Stop opslag vingerafdruk

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 05 dec 2011, 01:45

Zaak Roest
vrijdag, 02 december 2011 00:00
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... roest.html


Op 25 augustus 2010 kreeg mevr. Roest bericht dat haar aanvraag voor een paspoort niet in behandeling werd genomen omdat zij niet de daarvoor volgens de paspoortwet vereiste biometrische gegevens afstaat.

Tegen dit besluit heeft zij die dag bezwaar gemaakt.

Nadat zij op 5 oktober 2010 haar bezwaar gemotiveerd heeft toegelicht bij de hoorzitting van de gemeentelijke bezwaarschriften commissie, volhardde de burgemeester in zijn weigering haar een paspoort te verstrekken.

Mevr. Roest heeft tegen dit definitieve besluit beroep ingesteld bij de rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht.

Na 14 1/2 maand zou de rechtbank deze zaak behandelen op 8 november 2011. Maar kort voor de zitting werd haar medegedeeld dat de juridische procedure weer bij voorbaat met maanden werd verlengd omdat bij nader inzien de zaak was overgedragen aan de meervoudige kamer.

De zitting staat nu gepland voor 25 januari 2012. Dezelfde dag en tijd dat ook de zaak van Dhr. Jongenelen vs de burgemeester van Amsterdam dient omdat deze hem een ID-bewijs weigert te verstrekken.

Voor meer info of steunbetuigingen kunt u contact opnemen via:

Mr. Hemelaar info@adastra-advocaten.nl T:071-5280025

of via bestuur@vrijbit.nl
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 08 dec 2011, 15:34

onderzoek EU Commissie naar NL Paspoortwet
woensdag, 07 december 2011 15:59
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... rtwet.html


Op 8-11-2011 werd bij de EU commissaris van Justite (Reding) door de voorzitter van Vrijbit een klacht ingediend over de manier waarop de Nederlandse Staat doorgaat met het opslaan van mismatchende vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten.En doorgaat met het ontkennen dat de vingerafdrukken ook onder de huidige toepassing van de paspoortwet ter beschikking staan justitieel gebruik en voor veiligheids- en inlichtingendienstwerk. lees...

Op 6-12-2012 ontvingen we bericht dat het verzoek tot het doen van onderzoek in behandeling is genomen.lees...

De commissaris werd gevraagd zich uit te spreken dat de Nederlandse regering met de opslag van evident ondeugdelijke biometrische gegevens indruist tegen de EU Verordening die de opname van vingerafdrukken verplicht stelt. Zodat de NL regering zich niet langer kan verschuilen achter de zognaamde EU verplichting tot opslag, nu buiten kijf staat dat in minstens 25% van de gevallen deze biometrische gegevens bij verificatie niet overeen blijken te komen met de persoon waar ze volgens het systeem toe behoren.

' Please make an end to this nonsense. More specific: will you please make a statement that storage of fingerprint data in documents that do not correspond to the fingerprints of the person related to that document is NOT ordered by Regulation (EC) No 2252/2004 and subsequently 444/2009, NOT improving the safe guarding of the Schengen area, NOT according the rules of data protection of sensitive personal data. That in fact storage of mismatching data activates insecurity for the individuals involved (not to be identified as themselves or regarded as somebody else) and the EU community in general. And please take care that this way of, unnecessary, non-proportionally, no social pressing-need serving, irresponsible data storage comes to an end'.

Ook werd een nadere klacht ingediend over het feit dat de NL regering doorgaat met op een 'sneaky' manier de schijn op te houden dat vingerafdrukken onder de huidige toepassing van de paspoortwet niet ter beschikking zouden staan voor justitieel gebruik en voor veiligheids- en inlichtingendienstwerk. Met daaraan gekoppeld verzoek om duidelijk te maken dat de NL regering wel degelijk geregeld heeft dat de biometrische data, die voor de afgifte van reisdocumenten worden verzameld, voor justitieel gebruik inzetbaar zijn en weigert daarover transparant te zijn.

Use of the data for juridical purposes is in a sneaky way systematically denied by the authorities. Primarily by not answering questions on the use at this very moment, but always giving the explanation how it will be organized in the future (when the not yet operational part of the Passport law will be developed). Secondly (if denial doesn’t stand) by a hide and seek of the words ‘asking for data’ by police and justice is not allowed, and denying that applying for them (allowed) to make inquiries for identification of suspects is also a way of juridical use.

... ook: make sure that the investigation you ordered will make clear that our government organizes the juridical use of biometric data collected for the purpose of travel documents and refuges to be transparent about that use.

Of de Commissie besluit om een officieel 'infrigement proceeding' op te starten zullen we op een later tijdstip over geïnformeerd worden. Hoe danook is de klacht officieel geregistreerd en zal deze ongetwijfeld meegenomen worden in het verslag wat de EU Commissie uiterlijk op 26 juni aan de Raad en het EU Parlement dient voor te leggen.

Tekst EU Verordening Verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 ?M1, Artikel 5 bis
Uiterlijk op 26 juni 2012 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor dat gebaseerd is op een grootschalig en diepgaand onderzoek, verricht door een onafhankelijke instantie en gecontroleerd door de Commissie, naar de betrouwbaarheid en de technische haalbaarheid, onder meer op grond van een beoordeling van de nauwkeurigheid van reeds gebruikte systemen, van het gebruik van vingerafdrukken van kinderen onder twaalf jaar voor identificatie en verificatie, met een vergelijking van het percentage onterechte weigeringen in elke lidstaat en, op grond van de resultaten van die studie, een analyse van de behoefte aan gemeenschappelijke voorschriften voor het vergelijkingsproces. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot aanpassing van deze verordening.

