onderzoek deed naar het werk van de BVD. Ook was zij een van de oprichters van het krakersblad Bluf!.
Tegenwoordig werkt zij als freelance onderzoeksjournalist met als focus de public relations-methoden van multinationals. Zij schreef hierover een boek: Battling Big Business, countering greenwash, front groups and other forms of corporate bullying, dat in 2002 in het Nederlands uitkwam onder de titel Schone Schijn, Smerige Streken in Strijd tussen Burgers en Bedrijven.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eveline_Lubbers

Eveline Lubbers is een van de mensen die zo negatief schreef over het boek van Victor Luchteling...

:whistle:
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:55

Even terugkomend op Peter Siebelt...
Peter Siebelt

Peter Johannes Wilhelmus Siebelt (ca. 1946) is een Nederlandse publicist en beveiligingsexpert, die zichzelf omschrijft als "onderzoeksjournalist en internationaal deskundige op het gebied van politiek activisme en terrorisme".

Levensloop

Siebelt startte in 1976 met een eigen beveiligingsbedrijf; Siebelt Beveiliging BV. Hij adviseerde bedrijven bij bedrijfsbezettingen en dreigende stakingen. Ook bood hij risico-analyses aan met betrekking tot investeringen in landen als Israël en Zuid-Afrika. Hiervoor richtte hij het bedrijf Algemene Beveiligings Consultants BV (ABC) op.
In 1994 claimde het onderzoeksbureau Jansen & Janssen dat Siebelt informatie zou verzamelen door bij tientallen organisaties, waaronder Parlementariërs tegen Apartheid en Pax Christi, oud papier op te halen en dit vervolgens op voor hem mogelijk interessante gegevens door te spitten. Hij zou dit in opdracht doen van bedrijven, maar zou de gegevens ook voor eigen archief bewaard hebben. Volgens Jansen & Janssen kon Siebelt later deze werkwijze niet meer voortzetten.

Volgens Jansen & Janssen baseert Siebelt zich in zijn latere boeken vaak op gegevens die hij op deze wijze verzameld zou hebben.
In 2003 werd Siebelts boek Eco Nostra, het netwerk achter Volkert van der Graaf uitgegeven. In dit boek beschrijft de auteur hoe een groot aantal milieu-actiegroepen nauwe banden met enerzijds universiteiten (vooral de Landbouwuniversiteit Wageningen) en anderzijds de hoogste regionen van de politiek zouden hebben. Siebelt ziet het door hem onderzochte netwerk als een 'spekkoek', waar elke laag een bepaalde groep vertegenwoordigt. De bovenste laag is de bestuurlijke elite, bestaande uit politieke partijen zoals GroenLinks en de SP. Daaronder bevinden zich NGO's en milieuorganisaties zoals onder andere Oxfam Novib, Greenpeace en Milieudefensie. De onderste laag wordt gevormd door ondergrondse cellen, zoals RaRa en het Dierenbevrijdingsfront. Ook in daarna volgende boeken tracht Siebelt uit de doeken te doen hoe er dwarsverbanden tussen het radicale actiewezen en de gerespecteerde maatschappelijke bovenlaag lopen. Niet alleen linkse politici maar ook prinses Mabel, de Rotterdamse dominee Hans Visser, Ruud Lubbers en Kofi Annan zijn onderwerp van zijn onderzoek.
In een interview met Jaap de Wreede in het Katholiek Nieuwsblad in januari 2003 zegt Siebelt dat hij voor 6 mei 2002 (de dag van de aanslag op Fortuyn) al bang was dat Pim Fortuyn zou worden vermoord.

"GroenLinks en de Socialistische Partij, twee parlementaire vertegenwoordigers van de actiegroepen, hebben banden met allerlei buitenlandse terreurbewegingen. Dat bleek laatst nog toen de SP-Utrecht een ETA-lid uitnodigde voor een lezing. Ik vreesde dat een terrorist tegen Pim zou worden ingeschakeld." In zijn boek Eco Nostra, het netwerk achter Volkert van der Graaf werkt Siebelt dit verder uit.

Kritiek

In november 2006 werd Siebelt in De Telegraaf aangehaald als getuige-deskundige met betrekking op het onderzoek naar de moord op Louis Sévèke. Volgens Siebelt moet de dader achter de moord worden gezocht in politiekringen. Als één van de personen achter het boek De tragiek van de geheime dienst (1990), waarin persoonlijke gegevens van de Nederlandse veiligheidsdienst werden gepubliceerd, zou Sévèke een aantal mensen van de AIVD en de politie hebben geruïneerd. Familie en vrienden van Sévèke noemden dit pure speculatie. Van de in 2007 als verdachte van de moord opgepakte Marcel T. zijn geen banden met politie of veiligheidsdiensten bekend. T. was een bekende van Sévèke uit het krakersmilieu.

Siebelts werk als journalistieke bron

Het werk van Siebelt dient als bron voor artikelen in onder andere De Telegraaf, HP/De Tijd en het Reformatorisch Dagblad.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Siebelt

:whistle:
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 00:58

Siebelt zou zo maar eens de missende link kunnen zijn naar de BVD / AIVD...

:whistle:
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 01:00

Even resumeren hoor... We hebben een aantal key-figuranten...

