Atlantis

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Gebruikersavatar
Arminius
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 707
Lid geworden op: do 26 aug 2010, 11:10
Contacteer:

wo 19 jan 2011, 20:37

Al meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal over Atlantis, een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. De bewoners waren goede ruiters en vooral vaardige zeelieden, die een machtige vloot van 1200 schepen bezaten waarmee ze alle oceanen doorkruisten. Ze beschikten bovendien over een hoge kennis van bouwkunst, astronomie, astrologie, wiskunde enzovoort. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films en liederen gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal vandaan? Is het louter fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten grondslag? Het Atlantis - verhaal begint bij de Grieken in de Oudheid. Atlantis werd voor het eerst vermeld in Plato's dialogen Timaeus en Critias. Door een catastrofe zou het rijk plotseling zijn verdwenen. De Atlantische Oceaan dankt zijn naam aan deze legende. Volgens Plato's dialoog verdween het rijk ongeveer 9500 voor Christus door een wereldwijde catastrofe, een soort zondvloed, waardoor ieder spoor van het land werd weggewist. Het verhaal van Critias gaat dus uit van een mondelinge overlevering van meer dan 9000 jaar. Desondanks werd en wordt vaak verondersteld dat het rijk werkelijk bestaan heeft. Plato's beschrijving van een mythisch eiland komt over de hele wereld in vele verhalen voor, in de vorm van een aards paradijs, dat ten ondergaat aan natuurrampen, zoals aardbevingen of vloedgolven. Sommigen denken dat Plato geïnspireerd was door de vulkanische gebeurtenissen op het eiland Santorini. In de onvoltooide dialoog "Critias" geeft Plato een zeer gedetailleerde beschrijving van het centrum van het machtige Atlantis-rijk. Omstreeks 9.500 voor Christus verdween het door een wereldwijde catastrofe naar de bodem van de zee en wiste daarmee haast ieder spoor van zijn bestaan uit: "De oude hoofdstad was rijk aan natuurlijke bronnen en er was voedsel in overvloed. Hoge bergen boden beschutting tegen de noordenwind en over de weiden zwierven dieren zoals olifanten en paarden, die dronken uit meren en rivieren. Er regeerden 10 koningen over dit paradijselijke eiland en de bewoners leefden er in volmaakte harmonie". Volgens Plato was de oude hoofdstad van Atlantis een streng geometrisch uitgebouwd systeem van concentrische cirkels met om beurten een ommuurd eiland en een kanaal, met een totale diameter van 22,5 km. Op het cirkelvormige centrale eiland waren er sportterreinen, het koninklijk paleis en een tempel, gewijd aan de zeegod Poseidon, beschermgod van de stad. Het hoofdeiland werd helemaal ingesloten door een cirkelvormig, 183 meter breed kanaal. Daaromheen was opnieuw een ringvormig eiland, 365 meter breed, met een paardenrenbaan, een kazerne en een grote binnenhaven. Het was gescheiden van de derde buitenste landring door een even breed kanaal. Aan één kant liep een kanaal rechtstreeks van de zee door dit geometrische complex tot een binnenhaven in het centrum. Wat verwoestte Atlantis? Een of andere wereldramp moet ervoor hebben gezorgd dat de meeste sporen van deze oerbeschaving werden weggewist. Volgens sommigen was dat ten gevolge van een inslag op aarde van een grote meteoriet, asteroïde of komeet. Maar volgens de Amerikaanse geoloog Charles Hapgood kwam dat door een plotse en snelle verschuiving van de aardkorst. Hoewel ze bestaat uit vaste bestanddelen kan ook de dunne aardkorst (slechts 0,33 % van de totale aardmassa) soms in haar gehéél in een snel tempo bewegen, "ongeveer zoals een loszittende sinaasappelschil om het binnenste van de vrucht". Het aardoppervlak (de lithosfeer) drijft immers op een zee van half gesmolten kristalbrij (= asthenosfeer). In de laatste 80 miljoen jaren zijn de magnetische polen van de aarde maar liefst 170 keer van plaats veranderd. De laatste ijstijd begon ongeveer 115.000 jaar geleden en bereikte zijn hoogtepunt tussen 60.000 en 15.000 voor Christus. Een groot deel van Noord-Amerika lag verborgen onder een 2 kilometer dikke ijslaag. Ook Noordelijk Europa, inclusief ons land, had te lijden van de kou. De laatste aardkorstverschuiving voltrok zich, volgens Hapgood, aan het einde van deze laatste ijstijd (tussen 15.000 en 8.000 jaar voor Christus). Hoogst waarschijnlijk was dat rond 10.500 voor onze tijdrekening, toen het aardmagnetisme op zijn laagste peil was. Maar waardoor ontstaat er zo'n verschuiving? In een brief aan Hapgood schreef de wereldberoemde astronoomfysicus Albert Einstein in 1953: " Ik