Wordt vervolgt

Wie nog niet helemaal doorheeft hoe de biometrische identificatiemethoden deel uitmaken van de opbouw van een een alomvattende infrastructuur van persoonscontrole, raden we aan eens te kijken naar de Franse documentaire Total Control

[video size=100 width=425 height=344 type=vimeo]31421367[/video]
( Nederlandse ondertiteling)

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 15 jan 2012, 03:40

Eindelijk - Voorstel voor de zomer naar de 2e kamer; ID-kaart zonder vingerafdruk
14 januari 2012
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... fdruk.html

Mensen die hun paspoort verliezen bij bijvoorbeeld diefstal of brand worden niet meer beboet. Een voorstel voor wijziging van de Paspoortwet moet nog voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

In de wetswijziging wordt ook de status van de Nederlandse identiteitskaart aangepast. Door de bepaling dat het een reisdocument is te schrappen, moet de Europese verplichting om vingerafdrukken aan de id-kaart te koppelen worden omzeild.

Alles bij de bron; metro
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 15 feb 2012, 05:49

14 February 2012
Van verwijdering van vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie blijkt nog steeds geen sprake
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... prake.html

Tijdens de zitting van de beroepszaken van dhr. Jongenelen en mevr. Roest vs de burgemeester van Amsterdam, ontspon zich het volgende vraag en antwoordspel tussen de rechter, de landsadvocate Mr. Bitter en gemachtigde ambtenaar dhr. A. van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rechter: ’Er is een brief van de minister gekomen natuurlijk op 19 mei 2011 om de opslag te beperken tot de datum van uitreiking van het reisdocument. En nou heb ik daaruit opgemaakt dat de computerapparatuur daar nog op moet worden aangepast.’

Mr Bitter: ‘Dat is gebeurd. Dat is in alle gemeentes nu in werking’.

Rechter: ’Ook met betrekking tot de oude opgeslagen gegevens?’

Mr Bitter: ‘Nee, dat is het tweede deel... Over het algemeen is het nu zo dat als er een aanvraag wordt gedaan dat er dan vanaf de registratie van de uitgifte van het document de gegevens niet meer raadpleegbaar zijn op vingerafdrukken. Maar dat moet nog, daar onder zeg maar, definitief worden verwijderd. En dat proces, die tweede fase, dat is nu gaande’.

Rechter: ’In deze zaken gaat het over nieuwe aanvragen. Dat is inmiddels geregeld?!

Mr Hemelaar: (namens eisers) ‘Ja de gegevens zijn niet meer raadpleegbaar, maar ze zijn nog niet verwijderd. Da’s een ander verhaal. Ze moeten nog wel worden verwijderd.

Rechter ( tegen Mr. Bitter): ’Ik begreep van u dat de nieuwe gegevens ook echt zijn verwijderd’.

Mr Bitter: ‘Nee, ze zijn niet meer raadpleegbaar. Maar ze zitten nog ERGENS in het systeem’.
Mr Hemelaar: ’Juist’.

Ter opfrissing:

De minister zegde de Tweede Kamer in april 2011 toe dat ’voor NU gestopt zou worden met de opslag van vingerafdrukken’.

In juni 2011 werd de bewaartermijn voor reisdocumentengegevens teruggebracht van 11 jaar naar de termijn van uitgifte van de documenten. Van nieuwe aangiften zouden de vingerafdrukken na uitgifte automatisch uit de reisdocumentatiedatabases worden verwijderd. De al eerder opgeslagen vingerafdrukken (van 5 miljoen burgers) zouden zo spoedig mogelijk ook verwijderd worden.

Na deze fase van verwijdering zouden ook de diepere sporen van de vingerafdrukopslag worden verwijderd (logbestanden, schaduwbestanden). Het onderzoek hoe dit te realiseren zou voor eind 2011 worden afgerond.

Alles bij de bron; vrijbit
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 04 mar 2012, 01:17

02 maart 2012
De lijdensweg van het biometrisch paspoort
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... poort.html


Eind jaren negentig van de vorige eeuw besloot de regering - overigens in samenspraak met de Europese Unie - dat een paspoort niet alleen een identiteitsbewijs moest zijn waarmee je naar het buitenland kunt reizen, maar ook een wapen moest worden tegen fraude.
Er werd veel verwacht van de mogelijkheden van de biometrie, het opslaan en vervolgens gebruiken van persoonlijke lichamelijke kenmerken door ze digitaal, in een chip, te koppelen aan identiteitspapieren.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse beleidsmakers en topambtenaren een zeer naïef beeld hebben gehad van de mogelijkheden van biometrie. Hun hoge verwachtingen leken meer te zijn gebaseerd op populaire tv-series en detectiveverhalen dan op de technische werkelijkheid van het hier en nu. Waarschuwingen voor te hoge verwachtingen werden weggewuifd.

Diverse Kamerfracties hebben al laten weten dat de vingerafdrukken van het paspoort af moeten. Het kabinet heeft eerder besloten dat er geen vingerafdrukken komen op de nieuwe ID-kaart die in 2013 wordt ingevoerd. Dat is in ieder geval een stap in de goede richting.

Het is nu nog afwachten wat de rechter vindt. Er lopen zeven zaken van personen die een principiële uitspraak van de rechtbank willen over de vraag of vingerafdrukken op het paspoort een ongeoorloofde aantasting vormen van de persoonlijke levensfeer. Vooral de verwachting dat de zogenaamd beveiligde chip binnen afzienbare tijd zal worden gekraakt, baart zorgen.

Alles bij de bron; frieschdagblad
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 08 mar 2012, 23:52

8 maart rechtbank Utrecht weer aan de beurt voor behandeling Paspoortdrama
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... boers.html


Nanette Boers, 25, sinds kort afgestudeerd jurist, beschikt sinds juli 2011 niet meer over een geldig paspoort of ID-bewijs, omdat de burgemeester weigert haar zo'n document te verstrekken zolang zij haar vingerafdrukken niet afgeeft.

Omdat zij dit besluit van de burgemeester onrechtmatig acht tekende ze hier beroep tegen aan bij de bestuursrechtbank.
Op 8 maart om 15:15 uur staat behandeling van de zaak gepland bij de rechtbank te Utrecht.

van 14-17:00 uur zal op het plein voor de rechtbank op ludieke wijze aandacht gevraagd worden voor de onrechtmatigheid van vingerafdrukken en gezichtscans in paspoort/ID-kaart en databanken van de overheid.

