Driekoningen

Hier tref je alle topics aan die te maken hebben met gnostiek en religieuze aangelegenheden.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 06 jan 2013, 19:36

Vandaag is het 6 januari en dus is het Driekoningen... U weet wel de dag waarop je een tulband-cake vreet en de knoop vind, en zo voor een jaar lang de koning in huis mag spelen en alles, maar dan ook echt alles mag bepalen... ;-) Enfin, even serieus, met een zere neus, het is vandaag dus een serieuze feestdag, voor zover we nog van een feestje kunnen spreken dan... Want wat val er nu eigenlijk precies nog te vieren met Driekoningen anno 2013?Om U daarop een antwoord te verschaffen, neem ik U gemakshalve maar even mee naar de inhoud van de Wikipedia pagina over Driekoningen... Leest U even mee...???

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de Wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der joden. (Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24:17)).
In de katholieke liturgie in België en Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 januari gevierd indien 6 januari op een werkdag valt. In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt Driekoningen op de dag zelf gevierd. De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten, samen met de Doop van de Heer en de Opdracht van de Heer in de tempel (2 februari), die thuishoren in de Kerstkring, de tijd van Jezus' kindertijd en jonge jaren.
De zogenaamde Relikwieën van de Drie Koningen worden in een reliekschrijn bewaard in de dom van Keulen.
Oorsprong
Het feest ontstond in de vierde eeuw in het oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren (?????????, epiphaneia is Grieks voor 'verschijning'). Daarbij werden de tekenen van Jezus' goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, gebeurtenissen uit Jezus' jeugd en de doop door Johannes de Doper.
De Kerk van de Latijnse ritus vierde de geboorte van Jezus echter steeds op 25 december. Met de overname van het feest van de epifanie op 6 januari door de Latijnse Kerk werd daarom alleen de aanbidding der wijzen herdacht, waarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld wordt gevierd.
Van Wijzen tot drie koningen
Nergens vermeldt de evangelist Matteüs in zijn geboorteverhaal dat er precies drie Wijzen of Koningen zijn; Matteüs 2:1-18 vermeldt wel het verhaal van de Wijzen ('?????') die het Kerstkind kwamen bezoeken. In de latere kerstverhalen (reeds bij Origenes in de 3e eeuw) zijn er drie van gemaakt, wellicht omdat de Wijzen drie geschenken aan­bie­den: goud, wierook en mirre (zie ook Goud, wierook en mirre). De Wijzen zijn in de volksverhalen en bij Tertullianus koningen geworden omdat de tekst van Matteüs doet denken aan Jesaja 60,3.6: "Volkeren komen naar uw licht, konin­gen naar de glans van uw dageraad. ..... Een vloed van kamelen zal u over­dek­ken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen."
Onder invloed van deze tekst (en van Psalm 72,10) zijn de Wijzen koningen geworden, die reisden per kameel. In Ravenna is waarschijnlijk de oudste afbeelding van de drie Wijzen/Koningen te vinden. Op een mozaik uit de 6e eeuw staan de drie met naam Caspar, Melchior en Balthasar afgebeeld, drie kleurlingen uit het oosten. Zie verder Wijzen uit het oosten, en Nu zijt wellekome, in welk lied de Koningen in de protestantse versie weer Wijzen geworden zijn.
Gebruiken
Driekoningen wordt zowel door protestanten als katholieken gevierd. Willem Barentsz vierde het tijdens de overwintering op Nova Zembla.
Nederland
Kinderen lopen de avond voor Driekoningen in groepjes van drie verkleed met een kroon langs de deuren; een van hen heeft een zwart gemaakt gezicht. Ze dragen daarbij lampionnen en zingen. Een bekend liedje luidt:
Drie koooningen, drie koooningen,
geef mij nen nieuwen (h)oed.
Mijnen ouwen is verslee-eeten,
mijn moeder mag 't nie wee-eeten.
Mijn vader heeft het geld,
op de toonbank neergeteld.
Oorspronkelijk luidde de laatste zin "op de rooster geteld. Op de rooster tellen betekent hier: geen geld hebben of geen kunnen bijhouden. Deze versie wordt in Vlaanderen nog altijd gezongen.
De laatste twee regels luiden ook wel: "Mijn vader heeft geen geld, is dat niet slecht gesteld?"
Als beloning voor het zingen krijgen ze eten, snoep en geld. De lampionnen zijn een overblijfsel van een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om boze geesten te verjagen. Het snoepgoed dat wordt uitgedeeld, stamt van heidense offermalen. De Germanen mochten in de twaalf nachten van de nieuwjaarsfeesten geen peulvruchten (hun hoofdvoedsel) eten en de 'heilige boon' betekende het einde van die vastenperiode.
In huis werd Driekoningen met eten, drank en gezang gevierd. Jan Steen heeft dit weergegeven in het schilderij Het Driekoningenfeest. Bekend is het koningsbrood of koningentaart die men bakt; er wordt een bruine boon of muntstuk in verstopt en degene die hem vindt is die dag "koning(in)". Een gebruik is dat degene die de koning is, die dag de baas in huis mag zijn. De boon in de koek is ook afgeleid van heidense gebruiken.
Ook kende men de koningsbrief, zowel in huiselijke kring als op een groot officieel feest. Men kon in een ton papiertjes grabbelen en degene die de koningsbrief trok, werd door iedereen getrakteerd en was de baas. Tevens werden er brieven getrokken voor de functie van raadsheer, rentmeester, secretaris, zanger, speelman, kok, portier, schenker en zot en zottin. Volgens een legende hoorde koning Frans I van Frankrijk in 1521 voor het eerst over zo'n koningsbrief, hij verklaarde de 'koning' de oorlog en ging erheen, maar werd ontvangen met sneeuwballen, appels en eieren. Een dronken man gooide zelfs met een stuk brandend hout, maar koning Frans zag in hoe hij zich voor gek had gezet en weigerde de man te vervolgen.
