Het Grote QFF voetbal topic.

Alles over sport bespreken we hier.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 07 feb 2017, 12:39

'Alternatief voor in opspraak geraakte kunstgraskorrels was beschikbaar'
07 februari 2017 10:18
http://www.nu.nl/binnenland/4448541/alt ... kbaar.html


Twee bedrijven hadden in oktober 2015 al een alternatief beschikbaar voor de in opspraak geraakte kunstgraskorrels.

Die bedrijven waren ingesprongen op de strengere regels waarvoor Nederland wilde pleiten bij de Europese Commissie. Dat schrijft de Volkskrant na documenten te hebben opgevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/vei ... ~a4458828/

De bedrijven informeerden in oktober 2015 bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de nieuwe eisen voor de korrels, waarna ze te horen hebben gekregen dat de eisen strenger zouden worden.

De banden- en recyclingbranche reageerde geschrokken op die aankondiging en voerde volgens de krant een flinke lobby om dat te voorkomen. Zo liet de branche aan twee ministeries weten dat het vervangen van de ongeveer 15.000 kunstgrasvelden in Europa miljarden zou gaan kosten.

Ongevaarlijk
Nederland koos er uiteindelijk voor om niet te pleiten voor strengere eisen, waardoor productie en aanleg van de gebruikelijke kunstgrasvelden doorging.

Het RIVM concludeerde eind 2016 dat spelen op een kunstgrasveld met rubberkorrels van gemalen autobanden niet gevaarlijk is. Wel zouden er beter onderbouwde en strengere normen moeten komen.
knip

Na een stevige lobby door de bandenbranche in Nederland en Europa en op verzoek van de Europese Commissie koos Nederland in december 2015 uiteindelijk voor de minst geruchtmakende oplossing. Het trok zijn pleidooi voor strengere eisen in

knip
http://www.volkskrant.nl/binnenland/vei ... ~a4458828/
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 15 feb 2017, 18:03

'Rubberkorrels op kunstgrasvelden mogelijk toch risicovol'
15 februari 2017 10:20
http://www.nu.nl/gezondheid/4469319/rub ... covol.html


De stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden hebben mogelijk toch gezondheidseffecten, blijkt uit een onderzoek van de VU. Het RIVM benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies aan het onderzoek te verbinden.

Het nieuwe onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt woensdag gepresenteerd in het programma Zembla. Er is echter nog geen afgeronde publicatie of rapportage.

De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en zebravisembryo's, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Het gevolg: "De embryo's gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering." Of de stoffen effecten hebben bij mensen kan nog niet worden geconcludeerd.

Zebravissen worden wereldwijd als proefdieren gebruikt in wetenschappelijke studies naar gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen.

Water
De VU heeft voor de proef een grote hoeveelheid rubbergranulaat aan water toegevoegd en dat vervolgens langdurig intensief geschud. "Daardoor is er veel uitloging (hogere concentraties in het extract), die naar het oordeel van RIVM niet representatief is voor veldomstandigheden", aldus het RIVM.

Het RIVM concludeerde eerder dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is. Dat onderzoek was gericht op PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), een kankerverwekkende stof in het rubber.

Zware metalen
het VU onderzoek richt zich op andere stoffen in het rubber. Volgens de onderzoekers komen er meer stoffen vrij dan alleen de zogeheten PAK's. "Organische stoffen, geen metalen. En die kunnen een toxisch effect hebben. Dat moet in kaart worden gebracht", aldus onderzoeksleider Jacob de Boer.

"Het RIVM neemt het VU-onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens", zegt in het instituut voor volksgezondheid.

"Het zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is."

Bandenbranche
Volgens de Vereniging Band en Milieu, waarin bandenleveranciers verenigd zijn voor het hergebruik van banden, zou het eerdere onderzoek van het RIVM de resultaten ontkrachten die in Zembla worden gepresenteerd.

De bandenbranche kondigde woensdagochtend maatregelen aan om te voorkomen dat de "normendiscussie" over rubbergranulaat blijft "voortwoekeren", terwijl uit meerdere onderzoeken zou zijn gebleken dat er geen verband is tussen sporten op rubbergranulaat en kanker.