Voor 8 maart zie persbericht

Voor meer info over de zaak Boers lees..


Update 7-3-2011 De rechtbank in Amsterdam laat weten dat de uitspraken in de zaak Jongenelen en Roest met max 6 weken worden uitgesteld. De landsadvocaat vraagt aan rechtbank Utrecht 4 weken uitstel voor verweerschrift zaak Wijnberg.
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1888
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

vr 09 mar 2012, 00:20

Ik vind dat ze in ieder geval voorlopig mogelijk moeten maken dat je een paspoort zonder vingerafdruk aan kunt schaffen met een begindatum de dag voor dat die vingerafdruk ingevoerd werd, dit voor mensen die hun hoop vestigen dat de regering van gedachten veranderd in de komende 10 jaar.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 11 mar 2012, 21:13

identificatieplicht: Toonplicht, geen draagplicht


Het Openbaar Ministerie (OM) tekende onlangs beroep aan tegen de vrijspraak van een orthodox-joodse man die zich niet terstond kon identificeren. De man werd op 8 oktober jl. staande gehouden en verzocht zich te identificeren. De man vertelde de agenten dat hij geen ID-kaart bij zich had omdat het sabbat was. De religieuze regels die hij volgt, verbieden het om tijdens de sabbat iets bij zich te dragen. Wel gaf hij de politie toestemming om zijn rijbewijs thuis op te halen om zo zijn identiteit vast te stellen. Daarmee heeft hij in tegenstelling tot wat het OM beweert, aan de identificatieplicht voldaan. De kantonrechter ontsloeg de betreffende man op 17 februari jl. van rechtsvervolging.

Sinds januari 2005 geldt in Nederland de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht. Burgers moeten op verzoek van een daartoe bevoegd ambtenaar een identificatiebewijs kunnen tonen; er is sprake van een toonplicht. De plicht tot het dragen van een identiteitsbewijs (draagplicht) staat niet in de wet. Dit verschil mag academisch lijken, maar heeft belangrijke consequenties voor de dagelijkse praktijk. Het betekent niets meer en minder dan dat iemand die geen identiteitsbewijs draagt op zich niet in overtreding is. En dat geldt niet alleen voor mensen met een bepaald geloof.

knip

In Nederland wordt de toonplicht in de praktijk ten onrechte uitgelegd als draagplicht. Om dit te bereiken spreekt de wet van "aanbieden bij de eerste vordering" en moeten we volgens de Postbus 51-folder altijd een identiteitsbewijs bij ons hebben. Een folder is echter niet hetzelfde als de letterlijke tekst van de wet. De Haagse kantonrechter heeft op dit punt dan ook een juiste uitspraak gedaan.

meer: http://www.privacyfirst.nl/privacy-firs ... licht.html
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 12 mar 2012, 18:52

11 maart 2012
Onderzoek: biometrisch paspoort mist elk doel maar de database staat nog wel in de wet !!!
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... -doel.html


Op verzoek van minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft professor R. Bekker onderzoek gedaan naar de problemen met de invoering van biometrische gegevens als gezichtsopname en digitale vingerafdrukken in het paspoort. Een van de adviezen die de onderzoeker geeft, is dat het in werking brengen van een centrale database van vingerafdrukken ten behoeve van het ministerie van Justitie, moet worden heroverwogen. Zeker totdat de technologie betrouwbaar is.

Het blijkt het ministerie van Justitie te zijn geweest die het verzoek heeft gedaan om een centrale database in te richten, zo heeft Bekker ontdekt. Binnenlandse Zaken had daar niet zo'n behoefte aan, maar nam het mee in het traject.

De centrale database staat overigens gewoon opgenomen in de wet, maar is nog niet in werking na alle commotie rond het opslaan van vingerafdrukken.

Ook zet Bekker veel kanttekeningen bij bij het doel van het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort. De vingerafdrukken die erop staan worden nergens uitgelezen, immers de enigen die dat kunnen zijn de uitgevende instanties, zoals de gemeenten. Maar de vingerafdrukken worden niet geverifieerd, waardoor de betrouwbaarheid oncontroleerbaar wordt.

Alles bij de bron; webwereld
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 30 mar 2012, 19:42

donderdag, 29 maart 2012 20:11
Impressie rechtzaak zaak Boers vs de Burgemeester van Utrecht
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... recht.html


Op 8 maart jl. boog de bestuursrechter zich over de vraag of mevrouw Boers tijdelijk of permanent recht heeft op een paspoort zonder daarvoor vingerafdrukken te moeten afgeven en deze samen met een gezichtsscan te laten opslaan in de chip van het document en in een databank van de overheid.

Mevrouw Boers deed een emotioneel beroep op de rechter om in ieder geval haar recht op een tijdelijk paspoort voor de duur van de procesgang te erkennen. (toelichting…)

De rechter toonde zich betrokken, oplettend en kritisch, en stelde zeer scherpe vragen. Met name mr. Palmboom, die de landsadvocaat mr. Bitter verving, en gemachtigde ambtenaar Aksel van het ministerie BZK werden aan de tand gevoeld over de voortgezette afname en opslag van vingerafdrukken, ondanks de toezegging van de minister vorig jaar april om met de opslag in databases te stoppen en enkel nog door te gaan met de verwerking ervan in de paspoortdocumenten. Volgens verweerder was het belang van het doorgaan met het opslaan van vingerafdrukken vooral gelegen in de noodzaak om de wet strikt uit te voeren totdat deze formeel gewijzigd is.

Daarnaast wilde rechter weten welk belang verweerder had bij de afname en tijdelijke opslag van vier vingerafdrukken voor de aanvraag van een paspoort, terwijl er twee helemaal niet meer kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld waren, nl: voor opslag in een reisdocumentenadministratie voor identificatiemogelijkheden na de afgifte van het document.

