Het Gilgamesj Epos besproken

Alles over spirituele zaken tref je hier aan.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 03 feb 2012, 20:53

Kleitablet bevat raadsels uit Mesopotamie:


http://www.livescience.com/18147-ancien ... tamia.html
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

vr 03 feb 2012, 21:03

Thanks Combi.
Since that time, Iraq has been through three wars and the Iraq Museum has been looted. The tablet's present-day whereabouts are unknown, and it could still be in the museum.
g*vd die oorlog in irak heeft echt veel archeologische vondsten kapot gemaakt
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 07 feb 2012, 23:06

Nog niet helemaal gekeken maar zag ook de kleitabletten voorbij komen.


Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 04 mar 2012, 06:26

Na een aantal weken vrij intensief speurwerk heb ik dan een antwoord op mn vraag.

Ik denk dat Gilgamesj geen 'echte' gebeurtenis is, maar een verhaal rondom een mysterie. Zie ook het Mysterietopic: index.php?option=com_kunena&func=view&c ... Itemid=120

[strike]Farwerck[/strike] J. B. van der Zuylen schrijft in het boek 'Mysterien en Inwijdingen in de Oudheid' uit 1927 het volgende;

'Hemelvaart mythen treffen wij in Babylonië slechts zelden aan. Op enkele cylinders vinden wij een beschrijving van Etana's hemelvaart. Een adelaar draagt hem naar den hemel van den God Anoe.
Maar nederdalingen in de hel komen meer voor.
Een der bekendste mythen beschrijft hoe Gilgamesch zijn vriend door den dood heeft verloren en nadat hij zes dagen en zeven nachten om den vriend heeft getreurd, besluit hij zijn voorvader Ut-Napischtin op te zoeken, die in de rijen der Goden getreden was.'


Vervolgens volgt het gilgamesj verhaal. De uitleg van Farwerk is interessant:

'Hierin zijn tal van punten, die ons herinneren aan denkbeelden over de innerlijke ontpooiing, zoals wij deze overal in verschillende vormen aantreffen. Bovendien heeft het mogelijk nog een symbolische betekenis, dat het verhaal op twaalf cylinders is gegrift.
In de eerste plaats wekt het onze aandacht dat gilgamesch een reis maakt, want bijna steeds wordt het betreden van de innerlijke werelden door een reis voorgesteld. Hij doorschrijdt daarbij verschillende poorten en twee der metaphysische werelden, die hij betreedt, worden voorgesteld door aarde en water, twee der vier elementen, die herhaaldelijk met die sferen in verband worden gebracht. Eenmaal op het hoogste gebied wordt hij gewasschen. Evenals bij het taurobolium der Mithra Mysterien is wasschen, doopen, onderdompelen, een symbolische handeling, die geboorte tot een nieuw, een geestelijk leven ten gevolge heeft. Dit wordt in deze mythe ook nog gesymboliseerd door het wegspoelen der vellen, de kleeren, het symbool van den uiterlijken mensch, zoals Adam en Eva uit het paradijs naar de aarde gaande, dus in de stof afdalend, omgekeerd vellen aantrokken. Het gezegde, dat de mensch zeven vellen heeft, zoals dit nog heden ten dage in de volksmond leeft, is mogelijk een overblijfsel van de opvatting, dat de innerlijke mensch, de geest, door zeven werelden af moet dalen om in de materieele wereld te komen en in elk dezer werelden een nieuw kleed over de anderen aantrekt. Gilgamesch wordt dus gewasschen, "leven" in de beteeknis van waar, d.w.z. geestelijk leven wordt hem gegeven en evenals allen, die dit hoogste bereikt hebben, daalt hij weder af tot de aarde. Van den vriend, dien hij wilde bevrijden, wordt niet verder gesproken. Dit deel is misschien reeds vóór het neerschrijven der mythe verloren gegaan, of, wat waarschijnlijker is, met den vriend wordt hijzelf, d.w.z. de uiterlijke mensch Gilgamesch bedoeld.'