De norm heeft betrekking op de schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de rubberkorrels. "Van de acht belangrijke PAK's mag voortaan maximaal 20mg/kg in het granulaat zitten", aldus de vereniging, die de norm wil opleggen aan BEM-gecertificeerde producenten.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

za 18 feb 2017, 09:52

"Dat onderzoek is nog lang niet ver genoeg gevorderd om uitspraken over onveiligheid te rechtvaardigen"
;)
Ja ja wij kijken niet of iets veilig is maar wij kijken of iets niet onveilig genoeg is.
Sportvelden met rubberkorrels zijn veilig'
18 februari 2017 07:27
http://www.nu.nl/algemeen/4478301/sport ... eilig.html


Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is veilig. De risico's zijn zo klein dat er verantwoord kan worden gevoetbald. Dat zegt GGD GHOR, de koepelorganisatie van de gemeentelijke gezondheidsdiensten in een reactie op een uitzending van Zembla, eerder deze week.

In de uitzending werd gemeld dat de stoffen in de rubberkorrels misschien toch gezondheidseffecten hebben. Onderzoekers zeiden dat na tests met zebravisjes en zebravisembryo's in water waarin de korrels hadden gelegen. Daaruit bleek dat de embryo's doodgingen en de visjes gedragsverandering vertoonden.

Dat onderzoek is nog lang niet ver genoeg gevorderd om uitspraken over onveiligheid te rechtvaardigen, aldus GGD GHOR. De dienst vindt het jammer dat er nu door een academische discussie mogelijk toch weer maatschappelijke onrust ontstaat, terwijl dat niet nodig is.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 01 mar 2017, 13:07

Kunstgraskorrels veilig bevonden
28 februari, 2017
http://www.welingelichtekringen.nl/gezo ... onden.html


Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat geldt ook voor de mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt.

Dat oordeelde het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dinsdag na onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemde de risico's voor de gezondheid in december al ,,praktisch verwaarloosbaar''.

Critici stellen dat het materiaal hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevat en ziekmakend kan zijn. Het ECHA bevestigt dat er tal van gevaarlijke stoffen in zitten, maar dat de kans op kanker zeer laag is. Naast inslikken en inademen werd ook gekeken naar huidcontact met de korrels. Het advies is wel te douchen na het sporten.
knip

In zijn rapport benadrukt het ECHA dat de conclusies van hun evaluatie ‘voorlopig’ zijn, en dat de conclusies zullen worden herzien als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Ook wijst het ECHA op enkele beperkingen in zijn onderzoek. Zo heeft het ECHA alleen gekeken naar stoffen waarvan al bekend is dat die gevaarlijk zijn. ‘Mogelijk zijn er nog andere stoffen die niet zijn geïdentificeerd in deze evaluatie,’ schrijft het ECHA. Verder wijst het ECHA erop dat er nog altijd ‘kennislacunes’ zijn waar het gaat om de stoffen, en de concentraties daarvan, in het rubbergranulaat dat op kunstgrasvelden wordt gebruikt. Ook het gecombineerde (gezondheids)effect van de stoffen in het rubbergranulaat zijn ‘niet bekend’ en ‘moeilijk in te schatten’, schrijft het ECHA. Al stelt het agentschap ook dat ‘deze onzekerheid de belangrijkste conclusies van de evaluatie niet zal veranderen’.

Net als het RIVM pleit het ECHA voor strengere normen voor het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De rubberkorrels vallen momenteel nog onder de norm voor mengsels, niet onder die voor consumentenproducten. De schadelijke stoffen in mengsels, vooral PAKs, liggen tot duizend keer hoger dan die voor consumentenproducten.

knip

Dinsdag 28 februari 2017
http://zembla.vara.nl/nieuws/echa-weini ... grasvelden

Gevaarlijk spel - het vervolg
Woensdag 15 februari 2017
http://zembla.vara.nl/dossier/uitzendin ... et-vervolg
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 13 jun 2017, 15:49

"Niet gevaarlijk, toch strengere normen" ???
Europa wil schonere korrels in kunstgrasvelden
Frans Boogaard