Mr. Palmboom hield vol dat er evenwel nog steeds een groot maatschappelijk belang gemoeid was bij de afname van twee extra vingerafdrukken: er zou met die andere twee wel eens iets mis kunnen gaan tijdens de fabricage van het document. Dan waren die andere twee er tenminste nog, zo betoogde zij, en hoefde de aanvrager niet opnieuw naar de balie als er een nieuw document moest worden vervaardigd. Deze redenering komt niet eens in de buurt van de ‘pressing social need’ die volgens het EVRM noodzakelijk is om de privacyinbreuk te kunnen rechtvaardigen. Een belachelijk argument dat aantoont dat de overheid zélf het verzenden van de vingerafdrukken naar de fabrikant en het terugsturen van de documenten naar de gemeente kennelijk zo onbetrouwbaar inschat dat er in dat proces van alles mis kan gaan. Daardoor haalt verweerder het gebruik van de vingerafdruktechnologie überhaupt onderuit.

Blijkbaar onder het motto 'als je één vinger geeft pakken we je hele hand’ kwam verweerder daarenboven met het argument dat de hoeveelheid afgegeven vingerafdrukken voor de privacyinbreuk niet uitmaakt
. Een zwak pleidooi omdat elke inbreuk op een mensenrecht even zwaar telt, iedere vingerafdruk uniek is en iedere gedwongen afgifte er een is.

Daar komt bij dat de voortgezette afname en opslag van de twee extra vingerafdrukken, nu de wettelijke grondslag daarvoor is komen te vervallen, sowieso een ongerechtvaardigde inbreuk, dus een schending vormt van art. 8 EVRM. Eiseres heeft derhalve, naast haar bezwaar tegen de inbreuk op haar privacy door de verplicht gestelde afgifte van haar vingerafdrukken, alle recht om ook de nog veel verdergaande schending van haar grondrechten aan te vechten waar het om gevoelige gegevens gaat die doelloos worden verzameld en opgeslagen. Gegevens waar bovendien nog niet van bekend is of ze ooit echt verwijderd kunnen worden uit de digitale overheidsregisters en niemand momenteel kan overzien wat er met zijn of haar gegevens kan gebeuren nu deze, volgens de informatie van het ministerie, na de uitgifte van een document de status van ‘niet raadpleegbaar’ krijgen.

Wat verder opviel, was dat mr. Palmboom, in navolging van het verweerschrift van mr. Bitter1 glashard volhield dat de Inlichtingen– en veiligheidsdiensten niet zouden kunnen beschikken over de biometrische gegevens. Dit ondanks het feit dat recentelijk, tijdens de zitting van de Rb. Amsterdam op 25 januari 2012, in de gezamenlijk behandelde zaken van Jongelen en Roest, mr. Bitter en Aksel op doorvragen van de rechter knarsetandend hadden toegegeven dat dat toch wel zo was. Aangezien deze erkenning openbaar geschiedde voordat het verweerschrift i.c. op 27 januari werd ingediend, en dus ook vòòr de zitting in Utrecht, moet ontstellend genoeg, geconstateerd worden dat de landsadvocaat hiermee haar ambtseed heeft geschonden.2

Men kan zich met rede afvragen waaróm de landsadvocaat de rechter bewust onjuiste informatie heeft voorgeschoteld. Wellicht dacht de landsadvocaat dat ze de Utrechtse bestuursrechter net als in de zaak Koopmans, die ook in Utrecht diende, met succes zou kunnen voorhouden dat de AIVD en de MIVD absoluut niet ‘bij de gegevens’ zouden kunnen. Zou zij werkelijk de rechter zo laag inschatten dat deze bij zijn afweging geen gebruik zou maken van de processtukken uit de vergelijkbare rechtszaken, waardoor er nog meer Utrechtse jurisprudentie zou ontstaan die voorbij gaat aan het bestaan van de Wet op de inlichtingen– en veiligheidsdiensten ?

Het bewust verkeerd informeren van de rechtbank vorm een schending van de advocateneed en obstructie van een behoorlijke rechtsgang. Dat geeft te denken over welke werkelijke onderliggende belangen verweerder er toe drijven om zich tot dit soort praktijken te verlagen.

In ieder geval staat als een paal boven water dat de procesgang ernstig wordt gefrustreerd door de grimmige troeven uit de juridische trukendoos van de landsadvocaat, die bij de ene rechtbank na jaren procederen eindelijk moet toegeven dat ze de rechtbank valse informatie verstrekte, maar dat nog geen maand later schaamteloos bij een andere rechtbank opnieuw doet. Minachting van de rechterlijke macht druipt ervan af; het is fnuikend voor de rechtspositie van de burger die in rechte optreedt tegen de Staat en een aantasting van de rechtsstaat en het vertrouwen daarin.


De bekendmaking van de uitspraak staat gepland op 19 april 2012 (2 ½ week na de zitting in hoger beroep bij de Raad van State van 3 andere ‘vingerafdrukweigeraars’ zaken )

1 “Andere diensten zullen ook geen gebruik kunnen maken van de gegevens uit de reisdocumentadministratie (§ 4.1.21, dd. 27 jan 2012)”.

2 Art. 3(2) Advocatenwet: “"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn”.

===============================================

donderdag, 29 maart 2012 12:42
Staat der Nederlanden bedot VN inzake Paspoortwet
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... -2012.html


Nederlands rapport aan VN ten behoeve van mensenrechtenexamen 31 mei 2012 in Genève, wekt ten onrechte indruk dat de regering momenteel bezig is met de uitvoering van een bijgesteld beleid om geen vingerafdrukken meer op te slaan in de ID-kaart en paspoortdatabanken van de overheid, zoals vorig jaar op 27-4-2011 was toegezegd door (toenmalig) minister Donner.

Het National report Universal Periodic Review , gedateerd 01-03-2012 werd pas op 20-3-2012 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten- ... nraad.html

5. Challenges and constraints Privacy

Blz 7: The right to privacy to protection of personal data are protected by article 10 of the Constitution. The Netherlands faces challenges in continuing to protect these rights in this era of increasing digitisation and computerisation. On the one hand, there are many ways of performing existing functions arising from the exercise of public authority more effectively and at lower cost. For instance, the use of a digital, single-window portal (‘DigID’) facilitates matters such as the online filing of tax returns and applications to municipal authorities for specific services. Digitisation also creates numerous opportunities for public administration and law enforcement, such as the use of fingerprints in passport registration (including law enforcement applications),ect……………………….

