Uit de greep van de randstad...

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 19 feb 2013, 18:24

ff wat humor,moat kinne no?

Grunnegs wichie:

AfbeeldingFryske faam:

AfbeeldingHollandse meid:

Afbeelding
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Grunneger peerd:


Afbeelding


Frysk hynder:


Afbeelding

Hollands paard:


AfbeeldingGrunneger ommelaand:

AfbeeldingFryske marren:

AfbeeldingBijlmermeer:


Afbeelding
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Grunnegs laid:

Ain Pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
Ain Pronkjewail in golden raand
Is Stad en Ommelaand!
AfbeeldingFrysk folksliet:
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Afbeelding


Nederland(lees hollands) volkslied:
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,...
...den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Afbeelding


Afbeelding

Grunneger gezegde:
De kop der veur!


Fryske siswize:

It giet oan!


Hollands gezegde:
Wat kost het?

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Laiver goude noabern din Haagse vrinden#propaganda style
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, baphomet, Toxopeus, Mec
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4230
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

wo 20 feb 2013, 03:57

Geweldig abra! :lol: <img src=" class="emoji smilies" draggable="false" src="//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f923.png">
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, abrakadaver
Omhoog
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

wo 20 feb 2013, 18:19

FF aangaande de landsdelen:
Ried fan de Fryske Beweging skriuwt brief nei Opstelten
Ljouwert, 17 augustus 2010
Geachte informateur,
Nu het erop lijkt dat de kabinetsformatie in een beslissende fase komt wil de Ried fan de Fryske Beweging het volgende onder uw aandacht brengen.
Het afgelopen jaar is er van verschillende kanten gesuggereerd om de provincie als bestuurslaag weg te bezuinigen. Veel Friezen zijn het hier absoluut niet mee eens omdat:
uit onderzoek is gebleken dat schaalvergroting heel vaak niet de verwachte bezuinigingen oplevert, maar integendeel juist kostenverhogend werkt,
in een tijd waarin de burger klaagt over een te grote afstand tussen politici en burgers schaalvergroting averechts werkt,
maar vooral omdat voor Fryslân geldt dat de Friese taal en cultuur verder onder druk komen te staan wanneer de provincie op zou gaan in een grotere eenheid.
Dit laatste punt willen wij kort toelichten. In wetenschapskringen is algemeen bekend dat minderheidstalen in een groter staatsverband met een dominante landstaal naast zich, sterk aan slijtage onderhevig zijn en met uitsterven worden bedreigd. De kwantiteit en kwaliteit van het Fries is de laatste eeuw sterk achteruit gegaan omdat het Fries moet opboksen tegen een veel sterkere nationale taal. Het is daarom terecht dat Nederland in 1996 het Handvest voor regionale of minderheidstalen heeft ondertekend om daarmee aan te geven dat ze de taal wil beschermen. Bovendien zijn de Friezen met de ondertekening van het Kaderverdrag in 2004 erkend als de enige nationale minderheid in Nederland. Met de ondertekening van dit Kaderverdrag en het Handvest voor regionale of minderheidstalen heeft Nederland de verantwoordelijkheid op zich genomen de eigenheid van de Friezen en hun taal te beschermen. Rijk en provincie hebben deze verdragen in een bestuursovereenkomst nader uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk van de overeenkomst hebben Rijk en provincie vastgelegd dat “het Rijk de bestuurlijke eenheid van de provincie Fryslân als uitgangspunt voor zijn beleid respecteert”.
In bestuurlijke zin voelt de provincie zich als eerste verantwoordelijk voor de bescherming van het Fries. Inruilen van de provincie voor een groter landsdeel zal onmiskenbaar functieverlies van het Fries tot gevolg hebben. Op bovenprovinciaal niveau zal geen Fries meer gebruikt worden in tegenstelling tot de huidige praktijk waarbij in de provinciale staten Fries voor veel statenleden de gebruikstaal is en waarbij statenstukken in het Fries gesteld worden.
Dat is een belangrijke reden waarom veel Friezen niet gediend zijn van een noordelijk landsdeel.
De Ried fan de Fryske Beweging heeft op internet een petitie geplaatst onder het motto: Provinsje Fryslân, moai sa hâlde! De site is te vinden op www.foarfryslan.nl. Velen hebben de petitie voor het behoud van de provincie Fryslân als bestuurlijke eenheid, inmiddels ondertekend. Op dit moment zijn dat ruim 3600. Opvallend is dat de ondertekenaars een brede vertegenwoordiging van de Friese bevolking vormen: studenten, leraren, boeren, timmerlieden, wethouders, burgemeesters, Kamerleden enz. Er zijn heel wat “Friezen-om-utens” en mensen in het buitenland die hun naam onder de petitie hebben gezet. De petitie kan nog steeds ondertekend worden.
De uitspraak van het Internationale Gerechtshof inzake de rechten van de Kosovaren ziet de Ried als een steun in de rug voor haar acties voor het behoud van een bestuurlijk zelfstandige provincie Fryslân. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken rekening te houden met de mening van de Friezen bij het opstellen van het regeerakkoord. Opheffing van de provincie Fryslân zal door de meerderheid van de Friezen niet worden geaccepteerd.
Voor het overige wensen wij u succes met uw formatiepoging.
Hoogachtend,
Dr. J. van der Bij (voorz.)
www.fryskebeweging.nl


