Uit de greep van de randstad...

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 03 jan 2011, 20:08Vanmorgen in de schreeuwdoos kwam het onderwerp afhankelijkheid van het Noorden van Nederland ter sprake. En ondanks dat dit al eens deels besproken is in het originele Werderbrüder topic op Niboeboe was het toch aanleiding genoeg (thanks Dingo!) voor een artikel.  Als geboren Groninger ken ik verschillende verhalen over een groep mensen die meermaals getracht hebben de bevolking van het Noorden van Nederland en de bevolking van een deel van Noord-Duitsland door middel van pamfletten te wijzen op de mogelijkheden van een autonome staat gevormd door het samenvoegen van Groningen, Drenthe, Friesland en Ost-Friesland (Duitsland). Met name over de pamflet-verspreiders uit de jaren '70 bestaan er veel spannende verhalen, over bedreigingen en serieuze maatregelen die genomen zouden zijn vanuit Den Haag om dit "probleem" de spreekwoordelijke kop in te drukken.

Dankzij de gasbel en voorraad gas (die veel groter is dan de Nederlandse overheid ons wil doen laten geloven), maar ook de gunstige ligging en de vele duizenden jaren oude banden tussen de mensen die deze regio's bevolken zouden enorm bij kunnen dragen een een formule die van het gebied heel goed het Koeweit van Europa zou kunnen maken. De Saksen (verzamelnaam voor de mensen uit deze regio's) zijn van oudsher de mensen die dit gebied eeuwen lang bewoonden. De Saksen? Ja de Saksen ja! Leest U even mee?

De Saksen waren een Germaans volk uit het Noorden van Europa, een regio van het huidige Duitsland en het Noordelijke / Oostelijke deel van het huidige Nederland. Vanaf de 5e eeuw stak een deel van de Saksen de Noordzee over en viel Brittannië binnen, samen met de Angelen, Friezen (d.w.z. eigenlijk geimmigreerde Saksen die de oude volksnaam van het gebied kregen) en de Juten en vestigden zich vooral in het zuiden van Engeland, waar de namen van graafschappen als Essex, Middlesex, Sussex en Wessex nog altijd aan herinneren. In het Iers duidt Sasana (of Sacsana) op heel Engeland.

De achtergebleven Saksen in Duitsland hielden nog lang vast aan hun oorspronkelijke religie, maar werden door de Franken onder leiding van Karel de Grote tijdens de Saksenoorlogen met geweld bekeerd tot het christendom en ingelijfd bij het Frankische Rijk. Een belangrijk leider van de Saksen was in die tijd Widukind. In de Middeleeuwen was het Stamhertogdom Saksen een belangrijk onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. In het huidige Duitsland verwijzen nog altijd de namen van deelstaten Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Saksen naar de Saksen.

Een bezig volkje dus die Saksen door de eeuwen heen. Voornamelijk de laatste drie decennia duiken er dus weer her en der geruchten op over groeperingen die al dan niet opererend vanuit de schaduw en / of regionale politiek proberen de mensen te wijzen op de mogelijkheden van het succesvol afscheiden van het Noorden van Nederland. Zo treffen we in de archieven van de Televaag een artikel aan uit het jaar 2004 waarin we opnieuw geconfronteerd worden met gelijksoortige plannen. Leest U weer even mee?

In een klein, modern ingericht kantoor in een statig Gronings herenhuis smeedt de ´Partij voor het Noorden´ plannen om Noord-Nederland, inclusief een deel van Noord-Duitsland, samen te voegen tot een zelfstandig landsdeel, met alle bevoegdheden van een zelfstandig land, zoals belastingheffing. Mogelijke namen voor het nieuwe ´land´; Lauwersland, Emsland of Friesland.
Het autonome gebied dat een eigen parlement, premier, ministers en staatssecretarissen moet krijgen, omvat grofweg alles tussen het IJsselmeer tot het Duitse Bremen en herbergt meer dan 3,4 miljoen mensen. Het "landje" moet volledige wetgevende bevoegdheden krijgen.