Blz 8:

The challenge will now be to ensure that all these measures are implemented. In addition, partly in response to concerns expressed in Parliament, certain policy measures that impact on privacy are currently being modified, as for example the discontinuation of the storage of fingerprint date on national ID cards and within the passport database.

Ofwel het Koninkrijk der Nederlanden rapporteert aan de VN dat men momenteel bezig is met uitvoering geven aan een veranderd beleid inzake privacy aantastende maatregelen, en doet voorkomen dat de stopzetting van de opslag van vingerafdrukken daar een mooi voorbeeld van is.

Terwijl de enige feitelijke verandering sinds 27-4-2011 erin bestaat dat de termijn van opslag in de databases op papier juridisch is teruggebracht van 11 jaar naar termijn van uitgifte van het document.

De gegevens worden namelijk tot op de dag van vandaag opgeslagen van burgers die een paspoort of ID-kaart aanvragen. Zowel A. (de-centraal) in de chip van de documenten als B. in de overheidsdatabanken.

De opslag in de ID-kaart documenten wil de regering mee doorgaan totdat er een aparte ID-kaart wet zal worden ingevoerd, maar zelfs een wetsVOORSTEL hiertoe werd tot op heden niet gedaan.

De opslag in databanken is ook niet stopgezet, omdat men de vingerafdrukken daar technische niet uit zegt te kunnen verwijderen na uitgifte van de documenten. Dat er ook geen enkel zicht is op een termijn waarop de overheid in staat zal kunnen zijn om de directe vingerafdruk opslag uit de databanken te kunnen verwijderen- laat staan hoe de logbestanden, uitgewaaiende gegevensverwerking en de opslag via de fabrikant ooit verwijderd zullen kunnen worden- bleek uit antwoorden namens het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan de bestuursrechter in Amsterdam op 25-1-2012.
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1888
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

di 03 apr 2012, 21:49

Wanneer is er sprake van een fysieke beperking waardoor er geen vingerafdrukken worden opgenomen?
Daarvan is sprake als het niet mogelijk is om van een aanvrager een vingerafdruk op te nemen vanwege een lichamelijke of geestelijke aandoening.
http://www.paspoortinformatie.nl/nederl ... men#faq-10

Wat moet ik me hierbij voorstellen? kan ik op basis hiervan niet iets regelen waardoor ik geen vingerafdruk af hoef te geven?
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 03 apr 2012, 23:25

'Blijf van mijn vingers af!'
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1183 ... f____.html


DEN HAAG - Enkele duizenden Nederlanders hebben geen paspoort omdat ze weigeren een afdruk te laten maken van hun vingertoppen.

Die schatting maakt privacyorganisatie Vrijbit. Bij de Raad van State diende maandag een rechtszaak van drie paspoortweigeraars, meldt NRC Next. Ze kunnen het land niet uit, omdat ze niet willen dat hun vingertoppen gefotografeerd worden.

De drie eisten bij de Raad van State dat Nederland niet langer gehoor geeft aan een EU-richtlijn uit 2004. Volgens die richtlijn heeft elk nieuw paspoort een chip met twee vingerafdrukken. De drie zijn bang dat de chip gekraakt wordt en dat misdadigers er dan met hun gegevens vandoor gaan.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 16 apr 2012, 21:54

15 april 2012
Groningen; D'66 stelt vragen over opslag vingerafdrukken
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... ukken.html


Naar aanleiding van zorgen van burgers heeft D'66 in Groningen schriftelijke vragen gesteld over de opslag van biometrische gegevens voor ID-bewijzen. D'66 wil dat er een einde komt aan de ineffectieve inbreuk op de privacy van Groningers en vraagt onder meer om het opslaan van de biometrische gegevens op de ID-bewijzen te staken.

Voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart worden in Nederland sinds enkele jaren biometrische gegevens opgeslagen. In 2011 is besloten om de decentrale opslag te staken, onder meer vanwege de gebrekkige veiligheid. De gegevens worden echter nog wel op een chip op het ID-bewijs opgeslagen.

D'66 heeft op verschillende niveau's, zowel Europees, landelijk als lokaal, al aandacht gevraagd voor de gevaren van de opslag voor de privacy van burgers. Veiligheid is immers belangrijk, maar het opgeven van privacy en vrijheid om een mate van veiligheid te garanderen moet niet lichtvaardig gebeuren.

Alles bij de bron; D'66-Groningen
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 19 apr 2012, 18:28

19 april 2012
Bezit u een paspoort of bezit het paspoort ú ?
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... ort-u.html


Nu gebleken is dat duizenden Nederlanders geen paspoort meer aanvragen, omdat zij weigeren met lijf en goed te worden bijgezet in computercentrale van het machtsapparaat, is mijn vraag: waaruit bestaat eigenlijk de vrijheid van burgers, die elk jaar moet worden gevierd? Valt er nog te ontkomen aan de muurloze maar evengoed verstikkende digitale staatsgevangenis? Zelfs reizende kinderen moeten voortaan digitaal hun vereeuwigde identiteit bewijzen!

Telefoongegevens die járen bewaard blijven, miljarden emails waarop geen postgeheim van toepassing is, betalingsverkeer waar de staat álles van weet, de OV-chipkaart waarmee de overheid precies weet waar wij zijn én waren. Vingerafdrukken van iedereen, zodat die forensische informatie al in staatshanden is nog voordat er ook maar een vermoeden ontstaat van enig strafbaar feit!

Twijfelt de overheid soms aan z'n burgers? Waar wij uithangen, gaat de staat geen fluit aan ! Maar u heeft toch niets te verbergen als correcte burger, roepen de politiek. Waarom achtervolgt de overheid ons dan zo? Heeft de overheid soms iets te verbergen?

Door chips in onze paspoorten te stoppen wil Brussel langs ondemocratische weg een machtsapparaat installeren dat niet meer kan worden verwijderd.