Maar Siebelt is de bindende factor voor zover ik dat goed kan overzien op dit moment. Ik blijf nog even verder graven...
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 01:51

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) moet opheldering geven over vermeende steun aan Bluf!, het actieblad dat in de jaren tachtig gestolen stukken van het ministerie van Economische Zaken publiceerde.
De bewindsvrouw zei dinsdag dat zij zich niets kon herinneren van een handtekening in een krantenadvententie uit 1986 waarin zij zich met een groot aantal ondertekenaars opwierp als opdrachtgevers van de bewuste uitgaven van Bluf!.

Cramer was destijds voorzitter van Milieudefensie. De bewuste advertentie in de Volkskrant dook op in NRC Handelsblad van dinsdag. De PvdA-bewindsvrouw kon zich niets herinneren en kon zich ook " moeilijk" voorstellen dat zij de steunbetuiging had ondertekend. Zij wees erop dat haar naam verkeerd was gespeld als 'Jaqueline Kramer'.

Zij laat nog een onderzoek instellen en zal dan ook personen benaderen die als ondertekenaars worden genoemd.

Cramer distantieerde zich nadrukkelijk van de publicatie van de documenten en de diefstal bij Economische Zaken. Onlangs leidde de bekentenis van GroenLinkser Wijnand Duyvendak dat hij betrokken was bij de bewuste inbraak, tot zijn vertrek uit de Tweede Kamer. Hij was destijds lid van de redactie van Bluf! die de 178 ondertekenaars van de krantenadvertentie wilden verdedigen tegen vervolging.

In de Kamer eisten de oppositiepartijen VVD en PVV op hoge toon opheldering van respectievelijk premier Jan Peter Balkenende en Cramer zelf. De verwachting is dat de minister over een week, als de Kamer terug is van het zomerreces, in het vragenuur zal moeten verschijnen. Kamerlid Rita Verdonk van Trots op Nederland zei in het tv-programma Knevel & Van den Brink dat Cramer moet aftreden als de berichten kloppen. " Een minister met zo'n verleden is niet te tolereren."

GroenLinks was niet bereikbaar voor een reactie en de SP wilde geen commentaar geven. De PvdA, de partij van Cramer, nam genoegen met haar uitleg. " Cramer distantieert zich nadrukkelijk van de advertentie en stelt zelfs nooit toestemming te hebben gegeven voor de ondertekening met haar naam. Daarmee is de zaak wat ons betreft afgedaan", aldus Kamerlid Jeroen Dijsselbloem.

Het CDA maakte vooralsnog weinig ophef. " Voor mij geldt de verklaring van Jacqueline Cramer", stelde milieuwoordvoerster Liesbeth Spies. Zij wacht ook het vragenuurtje af. " Er komt een vervolg. Tot nader bericht houden we de verklaring als uitgangspunt." Premier Jan Peter Balkenende liet weten dat hij het door minister Cramer aangekondigde onderzoek afwacht.
Bron: http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws ... aan%20Bluf!
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 01:52

Afbeelding
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 01:56

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 27 jan 2013, 01:58

Bluf: Nieuw nihilitisch Amokdams weekblad

Dit dossier is bijgewerkt tot: 3 september 2008

Sinds 1974 bewaart de KB van elke publicatie die in Nederland verschijnt één exemplaar. Vaak gaat het om uniek materiaal, dat wetenschappelijke bibliotheken nooit verworven hebben en wat bij openbare bibliotheken na enige tijd uit roulatie gaat. Nog altijd wordt het Depot van Nederlandse Publicaties aangevuld met ruim 40.000 publicaties per jaar. Ook worden inmiddels digitale publicaties opgeslagen in het e-Depot.

Ook Bluf. Nieuw nihilitisch Amokdams weekblad wordt in dit kader bewaard bij de Koninklijke Bibliotheek. De volledige jaargangen zijn bij de KB te vinden. Het eerste nummer verscheen op 22 januari 1982, het laatste (nr. 313) op 1 april 1988. Bluf verscheen wekelijks en was tegen militarisme, kernenergie, racisme en fascisme, apartheid en vóór vrouwen en kraken. Het archief van Bluf wordt bewaard bij het IISG in Amsterdam. De afgelopen weken was Bluf regelmatig in het nieuws. Het blad publiceerde in de zomer van 1985 vertrouwelijke informatie over plannen voor het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland. Deze informatie was afkomstig van een inbraak in het Ministerie van Economische Zaken. GroenLinks kamerlid Wijnand Duijvendak trad op 14 augustus af nadat hij bekend gemaakt had destijds bij deze inbraak betrokken te zijn geweest. Minister Jacqueline Cramer kwam recent ook onder vuur te liggen. NRC-Handelsblad onthulde dat zij in 1985 steun betuigd had aan het publiceren van deze informatie in Bluf.

De publicatie van de ontvreemde informatie in Bluf zorgde voor politieke opschudding in Nederland. De toenmalige minister van Economische Zaken Gijs van Aardenne (VVD) kreeg in de Tweede Kamer scherpe vragen over deze kwestie. Het verslag van dit debat en de stukken die Van Aardenne uitbracht om zich voor het parlement te verantwoorden zijn te vinden op de website www.statengeneraaldigitaal.nl. De KB is in samenwerking met de Tweede Kamer bezig met het digitaliseren van alle parlementaire documenten van 1814-1995. De periode 1985-1995 is al online. Het materiaal tot 1814 zal gedurende de komende twee jaar in kleine plukjes toegevoegd worden.

Van de website www.statengeneraaldigitaal.nl
Bron: http://www.kb.nl/dossiers/tijdschriften ... s-weekblad
1119 AD
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”