http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_H ... inderheden


de erkenning van de regionale talen of talen van minderheden als uiting van culturele rijkdom;
de eerbiediging van het geografisch gebied van elke regionale taal of taal van een minderheid;
de noodzaak van vastberaden optreden ter bevordering en bescherming van regionale talen of talen van minderheden;
de vergemakkelijking en/of aanmoediging van het gebruik van regionale talen of talen van minderheden, in gesproken en geschreven vorm, in het openbare en particuliere leven;
de instandhouding en ontwikkeling van banden en culturele betrekkingen tussen groepen die een regionale taal of taal van een minderheid gebruiken onderling en met de andere taalgroepen in de staat;
het voorzien in passende vormen en middelen voor het onderwijs in en de bestudering van regionale talen of talen van minderheden op alle daarvoor in aanmerking komende onderwijsniveaus;
het verschaffen van voorzieningen om degenen die een regionale taal of taal van een minderheid niet spreken en die wonen in het gebied waar deze wordt gebruikt, in staat te stellen deze taal te leren indien zij dit wensen;
de bevordering van studie en onderzoek van regionale talen of talen van minderheden aan universiteiten of gelijkwaardige instellingen;
de bevordering van passende soorten internationale uitwisselingen;
het wegnemen van alle ongerechtvaardigde vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur betreffende het gebruik van een regionale taal of taal van een minderheid waarmee wordt beoogd de instandhouding of ontwikkeling van een zodanige taal te ontmoedigen of in gevaar te brengen.
het kweken van wederzijds begrip tussen alle taalgroepen van het land, het opnemen in het onderwijsprogramma van eerbiediging van, begrip voor en tolerantie ten aanzien van regionale talen of talen van minderheden en het aanmoedigen van de massamedia om hetzelfde te doen.


De ondernemerts hebben al een nieuw volkslied bedacht ..


#fail
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

do 21 mar 2013, 18:44

Initiatief van Drachtster basisschoolleerlingen voor het behoud van alle 12 provincies:

http://www.petities24.com/houd_de_12_provincies

En een Friesch initiatief (petysje) voor het behoud van Fryslan:

http://www.foarfryslan.nl/
Ook grunnegers die liever hun eigen provincie behouden kunnen dit uiteraard ondertekenen,maar vergeet vooral de bovenste petitie niet, die is voor alle provincie's gemaakt door kinders...en die hebben de toekomst :love:
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4230
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

zo 24 mar 2013, 02:08

Kamervragen over meer gaswinning Waddenzee


Diverse Tweede Kamerleden hebben vragen over de toestemming die minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) heeft verleend aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om meer aardgas te gaan winnen onder en rond de Waddenzee.

Regeringspartij PvdA is kritisch en ook bij D66 roept de kwestie een hoop vragen op.

PvdA-Kamerlid Jan Vos geeft aan kritisch te zijn over een verruiming van de gaswinning onder en rond de Waddenzee. "Natuurbescherming staat voorop", twittert hij. De PvdA gaat volgens Vos aan Kamp opheldering vragen.

Ook D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven heeft vragen. "In de hele discussie over de gaswinning in Groningen hebben wij gevraagd of een deel van het gas niet uit kleine velden kan komen. Toen werd gezegd dat ze dat niet voor het einde van het jaar in kaart konden hebben. Voor dit gebied kon dat dus kennelijk wel."

