Oude.Beelden: Decoratie of energie voorwerpen?

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 19 jan 2011, 23:44

Oude Beelden: Decoratie of energie voorwerpen?

Afbeelding

De dualiteit van de magnetische kracht is precies en meetbaar zoals hij is.

Ik heb afgelopen week een halve dag in de Assyrische en Egyptische zaal van het British Museum rondgelopen, het is verbazingwekkend dat niemand aan mij vroeg waarom ik daar rondliep met een wichelroede
De beelden daar zijn in staat om magnetische krachten over zichzelf te manipuleren, ze zijn functioneel, niet decoratief.
Kevin


Afbeelding

Deze quote deed me denken aan het Paaseiland en zijn beelden die daar op platforms (Ahu) staan. Ik merkte eerder tijdens het kijken naar deze beelden, dat er rond om hen heen, zij op ‘netwerklijnen/grids’ staan. Zijn de Paaseiland standbeelden gebouwd en ontworpen om een andere reden dan alleen decoratief te zijn? en kan dit bijvoorbeeld de rode hoeden verklaren?

Ik heb ook ergens gelezen dat ze gevonden zijn in paren en in z.g. standbeeld rijen staan (niet zeker of dat waar is of niet ) die vergelijkbaar zijn de sfinx rijen en het standbeeld rijen die elders zijn gevonden.

Zijn veel van deze oude beelden niet (alleen) voor decoratie, maar ontworpen als energie voorwerpen? Om de natuurlijke energie te beïnvloeden /op te slaan /aan te trekken /te verdelen die door de aarde stroomt? Vooral in de oudere tijden lijkt het erop dat deze natuurlijke energie sterker aanwezig was in of rondom de aarde?

Paaseiland - Moai and Ahu

Afbeelding
Moai standbeelden op platform (grid) - natuurlijke energie apparaten / voorwerpen en niet alleen beelden?

Werden de platformen (Ahu) die gevonden zijn op Paaseiland met Moai (beelden of hoofden) er bovenop niet alleen geplaatst om de beelden weer te geven, maar ook voor een ander doel? Voor het gebruik van de natuurlijke energie van de aarde?

Waarom zouden zij het platform en grid met aan de voorzijde de zorgvuldige geplaatst en uitgelijnd ronde stenen (poro) uit breiden tot ver voorbij de weerszijden van de Ahu?

Afbeelding
Close-up van moai op het platform (Ahu Tongariki) op Paaseiland

De platformen hebben stenen rasters om hen heen. Werden deze gebruikt om de gewassen of de dieren om hen heen extra energie te geven of om sneller te laten groeien? Zijn de moai beelden gebruikt om gedrag te sturen of de natuurlijke energie om te zetten en deze in de grond te geleiden?

Afbeelding

De Moai Paaseiland beelden staan op platforms

De stenen platforms (Ahu) zijn zeer specifiek ontworpen en gebouwd. Hoewel er variaties te vinden zijn hebben ze veel overeenkomsten. Ahu worden ook gevonden als ronde aarden wallen. enkele van de vergelijkbare kenmerken zijn aan de voorzijde de muur die gebouwd is van paenga (basaltblokken), sommige hebben ook de rode vulkanische steen slakken aan de voorzijde, een lager platform (grid) aan de voorzijde wat zich uitstrekt tot voorbij de zijkanten en die bedekt is met ronde stenen (Poro).

Afbeelding

Paaseiland beelden op de Ahu met de ronde stenen (poro) voor hen
Afbeelding

Hieronder ziet u het uitgebreide stenen platform (grid) van de Ahu en de moai standbeelden. Wat was het doel van dit, waarom zou je de moeite nemen om het zo te bouwen, tenzij het ergens voor gebruikt gaat worden? waarom heeft het merendeel van de Ahu ze? misschien om de natuurlijke energie, gemaakt of versterkt door de Ahu / moai , te gebruiken?