"De afscheidingsplannen zijn bloedserieus”, benadrukt Teun Jan Zanen, Europees lijsttrekker van de ´Partij van het Noorden´. Zijn partij kwam als nieuwkomer met twee zetels in de Groningse Provinciale Staten. De afscheidingsbeweging doet mee aan de Europese verkiezingen op 10 juni, als aanzet tot de stichting van het nieuwe landje. "De verafschuwde randstedelingen mogen niet langer de noorderlingen dicteren”, stelt de partij. „Wegen, spoorlijnen, havens, maar ook de besteding van de aardgasbaten, alles moet het noorden zélf bepalen!”

Over een eigen landsvlag hebben ze op het hoofdkwartier nog niet nagedacht. "Je kunt denken aan de beeltenis van Greate Pier, de onverschrokken Friese vrijheidstrijder, als symbool van het verzet tegen vreemde overheersing.”

´Uit de greep van de randstad´, luidt de slogan. "De aardgasbaten worden nu besteed aan de aanleg van een peperduur randstadproject: de Betuwelijn. Maar wij willen het aardgasgeld besteden aan duurzame energievoorzieningen. Onze aardgasbel is circa vijf miljard euro waard. Als we daar een kwart of de helft van claimen, kunnen we eventjes vooruit”, aldus Zanen. Niet alleen de aardgasbaten claimt de partij, maar tevens een ´evenredig deel´ van de belastingopbrengsten. Praktisch gesteld: de noorderlingen betalen geen inkomstenbelasting meer aan Den Haag, maar aan hun eigen landsdeel.

"Noord-Nederland wordt al jaren aan het lijntje gehouden door de Haagse politiek. Wij zijn slechts een onbelangrijke uithoek, in vergelijking tot de randstad. De regio komt structureel aandacht te kort. Wij worden bewust klein gehouden. De bewijzen zijn legio. Nu wordt de Betuwelijn aangelegd om zeevracht vanuit Rijnmond naar Duitsland te vervoeren. Waarom niet vanuit de Eemshaven? Véél handiger! Ook de Zuiderzeelijn is aangelegd voor de randstad. De lijn stopt in Groningen, om randstedelingen naar de periferie te brengen. Maar waarom wordt die lijn niet verbonden naar Duitsland, óns achterland?”

Het politiek autonome gebied omvat grofweg de Noordoostpolder, Friesland, Drenthe, Groningen, de kop van Overijssel, de Wadden en het Duitse Ost-Friesland en Emsland, langs de Deense grens, langs Bremen en onderlangs de Duitse plaats Lingen. "Als je kijkt naar taal, cultuur en identiteit, kan je er een héél groot deel van Duitsland bij betrekken. Maar niet té groot, want dan verlies je het thuisgevoel.”

Om de Friezen, Drenten, Groningers en Duitsers alvast aan elkaar te laten wennen, moeten alle regionale media gezamenlijk radio- en televisieprogramma´s maken voor alle noorderlingen, in het Fries, Gronings, Drents en het Nedersaksisch, in samenwerking met de Duitse omroep NDR. "Alle regionale media overal op de kabel. Nu weten Groningers, Drenten, Friezen en Duitsers niets van elkaar, terwijl ze praktisch familie zijn.”

