Deur naar het hiernamaals - Egypte en Malta

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15988
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 14 mei 2014, 13:12

Deur naar het hiernamaals - Egypte en Malta


Egyptische graven staan ?? bekend om hun "deur naar het hiernamaals" ook wel bekend als een valse deur, Fantoom deur, deur van de dood, etc.

Afbeelding
deur naar de dodenwereld - gevonden in Egyptische graven

Van de 'tempels' van malta wordt gezegd dat ze veel ouder zijn dan de Egyptische tempels. Dat de beschaving die deze Maltese constructies bouwden plotseling is verdwenen. Er wordt is gesuggereerd dat een aantal van hen verhuisde naar Egypte en dit zou de reden zijn waarom er in de Egyptische cultuur en tempelbouw deze vaardigheden plotseling zichtbaar werden. Ik zeg niet dat dit een feit is maar waarom zou dit geen mogelijkheid zijn gezien de vele overeenkomsten.

Afbeelding
Fantoomdeur gevonden in een Egyptische Tombe

Als inderdaad een deel van de Maltese bevolking naar Egypte verhuisde zou ook hun cultuur bouwwijze, vaardigheden e.d. terug te vinden zijn in de Egyptische cultuur. Ik weet niet veel van de oude Egyptische cultuur, maar 1 ding wat mij wel opviel was dat een deel van de deuren in de Maltese tempels lijkt op de beelden van de deur van het leven na de dood , of de deur van de doden, die zijn gevonden in Egyptische graven. Zou het zo kunnen zijn dat de beelden of herinneringen aan een belangrijk deel van het proces en de kennis die de Egyptenaren hadden afkomstig waren van de Maltese tempelbouwers?

Als de bedenkers en bouwers van de Egyptische tombes deel uitmaakten van de Maltese cult zou men in de Egyptische bouw eigenschappen van de Maltese tombes kunnen implementeren. Andersom, dus nieuwere eigenschappen, in de Egyptische cultuur en hun verwoording daar van in Egyptische tombes, zouden niet terug te vinden zijn in de Maltese tombes. Zij waren immers van Malta naar Egypte getrokken en niet andersom
<a href="index.php?option=com_k2&view=item&id=796">(zie artikel)</a> .

AfbeeldingAfbeelding
Egyptische deur naar het hiernamaals en een valse deur gevonden in Egyptische graven

Doorgangen en valse deuren in Maltese tempels

AfbeeldingAfbeelding
Egyptische" deur naar het hiernamaals? in de Mnajdra tempel malta

AfbeeldingAfbeelding
Deur van de doden of valse deur? in de Mnajdra tempel malta

In afbeelding aan de linkerkant is een echte valse deur te zien. Omdat dat alleen te zien is in de kleine ruimte bij de deur zelf is dit voor velen onbekend. Het is te vinden in de kamer naast de hoofdingang van de grote tempel aan de linkerzijde. Je moet dus in het afgezette gebied gaan om het te kunnen vinden. Het is een valse deur die nergens toe leidt.

Afbeelding
poort naar het hiernamaals? - Mnajdra tempel malta

Als je langs de lijn kijkt van deze tempel op de Mnajdra complex zie je een aantal deuren en deze worden steeds kleiner in de verte.

AfbeeldingAfbeelding
deuropeningen van de doden? originele Egyptische fantoom deur? in Mnajdra tempel malta

Waarom zijn er zoveel deuren die leiden naar, of uit, dit gedeelte van het Mnajdra tempel complex? Waarom zijn er überhaupt zoveel deuren nodig?

AfbeeldingAfbeelding
Deur naar het hiernamaals of de deur van de doden ? in de Mnajdra tempel malta

De ingang van de belangrijkste tempel in Mnajdra is een enorm aangelegenheid voor een Maltezer tempel, een van de grootste van dit type op het eiland en zijn vele tempels. hoewel het geen doorgang is die nergens naar toe leidt is het nog steeds in lijn met andere deuren en "nissen" in de tempel zelf. het geeft van zichzelf al een soortgelijk beeld naar de hier genoemde Egyptische deur naar het hiernamaals.