Afbeelding
platform / grid /plaat voor Paaseiland hoofden

Ahu Tongariki, hier is het stenen grid aan de voorkant van de beelden goed te zien en ook dat het veel breder is dan de beelden en hun platform zelf.

bron: http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=283.0

===========================================================

origineel:

Afbeelding

The duality of magnetic force is exactly as is detectable.

I spent half a day last week in the Assyrian and Egyptian hall of the british museum, it is amazing how nobody questions me dowsing in there.

The statues are manipulating the flows about themselves, they are functional, not decorative.
Kevin


Afbeelding

that reminded me of the Easter Island statues that are found on platforms (Ahu). i noticed before when looking at them that they have platforms/grids on and around them. were the Easter Island statues build and designed for another reason? can this explain the red hats put on them and why they are on platforms?

I also read somewhere that they are found in pairs a lot and make statue avenues (not sure if that is true or not though). similar to the sphinx avenues and statue avenues found elsewhere.

are a lot of ancient statues not for decoration but designed as energy objects? either to influence/convert/store/attract/distribute the natural energy flowing through the earth? especially in the older times when it seems that more natural energy flowed through the earth?

Easter Island - Moai and Ahu

Afbeelding
moai statues on platform - natural energy devices/objects not just statues?

Were the platforms (Ahu) found on Easter Island with Moai (statues or heads) on top not just to hold or display the Easter Island statues but for another purpose? To use the natural energy of the earth?

why does the platform/ramp in front with its carefully placed and aligned round stones (poro) extend to either side of the Ahu?

Afbeelding
close up of moai on platform (Ahu Tongariki) on Easter Island

The platforms have stones and grids around them. Were these used to grow crops or energise animals/humans/seeds? Were the moai statues used to conduct or transform the natural energy and put it into the ground?

Afbeelding

moai Easter Island statues are found on platforms

the stone platforms (Ahu) were very specifically designed and built. although variations are found they have a lot of the same features. Ahu are also found as round earth mounds. some of the similar features are front wall built of paenga (basalt blocks), some have the red volcanic stone scoria on the front, ramp in front that extends to the sides and covered in round stones (poro).

Afbeelding

Easter Island heads on the Ahu with the round stones (poro) in front of them
Afbeelding

below you can see the extended stone grid out to the sites from the Ahu and moai statues. what was the purpose of this, why would you bother to build it unless it was going to be used? why did most of the Ahu have them? perhaps it was to utilise the natural energy event created from the Ahu/moai?

Afbeelding
platform/plinths/stands for Easter Island heads

at Ahu Tongariki the stone grid in front of the statues extends away from the statues themselves

bron: http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=283.0Hiernamaals, deur naar
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Nexion
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 3016
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

do 20 jan 2011, 01:32

*The past is NOW*

Nice, Combi. Very nice.
:smokey:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
BL@DE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1547
Lid geworden op: za 09 okt 2010, 09:54

do 20 jan 2011, 03:36

Deze staan waarschijnlijk op de crosspoints van ley lijnen...
Net zoals vaak kerken, kloosters, monumenten etc hedendaags op ley lijnen zijn gebouwd?

Multi intresanto ;-)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6314
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 20 jan 2011, 06:06

Paas eiland...iets met grid point 47.. 8)
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6314
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 20 jan 2011, 06:58

Als je Google earth bekijkt met de bekende UVG-grid lijnen dan loopt er een "Alison Great Circle" lijn precies over het eiland...
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6314
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 20 jan 2011, 07:01

Great circles are straight lines that go all the way around the center of the earth. The equator is a great circle. Meridians of longitude that cross over the north and south poles are also great circles. For every location on a great circle, it's antipodal location is also on the circle. Other than the equator itself, any great circle crosses the equator at two antipodal locations, 180° apart. Other than the equator and meridians of longitude that run due north and south, any great circle reaches it's maximum latitudes at two locations that are 90° of longitude east and west of the two locations where the great circle crosses the equator.