De tijd is rijp voor afscheiding, meent Zanen. "Geen utopie, maar een reële ontwikkeling. Overal in Europa ontstaan autonome landsdelen: in Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen. De toekomst bestaat uit gelijkwaardige regio´s, die niet samenvallen met ouderwetse nationale staten. Nationalisme en de overmacht binnen Europa van grote landen als Duitsland en Frankrijk worden zo gedempt. Landen zijn hun soevereiniteit allang kwijt, omdat Brussel verreweg de meeste wetten voorschrijft.” De regio´s worden de nieuwe ministaatjes, aldus lijsttrekker Zanen, die zichzelf op zijn visitekaartje aanprijst als ´Noordeling´.En zo zijn er tal van artikelen te vinden, maar ook een betoog op de website van de partij van het Noorden. Al met al niet eens zo'n heel gek plan om uit de crisis te komen lijkt me! Maar ik kan me ook indenken dat Nederlanders die elders wonen in Nederland daarin totaal geen trek hebben. Voor hun zou dit namelijk betekenen dat ze er fors op achteruit gaan, alleen al de prijzen voor het stoken op aardgas om maar eens iets te noemen.Zo komen we op de website van onze mysterieuze vrienden 'de werderbruders' ook een stuk tegen over deze materie. Leest U wederom even mee?

Ook duiken in hun kringen nog wel eens politieke geluiden op over een groot Noordzee-Rijk, een Noordzeevrijstaat, zich uitstrekkend over de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en zich voortzettend in Duitsland (Ost- en Nord Friesland) tot voorbij de Deense grens.

Er is wel eens gefluisterd dat ze van het zogenaamde "Randstad-juk" in Nederland af willen. Nog in voorjaar 2006 zijn op sommige plekken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe pamfletten aangetroffen met daarop het politieke statement dat aardgas al decennialang uit "wingewest" Groningen wordt gehaald, terwijl een van overheidswege reeds lang geleden toegezegde snelle spoorverbinding met West-Nederland (de Zuiderzeelijn) ter waarde van 2,7 miljard euro, plotseling wordt afgeblazen. De pamfletten waren in groen-wit gedrukt, de oorspronkelijke kleuren van de oude Saksische streek rond de Noordzee.

Het komt er dus op neer dat er mogelijkheden ten over zijn, maar goed misschien moeten de Noordelingen gewoon de gaskraan dichtdraaien om deze ideetjes wat kracht bij te zetten en aan tante Bea en de rest van dat tuig te laten merken dat we er nog steeds meer dan open voor staan om gezamenlijk als ÉÉN land verder te gaan! Of zullen ze dan het leger naar het Noorden sturen? ;-) Ach laat maar komen, denk dat de Saksen er meer dan klaar voor zijn! Anyways...Commentaar, opmerkingen, aanmerkingen maar ook discussie en het bespreken van de materie kan zoals immer in de comments onder dit artikel. Dus roept U maar...
1119 AD
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

ma 03 jan 2011, 22:16

'Groningen als hoofdstad nieuwe regio' Redactie 2 februari 2005 Dagblad Metro meldde vorige week dat de Fryske Nasjonale Partij vindt dat de Noordelijke provincies serieus zouden moeten nadenken over de afscheiding van de rest van Nederland en de vorming van een zelfstandige regio met bijvoorbeeld Groningen als hoofdstad. 'Friesland, Groningen en Drenthe moeten zich afscheiden van Nederland en samen als autonome noordelijke regio binnen Europa verder gaan. Dat vindt de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Fractievoorzitter Johannes Kramer van de Friese nationalisten vindt dat de drie noordelijke provincies serieus over zo’n afscheiding moeten nadenken. “Maar het moet dan wel heel veel voordeel ten opzichte van de huidige situatie opleveren”, verklaarde Kramer gisteren. De Friese politicus zegt het geen probleem te vinden als de stad Groningen in zo’n autonome regio de hoofdstad is. Het voorstel van de FNP is een schot voor de boeg voor de collectieve vergadering van Statenleden uit Friesland, Groningen en Drenthe morgen. De drie provincies kregen altijd extra staatssteun, maar vanaf 2006 wordt die steun ondanks eerdere toezeggingen stopgezet. De provincies kunnen in ruil voor structurele steun projecten bedenken en daarvoor geld in Den Haag vragen. Het Rijk beoordeelt dan of die projecten subsidie waard zijn. “Een sigaar uit eigen doos”, zo oordeelt Kramer. Daarnaast is de FNP boos over de vergoeding die Noord-Nederland krijgt voor de gaswinning in de Waddenzee. “Wij beslaan een kwart van het landsoppervlak, dus willen wij 25 procent van de opbrengsten. Dan overvragen wij echt niet”, aldus Kramer. Den Haag wil slechts 500 tot 800 miljoen euro van de zes tot acht miljard die de gaswinning oplevert aan het Noorden geven. Wij beslaan een kwart van het landsoppervlak, dus willen wij 25 procent van de opbrengsten van de gaswinning in de Waddenzee.”' Hans-Hermann Hoppe sprak eerder in een interview over de voordelen van het recht op afscheiding: "Om de trend richting centralisatie en uiteindelijk de vorming van een wereldstaat terug te draaien, is het cruciaal dat een alternatieve visie uitgedragen en gepopulariseerd wordt in de publieke opinie. We dienen het idee van afscheiding uit te dragen. Of, meer specifiek, we dienen het idee uit te dragen van een wereld bestaande uit tienduizenden afzonderlijke districten, regio's en kantons, en honderdduizenden vrije onafhankelijke steden zoals de hedendaagse eigenaardige uitzonderingen als Monaco, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong en Singapore. Het gevolg zal zijn dat kansen voor economisch gemotiveerde migratie enorm toenemen, en de wereld zal er een zijn van kleine liberale overheden die economisch geïntegreerd zijn door middel van vrijhandel en een internationale munteenheid zoals goud."
http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1110
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 04 jan 2011, 01:33