Hetgeen wat fascinerend is aan de ingang is de vloerplaat met een enorme kwartskristallen lijn die er doorheen loopt. Ik heb nog geen vermelding hiervan gevonden in de boeken, dus ofwel het is iets nieuws dat is toegevoegd, het is nog helemaal niet opgemerkt als belangrijk of heb ik niet de juiste boeken gelezen.

Ik heb grote hoeveelheden kwarts rond het eiland gevonden, maar nooit zoiets als dit in een tempel. het enige andere stuk kwarts wat ik heb aangetroffen op een tempel is bij de Ggantija tempel in Gozo. Waar het erop lijkt alsof een groot blok van de muur aan de rechterkant van het eerste deel is 'weg' gezapt waardoor je er door naar binnen kan en het materiaal eromheen is omgezet of bekleed is in kwarts.

Afbeelding
Kwartskristalenlijn in het massieve rotsblok bij de ingang van de mnajdra tempel, malta

Indien deze kwarts plaat origineel is kan dit worden verklaard in de theorie over het elektrische universum? hier zijn enkele gedachten over een mogelijke verklaring:
* de tempels zijn energie structuren en niet in de eerste en enigste plaats tempels voor god(en)
* ze gebruikten en versterkte de natuurlijke energie/stroom welke aanwezig was en stroomde door het universum tijdens deze periode
*ze voegde de extra onderdelen of verbeteringen toe in het 'stroomnet', toen deze (energie/kracht) begon te slinken om de stroom weer te verhogen.
* De stroom toevoer stopte plotseling en de terugslag/ontlading veroorzaakte vuur schade en de verglazing, vitrificatie, welke te vinden zijn in en bij vele "tempels", structuren, "heuvel forten" etc overal in de wereld
* Deze stroom ontladingspuls transformeerde de rots in kwarts en deed dit ook bij de buitenkant van het blok bij de ggantija tempel in gozo


bron: http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=315.0"
Op dit forum zijn ook de grotere foto's te zien.


Origineel hieronder:

====================================================Door to the afterlife - Egypt and Malta

Afbeelding
door of the dead - found in egyptian tombs

Egyptian tombs are famous for their "door to the afterlife also known as a false door, phantom door, door of the dead etc.

the "temples" of malta are said to be much older than the egyptian temples and the civilisation that built the maltese structures suddenly vanished. it has been suggested that some of them moved to egypt ( http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=179.0" ) and this is why egypts culture and temple building skills suddenly started and increased. i have no issue with this, i am not saying it is a fact but i dont see how you can argue that it can not be considered in the equation.

Afbeelding
phantom door found in egypts tombs

if maltas temple builders did move to egypt then some of their culture and skills should appear in the old egyptian culture. i dont know much about the old egyptian culture but 1 thing i noticed was that some of the doorways in the malta temples look similar to the images of the door to the afterlife or door of the dead that are found in egyptian tombs. could they be images or memories of a previous important part of the process or knowledge that they had which came from the maltese temple builders?

If those that masterminded the building of the egyptian tombs were part of the maltese temple builders sect then they may have incorporated this design into the tombs, even though in theory they would not work the same as they would do in the old temples back in malta.

AfbeeldingAfbeelding
Egyptian door to the afterlife and a false door found in egypts tombs

doorways and false door ways found in Maltas temples

AfbeeldingAfbeelding
egyptian" door to the afterlife in mnajdra temple malta?

AfbeeldingAfbeelding
Door of the dead or false door at mnajdra temple malta?

the image on the left is a real false door as it leads to the tiniest of spaces and is in a room beside the main entrance to the large temple on the left. you have to go in the roped off area to find it. it really is a false door that leads nowhere.