11-06-17, 18:57

Europa wil alsnog strengere normen voor het gebruik van rubber korrels in sportvelden. Het gehalte aan mogelijk kankerverwekkende pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) moet terug tot onder een absoluut veilige grens.

bron en meer: http://www.ad.nl/buitenland/europa-wil- ... ~af815596/
Europa wil schonere rubberkorrels op kunstgras voetbalvelden
12 juni 2017
https://zembla.vara.nl/nieuws/europa-wi ... tbalvelden


Europa wil de normen voor voetballen op kunstgras met rubberkorrels verscherpen naar een 'absoluut veilige grens'. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van het Europees Parlement. Daarom gaat Brussel de kunstgras-kwestie nu zelf onderzoeken om te kijken hoe de normen en wetgeving moeten worden bijgesteld.

‘Gevaarlijk spel’
De rubberkorrels kwamen in oktober vorig jaar in het nieuws na de ZEMBLA-uitzending ‘Gevaarlijk spel’. Uit die uitzending bleek dat er in de korrels, gemaakt van oude autobanden, stoffen zitten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en dat er onvoldoende onderzoek was gedaan naar de gezondheidsrisico's. Zolang er geen duidelijkheid is over de risico's zou er niet op deze korrels gevoetbald moeten worden, zeiden verschillende deskundigen in deze uitzending. https://zembla.vara.nl/nieuws/%20https: ... rlijk-spel

Niet gevaarlijk, toch strengere normen
Na de uitzending van ZEMBLA startte het RIVM een nieuw onderzoek waaruit bleek dat spelen op kunstgras niet gevaarlijk zou zijn. Toch adviseerde het Rijksintsituut voor Volkgezondheid en Milieu strengere normen op te stellen. Eind februari liet ook het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen ECHA weten dat er ‘geen grote gezondheidsrisico’s’ kleven aan sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels. Desondanks adviseerde ook ECHA over te gaan naar strengere richtlijnen omdat niet kan worden uitgesloten dat je er kanker van krijgt. Ook het kabinet pleitte in december voor strengere normen.

Consumentenproduct
Verschillende deskundigen en toxicologen vinden dat het rubbergranulaat op de velden moet worden aangemerkt als consumentenproduct en dus aan de gezondheidsnormen voor consumentenproducten moet voldoen. Toch worden de rubberkorrels getoetst aan de industriële norm die minder streng is. Uit onderzoek van ZEMBLA bleek dat dit mede door toedoen van de lobby van de autobandenbranche kwam. Bekijk dat fragment hier:


Logische en noodzakelijke volgende stap
Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy van D66 is tevreden met de beslissing van de Europese Commissie. Eerdere studies hebben de gezondheidsrisico's van de rubberkorrels al aangetoond. Het valt te verwachten dat de Commissie met een vergelijkbare analyse komt. Het opschroeven van de norm is voor Gerbrandy dan ook een logische en noodzakelijke volgende stap. In het AD zegt hij:

“Ik ben blij dat de Commissie nu de richting uitgaat van de veel strengere norm voor speelgoed. Dat is terecht omdat bijvoorbeeld spelers in het jeugdvoetbal net zoveel met de korrels in aanraking komen als andere kinderen met speelgoed.”

20.000 banden op één veld
In Nederland zijn ongeveer tweeduizend kunstgras voetbalvelden. Negentig procent van die velden is aangelegd met rubberen korrels die zijn gemaakt van oude autobanden. In die oude banden zitten stoffen die kankerverwekkend zijn zoals Pak’s, zware metalen en weekmakers. In totaal liggen er omgerekend 20.000 versnipperde banden op één veld.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
#F#
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 484
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 23:04

di 08 aug 2017, 00:30

Iets met voetbal en dames en geschiedenis schrijven gister...
Anybody?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1780
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

wo 09 aug 2017, 00:11

De vraag is, waren er rubberkorrels in het spel ?
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 25 aug 2017, 14:26

Bossche bollen (029)
vrijdag 25 augustus 2017
https://www.stelling.nl/kleintje/11407- ... bollen-029


Efkes naar de buren, in Tilburg. ‘De man met de laptop is weer terug bij Willem II’, kopt het Braboblad. Heeft verder niks om het lijf maar staat wel op zijn vrijdags naast piepdun ander berichtje over voetjebal. De vier spelers van Nederafkomst die in Finland werden beschuldigd van match fixing, zijn vrijgepleit. Kijk, en match fixing, geknoei met uitslagen, gebeurt nu juist vaak met behulp van een sportscholer die onopvallend met een laptopje op de tribune zit, vandaar onze glimlach.