Redelijk recent stukje van de party voor het Noorden.

de toekomst voor het Noorden?


Waar zit het Gas?
Afbeelding
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 04 jan 2011, 01:54

Thanks Abra! Nice info, met name dit kaartje ook! ++++

8)
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: abrakadaver
Omhoog
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

di 04 jan 2011, 02:07

Lijkt mij een prima plan (zeker omdat wij plannen hebben naar Friesland te verhuizen).

:wortel:
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 04 jan 2011, 03:08

[quote name="FreeElectron"]Lijkt mij een prima plan (zeker omdat wij plannen hebben naar Friesland te verhuizen).

:wortel:[/quote]

Meer dan welkom :welkom:
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4230
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

do 06 jan 2011, 03:11

Als noorderling ben ik een groot voorstander van een onafhankelijke Noord-zeestaat!
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 06 jan 2011, 03:23

Ik dus ook Toxopeus! En dat leeft niet alleen in Groningen, ook veel Drenten en Friezen willen dat maar al te graag!

Dan heb ik het nog niet eens over de vele Duitsers die ik ken in de regio Bunde / Leer / Papenburg / Oldenburg / Emden / Bremen die er net zo over denken. Mijn moeder woont in die regio, en de Ost-Friesen zien het wel zitten met ons Noordelingen kan ik je melden!

Daarnaast hebben we een ven de modernste en grootste ziekenhuizen ter wereld (UMCG) ze bouwen daar niet voor niets al meer dan 50 jaar non-stop. We hebben een prachtige haven (Eemshaven), Universiteit, etc. etc. En als er een nationale voetbalploeg moet komen hebben we een van de beste voetballers ter wereld: Arjen Robben (ook voorstander van zo'n NoordZee Rijk weet ik uit betrouwbare bron!)
1119 AD
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4230
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

do 06 jan 2011, 03:26

Zag net op het Journaal over de bouwactiviteiten in de Eemshaven en de vele energieberdijven en opslagpunten. Trouwens een datacenter van Google bevind zich ook in de Eemshaven.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 06 jan 2011, 03:38

Ja en een van de 5 transatlantic internet data lijnen komt er binnen en gaat naar dat zwaar beveiligde Amerikaanse gebouw op het Zernike complex in de stad.
1119 AD
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

do 06 jan 2011, 05:44

Hoe Nederland zijn aardgasbaten verkwanselde.
Er zit copyright op de tekst dus ik geef gewoon ff een linkje:
http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/3 ... selde.html
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 06 jan 2011, 05:53

Copyright? Wasda??