Afbeelding
Gateway to the afterlife - mnajdra temple malta?

when you look down the line of this temple at the mnajdra complex you can see a number of doorways and outlines as they get smaller in the distance

AfbeeldingAfbeelding
doorways of the dead? original egypt phantom door at mnajdra temple malta?

Why are there so many doors leading into or out of this section of the mnajdra temple complex. why do you need so many doors?

AfbeeldingAfbeelding
doorway to the afterlife or the door of the dead at the mnajdra temple malta?

the entrance to the main temple at mnajdra is a huge affair for a maltese temple, one of the largest of this type on the island and its many temples. although not a doorway that leads nowhere it is still aligned with other doorways and "shelves" in the temple itself. giving itself a similar image to the layered egyptian door to the afterlife.

what is fascinating about the entrance is the floor slab with a massive quartz crystal line going through it. i have not yet found a mention of it in the books so it is either something new that was added or not been noted as significant or i have not read the right books.

i have found large amounts of quartz around the island but never anything like this in a temple. the only other bit of quartz i have found on a temple is the ggantija temple in gozo where it looks like the large wall block to the right of the 1 part they allow you in has been zapped and the material transformed or coated in quartz

Afbeelding
mnajdra temple malta and massive quartz crystal in its entrace stone

if this quartz slab is original can it be explained in an Electric Universe? here are some thoughts on a possible explanation:
* the temples were energy structures and not firstly and only temples to gods
* they used the increased natural energy/power flowing through the Electric Universe at that time
* they put the extra "temples" or apses into them to boost the power supply that started to dwindle
* the power current suddenly stopped and they got a massive amount of back emf (counter emf), this caused the fire damage and vitrification found in lots of "temples", structures, "hill forts" etc around the world
* this power surge transformed that quartz slab or the outside of the limestone block at ggantija temple in gozo


http://www.everythingselectric.com/foru ... pic=315.0a
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox, Mec, ninti
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15988
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 14 mei 2014, 18:13

Did Electricity Exist In Ancient Egypt? The Evidence...Gepubliceerd op 13 mei 2014

In a secret underground part of the Temple of Dendara in Egypt there are depictions of what some people claim are ancient crook tube light bulbs. Is it possible that we were not the first culture to harness electricity?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox, BL@DE
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15988
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 16 mei 2014, 13:25

Deur naar het hiernamaals - Rusland (Kaukasusgebergte)

Deze deuren naar het hiernamaals, deur des doods, fantoom deuren enz kun je vinden aan de voorkant van Dolmen in het Kaukasusgebergte. ( http://beforeitsnews.com/beyond-science ... 40682.html ) Er zijn velen megalithische Dolmen in het gebergte te vinden echter niet allemaal hebben zij een deur naar het hiernamaals zoals die te vinden zijn in de Maltese tempels of lijken op de deuren die gevonden zijn in Egyptische graven.

Afbeelding
(Op de linker steen zien we weer de plasma stroom ;) )

Bij veel van die deuren naar het hiernamaals in het Kaukasus gebergte komt men ook een gat in het midden tegen zoals die bij de deuren in de megalithische tempels in Malta en bezitten ook dezelfde opbouw, de in lagen uitgehakte deurposten zoals hier onder in de afbeelding is te zien.

Afbeelding


bron: http://www.everythingselectric.com/foru ... 81#msg1981


Nog wat afbeeldingen van dolmen:

Afbeelding


Afbeelding

Zelfs een (mini) piramide is hieronder te zien:
Afbeelding
Dolmen piramide in de Mamed canyon


Caucasian Dolmens. The history of people.