vind uw theorie zeer indrukwekkend en heb de indruk dat ze juist is. Men kan er nauwelijks aantwijfelen dat er herhaaldelijk en in korte tijd grote verschuivingen van de aardkorst hebben plaats gevonden". Volgens Einstein is namelijk het gewicht van de ijskappen niet symmetrisch rond de Noord- en Zuidpool verdeeld. Bovendien is de omloopbaan van de aarde geen volmaakte cirkel. De aardas staat schuin (in een hoek van 23,5°) op de equinoxen, maar bovendien draaien de polen, in een periode van bijna 26.000 jaar, in een langzaam tollende beweging om hun as. Dit verschijnsel heet precessie. Onze verre voorouders kenden dat al en hielden er rekening mee in hun astrologische en astronomische berekeningen. Om de 2.148 jaar belandt de zon tijdens de equinoxen, dat zijn de zomerzonnewende (21 juni) en de winterzonnewende (21 december), wanneer ze loodrecht boven de evenaar staat, in een ander teken van de dierenriem. Ze is dan 30° verschoven op de equinox, dat is één twaalfde van de volledige equinox van 360°. De voorbije 2000 jaar stond de zon op in het sterrenbeeld Vissen, en komt nu stilaan in dat van de Waterman ("The Age of Aquarius"! ). Geologen verwachten dat er rond het jaar 2030 een volgende verschuiving van de aardkorst komt. Nu al is er een merkbare afname van het aardmagnetisme en de noordpool verschuift jaarlijks enkele meters in de richting van Groenland. In zijn voorwoord van Hapgood's boek "Eart's Shifting Crust" (New York 1958) schreef A. Einstein het volgende: "In een poolstreek is er sprake van een voortdurende ijsafzetting, die niet symmetrisch wordt verdeeld over de pool. De rotatie van de aarde brengt onder invloed van deze asymmetrisch gelegen ijsmassa's een centrifugale kracht voort die overgebracht wordt op de dunne harde aardschors. Deze voortdurend toenemende centrifugale kracht zal op een zeker moment een verschuiving teweegbrengen van de aardkost over de aardkern, en die zal de poolkappen plotseling doen verschuiven naar de evenaar en omgekeerd. Daardoor verdwijnen gebieden die in warmere streken liggen geleidelijk onder een snel groeiende ijskap". De gevolgen van zo'n plotse verplaatsing waren catastrofaal. Grote delen van de planeet werden geteisterd door zware aardbevingen, geweldige vulkaanuitbarstingen, orkanen, vloedgolven en overstromingen. Door de temperatuursverhoging en het afsmelten van miljarden tonnen ijs steeg het zeeniveau tientallen meters. Uitgestrekte gebieden van de aarde verdwenen onder de golven. Miljoenen mensen kwamen hierbij om en talloze diersoorten stierven uit. Bij de ramp in 10.500 voor Christus kon slechts een beperkt aantal mensen zich redden en de resten van hun rijke beschaving meedragen, o.m. naar het Egyptische Nijldal, naar het Zuid-Amerikaanse Andesgebied en naar Mexico. De ligging van Atlantis
Door de jaren heen zijn er talloze theorieën over de ligging van Atlantis verschenen. Niet alle theorieën zijn even goed onderbouwd. Er is wel beweerd dat Atlantis gevonden zou zijn in de buurt van de Azoren, Amerika, Scandinavië, de Noordzee, de Britse eilanden, het eiland Cuba, Zuid-Spanje, Kreta, Cyprus, Santorini, de Canarische Eilanden en Antarctica. Ook worden wel Egypte, Indonesië, Madagaskar en Australië genoemd als mogelijke plaatsen van Atlantis. Een siddering van opwinding ging door de wereld toen Paul Sliemann op 20 oktober 1912 bekendmaakte dat hij Atlantis had ontdekt. Professor Doktor Sliemann was dan ook niet de eerste de beste. Zijn grootvader had Troje ontdekt en had zijn kleinzoon voldoende bewijzen nagelaten om op zijn beurt Atlantis te ontdekken. Het verhaal was spectaculair. Bij de nalatenschap van zijn grootvader had hij een verzegelde envelop aangetroffen. Op de envelop stond: "Slechts te openen door een telg van de familie Sliemann die bereid is te zweren dat hij zijn leven in dienst stelt van de onderzoekingen waarom de inhoud vraagt." Paul had de eed afgelegd en de envelop geopend. Zijn eerste opdracht was een antieke vaas stuk te slaan. Hierin bevond zich een aantal munten, vierkant van vorm en gemaakt van een onbekende metaallegering. En zo begon de speurtocht naar het geheimzinnige Atlantis. De ontdekkingen van zijn grootvader vormden het uitgangspunt. De hele wereld werd afgezocht en Paul Sliemann wist de hand te leggen op twee antieke documenten die meer dan 4000 jaar oud waren. Het ene was van Maya-herkomst en bevond zich in Londen, het ander was in het Chaldeeuws en werd aangetroffen in een klooster in Tibet. De inhoud van de documenten kwam met elkaar overeen en bevestigde het verhaal van Plato: Atlantis lag inderdaad begraven onder de golven van de Atlantische oceaan…