Bij kerken of in het kerkportaal werd rond Driekoningen een toneelstuk opgevoerd met Maria, Jozef, het kindje Jezus, de ezel, de os, Herodes en de Drie Wijzen. In protestantse gebieden gebeurde dit ook binnen in de kerk.
In Maastricht wordt er door de parochie van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee jaarlijks een levende driekoningenstoet door de binnenstad van Maastricht georganiseerd. Geheel gekostumeerd trekken de koningen op paarden en kamelen door de stad. In de stoet lopen ook herders met ezels en schapen en uiteraard Maria en Jozef met het kindje Jezus mee. Kinderen (al dan niet verkleed) worden uitgenodigd met lampionnen mee te lopen. Afsluitend is er een dienst in de Basiliek waarbij de Koningen hun gaven aanbieden aan het kindje Jezus en er traditionele Driekoningengezangen gezongen worden.
Vlaanderen
Vlaanderen kent ook het driekoningenzingen, net zoals Nederland.
In Sint-Niklaas is een Driekoningenstraat. Elk jaar was er dan een grote Driekoningenstoet, waarin de Drie Koningen zelf als reus meeliepen; vandaag bestaat deze folkloristische stoet niet meer en zijn deze reuzen stadseigendom.
Driekoningen is bij veel gezinnen het moment om de kerstboom buiten de deur te zetten.
Duitsland
In het Oudhoogduits heet Driekoningen 'Perthennacht', naar een mythologisch Germaans wezen (Perchta), vooral in verband gebracht met licht (rond 6 januari beginnen de dagen te lengen).
Spanje
In Spanje worden vaak cadeautjes gegeven met Driekoningen, omdat op deze dag de Koningen ook cadeaus aan het kindje Jezus gaven. Bij volwassenen wordt dit vaak gecombineerd met een klein grapje in de vorm van een cadeautje. De dag ervoor wordt er in bijna alle plaatsen een intocht van de drie koningen georganiseerd, vergelijkbaar met de intocht van Sinterklaas in de Lage Landen. De scholen zijn die dag gesloten en de bakkers bakken een speciaal gebak in de vorm van een "o".
Huiszegen (Christus Mansionem Benedicat)
Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Met dit wijwater kunnen huizen worden gezegend. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met krijt de letters "C+M+B" op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan op of boven de deur staan tot Pinksteren.
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk "Christus Mansionem Benedicat", dat betekent "Christus zegene dit huis". De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Joden (‘heidenen’) aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor ‘xx’ de eerste twee cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor ‘yy’ de laatste twee cijfers. In 2008 staat er dan bijvoorbeeld: "20+C+M+B+08". De ‘+’ staat voor een kruisteken.
In Nederland worden met Driekoningen door parochies vaak langwerpige kaarten uitgedeeld met deze letters erop (ter grootte van een derde van een A4'tje), die vervolgens in de hal of de huiskamer worden opgehangen (zie afbeelding).
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk "Christus Mansionem Benedicat", dat betekent "Christus zegene dit huis". De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Joden (‘heidenen’) aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor ‘xx’ de eerste twee cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor ‘yy’ de laatste twee cijfers. In 2008 staat er dan bijvoorbeeld: "20+C+M+B+08". De ‘+’ staat voor een kruisteken.
In Nederland worden met Driekoningen door parochies vaak langwerpige kaarten uitgedeeld met deze letters erop (ter grootte van een derde van een A4'tje), die vervolgens in de hal of de huiskamer worden opgehangen (zie afbeelding).
Driekoningenwater
Het wijwater dat wordt gewijd tijdens de vigilie op de avond voor Driekoningen wordt driekoningenwater genoemd. Het wordt gezien als het meest krachtige wijwater. In Midden- en Oost-Europa wordt het gebruikt om alle ziekten te weren voor mens en dier, en om duivelse invloeden te neutraliseren. In vele parochies wordt er ongeveer 1000 liter gewijd.
In de buitengewone Latijnse ritus van de katholieke kerk is de liturgie als volgt opgebouwd: na de Litanie van alle Heiligen bidt de priester de overwinningspsalmen 28, 45 en 146. Vervolgens het zogenaamde Exorcisme van de Heilige Michael en dan een Benedictus en een Magnificat. Na verdere zegeningen van zout en water wordt de wijding besloten met een Te Deum.
(Weer)spreuken
Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje springen mag.
Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind met Driekoningen brengt zegen.
Als het op Dertiendag (13e dag na kerst = Driekoningen) vriest, vriest het zes/dertien weken lang.
Als Driekoningen is in het land, komt de vorst in 't vaderland.
Met Driekoningen lengen de dagen zich een haneschreeuw. (Bedoeld wordt de duur van de kraai van een haan.)
Op Driekoningen zijn de dagen gelengd, gelijk een ruiter op z'n peerd sprengt.
Driekoningen in de beeldende kunst, muziek en literatuur
Driekoningenschrijn (1181-1230) in Keulen van Nicolaas van Verdun
Driekoningenportaal (rond 1400) van de Sint-Martinusbasiliek in Halle
Driekoningenretabel (1505) in Freiburg van Hans Weiditz
Driekoningenavond (1899), toneelstuk van Cyriel Buysse
Driekoningenkerk (1909-1911) in Neuss
Driekoningentryptiek (1923) van Felix Timmermans
Sie werden aus Saba alle kommen is een cantate nr. 65 van Johann Sebastian Bach geschreven voor het feest van Driekoningen
Zie ook:
Koppermaandag