Geüpload op 23 feb. 2007

In the second documentary film about Caucasian Dolmens from the trilogy the spectator will be able to look at the problem of perception of Dolmens from different points of view. Scientists, specialists in geophysics, sensetives, esoterics and ordinary people give their versions of the origin and sense of existence of Dolmen system in the North Caucasus and all over the world. This is the trailer. Extra info on http://www.ovideo.ru/dolmen2e.htmhttp://beforeitsnews.com/beyond-science ... 40682.html

============================================

origineel:

doorways to the afterlife - Russia (Caucasus mountains)

These doorways to the afterlife (Doors of Death, doors to the afterlife etc) are found carved on the front of megalithic dolmens in the Caucasus mountains in Russia. http://beforeitsnews.com/beyond-science ... 40682.html There are many many of these dolmens and not all have the carving that is similar to the altars found in the Malta Temples that also look like the egyptian doors to the afterlife.

Afbeelding

A lot of the Caucasus mountain megaliths even have the holes that are found in the Maltese megalithic temples, including the same step/layer.

Afbeelding

bron: http://www.everythingselectric.com/foru ... 81#msg1981
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, BL@DE
Omhoog
Gebruikersavatar
BL@DE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1547
Lid geworden op: za 09 okt 2010, 09:54

vr 16 mei 2014, 16:25

nice combi 8)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15988
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

za 17 mei 2014, 14:40

ANTEQUERA, SPANJE

De plaats:. Antequera, Spanje.
Afbeelding
Gelegen in de provincie Malaga, Cordoba en ten noorden van Malaga, ongeveer halverwege tussen Sevilla en Granada, ligt deze stad van ongeveer 30.000 inwoners. De plaats die voortdurend bezet was door vreemde Mogendheden, al in de prehistorie, via de Romeinse bezetting, gevolgd door de Visigoten, Arabieren en christenen .

Afbeelding

De Andalusië plaats bevat drie oude grafheuvels ook bekend als hunebedden. Van de drie, is de oudste ongeveer 6000 jaar oud, terwijl de andere twee gaan terug tot ongeveer 4000 jaar geleden. Een tijd waarin soortgelijke constructies werden gebouwd als huizen voor de doden.
(neemt men aan tenminste maar zoals altijd 'er is meer er is altijd meer' zie o.a. dit topic op QFF : viewtopic.php?f=153&t=801#p801 )
Om in de gedachtegang ('slechts' graven voor de doden) van de bron site te blijven:
Deze gewoonte van de begraven is gevonden op locaties in Engeland, langs de Middellandse Zee, en in de noordelijke delen van Europa. Dit waren graven, huizen voor de doden, om te onthouden, als symbool van verering voor de vertrokken opperhoofden.

Menga, die ontdekt werd als een "grot" in 1645 en bewoond door zigeuners. Van Zigeuners was bekend dat zij in die tijd in grotten woonden dus men nam aan dat dit ook gewoon een grot was en geen Dolmen of heuvelgraf.

De hoofdas, een doorgang vanaf de ingang, bekend als dromos, is 27,5 meter (90 voet) lang.
Afbeelding

De zijkanten en het plafond zijn platen van steen. Deze gang leidt tot een grafkamer (tholos), een ovaal-achtige ruimte die 6,5 meter (21 ') op zijn breedst is, en wordt overdekt door vier platen, waarvan het gewicht van de grootste is berekend op 180 ton.

De broers Viera, naar wie de dolmen werd genoemd, ontdekte de tweede grot, daterend uit ongeveer 2500 tot 2000 BCE, in 1905. De dromos is 25 meter (82 ") lang en heeft een breedte van ongeveer 1,2 meter (4,0 ft), de hoogte is 1.9 meter (6'-3 ").
Afbeelding

De gang en de dakplaten van de grafheuvel nu bekend als "Viera."
Afbeelding

Als eerste valt hier ook op aan het einde jawel een deur (fantoom opening).
Afbeelding

Dus toch een graf? Of toch een kleine tempel net zoals in malta Of gewoon een schuilplaats met een deur als altaar, een doorgang naar een afgesloten kleine ruimte, een combinatie van ? wie het weet mag het zeggen.