Nounounou... Hier staan weer verschrikkelijk veel 'antwoorden' in ... :whistle:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: combi, Toxopeus
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 04 mar 2012, 08:39

Animal Round in Sumer
In Swedish I never use the word zodiac in third millenium, as it would associate to astrology. It would make it difficult to remember that the astro-ritual was practical and not abstract believing in Mights. Instead if necessary I use the translation Animal Round

Idols and Myths
Myths are the key to understanding ancient art and symbolism. Two obstacles are that we often apply the Greek look at deities in families and the other is that in Sumer there are many versions due to the spread in many cities and also the long time span.

Afbeelding

Gilgamesh taming the Bull and brother Enkidu dancing with the Lion
Sometimes in history they must have tamed the bull and other animals. Since we see the Bull on a wall in Catal Hüyük maybe 7000 BC we can expect that it happened long before the Sumerian myths about the Hero. Gilgamesh "He has seen much" become the role model for several thousand years. They think it was a real person and maybe some local king got the name since god names were use those days. But the normal is that hero tales were connected to the open and only. We see it in Scandinavia our Thor and the Finnish Lemminkäinen from Kalevala for instance not to touch Heracle and Archilles and the wisdom of the tales.

However if we read some of the tales we understand that the pair were analysis of "body and soul". Gilgamesh fell in dreams like thinking when things should be figured out and the body Enkidu "first to do it" did the hard work. There is also a tale about "Taming Enkidu". We see that they show him often with human upper body and bull legs. Even much later the nobility told frankly the people that they should be "tamed" by those who knows, i.e. the half-gods. We speculate much about the metaphors behind and the rich Sumerian literature about the Hero is always worth philosophising.

Tales tends to escalate in every way. I just wonder what is the onion contract worth for those who deliver to Hollywood. Syrup they get for free I think, but what a society when think of all those movies that should mirror American life. In the last decades the firework industries seem to have a boom in movie industry and sometimes I see our kids training the kicks like Karate Kid … From the beginning Gilgamesh was more like a cultural hero just doing some practical in taming the Bull and much later the horse. But in time the tales got wilder of course and surely cowboys often dreamt about adventures instead of chasing cows.

http://www.catshaman.com/13Sumerian/03round.htmFirst myths about Creation and World Order
Many Mesopotamian myths were created in 4th millennium. But written samples are not available before the Akkadian period when literature flowered with enhanced cuneiform. However later texts must also be used we must try to sort out the original myth
http://www.catshaman.com/13comp/0tree.htm
Gebruikersavatar
SupRemE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 442
Lid geworden op: vr 03 sep 2010, 12:38

za 05 jan 2013, 19:47

wie heeft er gelijk?

ik ben in discussie met een jehova getuigen over het punt dat de bijbel bij elkaar verzamelde informatie is uit eerdere historische verslagen....

en dan hebben we het enkel nog gehad over de zondvloed van noach...

deze getuige is een neef van me waarmee ik op zeer goede voet leef dus dat ontaard in discussie en interresante gesprekken...

dit is wat hij erover had te zeggen, en om in de woorden van de wereldberoemde baphomet te spreken: "leest u even mee".....


DE JONGEMAN met wie ik sprak, studeerde geschiedenis. Toen ik hem vertelde van mijn belangstelling voor bijbelse geschiedenis, zei hij iets tegen mij dat nog steeds in mijn oren naklinkt: „Wat denkt u toch wijzer te worden van de bijbel? Het ontgaat u blijkbaar dat er historische verslagen van veel oudere datum zijn.”


„Welke bedoelt u?” vroeg ik. „Het Gilgamesj-epos”, antwoordde hij. „Dat gaat veel verder terug in de geschiedenis dan het bijbelse verslag.”


Ik herinnerde mij dat het oude Babylonische heldendicht van Gilgamesj een verslag bevatte over een geweldige vloed die de hele mensheid vernietigde. Velen beweren dat deze vloedlegende gebaseerd is op geschiedenis die veel ouder is dan het bijbelse verslag van een wereldomvattende vloed, dat te vinden is in de hoofdstukken 6 tot en met 8 van Genesis.