Willen wij dat? Neem het risico en mail mij, voor het te laat is! Liefst vandaag nog, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Alles bij de bron; reistelegraaf
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 24 apr 2012, 21:59

Nederlandse Staat eist nu ook de digitale gezichtsscan en vingerafdrukken van kinderen
dinsdag, 24 april 2012 09:30
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... kaart.html

Vanaf 26 juni 2012 mogen kinderen niet langer worden bijgeschreven op het paspoort of de ID-kaart van hun ouders of wettelijke verzorgers. Ook de rechtsgeldigheid van de bijschrijvingen, van kinderen die momenteel al in de documenten staan vermeld, komt die dag te vervallen.

Het afschaffen van de kinderbijschrijvingen in paspoorten en ID-kaarten betekent niet alleen dat voortaan kinderen allemaal een eigen document moeten hebben om buiten Nederland te mogen reizen. Het betekent ook dat voortaan de Paspoortwet voorschrijft dat er van zoveel mogelijk kinderen een gedigitaliseerde pasfoto wordt opgeslagen door de Staat der Nederlanden. En dat van kinderen vanaf 12 jaar de overheid zich ook hun vingerafdrukken toeeigent.

Ouders en voogden worden slechts geïnformeerd over de urgentie om vóór 1 mei de paspoorten en/of ID-kaarten voor hun kinderen aan te vragen, willen de kinderen komende zomer legaal het land uit mogen. Over de registratie van de biometrische gegevens van de kinderen en de consequenties daarvan, worden degenen die verantwoordelijk zijn voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd niet geïnformeerd.

De gezichtsscan
Aan de hand van een pasfoto, die aan strenge eisen dient te voldoen, wordt een digitale gezichtsopname gemaakt. Op de pasfoto is het verboden om te lachen, dient er neutraal en recht in de camera te worden gekeken, de ooraanzet dient zichtbaar te zijn, het moet een kleurenopname zijn en een effen lichte achtergrond is verplicht. Door deze stringente eisen – ja ook voor baby’s geldt het verbod om te lachen of te huilen- kan er met de foto meer dan alleen een herkenbare foto aanbrengen op het document.

Als men namelijk een voor het aanvragen van een paspoort/ID-kaart goedgekeurde pasfoto digitaliseert worden daarmee automatisch ook de gezichtspunten vastgelegd van de structuur van het gezicht. Deze gezichtspunten maken het mogelijk dat de gezichtsopname, niet alleen gebruikt kan worden bij fysieke controle of het document wel authentiek is en of het document en de daarin vermelde gegevens wel overeenkomen met het betreffende kind. Via de gezichtspunten kan de gezichtsscan namelijk ook gebruikt worden voor het toepassen van op afstand in te zetten gezichtsherkennende identificatiesystemen.

De gezichtsscan wordt zowel met het blote oog zichtbaar verwerkt in de paspoorten en ID-kaarten als opgeslagen in de op afstand uitleesbare RF-ID chip van de documenten.

Daarnaast worden ze, voor de duur van 11 jaar, opgeslagen in de gemeentelijke reisdocumentendatabases. Databases die niet alleen gebruikt worden voor het aanvragen en uitgeven van de paspoorten en ID-kaarten, maar bijvoorbeeld ook ter beschikking staan voor het werk van veiligheids-en inlichtingendiensten en bevraagd kunnen worden door politie en justitie voor justitiële identificatiedoeleinden.

In de toekomst wil de overheid deze data gaan opslaan in één Centrale digitale on-line raadpleegbare 24 uurs/7dgs Staatsdatabank. Het parlement, wat voorheen hiervoor al haar fiat gaf door goedkeuring te verlenen aan de Paspoortwet-2009, heeft zich inmiddels wel uitgesproken tegen het inrichten van zo’n Centrale databank, maar vooralsnog houdt de regering halsstarrig vast aan de opzet om ook dit deel van de Paspoortwet gewoon tot uitvoering te brengen.

Vingerafdrukken
Van kinderen vanaf 12 jaar worden verplicht vingerafdrukken afgenomen. Niet alleen voor het verkrijgen van een paspoort, maar ook voor het aanvragen van een ID-kaart. Er moeten minstens 4 vingerafdrukken worden afgenomen. Twee vingerafdrukken daarvan worden verwerkt in de RFID- chip van het document en de andere twee, die oorspronkelijk bedoeld waren om langdurig in de databank te bewaren, worden nergens voor gebruikt.

In de praktijk worden er vaak meer vingerafdrukken afgenomen, omdat de vingerafdrukken van kinderen helemaal niet geschikt zijn voor verificatiedoeleinden. Dat gaat dan, net als bij veel oudere mensen, waarvan de afdrukken ook niet goed gemaakt kunnen worden als volgt in zijn werk: Als de het RAAS- opname systeem aangeeft dat de geregisterde vingerafdrukken onvoldoende van kwaliteit zijn dan gaat men door met het inscannen van de andere vingers. Dat gebeurt net zolang tot er wel voldoende gekwalificeerde vingerafdrukken zijn gemaakt, of tot dat alle vingers zijn geregistreerd. Als alle vingerafdrukken door het systeem worden afgekeurd wordt er niet van registratie afgezien, maar worden de 4 mist slechte data gebruikt.

Welke kinderen ontkomen aan de biometrische registratielust van de overheid?

Alleen kinderen die binnen de Nederlandse landsgrenzen blijven zijn vooralsnog tot hun 14de jaar uitgezonderd. Vanaf 14 jaar moet iedereen, sinds de invoering van de Wet op de uitgebreide ID-plicht in 2005 over een geldig(!) identificatiebewijs beschikken. Dit moet men volgens die wet namelijk altijd kúnnen tonen zodra een ‘opsporingsambtenaar het in een bepaalde situatie noodzakelijk acht voor de uitvoering van zijn taak, om daarnaar te vragen’.

Hoe houdt de overheid ouders en voogden onwetend?
De Nederlandse overheid verstrekt welbewust geen enkele informatie aan de betrokken ouders en voogden over het verzamelen en verwerken van de biometrische gegevens van de kinderen waar zij de verantwoordelijkheid voor dragen.