Kijkende richting ingang
Afbeelding


De broers Viera ontdekten ook de dolmen bekend als "Romeral" in 1905. Deze ligt op enige afstand van de andere twee. Zijn dromos is vergelijkbaar, alleen een beetje korter 23,5 meter (77 '), bij 1,5 meter (5') breed.
Afbeelding

Het verschilt van de andere twee, de tholos is rond en heeft een diameter van 5,2 meter (17 "). Deze tholos is misschien wel een van de eerste bouwkundige gewelven in Europa. Het ronde gewelf van uitspringende stenen is heden ten dage bekend als een bijenkorf koepel. Een bekende voorbeeld van deze bouw is het graf van Agamemnon. Achter deze ruimte ligt nog een rondekamer, hoewel veel kleiner neemt men aan dat dit de grafkamer is.

Fascinerend in de Romeral is dat de deur die leidt naar de belangrijkste grafkamer ingesneden deurstijl-achtige creaties heeft.
Afbeelding

Het lijkt erop dat de mens de kunst van het creëren van artistieke effecten, het integreren van kunst of een vorm van esthetiek met architectuur, al een paar millennia bezit.

Theorieën over de oorsprong van de gewoonte van dolmens zijn niet duidelijk, en vaak tegenstrijdig. Houdt u er rekening mee dat er geen twee bronnen zijn die dezelfde meting voor lengtes, breedtes en hoogtes geven.

ANTEQUERA, SPAIN

At some point in societal development, the concept of life after death evolved. The pyramids in Egypt, for example, are a major example, in which the body of a Pharaoh was buried in a place that would secure passage of the spirit through eternity. Bodies were buried with provisions of food, precious gems and metals - all of which would have aided, albeit in a physical way, the spiritual journeys. For whatever reason, probably durability in reverence to the concept of eternal life of the spirit, tombs or burial chambers were built to last, and their age seems to indicate that they predate other types of construction, at least with regards to durability. And so our first stop is the outskirts of a little town not mentioned in history books, but one that contains some phenomenal construction.

An artificial mound, built to conceal burial chambers beneath. The place: Antequera, Spain. Situated in the Province of Malaga, South of Cordoba and north of Malaga, about midway between Seville and Granada, this town of about 30,000 inhabitants has been continually occupied from pre-historic times, through Roman occupation, followed by Visigoths, Arabs, and Christians. The Andalusia site contains three ancient burial mounds known as dolmens. Of the three, the earliest is about 6,000 years old, while the other two go back about 4000 years. We're talking about the 4th Millennium B.C.E., close to the 5th millenium, a time in which similar types of construction were built as houses for the dead, probably chieftains of local tribes. This custom of burial has been found in scattered sites in England, along the Mediterranean, and in northern parts of Europe. These were tombs, houses for the dead, to be remembered, as a symbol of veneration for the departed chiefs.

Afbeelding

So let's begin by looking at some of these dolmens. First is Menga, which was discovered as a "cave" as far back as 1645, when Gypsies inhabited it. Gypsies are known to have lived in caves in southern Spain, so this dolmen was thought to be a cave, since it is contained within a hillside. Its main axis, a passageway leading to its entrance, known as a dromos, is 27.5 meters (90 ft.) long.
Afbeelding

The sides are vertical slabs of stone, capped with horizontals - basic post and lintel construction, but gigantic in size of construction members. This leads to the burial chamber (tholos), an oval-like space 6.5 meters (21') at its widest, and roofed by four slabs, the largest of which has been calculated to weigh 180 tons (360,000 pounds). Now, perhaps, the comments by Sr. Estrada above begin to become meaningful. This dolmen was originally presumed to be 4500 years old (2500 B.C.E.), the oldest of the three in the immediate vicinity. Recent carbon dating carried out at the entrance in 2006 placed construction at 3,790 B.C.E. The mound covering the dolmen is known as a tumulus, and seemingly was man-made of loam and slate, with a diameter of 50 meters (164'). There are anthropomorphic carvings (three "stick" figures) inside the dromos. Seemingly, the only materials used for the work were of stone, not metal. You will note the three independent columns supporting the wider span of overhead megalithic stones.