;-) Op St. Maarten waar QFF gevestigd is heb je geen wetten op Copyright...

LOL

Dutch disease en hoe Nederland de gasbaten verkwanselde

Op 22 juli 1959 om 6.33 uur werd op het land van Kees Boon, in de buurt van Slochteren, één van de grootste gasvelden ter wereld aangeboord. Helaas voor Kees Boon leverde het hem nauwelijks wat op, vanwege bepalingen in de Mijnwet 1810. De Nederlandse overheid profiteerde er echter flink van. Maar het is eerder een vloek dan een zegen gebleken. In 50 jaar tijd zijn de aardgasopbrengsten geconsumeerd door de Nederlandse samenleving. De kiem daarvoor werd gelegd in het kabinet-Den Uyl.

Geen staatsinvesteringsfonds

Latere kabinetten deden het nog eens dunnetjes over. In plaats van de aardgasbaten te beleggen in een apart investeringsfonds, zoals oud-minister van Financiën Piet Lieftinck voorstond, kwam het terecht in de staatskas. Helaas voor de voorstanders van zo'n staatsfonds, was destijds Jelle Zijlstra de verantwoordelijke minister van Financiën (periode 22 december 1958 tot en met 24 december 1963; tussen 1967 en 1981 was hij president van De Nederlandsche Bank). Zijlstra was van mening dat de aardgasbaten te gering waren. Daarnaast vreesde hij dat zo'n staatsfonds toch zou worden aangesproken voor extra overheidsuitgaven. Met die beslissing is een historische fout gemaakt, die helaas niet (voldoende) door latere kabinetten is gecorrigeerd.

Één van de grootste gasvelden ter wereld

De aardgasbaten waren namelijk niet gering. Na de ontdekking schatte de concessiehouder, de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), de oorspronkelijk aanwezige aardgasvoorraad op 1.100 miljard m3 (raming 1963). In 1971 was dat al gestegen naar 2.000 miljard m3. In 2009 werd de oorspronkelijke winbare gasvoorraad door de NAM op circa 2.700 miljard m3 geschat. Inmiddels is daar al zo'n 60% van gewonnen. De NAM schat dat Nederland nog voor ongeveer 25 jaar voldoende gas heeft, tenminste afhankelijk van de werkelijke vraag in de komende jaren.

Aardgasbaten

De Nederlandse overheid krijgt via twee wegen het grootste deel (70%; de rest is voor de NAM) van de aardgasbaten, namelijk:
zogenaamde niet-belastingmiddelen (nbm), dit is een vergoeding voor het verleende recht om gas te winnen (concessie) en afdrachten die samenhangen met deze gaswinning gemaakte winsten, en

vennootschapsbelasting (VpB).De "Hollandse ziekte" of "Dutch disease"

Als gevolg van de aardgasbaten heeft Nederland al die jaren op te grote voet geleefd. Het kabinet-Den Uyl (1973-1977) speelde het zelfs klaar om bijna 10% van de collectieve uitgaven te betalen uit de aardgasbaten. Als gevolg van de energiecrisis van 1973 explodeerde aan de ene kant de gasprijs, terwijl aan de andere kant de recessie met de gestegen aardgasbaten werd bestreden (zoals subsidies voor werkgelegenheidsplannen en uitkeringen). Daarmee prijsde Nederland zich uit de markt, omdat de loonkosten in vergelijking met het buitenland te hoog bleven. Het verschijnsel Dutch disease zien we nu bij meer grondstoffenlanden (denk aan Iran en Venezuela), maar de Nederlandse regering wil(de) maar niet leren van de gemaakte fouten.