Van Veldhoven, die mondelinge vragen voor dinsdag heeft ingediend voor Kamp, wil onder meer weten of het extra gas uit het Waddengebied kan zorgen voor minder gaswinning in Groningen. Ook wil ze weten of de effecten niet net als in Groningen ernstiger kunnen zijn dan gedacht.

Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat de kans op krachtige aardbevingen in Groningen een stuk groter is dan gedacht. Voorheen werd aangenomen dat die niet sterker dan 3.9 op de schaal van Richter kunnen zijn, maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat 4 tot 5 mogelijk is. In december worden de resultaten van verder onderzoek naar de kwestie verwacht.

Door: Novum

http://www.nu.nl/politiek/3378520/kamer ... enzee.html
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
ikbeni
Senior QFF-er
Senior QFF-er
Berichten: 132
Lid geworden op: di 28 aug 2012, 20:35

zo 31 mar 2013, 23:31

Mooie DVD over Grunn in oorlogstijd (40-45):

http://www.ftdworld.net/spotinfo.php?id=952417

Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: abrakadaver
Omhoog
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

wo 05 jun 2013, 01:03

http://nos.nl/audio/514306-tweede-kamer ... ktaal.html

Een Fries strijdend voor het nedersaksisch:

http://nos.nl/audio/487727-nedersaksisc ... orden.html


In haar brief van de 23 maart 2013 (kenmerk 2013Z05723/2013D12063) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gevraagd naar de stand van zaken inzake het bevorderen van het Nedersaksisch in het bestuurlijk verkeer. Met deze brief geef ik uitvoering aan dit verzoek. Daarbij maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de status van het Nedersaksisch onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden.
Er is veelvuldig door mijn ambtsvoorgangers met uw Kamer gecommuniceerd over het Nedersaksisch en de erkenning onder deel II van het Europees Handvest.
Onlangs heb ik over dit onderwerp ook met de Commissaris van de Koning dhr. J. Tichelaar en gedeputeerde dhr. R. Munniksma van de provincie Drenthe van gedachten gewisseld. Mijn ambtsvoorganger minister Spies heeft diverse brieven naar uw Kamer en gedeputeerde Munniksma gestuurd over het Nedersaksisch. In de brieven en de daarbij gevoegde bijlagen van 20 maart 2012 (kenmerk 2012-00000166117) en 12 oktober 2012 (kenmerk 2012-00000389309) worden redenen gegeven om niet tot erkenning van het Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest over te gaan. Ik onderschrijf de gegeven argumentatie in genoemde brieven en kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud hiervan.
Het feit dat ik van mening ben dat erkenning van het Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest niet aan de orde is, neemt niet weg dat ik veel waardering heb voor de inzet die wordt geleverd door provincies en gemeenten voor de bevordering van het Nedersaksisch. Dit doet ook recht aan het Nedersaksisch als erkende streektaal onder deel II van het Europees Handvest, waarbij het Nedersaksisch wordt gewaardeerd als belangrijk cultureel erfgoed.
Ik sta positief tegenover provinciale en gemeentelijke initiatieven gericht op verdere stimulering van het gebruik van het Nedersaksisch ook in de publieke sfeer.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dr. R.H.A. Plasterk
insdag 4 juni 2013 | 17:12
Laatst bijgewerkt: 4-6-2013 | 19:29
De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van CDA en PvdA verworpen om het Nedersaksisch voor te dragen voor een hogere Europese status.
Het voorstel kreeg vanmiddag onvoldoende steun. Alleen de SGP, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren steunden de motie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken maakte vorige week al duidelijk dat hij weinig zin heeft om hier aan mee te werken. De erkenning van het Nedersaksisch is belangrijk voor de bescherming van de taal en de bevordering van het gebruik ervan.

Eerdere pogingen
Eerdere pogingen bij ex-minister Spies liepen op niks uit. In 2009 heeft de Overijsselse politiek wel ingestemd met het voorstel om het Nedersaksisch extra te beschermen. Vorig jaar stelde CDA-Kamerlid Van Hijum Kamervragen over het Nedersaksisch. Nederland had het als streektaal erkend, zonder er ook geld voor werd gegeven. Van Hijum wilde een stevigere erkenning met geld om de taal te beschermen. Dat is niet gelukt.