Afbeelding

The corridor and roof slabs of the cave now known as “Viera.”

Afbeelding

Looking back at the entrance.
Afbeelding

bron en meer: http://architectureppf.com/PPF/chapter_1/1C.html=================================================

Nog wat foto's van een andere site over de dolmen:

Dolmen del Romeral
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

En wat filmpjes
under construction

Ook bij enkele van deze dolmen (tempel?) is 'de weg naar de onderwereld te vinden' :

Afbeelding

... dat men zowel in de Griekse oudheid als in de latere Romeinse tijd een samenhang zag tussen de inwijdingen en het verblijf in de dodenwereld, een verband, dat ook in de inwijdingsriten tot uiting kwam. Het middel, dat men bij de inwijdingsmysteriën gebruikte om de kandidaten de eeuwige gelukzaligheid te bezorgen is ons nl. bekend en het is van grote betekenis, dat het bij alle inwijdingsriten hetzelfde was, omdat dit de voornaamste overeenkomst is, die tussen de riten bestond. Dit middel was, dat men de kandidaat bij leven in de onderwereld liet afdalen en daaruit weder liet opstijgen. Alle schrijvers, die over de grondslagen van de inwijdingen berichte, bevestigen dit en meestal in een vorm, alsof zij geloven, dat er inderdaad een afdaling in de onderwereld plaats had. ...
http://test.quofataferunt.com/viewtopic ... 345#p75924

of slechts een waterput ...
Afbeelding

plaatjes hiervandaan:
http://terraeantiqvae.com/profiles/blog ... xcepcional?
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15988
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 25 jul 2016, 11:40

Bijna-doodervaring cultureel bepaald: westerlingen zien een wit licht, moslims een deur
Door Jeannette Kras

maandag 25 juli 2016, 09:45
http://www.welingelichtekringen.nl/gezo ... -deur.html


Hoe een bijna-doodervaring eruit ziet is in elke cultuur anders. Zo zien westerlingen een wit licht, moslims een deur en Indiërs een rivier. Dat ontdekte de Belgische neuroloog en comaspecialist Steven Laureys.

Laureys verzamelde 450 bijna-doodervaringen van mensen uit allerlei landen. Opvallend is dat 90 procent van al die ervaringen positief is. “Al lijkt dat ten dele cultureel bepaald te zijn. Ik ben net terug uit Rusland, en daar zou de helft van de verhalen niet zo positief zijn.”

Het witte licht aan het eind van de tunnel blijkt een typisch westers verschijnsel. “In India is die tunnel eerder een rivier. In de moslimwereld wordt het dan weer veeleer geïnterpreteerd als een deur. Het toont hoe de herinnering toch enigszins filosofisch of religieus gekleurd is.”

Met bepaalde drugs of een appelflauwte werd bij de proefpersonen een bijna-doodervaring nagebootst. “Dan konden we kijken wat er op dat moment in hun hersenen gebeurt. Een echte bijna-doodervaring is het niet, maar bepaalde aspecten kun je wel benaderen. Het uit het lichaam treden kun je opwekken door een bepaald deel van de hersenen te stimuleren.”
Of 'gewoon' een deur, die van de waarheid of van de onwaarheid al naar wens, ervaring of wat voor een geloof dan ook ;) .
Blijft leuk hele tempels of en grotten vol met aanwijzingen zeg maar een pad of gang van ruwe stenen naar een glad geslepen wand, je (levende) wederopstanding te gemoed ritueel misschien. Vergeet dan niet de lichtbrenger de groeten te doen bij het wakker worden.

Maar goed zie het geheime mysteriën topic, ga metselen van mijn part wat het ooit was blijft de vraag.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”