Al met al was het een zorgvuldig opgezet mediaverhaal. De hele wereld hield de adem in. Helaas bleven de onthullingen uit. Paul Sliemann kon niet met bewijzen komen en verdween van het toneel. Niemand heeft ooit meer iets van hem vernomen… Atlantis nu Bij iedere archeologische vondst wordt gekeken naar het verband met Atlantis. De laatste tientallen jaren zijn verscheidene duizenden jaren oude steden aangetroffen. Sommigen daarvan komen in aanmerking om Atlantis te zijn. Andere theorieën zeggen dan weer dat Atlantis nog steeds niet gevonden is en wacht om ontdekt te worden. Wat denken jullie? Is Atlantis reeds gevonden, of heeft het nooit bestaan? Bekijk ook eens deze videoThe Search for the Lost City of Atlantis  Bronnen: http://nl.wikipedia.org http://www.seriewoordenaar.nl http://www.grenswetenschap.nlhttp://www.atlan.org http://users.telenet.be/wouter.wylin/atlantisring
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2600
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

do 20 jan 2011, 06:21

MOOI TOPIC!!!!!

Atlantis...

At Land Is...

At Land Ice...

Allt Land Is...

Allt Land är Is...

All Land is Ice!

Zie meer op: index.php?option=com_content&view=artic ... ek-religie

En....:
index.php?option=com_content&view=artic ... ment-10637

En....:
index.php?option=com_content&view=artic ... ment-12228

Iets ter zijde:
http://www.environmentalgraffiti.com/fe ... ndar/15204

G- :love:
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
Gebruikersavatar
hotspot
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 200
Lid geworden op: di 21 dec 2010, 17:24

do 20 jan 2011, 08:55

Ik denk dat Atlantis nooit echt bestaan heeft. Plato wilde de Atheners met het verhaal een spiegel voorhouden om ze te waarschuwen voor de gevaren van ?????. Fictie met een moralistisch karakter, zoals bijvoorbeel "1984" van Orwell dat ook is. Stel je voor dat dat boek over duizenden jaren gevonden wordt samen met enkele restjes van onze verloren beschaving, niet dat dat perse echt gebeurt, maar stel. Men zou zomaar kunnen denken dat het om geschiedschrijving gaat ipv fictie. Natuurlijk zitten er heel veel elementen van waarheid in, maar men moet het niet als letterlijke feiten nemen.
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2600
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

zo 13 mar 2011, 16:25

Ha! Over Tsunamies gesproken. Ik vond een berichtje tussen alle ellende van Japan...:

Lost city of Atlantis, swamped by tsunami, may be found

Lees hier: http://www.reuters.com/article/2011/03/ ... JR20110312

Ooit eerder heb ik eens gepost over ondekkingen voor de Spaanse kust. Meet gebouwen / pyramides nog compleet met kristallen (nu maar hopen dat die kristallen er nog zijn - wat ik betwijfel).

:-)
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

ma 14 mar 2011, 17:24

Een team van Amerikaanse onderzoekers claimt dat het Atlantis heeft gevonden. Het mythische eilandenrijk ligt volgens hen onder een moerasgebied in Spanje.

Het eilandenrijk is volgens de wetenschappers slachtoffer geworden van een tsunami. Nu ligt Atlantis begraven iets ten noorden van de stad Cádiz, enkele kilometers onder de grond.

Onderzoeksleider Richard Freund van de Universiteit van Hartford licht toe: "Dit is dus de kracht van tsunami's. De vloedgolf is zestig kilometer landinwaarts gegaan en heeft Atlantis volledig doen zinken."

De Griekse filosoof Plato is de enige die ooit melding maakte van het eilandenrijk. Zo'n 2600 jaar geleden schreef hij dat Atlantis 'binnen één dag en nacht verdween in de diepten van de zee'.

http://www.powned.tv/nieuws/tech/2011/0 ... onden.html
Gebruikersavatar
Het Dolle Eland
Administrator
Administrator
Berichten: 2600
Lid geworden op: zo 24 okt 2010, 17:26

ma 02 mei 2011, 06:10

Ik kwam deze film tegen:Ik weet niet of het wat is.
“In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” ~ Friedrich Nietzsche ~
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23670
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 12 mei 2011, 04:43

The Lost tales and legends of the local Inidan tribes, they didn't build them, but rather a pale skinned race could be Atlantis?