Nedersaksische streektalen
De vier noordelijke provincies wilden dat de Nedersaksische streektalen, waartoe het Twents en Achterhoeks behoren, worden voorgedragen voor promotie naar Deel III van het Europees Handvest voor Minderheidstalen, waartoe ook talen als het Fries of het Baskisch horen. Het Nedersaksisch voldoet al een tijd aan de voorwaarden die Straatsburg stelt, maar alleen de Nederlandse regering kan een verzoek indienen.


Die Plassterk heeft schijt aan alles behalve Holland.
In 2000 stelde Plasterk in zijn Volkskrant-column dat het Fries geen taal is ('een sprookje' noemde hij die aanduiding), maar een dialect. Hij werd daarop door het Genootschap Onze Taal beticht van gebrek aan kennis van zaken.[13] Als minister hield hij in mei 2007 voor de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden een toespraak in het Fries, hetgeen hem niet makkelijk afging. Hij bracht het als een handreiking, maar liet ook blijken dat hij zijn standpunt niet had verlaten.[14]
Ik heb er geen andere woorden voor dan volgend youtube fragment:Afbeelding

Jantje Wilhelmina Elisabeth (Liesbeth) Spies (Alphen aan den Rijn, 6 april 1966) is een Nederlandse politica voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Zij was van 16 december 2011 tot 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte I.
ausradieren!!!

Wij geeft het niet op!!
graag gedaan
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

do 04 jul 2013, 18:16

Flevo's need backup ^^
Zienswijze over de provinciefusie ook in het Fries
Publicatiedatum: 4 juli 2013
De voorgenomen fusie van deze drie provincies gaat niet alleen de drie betrokken provincies aan. De fusie zal uiteindelijk ook moeten leiden tot een fusie van de andere provincies in vijf landsdelen. Dit eindbeeld is recent nog eens onderstreept tijdens besprekingen in de Eerste en de Tweede Kamer. Om daar aandacht voor te vragen heeft de provincie het Flevolandse formulier voor het indienen van een zienswijze in het Fries vertaald.
De Friese zienswijze bevat een tekstblok dat verwijst naar de situatie van de provincie Friesland en de gevolgen die de provinciefusie in de Randstad kan hebben voor Friesland. De provincie Flevoland hoopt dat veel Friezen hun steun aan Flevoland betuigen en hun bezwaren tegen het proces kenbaar maken door het Friese formulier voor de zienswijze in te vullen. Kijk op
http://www.flevoland.nl/zienswijze/sjenswize.xml.
Flevolandse formulier zienswijze
Flevoland is van mening dat de belangen van onze inwoners op dit moment het best gediend zijn met een zelfstandig Flevoland. Dit is ook het uitgangspunt voor het coalitieakkoord van dit college. Na de opiniepeilingen van TNS NIPO onder onze inwoners is de provincie in haar standpunt alleen maar bevestigd. Daarom heeft het college besloten als extra service bij de terinzagelegging op 16 juni een provinciaal formulier voor de zienswijze te publiceren met argumenten tegen de fusie. Deze argumenten zijn door inwoners aangedragen in de opiniepeiling van TNS NIPO. Inwoners kunnen argumenten die hun aanspreken gemakkelijk aanklikken. Op deze manier kan ook in het formele proces de stem van de inwoners gehoord worden. Het Flevolandse formulier voor de zienswijze kan na het invullen met een druk op de knop direct verzonden worden naar BZK. Kijk op
www.flevoland.nl/zienswijze.
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

di 17 sep 2013, 09:14

De verdeel en heers tactiek gaat bewust of onbewust door hier in het noorden.
Ze willen de kazerne in Assen helemaal sluiten en dan wat opverblijft verplaatsen naar Leeuwarden..

De burgervader van leeuwarden heeft al gezegd dat ie Assen de banen ook gunt(hoewel hij stiekem wel blij is natuurlijk.

Maar het is te gek voor woorden weer,Assen kan het helemaal niet missen!
Gebruikersavatar
abrakadaver
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 970
Lid geworden op: di 24 aug 2010, 21:53