Niet dat wij Wullem twee of welke andere Nederafkomstige club dan ook ervan verdenken wedstrijdjes en uitslagen te vervalsen, daarvoor doen ze het momenteel immers veel te goed in Europa... In andere landen is dat anders, net zoals ze daar anders praten en eten. Hoezo match fiksen in Finland bijvoorbeeld. Is inderdaad geen knip voor de neus waard, dat Finse voetbal, en die laptopper zit er meestal in zijn uppie op de tribune.
Maar daar gaat het niet om in de sport. Op wedstrijdjes in de Finse competitie wordt lustig gegokt, vooral via Chinese gokbazen. Omdat daar ‘s zomers wordt gespeeld terwijl Messi en Robben aan het strand liggen. Dus met een zak geld naar zo’n Fins kluppie om daar een heel elftal vol brekebeentjes op te mogen stellen die dan lekker wedstrijdjes gaan verliezen.

Die brekebeentjes komen dan... inderdaad, uit een of ander buitenland, in ons geval dus uit Nederland.... Jammer voor die vier jongens, komen nergens meer aan de bak.Maar in de landen waar om de grote poen wordt gefikst is de aandacht weer even lekker afgeleid...
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 11 okt 2017, 12:53

Komende uitzending: 'Tot op de bodem'
4 oktober 2017
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/tot-op-de-bodem
'Waterschappen onderzochten effecten korrels in kunstgrasmat niet'
11 oktober 2017 07:27
https://www.nu.nl/binnenland/4959155/wa ... -niet.html


De waterschappen hebben tien jaar lang nagelaten de milieurisico's van rubbergranulaat in kunstgrasvelden in kaart te brengen, blijkt uit onderzoek van Zembla. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Milieu hebben in een reactie aangekondigd wel onderzoek te willen doen.

De toenmalige minister van Milieu, Jacqueline Cramer, stond het gebruik van rubbergranulaten in 2007 toe. In dat besluit werd ook vastgelegd dat de "waterkwaliteitsbeheerder" moet controleren of er vervuiling optreedt rondom

kunstgrasvelden.
Uit onderzoek van het journalistieke programma Zembla blijkt echter dat geen van de waterschappen het water of het slib van afwateringskanalen heeft onderzocht op mogelijke vervuiling.

In de uitzending van het programma, die woensdagavond wordt vertoond op NPO 2, zegt consultant op het gebied van sportvelden Jan Willem Boon dat hij tien velden in verschillende gemeenten heeft onderzocht. Boon ontdekte dat de grond rond die velden op sommige plekken zwaar verontreinigd is met zware metalen, zoals zink en kobalt.

Volgens deskundigen zijn gemeenten wettelijk verplicht om verontreinigde grond snel te saneren.

1.800 velden
Uit nader onderzoek door Zembla bleek dat in Nederland ongeveer 1.800 velden voor voetbal, hockey en korfbal liggen die zijn aangelegd op een laag van vermalen autobanden, vaak vermengd met zand of lava. Twintig onderzoeksrapporten concluderen dat in de grond onder dergelijke velden verontreiniging is geconstateerd.

In sommige gevallen gaat het om "ernstige verontreiniging", die de concentratiegrens waarboven "potentiële ernstige risico's voor het ecosysteem of de mens" kunnen optreden overschrijdt.

Het saneren van de sportvelden wordt geen goedkope klus: gemeenten moeten rekening houden met kosten tot 100.000 euro per veld.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23681
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 25 aug 2018, 23:25:fcg:

* Ausputzer We All Love Football Modus Aanzetten Doet *
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23681
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 01 sep 2018, 20:37

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23681
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 03 sep 2018, 10:36

Jammer, 1 goaltje te weinig.... (is wel mijn oude clubje waar ik 12 seizoenen heb gespeeld, Achilles 1894 dan)...
Monsterzege Achilles 1894 op Asser Boys in beker: 32-0

Afbeelding

Een even doelpuntrijke als eenzijdige middag op Sportpark Marsdijk in Assen. Daar walste Achilles 1894 zaterdag in de eerste bekerwedstrijd over Asser Boys zaterdag heen: 32-0.