Verloren maandag
Tja, en daar er dus nog geen plek was hier op QFF met meer informatie over Driekoningen, kon ik er eigenlijk niet onderuit er in de vorm van dit artikel maar wat aandacht aan te schenken... Hieronder in de comments kan het wat mij betreft verder... 
1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 06 jan 2013, 20:09

Langs deze weg wil ik ook het Zarathustra en het Zorosastrisme topic weer even onder de aandacht brengen:

index.php?option=com_k2&view=item&id=14 ... roastrisme
1119 AD
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 06 jan 2013, 20:16

Mithras

www.youtube.com/watch?v=nxuVydT1szY

==================

De vader van de Mithras godsdienst, de Perzische profeet Zarathustra.
ff tussendoortje:

De handdruk was oorspronkelijk het teken voor de vrienden van Mithras onderling. Een bewijs dat men onbewapend was en het goede en eerlijkheid nastreefde. Als Mitras later tot de Romeinse god van de contracten wordt verheven, vind de oorsprokelijk rituele handdruk als bezegeling van een afspraak overal in het Romeinse Rijk ingang, met dank aan de Romeinse soldaten.
Waarschijnlijk zou Mithras alle andere Goden in het Romeinse Rijk verdrongen hebben als keizer Constantijn niet voor het christendom had gekozen.

Het was de vroege katholieke Kerk dan ook een doorn in het oog dat er, zelfs onder dreiging van de doodstraf, maar geen einde kwam aan de Mirthras-verering. Op zijn geboortedag 25 december werd Mithras alom, ook door de christenen, geëerd met groene kransen aan de muur.

Het feest van Kerstmis is door de christelijke Kerk met opzet op geplaatst, ter kerstening van het feest van de geboorte van Mithras op . Mithras werd volgens de verhalen op de dag van de winterzonnewende geboren in een stal en kort daarop als verlosser herkent door drie door een ster geleidde koningen. Rond het jaar 340 kondigde paus Julius I (337-352) af dat de christenen voortaan op het geboortefeest van Mithras, de geboorte van Jezus Christus moesten vieren. Lacunes in het bijbelverhaal werden aangevuld met elementen uit het verhaal van de Mithras-geboorte.

Mitras liet zich niet zomaar wegpoetsen. Vandaar dat kerkvader Augustinus (354-430) zich genoodzaakt zag te benadrukken dat met Kerstmis niet de geboorte van de god Mithras, maar van de God Jezus gevierd werd'. Het is waarschijnlijk dat de op 13 mei 384 te Maastricht gestorven Sint Servatius zijn kerstmis op 25 december vierde, maar zeker is het niet, gezien het feit Jeruzalem er pas in het jaar 550, onder protest, toe overgaat. In Rome klaagde paus Leo de Grote (440-461) dat christenen bij het betreden van de Sint Pieterskerk nog altijd Mithras-rituelen uitvoerden.

bron: http://www.mokumtv.nl/holland1.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, Het Dolle Eland
Omhoog
Gebruikersavatar
ninti
Administrator
Administrator
Berichten: 1008
Lid geworden op: di 11 jan 2011, 23:28

ma 07 jan 2013, 14:10

De bijlage Pope-Benedict-XVI-Names-N-007.jpg is niet meer beschikbaar
Epiphany celebrations - in pictures (11 photo's)

The Christian holiday of Epiphany commemorates, in the western church, the visit of the three kings to the infant Jesus, and in the eastern church the baptism of Christ

http://www.guardian.co.uk/world/gallery ... 61&index=0
Bijlagen
Pope-Benedict-XVI-Names-N-007.jpg
Pope-Benedict-XVI-Names-N-007.jpg (77.65 KiB) 697 keer bekeken
"The presence of those seeking the truth is infinitely to be preferred to the presence of those
who think they've found it."
Sir Terry Pratchett
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23669
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 06 jan 2015, 22:12

#podcast52
Plaats reactie

Terug naar “Gnostiek / Religie”