ma 13 jan 2014, 22:27

januari 2014 · Reagearje
Achte hear Van den Berg,
Dat ik mei in stel Friezen yn de kroech sit en it de heale jûn oer Grinslân giet. Dat oerkomt my net faak. En nee, it wie net om flauwe grappen te fertellen as ‘It is read en giet werom yn de tiid. De trein nei Grins.’
Nee, we praten oer jim mei in mingeling fan begrutsjen, bewûndering en hope. Begrutsjen omdat jim sa stadichoan de hoer fan it lân wurden binne. Elkenien makket misbrûk fan jim om syn eigen gerak te heljen, mar ferpoft it om in hân út te stekken no’t jim útmergele yn de greppel lizze.
Bewûndering omdat jim no einlings yn opstân komme. Dat jo as CdK (dochs in tsjinstfeint fan de kroan) planút sizze dat jim it ‘zat’ binne, en dêrmei ymplisyt de minsken grien ljocht jouwe om de barrikaden op, dat fyn ik moedich. We soenen synysk sizze kinne dat jo fierstente lang fierstente skruten west hawwe, mar hawar, dat jo no de kat de bel oanbine is knap.
Hope, dat it jim slagje sil om écht in feroaring op gong te krijen. Om in ein te meitsjen oan dy idioate sitewaasje dat de rykdom yn ús lân foar in grut part oan dat gas te tankjen is, mar dat jim dochs ferwurden binne ta in probleemgebiet.
‘Selsbestjoer!’ rôpen myn kroechmaten ienriedich. Dat is de oplossing. En sy binne de domsten net. Losmeitsje fan de Rânestêd en op eigen krêft fierder. Net allinnich Grinslân, mar wy likegoed, oant East-Fryslân ta. In nije kâns om dy hiele Waadstreek wer te ferbinen ta in selsstannich, autonoom gebiet. Fryslân safolle-punt-nul. Ien moai lân fol fan rykdom oan delfstoffen, lânbougrûn, kennis, kultuer en lânskip.
No bin ik net sa Frysk-aktivistysk oanlein en haw ik te min polityk en ekonomysk ferstân om yn te skatten oft Noard-Nederlân, miskien tegearre mei Noard-Dútslân, op eigen poaten stean kin. Mar dat it foar jim dêr yn Grinslân noait folle minder kin, dat hoege jo de minsken mei de skuorren yn de muorren net mear út te lizzen.
Mar ik sjoch ien probleem: oant no ta stekt Fryslân gjin finger út om jim te helpen. Net iens mei wurden. Net in politikus dy’t seit: “Bêste Grinzers, wy stypje jim yn jim striid want wy fiele dat ûnrjocht mei jim mei.” Deastil is it op de linkerwâl fan De Lauwers. Eangstich stil.
Wylst ús sitewaasje sa ferlykber is mei dy fan jim. Ek hjir gasboarrings, ek hjir grûnfersakkings omdat in pear bûtenlânske yndustriëlen goed jild fertsjinje kinne oan sâlt. Minder slim as by jim, mar lykwols. En it giet mar troch. Koartlyn binne der fergunnings ferliend om te sjen oft djip ûnder Fryske grûn grutskalich ierdwaarmte wûn wurde kin, om it lân skylk te rêden as it gas op is. Yn alle stilte, gjin Fries is frege wat dy derfan fynt, of dat wy it miskien net leaver sels dwaan wolle soenen. En gjin Fries wit oft de boaiem aansen fierder sakje sil troch ditsoart strapatsen.
Wy binne dus likegoed hoer. Miskien wat minder bretaal ferkrêfte, miskien wat minder útwenne. Mar dochs. Lykwols, ynstee fan ús buorfrou te helpen by har striid om rjochtfeardigens en wat mear frijheid, sjogge wy leaver nei ús poaier. We bûgje leaver nei links as dat we de hân rikke nei rjochts.
Miskien moatte jo dêr wat oan dwaan. Domwei troch ús oan te sprekken op ús apaty. Sizze: “Jim gean dochs altyd sa prat op jim eigensinnigens, jim status aparte? No, wý dogge it hjir! En wy kinne wol wat help brûke. Wêr bliuwe jim no? Wy ha dochs in bân? Stiet yn jim skiednisboekjes, dêr’t jim sa grutsk op binne en dêr’t jim de gedachte weihelje dat it wol werris wat wurde kin tusken ús. En ús dan no smoare litte? Jim tinke dochs net dat wy dan aansen in poat nei jím útstekke sille, as by jim boaiem ek begjint yn te klinken en te daverjen? Dit is jim kâns! Hjir, no! Help ús!”
Asjeblyft, no haw ik it al foar jo útskreaun. Jo hoege it allinnich noch mar út te sprekken. By ús yn de kroech kinne jo wol oefenje.

Bart Kingma
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Toxopeus
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 14 jan 2014, 16:51

Als men niet wil luisteren in Den Haag, dan zullen ze uiteindelijk moeten voelen daar in den Haag...