Fonds Economische Structuurversterking

Veel ministers uit die tijd (zoals Wim Duisenberg, Ruud Lubbers en Tjerk Westerterp) hebben later gepleit voor zo'n apart staatsinvesteringsfonds. Ruud Lubbers (minister van Economische Zaken tijdens het kabinet-Den Uyl) heeft nog wel een stap in de goede richting gezet. Tijdens zijn premierschap (1982-1994) is onder zijn aanvoering het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voorbereid, dat er uiteindelijk in 1994 kwam. In het vervolg zou 42,5% van de aardgasbaten vloeien naar investeringen in infrastructuur. De overige 57,5% werd gezien als gewone belastingopbrengsten. Maar de FES is uiteindelijk een slap aftreksel geworden. Financieel uit de hand gelopen projecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn zijn er uit gefinancierd. Het kabinet-Balkenende heeft in 2005 de investeringsmogelijkheden zelfs verruimd tot de "kenniseconomie van Nederland."

Noors "Oliefonds"

In 2006 heeft het Centraal Planbureau (CPB) kritisch naar de FES-projecten gekeken. Het bleek dat van de 49 projecten er 35 niet bijdroegen aan de maatschappelijke welvaart. Een schokkende constatering. Daarna werd de roep luider om alsnog een staatsinvesteringsfonds op te richten, naar voorbeeld van de noordelijke buur Noorwegen (eind 2008 had het zogenaamde Noorse Oliefonds een belegd vermogen van EUR 257 miljard) en oliestaten als Abu Dhabi en Kuwait.
Geluiden kwamen van onder andere de Raad van Economische Adviseurs (inmiddels opgeheven, omdat er door het kabinet nauwelijks naar werd geluisterd) en Sweder van Wijnbergen, oud-secretaris-generaal van Economische Zaken. Zij vinden dat staatsinkomsten uit grondstoffen moeten worden omgezet in vermogen. Zo'n staatsinvesteringsfonds heeft een disciplinerende werking en is niet afhankelijk van de waan van de dag. Vergelijk het met pensioenfondsen, los van de kwestie of ze goed kunnen beleggen of niet. Dat geld kan ook niet zomaar worden ingezet voor politieke plannetjes. Op 26 augustus 2008 verscheen een Occassional Study van De Nederlandsche Bank (DNB) waarin voor de zoveelste maal werd gepleit voor een staatsinvesteringsfonds, maar dit werd echter meteen door het kabinet weggewuifd.

De balans van 50 jaar aardgasbaten

Flip de Kam, emeritus hoogleraar openbare financiën aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft samen met NRC Handelsblad berekend dat in de periode 1959-2009 slechts 15,4% (EUR 32,5 miljard) van de totale aardgasbaten van EUR 211,1 miljard bij infrastructuur terecht is gekomen. De rest is allemaal uitgegeven aan:
Sociale zekerheid: 24,8% (EUR 52,3 miljard)

Openbaar bestuur en veiligheid: 20,1% (EUR 42,5 miljard)

Collectieve zorg: 10,4% (EUR 21,9 miljard)

Onderwijs: 9,2% (EUR 19,5 miljard)

Rente: 7% (EUR 14,8 miljard)

Overdracht aan bedrijven: 6,2% (EUR 13,1 miljard)

Internationale samenwerking: 3,5% (EUR 13,1 miljard)

Defensie: 3,4% (EUR 7,2 miljard)

Bron: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/3 ... selde.html

Via Abra's post natuurlijk...
1119 AD
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

do 06 jan 2011, 06:20

Ik had de helft van de tekst gekopieerd, toen ik ineens niet meer verder kon :rudolfsteiner:
Bapho:Copyright? Wasda?? Op St. Maarten waar QFF gevestigd is heb je geen wetten op Copyright... LOL
:smokey:
Gebruikersavatar
pilgrim
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1230
Lid geworden op: ma 23 aug 2010, 08:19

wo 12 jan 2011, 22:39

jeetje wat een verhaal thanks B.
ik reageer effe snel zodat ik dit topic makkelijk kan terugvinden.

ga er vandaag even lekkr voor zitten 8)
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

wo 12 jan 2011, 22:50

Doe je Ding(o)

:lol:
1119 AD
Plaats reactie

Terug naar “Politiek / Oorlog”