De enige informatie die de overheid via een, overigens zeer groots opgezette, voorlichtingscampagne verstrekt gaat over de afschaffing van het systeem van kinderenbijschrijvingen op het document van de ouder of voogd, waardoor kinderen zonder een eigen document konden reizen. De informatie beperkt zich tot de verplichting dat voor een kind een eigen document verplicht is, dat ook de huidige bijschrijvingen komen te vervallen en over de urgentie om tijdig een afspraak te maken (!) om voor de kinderen nog voor september een reisdocument te kunnen aanvragen.

Noch in de voorlichtingsbrochure BZK B-11275, noch in de beschikbaar gestelde voorbeeldbrieven, advertentieteksten en reclamespotjes van de ‘toolkit’ van de Rijksvoorlichtingscampagne, wordt met één woord gerept over de afname en opslag van biometrische gegevens van de kinderen.

Ter voorkoming van lastige bezwaarprocedures zet de overheid ouders voor het blok dat kinderen waarvoor niet vóór 1 mei een document wordt aangevraagd deze zomer het land niet uitmogen omdat ze dan pas in september een paspoort of ID-kaart krijgen. Daarbij wordt alvast gemeld dat de mogelijkheid voor het doen van een spoedaanvraag voor een document is uitgesloten! Bron: Voorbeeldbrief aan ouders en voogden 12-3-2012

N.B. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), die de voorlichtingscampagne mede heeft helpen organiseren, houdt zelfs een slag om de arm of de reisdocumenten die vóór 1 mei 2012 voor bijgeschreven kinderen worden gedaan, nog wel voor het begin van de zomervakantie geleverd kunnen worden.(bron Nieuwsbrief NVVB 20-4-2012)

Hoe houdt de regering het parlement onwetend?
In de brief van de minister waarin zij de Tweede Kamer op 12 maart 201, informeert over het afschaffen van de kinderbijschrijvingen, wordt de biometrische opslag slechts zijdelings vermeld als zijnde een Europese verplichting voor de reisdocumenten. Daarbij schrijft zij zeer bewust dat het gaat over de Europese verplichting voor ’ paspoorten en andere door de lidstaten afgegeven reisdocumenten’. Lees...

Bij gevolg is er ook in politiek Den Haag, bij veel fracties niet duidelijk dat er voor het aanvragen van een ID-kaart tot op de dag van vandaag vingerafdrukken worden opgeëist. Zelfs als het gaat om het aanvragen van een tijdelijk 1-jarig document wat helemaal niet onder de EU verplichting valt en waarvoor wegens een tijdelijke belemmering tot het afgeven van biometrische gegevens gewoon een document zonder biometrische opslag kan worden afgegeven.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit constateerde de afgelopen week dat diverse Tweede Kamer fracties van mening waren dat er momenteel enkel nog voor paspoorten vingerafdrukken moeten worden afgegeven. Tja, en wanneer je voldoende vertrouwen hebt in de belofte van een minister dat er gestopt is met de opslag, is het niet verwonderlijk dat men al helemaal niet alert is op de consequentie, van het afschaffen van de kinderbijschrijvingen, dat over enkele weken de vingerafdruk van de bevolking juist verder wordt uitgebreid door van nagenoeg alle kinderen tussen de 12 en 14 nu ook deze gegevens te gaan opeisen.

De onrechtmatigheid van de vingerafdrukafname
Het opeisen van vingerafdrukken, waarvan voormalig minsier Donner op 27 april 2012 al toegaf dat deze totaal ongeschikt zijn voor verificatie of identificatiedoeleinden, gaat gewoon door.

Was de onrechtmatigheid van de vingerafdruk registratie op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens al een reden waarom vele burgers weigeren hun vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort of ID-kaart, doorgaan met het verzamelen van gegevens die nergens toe dienen is dat per definitie.

Ook met veel andere hogere verdragsbepalingen en wetgeving is de nationale Paspoortwet in strijd. Namelijk met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Met de Richtlijn 95/46/EG. Met het Verdrag van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. En met van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO).

Daarnaast wordt ook in toenemende mate de rechtsgeldigheid betwist van de Europese Verordening zelf, waarop de hele invoering van biometrie voor de reisdocumenten, wordt betwist. Niet in het minst plaats ook door het Europese Parlement zelf.

Voor kinderen geldt hierbij dat zij, in nog veel hogere mate beschermd zouden dienen te worden tegen ongerechtvaardigde inbreuken op hun recht op bescherming van de privé-sfeer en lichamelijke integriteit. En voor volwassenen dat zij niet alleen zelf verplicht zijn om zich te verzetten tegen ongerechtvaardigd optreden van de overheid maar al helemaal als dat het welzijn en de veiligheid betreft van de kinderen waarvoor zij de zorg hebben. (EVRM art 17)

Afgeven vingerafdrukken onveilig

In eigen land gaat de Tweede Kamer op 25 april aanstaande in debat met de minister. Hier heerst ook grote scepsis over het gebruik van de biometrische gegevens door het Franse defensie/security bedrijf Morpho (onderdeel van de wereldleider Safran group) en voor de gevolgen als de gegevens in handen komen van criminelen of inlichtingendiensten in zogenaamde ‘derde mogendheden’.

Ook de risico’s van identiteitsdiefstal nemen eerder toe dan af, wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van automatische controles aan de hand van eenvoudig na te maken biometrische gegevens en te kraken RF-ID chip opslag in de documenten.

Tevens maken politici zich in toenemende mate zorgen over het feit dat het ministerie hardnekkig volhoudt aan het opzetten van een Centrale on-line 7dgs/24uurs Staatsdatabank die men ook voor justitieel gebruik wil kunnen inzetten. Een digitaal biometrisch bevolkingsregister waarmee via het Burger Service Nummer alle gegevens van de gehele Nederlandse bevolking on-line worden gezet via het gemeentelijk datauitwiselingssysteem Gemnet.