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 03 feb 2014, 12:39


Je moen der wel 's wezen
Veur 't werk of veur de gein
Met de auto naor 't westen
Of 's eben fijn met de trein
Mar nao 'n poosie
is 't weer mooi west
Dan wu'j wel kroepens
weer naor huus
En be'j de brugge ienmoal over
dan be'j zowat weer thuus

Ten Oosten van de Iessel
is 'n ei gien lege dop
In het land van de wiezen
Komp de zunne op

Gien mense kek joe an
op de klank van joen woordn
Van Silvolde in 't Zuuden
Tot an Delfziel in het Noorden
Standverschil is uut de mode
Daor schöt gien mense wat met op
Bobendien is daor gien tied veur
We hebben wel wat anders
an de kop

Van Zwolle tot an Emmen
Van Nordhorn tot Berlien
Gao mar 's oostwaards
in joen gedachten
Of met 'n vliegmachien
Dan uuteindelijk,
a'j aal mar deurgaon
Ko'j bij 't begun weer terecht, opzich
En dan zie' j dat de halve wereld
Ten Oosten van de iessel lig
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15970
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 16 feb 2014, 18:23

Het kan best makkelijk zijn om los van de EU te komen, totdat ze het gaan uitvoeren dan veranderd ineens alles natuurlijk. ;)
Onafhankelijk Schotland in EU 'zeer moeilijk'
16 februari 2014 14:49
http://www.nu.nl/buitenland/3703712/ona ... ilijk.html


Het toelaten van een onafhankelijk Schotland tot de Europese Unie is ''extreem moeilijk, zo niet onmogelijk''. Dat heeft José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, zondag gezegd.

De Schotse Nationale Partij (SNP) wil dat Schotland uit het staatsverband Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) stapt. Het liefst wel met behoud van de Britse pond, maar de Britse minister van Financiële Zaken sluit dat uit.

''Indien er een nieuwe staat voortkomt uit een huidige lidstaat, zal het zichzelf opnieuw moeten opgeven", zei Barroso tegen de BBC. ''Toegang tot de EU zal moeten worden goedgekeurd door alle lidstaten. Natuurlijk zal dat extreem moeilijk worden.''

John Swinney van de SNP ziet het probleem niet. ''Schotland is al veertig jaar lid van de EU - we zijn al onderdeel van de Europese Unie.'' Hij denkt niet dat er reden is voor lidstaten om 'nee' te zeggen.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23200
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

wo 12 mar 2014, 21:11

Daniël Lohues wast Amsterdammers de oren

Geplaatst: 23:05 uur, donderdag 6 maart 2014

Afbeelding

Zanger Daniël Lohues heeft een interview in de NRC over zijn album 'D' aangegrepen om te wijzen op de gaswinning in het noorden. Ook de Veenkoloniën waren volgens hem vroeger een wingewest. "In Amsterdam zou men zich eens af moeten vragen waar hun grachtenpanden van betaald zijn", zegt hij.

De Drentse zanger noemt de situatie rond de gaswinning in Groningen "gewoon schandalig". Hij zegt: "in Noorwegen hebben ze hun oliegeld in een pot gestopt, wij hebben het verbrast en Groningen krijgt er niks voor terug. Ik was laatst in Texas, probeerde het uit te leggen aan een man die op een olieveld woonde. Die begreep er niks van. Er komt gas uit jouw grond, en jij krijgt er niks voor terug?"

Volgens Daniël Lohues is het "een Hollandse traditie om uit een bepaald gebied geld te genereren en dat in Holland te investeren. De Veenkoloniën in het noorden, de mijnen in Limburg, dat waren net zo goed wingewesten als Indonesië en Suriname".

Hij wijst er in NRC Handelsblad ook op dat in Amsterdam "de trams allemaal maar mooi rijden" en 's nachts treinen rijden tussen de grote steden terwijl in het noorden en oosten van het land buslijnen worden opgeheven.

Het album 'D' van Daniël Lohues staat momenteel op nummer 1 in de Album Top 100.


Bron: ->> http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=131161

Kiek zo heurt t!
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4230
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

di 11 nov 2014, 20:13

Veel fanatieke en separatistische reacties op het gastenboek van de Werderbruders:

http://www.tboek.nl/gastenboek/werderbruders
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Plaats reactie

Terug naar “Politiek / Oorlog”