Easter Island, Nazca, Ollantaytambo, Paratoari, Tassili n'Ajjer and Giza are all aligned on a single great circle. Additional ancient sites that are located within one tenth of one degree of this great circle include Petra; Perseopolis; Khajuraho; Pyay, Sukothai and Anatom Island.

Near Ollantaytambo, Machupicchu and Cuzco are within one quarter of a degree. The Oracle at Siwa in the western Egyptian desert is within one quarter of a degree. In the Indus Valley, Mohenjo Daro and Ganweriwala are within one quarter of a degree. The ancient Sumerian city of Ur and Angkor temples in Cambodia and Thailand are within one degree of the great circle. The Angkor temple at Preah Vihear is within one quarter of a degree.

This circle crosses over the source and the mouth of the Amazon, the dividing line between upper and lower Egypt, the mouth of the Tigris-Euphrates, the Indus River and the Bay of Bengal near the mouth of the Ganges. The circle also crosses over a number of areas of the world that are largely unexplored, including the Sahara Desert, the Brazilian Rainforest, the highlands of New Guinea, and underwater areas of the North Atlantic Ocean, the South Pacific Ocean and the South China Sea.

The alignment of these sites is easily observable on a globe of the earth with a horizon ring. Aligning any two of these sites on the horizon ring will align all of these sites on the ring. 3-D world atlas software programs will also draw this great circle around the earth. The four images below are centered on the two locations where the great circle crosses the equator and the two locations where the great circle reaches it's maximum latitudes. The circle crosses over the equator at 48° 36' west longitude and 131° 24' east longitude. The maximum latitude of the circle is 30° 22' north latitude at 41° 24' east longitude and 30° 22' south latitude at 138° 36' west longitude.

Afbeelding

All great circles have two antipodal axis points. The two axis points for the equator are the north and south poles. Every point along the equator is equally distant at 90°, or one quarter of the circumference of the earth, from the north and south poles. For any great circle, the distance from the axis points to any point along the circle is one quarter of the circumference of the earth. For any great circle other than the equator, the longitude of the axis points are 90° east and west of the two points where the great circle crosses the equator.

Great circles that run due north-south along meridians of longitude have their axis points on the equator, 90° of longitude east and west of the points where the meridian circle crosses the equator and 90° of latitude from the poles where meridian circles reach their maximum latitudes. The distance from the axis points to any point along a meridian circle is one quarter of the circumference of the earth, but 90° of longitude from the axis point to the point where the meridian circle crosses the equator is 6,225 miles, while 90° of latitude from the axis point to the maximum latitude of the meridian circle at the poles is 6,215 miles. This is because the polar circumference of the earth is 24,860 miles, while the equatorial circumference is 24,901 miles, due to the bulge of the earth at the equator and the flattening of the earth at the poles.

Our modern system of calculating degrees of latitude from the equator to the poles is based on the north-south angular change along the surface of the earth. As a result, degrees of latitude are slightly longer at the poles, where the earth is flatter, and slightly shorter at the bulge of the equator. For great circles other than the equator and other than meridian circles, the north-south distance from the axis points to the great circle crosses over the pole in one direction, while it crosses over the equator in the other direction. As a result, the latitude of the axis points must be adjusted slightly to compensate for the longer distance of degrees of latitude at the poles and the shorter distance of degrees of latitude at the equator.

The two axis points for the great circle illustrated above are located at 59° 53' north latitude and 138° 36' west longitude and at 59° 53' south latitude and 41° 24' east longitude. The southern axis point is in deep water approximately 500 miles from the coast of Antarctica. The northern axis point is in the northwestern corner of Canadian British Columbia on a glaciated ridge line approximately 6,500 feet above sea level. The circumference of this great circle is 24,892 miles. This is slightly less than the equatorial circumference of the earth, but closer to the equatorial than the polar circumference because the maximum latitude of the great circle is closer to the equator than the poles, and because most of the shortening of the polar circumference is due to the flattening of the earth near the poles.