Among the rolling hills and serene waters of Wisconsin lies a sunken mystery and proof of a sophisticated Bronze Age civilization lost in time,advanced society that once thrived a thousand years before Columbus.The legends of the local Inidan tribes,say they didn't build them, but rather a pale skinned race of people did..

beneath the surface of Rock Lake lie at least ten structures. Two of these have been mapped and photographed by skin divers and sonar. Structure #1, which has been dubbed the Limnatis Pyramid, has a base width of 60 feet, a length of about 100 feet, and a height of 18 feet, although only about 10 feet protrude from the silt and mud. It is a truncated pyramid, built largely out of round, black stones. On the truncated top, the stones are squarish. The remains of a plaster coating can be discerned.The DNR say they have found over 100 ancient structures under Rock Lake


Its believed to the site of an ancient city where citizens from Atlantis mined copper and shipped it to Europe.The mystery
came to light in 1835 when pioneers settled the south-central part of the state. There they discovered the remains of three
flat-topped pyramidal mounds and many smaller artifacts scattered throughout the surrounding area. Initially, settlers
referred to the three truncated earthen pyramids as the "Ancient City."

Strange things happen around the area of Rock Lake. People see things that aren't there -
Ice fishermen can't start their chainsaws out on the ice, but back on shore they start fine -
They return to the ice and again run into the same problem. Scuba divers, trying to film the
underwater pyramids can't get their cameras to work. Other divers, preparing to dive into the
waters of the pyramid, are overcome with a sense of dread.It is apparent that there is an energy disturbance going on in the area - strong enough to
cause mechanical failure as well as affecting the human consciousness.

Some people have sensed that 'time has stopped' or that
everything seems to have turned into a silent void.( Similar human reactions occur during the presense of a UFO...There has also been sightings of Reptilians Not one or two people, but many, are reported to have seen these..

Future research will hopefully tell us more about these ancient visitors also Rock Lake is a semi-protected area and divers can explore the underwater pyramids..Rock Lake is still one of Americans true mysterys..There hasnt been much said about Rock Lake and very litte research put into the structures.. sources Rock Lake Research Society

[video][/video]

Bron: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread702424/pg1
1119 AD
Gebruikersavatar
Vortex
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 731
Lid geworden op: zo 14 nov 2010, 21:17

wo 24 aug 2011, 18:24

Atlantis: Secret Star Mappers of A Lost WorldLost Human History! Submerged Megalithic Sites! Ancient Advanced Technology! Scientists are now discovering at the bottom of the earth's oceans stunning evidence of Atlantis that pre-dates the last ice age. Submerged megalithic sites have been discovered that may be the remains of the lost ancient civilization of Atlantis. One thing is certain, what you are about to see in this amazing film can only be described as miraculous. Scientists present new evidence that Atlantis was an ancient seafaring culture with advanced knowledge of astronomy, global mapping and complex mathematics.btw: de vids in het hoofdartikel doen het niet meer
nosce te ipsum
Gebruikersavatar
Neut
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1499
Lid geworden op: di 10 mei 2011, 15:32

do 25 aug 2011, 00:50

Zeespiegel stijging konden ze niet zo goed voorspellen. ;P
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 821
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

vr 13 jan 2012, 15:20

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

vr 13 jan 2012, 15:52

Thanks NoMore! Had half jaar terug ook docu van M.P. Hall, maar die werd al snel weer van youtube geknikkerd. Hopelijk blijft deze staan :)
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 821
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

vr 13 jan 2012, 18:50

Graag gedaan Dromen! Ik heb hier gisteravond met veel plezier naar geluisterd. Zelf heb ik nog een tip voor je met die verdwijnende filmpjes. Download Real player, dan kun je de Youtube videos downloaden. Nadat ik een hele rits lange Manly videos (allemaal langer dan 1 uur) heb gedownload, kun je deze met de standaard bijgeleverde Real Converter zelfs nog omzetten naar MP3. Daarvan heb ik nu een hele map op mijn PC staan. Dus mocht je ooit interesse hebben in zijn presentaties, PM maar even. Ik kan ze altijd even sturen met MSN. Via de mail kan dit niet, bestand is te groot. Ik kan ze ook uploaden via de bijlage op QFF, maar ik denk dat de server van Bapho daar niet vrolijk van wordt :unsure:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

vr 13 jan 2012, 19:51

Oef, thanks! Dit is een supertip!
Gebruikersavatar
NoMore
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 821
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

vr 13 jan 2012, 22:24

oh ja, zodra Real geinstalleerd is en je bekijkt een video op Youtube, komt er automatisch een kleine pop-up in het videovenster met `download video´. Die hoef je alleen aan te klikken. Hij zet deze videos dan weg in Mijn Document/Real Player Downloads...

Succes!! :cheer:
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”