De eerste treffer viel al in de tweede minuut, toen Wouter van der Molen scoorde. Het bleek het startschot van een doelpuntenstorm, want na een kwartier stond het al 4-0 voor de thuisploeg.

Rusten met 15-0
Nog voor rust maakte Achilles 1894 maar liefst veertien doelpunten en Asser Boys eentje. Helaas voor de blauwhemden verdween die bal in het eigen doel, waardoor de ploegen met een 15-0 stand aan de thee gingen.

In de tweede helft ging Achilles door met waar ze mee bezig waren, want al na één minuut werd er alweer gescoord door Achilles. In de daaropvolgende minuten liepen de Marsdijkers uit naar 32 doelpunten, tot de scheidsrechter een einde maakte aan de martelgang voor Asser Boys.

Te hoog ingedeeld
Trainer Jack Zomer van Asser Boys had wel wat verklaringen voor de dramatische wedstrijd. "Wij zijn een helemaal nieuw zaterdagteam en wilden graag in de B-categorie ingedeeld worden. Dat kon volgens de KNVB helaas niet en daardoor spelen we nu A-categorie. Daarnaast zitten wij in de 5e Klasse, terwijl Achilles in de 3e Klasse uitkomt. We zijn gewoon te hoog ingedeeld." De nieuwe ploeg van Zomer speelde tegen Achilles zijn allereerste wedstrijd.

'Lat aardig hoog gelegd'
De trainer van Achilles 1894, Gerard Schutte, complimenteert zijn ploeg, maar zag ook het duidelijke kwaliteitsverschil met de stadsgenoot. "We hebben zelf een aardig ploegje, maar Asser Boys was ook verre van compleet." Het team uit Marsdijk gaat in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen de andere bekerduels tegemoet. "We hebben de lat wel aardig hoog gelegd", lacht Schutte.

Volgende week speelt Asser Boys in de beker thuis tegen Borger. Achilles 1894 moet het opnemen tegen Zuidlaren. De wedstrijd Borger - Zuidlaren eindigde vanmiddag in 0-6.

Doelpuntenmakers
Ferdi Hidding (8), Melvin Schoenmakers (5), Marco Kolhoop (4), Michael Boersma (3), Martijn Oostra (3), Leon Regtop (3), Wouter van der Molen (2), Ayman Abdel Alim, Marinus Gerding en Thomas Horneman. Asser Boys maakte één eigen doelpunt.
Bron: ->> https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/138294 ... beker-32-0
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23681
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 03 sep 2018, 11:06

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23681
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

ma 10 sep 2018, 19:43

Toch mooi dat mijn clubje de hofleverancier is vanuit NL voor dit team. Als Robben daar ook nog bij had gestaan, was het nog een extra speler van de FC geweest.
The World 11 will be unveiled by FIFA and FIFPro during the Best FIFA Football Awards ceremony in London on Monday September 24th.

THE 55 MOST VOTED PLAYERS ARE:
Name - country, previous team/current team

Goalkeepers (5)
Gianluigi Buffon – Italy, Juventus/Paris Saint-Germain
Thibaut Courtois – Belgium, Chelsea/Real Madrid CF
David De Gea – Spain, Manchester United FC
Keylor Navas – Costa Rica, Real Madrid CF
Marc-Andre ter Stegen – Germany, FC Barcelona