The chart below lists the distance of each site from the great circle and the distance of each site from the northern axis point. There are slight variations in the distance from the axis point to the great circle depending on whether the route from the axis point to different locations along the great circle crosses over the equator or polar regions. The mean distance from the axis point to the great circle is 6,218 miles.

Afbeelding

http://home.hiwaay.net/~jalison/
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
BL@DE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1547
Lid geworden op: za 09 okt 2010, 09:54

do 20 jan 2011, 07:05

Duidelijk :-)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6314
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 20 jan 2011, 07:07

Easter Island is triangular and the three volcanic peaks on Easter form an isosceles triangle with an apex angle of 108° and base angles of 36°. The ratio between the length of the base and the lengths of the sides is ? (6.8 miles x 1.618 = 11 miles).

Afbeelding

The southern coastline is roughly parallel to the great circle as it crosses over the island. The southwestern corner of Easter is 10,060 miles from Giza. The length of the great circle segments from the axis point to Easter and to Giza is 6,218 miles.

Afbeelding

The ratio between the baselength of 10,060 miles and the side lengths of 6,218 miles is ? (6,218 x 1.618 = 10,060). The azimuth from the axis point to Giza is 9° and the azimuth from the axis point to Easter is 154°. The angle of the terrestrial triangle at the axis point is 145°. The terrestrial angles at Easter and Giza are 90°. These terrestrial angles convert to flat surface angles of 108° at the axis point and 36° at Easter and Giza. This is the same triangle that is formed by the three volcanic peaks on Easter and the same triangle that is found in a pentagram.

Afbeelding

The ? ratio between the distance from Easter to Giza and the distances from the axis point to Easter and Giza is also shown by these measures in kilometers. One quarter of the circumference of the earth is 10,000 kilometers. The distance from Easter to Giza is 16,180 kilometers, expressing the ? ratio of 1.618 : 1.

Easter is 2375 miles from Nazca. This is 9.54% of the circumference of the earth, or 34.34°. The axis point is 6218 miles from Easter and from Nazca. The ratio between one side of the terrestrial triangle and the baselength of the triangle is 2.618 to one (2375 miles x 2.618 = 6218 miles). The terrestrial triangle formed by Angkor Vihear, Easter’s antipodal point in the Indus Valley and the axis point has these same dimensions with the same ?² ratio between the side length and the base length. The terrestrial triangle formed by Easter’s antipodal point in the Indus Valley, Giza and the axis point has these same dimensions and the same ?² ratio.

Afbeelding
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 20 jan 2011, 07:47

[quote name="BlackBox"]Paas eiland...iets met grid point 47.. 8)[/quote]

ja deze lijst was dat:

Afbeelding

Megaliths Around the World: Built to the Same Geometric Plan
Megalith: Large stone monument.
1. Giza, the Great Pyramid
3. Tyumen oil field, USSR
4. Lake Baikal, USSR, many unique plants and animals
9. Hudson Bay, present location of north magnetic pole
11. Northern British Isles, Maes Howe, Ring of Brodgar, Callanish
12. Mohenjo Daro-Rama Empire culture
13. Pyramids in Xian, China, the largest in the world
14. Southern Japan Dragon's Triangle, great seismic activity
16. Hamakulia, nearby lies Hawaii, scene of high volcanic and earthquake activity
17. The sophisticated canal civilization of Cibola
18. Bimini, the site of huge man-made walls underwater, discovered in 1969, the date that
Edgar Cayce had predicted that evidence of Atlantis would be discovered
20. Algerian megalithic ruin
21. Megaliths at Axum, the Coptic Christian center in Ethiopia
25. Bangkok and Angkor Wat
26. Sarawak, Borneo, site of ancient megalithic structures
28. Pohnpei Island, Micronesia, site of the megalithic city of Nan Madol
35. Lima, Peru, boundary of the Nazca Plate, Pisco, the Candlestick of the Andes & the
Nazca Lines
40. Gabon, West Africa, natural atomic reactor in operation about 1.7 million years ago
41. Zimbabwe with its ancient mines & structures
44. The Maralinga Atomic Test Site, which also has megalithic ruins
47. Easter Island and its megaliths
62. German underground Antarctic base?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 20 jan 2011, 07:57