NB dat de minister op 12 april aan de Tweede Kamer schreef dat ze de vingerafdrukken niet centraal wil gaan opslaan, valt te kenschetsen als een non-item. Immers bij koppeling van digitale bestanden maakt het voor de beschikbaarheid van gegevens niets uit, behalve dan dat ze niet dag en nacht on-line beschikbaar zijn maar alleen tijdens de openingstijden van de diverse gemeentes.

Vertrouwen of verzet?

Het afgelopen jaar vond de minister wel tijd voor het maken van een noodwet om de bekostiging van de ID-kaart te wijzigen. Ook was er tijd om de kinderbijschrijving af te schaffen. Maar het wachten is nog steeds op een wetsvoorstel voor een ID kaart zonder vingerafdruk.

Over het verwijderen van de vingerafdrukgegevens uit de databases, na uitgifte van de documenten, werd maandenlang gelogen. Nu is gebleken dat men daar technisch niet toe in staat is wordt het doodleuk voorgesteld of het plakken van een predikaat ‘niet raadpleegbaar’ hetzelfde is als bestanden verwijderen. Lees…

Van kinderen is wel bekend dat de oorspronkelijk beoogde registratieplicht vanaf 6 jaar onhaalbaar is omdat van zulke kinderen helemaal geen betrouwbare gegevens kunnen worden afgenomen. Daarom voerde men de plicht vanaf 12 jaar in. Dit gebeurde niet op grond van wetenschappelijke onderbouwing, of na die leeftijd het vingerprofiel minder snel verandert dan bij jongere kinderen, maar via partijpolitiek handjeklap.

Dus wat wil de overheid nou van de burger? Een vingerafdrukvrije ID beloven voor volwassenen en daar dan vervolgens niks voor regelen, maar wel ook nog de vingerafdrukken van kinderen gaan registreren. In de wetenschap dat daar de foutmarges naar verwachting nog veel hoger liggen dan de 25% mismatches bij volwassenen.

Waarom zou je, in die situatie, naar het stadhuis gaan om je kind te dwingen vingerafdrukken af te geven?

Temeer daar het parlement een eigen paspoort voor kinderen oorspronkelijk zag als ' een maatregel die mensensmokkel tegen gaat’ en het hele systeem van 1 persoon-1 paspoort (NL tevens ID-kaart) eerder meer dan minder veiligheidsproblemen zal opleveren omdat kinderen dan veelvuldig zullen moeten reizen met volwassenen die een andere achternaam dragen en dan maar moeten uitleggen bij de douane dat zij de ouderlijke macht of voogdij hebben.

Protest
De overheid is van mening dat er geen mogelijkheden moeten zijn voor burgers om een beroep te doen op gewetensbezwaren vanwege het gebruik van biometrische gegevens voor het verkrijgen van een paspoort of ID-kaart.

Het rapport Bekker, bevestigde op 21 februari dit jaar opnieuw dat de vingerafdrukken van zo’n erbarmelijke kwaliteit zijn dat ze totaal onbruikbaar zijn voor verificatie of identificatie doeleinden. Voormalig minister Donner had dat op 27 april 2011, ook al aan de Kamer meegedeeld. Maar in plaats van de vingerafdrukregistratie stop te zetten, blijft het afgeven van deze gegevens tot op heden niet alleen verplicht, maar gaat men dit vanaf 26 juni dus ook uitbreiden.

Hoezeer minister Spies gebrand blijft op het doorgaan met de vingerafdrukopslag, blijkt ook uit het feit dat zij in haar reactie op het rapport Bekker aan de Tweede Kamer (brief 12-4-2012) zelfs glashard verzwijgt dat er in het rapport wordt aangedrongen op het treffen van een maatregel voor gewetensbezwaarden. Dat maakt de zaak er niet beter op.

Tot nu toe echter weigeren duizenden mensen in Nederland om zelf hun biometrische gegevens te laten afnemen. Tien burgers voeren hierover momenteel een juridische procedure tegen de overheid. Er loopt een civiele rechtszaak over de onrechtmatigheid van de Paspoortwet tegen de Staat. Ook buitenlandse rechtzaken, met name in Frankrijk en Duitsland, hebben invloed op de Nederlandse situatie. Hoe anders het ook zou kunnen blijkt uit de manier waarop in Groot- Brittannië, na massaal protest, het hele national ID-card Register systeem in no time werd afgeschaft. Lees…

Burgerrechtenvereniging Vrijbit is ervan overtuigd dat met de invoering van biometrische identificatiemethoden, een onacceptabele stap gezet wordt naar het opzetten van een totalitaire infrastructuur waarbij de overheid alle gedragingen van de burger constant kan volgen en controleren. En kan toepassen voor profiling en manipulatie.

Het gebruik van het unieke persoonsnummer BSN, wat tegenwoordig ook al vanaf de geboorte aan ieder kind wordt toegekend, koppelt de persoon aan alle gegevens van die burger waarover de overheid beschikt. De mogelijkheid om automatisch op afstand ieder individu te kunnen identificeren is cruciaal om het systeem sluitend te kunnen maken. Dit wordt momenteel zoveel mogelijk gedaan via identificatie aan de hand van paspoorten en ID-kaart documenten. Een fase die overbodig wordt zodra alle burgers via hun lichaamskenmerken gedetecteerd kunnen worden.

Dat het signaleren van deze ontwikkeling niet op hersenspinsels berust, maar openlijk het beleid is van de Europese Unie valt onder andere te lezen in de stukken van de Europese Future Group-2007, 2008 , de Stockholm akkoorden 2009 en informatie van de EU Commissie inzake ‘de legistlation of the internet of things- 2012’.

Hoedt u voor een Panopticon toekomst voor uw kinderen.

Neem uw verantwoordelijkheid door niet mee te werken aan het uitleveren van de onvervangbare lichaamskenmerken van de kinderen waar u de zorg en verantwoording over heeft!

Naar vermogen zal Burgerrechtenvereniging Vrijbit u daarbij met raad en daad bijstaan.
Plaats reactie

Terug naar “Politiek / Oorlog”