Defenders (20)
Jordi Alba – Spain, FC Barcelona
Dani Alves – Brazil, Paris Saint-Germain
Daniel Carvajal – Spain, Real Madrid CF
Giorgio Chiellini – Italy, Juventus FC
Virgil van Dijk – The Netherlands, Southampton/Liverpool
Diego Godin – Uruguay, Atletico Madrid
Mats Hummels – Germany, FC Bayern Munchen
Joshua Kimmich – Germany, FC Bayern Munchen
Dejan Lovren – Croatia, Liverpool FC
Marcelo – Brazil, Real Madrid CF
Yerry Mina – Colombia, FC Barcelona/Everton FC
Benjamin Pavard – France, VfB Stuttgart
Gerard Pique – Spain, FC Barcelona
Sergio Ramos – Spain, Real Madrid CF
Thiago Silva – Brazil, Paris Saint-Germain
Kieran Trippier – England, Tottenham Hotspur
Samuel Umtiti – France, FC Barcelona
Raphaël Varane – France, Real Madrid CF
Sime Vrsaljko – Croatia, Atletico Madrid/Inter
Kyle Walker – England, Manchester City FC

Midfielders (15)
Sergio Busquets – Spain, FC Barcelona
Casemiro – Brazil, Real Madrid CF
Philippe Coutinho – Brazil, Liverpool/FC Barcelona
Kevin De Bruyne – Belgium, Manchester City FC
Eden Hazard – Belgium, Chelsea FC
Andres Iniesta – Spain, FC Barcelona/Vissel Kobe
Isco – Spain, Real Madrid CF
N'Golo Kante – France, Chelsea FC
Toni Kroos – Germany, Real Madrid CF
Nemanja Matic – Serbia, Manchester United FC
Luka Modric – Croatia, Real Madrid CF
Paul Pogba – France, Manchester United FC
Ivan Rakitic – Croatia, FC Barcelona
David Silva – Spain, Manchester City FC
Arturo Vidal – Chile, FC Bayern Munchen/FC Barcelona

Forwards (15)
Karim Benzema – France, Real Madrid CF
Edinson Cavani – Uruguay, Paris Saint-Germain
Paulo Dybala – Juventus FC, Argentina
Antoine Griezmann – France, Atletico Madrid
Harry Kane – England, Tottenham Hotspur
Robert Lewandowski – Poland, FC Bayern Munchen
Romelu Lukaku – Belgium, Manchester United FC
Mario Mandzukic – Croatia, Juventus FC
Sadio Mane – Senegal, Liverpool FC
Kylian Mbappe – France, Paris Saint-Germain
Lionel Messi – Argentina, FC Barcelona
Neymar Junior – Brazil, Paris Saint-Germain
Cristiano Ronaldo – Portugal, Real Madrid CF/Juventus FC
Mohammed Salah – Egypt, Liverpool FC
Luis Suarez – Uruguay, FC Barcelona
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23681
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 16 sep 2018, 01:00

Congrats met de 3-0 Tobi!

FC Groningen is niet opgewassen tegen dominant Ajax

Afbeelding

FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-0 verloren. Klaas-Jan Huntelaar scoorde twee keer voor de Amsterdammers, Tadic maakte de derde. De gasten traden aan met vijf verdedigers en konden niets anders doen dan de schade beperkt houden.

Goedkope strafschop
Ajax kwam na een kleine twintig minuten spelen op een goedkope manier op voorsprong. Zeefuik liep tegen Tagliafico aan in het strafschopgebied en scheidsrechter Higler vond het een strafschop. Huntelaar liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en verschalkte Padt: 1-0.

Verdedigend in orde
In het vervolg hield Groningen verdedigend goed stand zonder zelf gevaarlijk te worden. Alleen Doan kwam op slag van rust tot een schot tussen de palen. Onana had zonder veel moeite de bal klemvast.

Goals Huntelaar en Tadic
De tweede Amsterdamse treffer die al lang in de lucht hing viel in de 66e minuut. Ajax kwam door met één van de vele aanvallen, de bal viel gelukkig voor de voeten van Huntelaar die langs Padt volleerde. Een kwartier voor tijd liet Ziyech een perfecte voorzet los die door Tadic doeltreffend werd binnen getikt.

Regelmatige nederlaag
Vervolgens was het aan FC Groningen om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Al met al een regelmatige nederlaag voor de ploeg van coach Danny Buijs die op drie punten blijft staan, nu uit vijf wedstrijden. De groen-witten staan daarmee op de zeventiende plaats in de eredivisie. Volgende week zondag wacht de thuiswedstrijd tegen AZ.
Bron: ->> https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198880/F ... inant-Ajax
Plaats reactie

Terug naar “Sport”