En met of zonder grid of Saturnus hoedjes is het ook gewoon mooi:

Afbeelding


? walk like an egyptian


De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
FilanysZ
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 206
Lid geworden op: wo 25 aug 2010, 09:36

do 20 jan 2011, 17:27

Ahu Te Pito Kura 'Navel van de wereld'
Afbeelding
http://www.fourmilab.ch/images/eclipse_2010/S010.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dendorion
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 156
Lid geworden op: za 27 nov 2010, 15:29

do 20 jan 2011, 17:42

Die 1ste foto wij hebben soortgelijke beelden hier in Nederland staan wat velen van jullie waarschijnlijk nog niet wisten.

Afbeelding

Deze staan in de Jezuieten grot in zuid limburg.

Laatst was er een Docu over paaseiland op NatGeo zeer intressant . Ging Oa over kannibalisme op het eiland doordat ze de grondstoffen uitgeput hadden . Zal kijken of ik die docu kan terug vinden. Ook het grotten stelsel ONDER paaseiland is Amazing op het eind leefde meerendeel van de bevolking onder de grond.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 20 jan 2011, 17:52

[quote name="Dendorion"]Die 1ste foto wij hebben soortgelijke beelden hier in Nederland staan wat velen van jullie waarschijnlijk nog niet wisten.

Afbeelding

Deze staan in de Jezuieten grot in zuid limburg.

Laatst was er een Docu over paaseiland op NatGeo zeer intressant . Ging Oa over kannibalisme op het eiland doordat ze de grondstoffen uitgeput hadden . Zal kijken of ik die docu kan terug vinden. Ook het grotten stelsel ONDER paaseiland is Amazing op het eind leefde meerendeel van de bevolking onder de grond.[/quote]

waarschijnlijk nog niet wisten.

nee dat wist ik niet goed bewaard 'geheim' :-?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 23 jan 2011, 21:35

[quote name="Dendorion"]Die 1ste foto wij hebben soortgelijke beelden hier in Nederland staan wat velen van jullie waarschijnlijk nog niet wisten.

Afbeelding

Deze staan in de Jezuieten grot in zuid limburg.

[/quote]

WHA THA FACK????

Wieeerddddd
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 23 jan 2011, 21:40

[quote name="Dendorion"]
Deze staan in de Jezuieten grot in zuid limburg.

Laatst was er een Docu over paaseiland op NatGeo zeer intressant . Ging Oa over kannibalisme op het eiland doordat ze de grondstoffen uitgeput hadden . Zal kijken of ik die docu kan terug vinden. Ook het grotten stelsel ONDER paaseiland is Amazing op het eind leefde meerendeel van de bevolking onder de grond.[/quote]

JAH! Die heb ik toen (deels) gezien.

Het ging idd over kanibalisme, zo zou het volk zijn uitgestorven. Echter ben ik daar zéér skeptisch over.

Het zit namelijk zo. Het vreemde aan Paaseiland is dat er te weinig voedsel is voor een volk daar. En zeker op de schaal dat ze ook van die 'beelden' kunnen maken.

Maar dat is niet alles! Er word gezegd dat die beelden gemaakt zijn, met behulp van houten constructies. Takelwagens, touw hout, je kunt het wel. Het punt is dat er helemaal niet zoveel hout (bomen) op Paaseiland is!! Puntje vraagteken zoveel!

Terug naar het kanibalisme over die docu. Dit vond ik erg slecht verzinsel. Denk je dat dat volk daadwerkelijk ten tijde van dat ze elkaar opeten zoveel moeite doen om een beeld te maken?! :lol:


Vaag zaakje ;-)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”