Daar mijn nieuwsgierigheid gewekt was, besloot ik enig speurwerk aan deze kwestie te wijden. De welvoorziene Nationale Bibliotheek van Wenen verschafte mij toegang tot een aantal vaktechnische publikaties over het Gilgamesj-epos. Laat mij u deelgenoot maken van enkele van de resultaten van mijn onderzoek.


Babylonische

vloedverhalen


Ik ontdekte dat in het eerste gedeelte van de 19de eeuw het bijbelse verslag van een wereldomvattende vloed die Noach en zijn gezin overleefden, aan veel kritiek onderhevig was en door velen als slechts een legende verworpen werd. Maar dank zij een archeologische vondst in het voorjaar van 1850 ontstond er opnieuw wijd en zijd belangstelling voor de vloed van Noachs dagen. Opgravingen in Ninevé leidden tot de ontdekking van een vertrek vol kleitabletten. De archeologen hadden de kleitablettenbibliotheek van de Assyrische heerser Assurbanipal gevonden.


Later, toen George Smith van het British Museum begon met het ontcijferen van spijkerschriftteksten uit deze verzameling, stuitte hij op een reeks tabletten die bekendstaat als het Gilgamesj-epos. Toen hij aan een van deze tabletten werkte, sprong Smiths hart op van vreugde. Letter voor letter ontcijferde hij:

„Man van Sjurippak, zoon van Ubara-tutu! Breek af [het] huis, bouw een schip! Versmaad [uw] bezit, houd [uzelf in] leven! . . . Doe in het schip gaan het zaad van alle levende schepselen. Het schip dat gij zult bouwen, haar maten zullen [nauwkeurig] gemeten . . .”


Smith begreep dat hij een verslag van de Vloed vanuit Babylonisch-Assyrisch standpunt onder handen had.


Hoewel men heeft vastgesteld dat die versie uit de zevende eeuw v.G.T. dateert, beseften de geleerden dat het bronnenmateriaal dat bij de samenstelling ervan was gebruikt, veel ouder moest zijn. Tegenwoordig zijn enkele van de nog oudere verslagen ontdekt. Het oudst bekende niet-bijbelse vloedverslag is te vinden in een Sumerisch verhaal. Fragmenten van dit verhaal zijn gevonden op een gebroken kleitablet in Nippur, in het zuiden van Mesopotamië. Sommige deskundigen menen dat het tussen de 21ste en 18de eeuw v.G.T. geschreven moet zijn. Een passage uit dit Sumerische document luidt: „[Geef] oor aan mijn aanwijzingen: Door ons . . . [zal] een vloed over de plaatsen van verering [spoelen]; Om het zaad der mensheid te vernietigen . . . Is de beslissing, het woord van de vergadering [van de goden].”


Het

Gilgamesj-epos


Maar laat ons terugkeren naar het Gilgamesj-epos. Ik kwam te weten dat Gilgamesj, naar men aanneemt, een van de eerste heersers van de stad Uruk (in Genesis 10:10 Erech genaamd) is geweest. Een Sumerische koningslijst plaatst hem in de eerste dynastie van Uruk. Een woordenboek zegt over deze persoon: „Rondom Gilgamesj werd een cyclus van Sumerische mythisch-epische dichtwerken geweven, die vanaf omstreeks 1900 v.G.T. slechts fragmentarisch werden overgeleverd.”


Het Gilgamesj-epos zelf bevat een aantal tot één werk samengevoegde gedichten. Het beslaat twaalf kleitabletten, waarvan het elfde het zondvloedverhaal bevat dat mij zozeer interesseerde. Kort samengevat luidt de inhoud als volgt: Gilgamesj verneemt dat zijn vriend Enkidu gestorven is. Dientengevolge drijft angst voor de dood Gilgamesj ertoe op zoek te gaan naar Utnapisjtim, van wie gezegd wordt dat hij als enige sterveling eeuwig leven heeft verworven. Gilgamesj steekt met behulp van een veerman de rivier des doods over en ontmoet Utnapisjtim, die hem vertelt van de Vloed en hoe hij erin geslaagd is die te overleven. In een ouder zondvloedverhaal draagt Utnapisjtim de naam Atrahasis, hetgeen „de uitzonderlijk wijze” betekent.


Die informatie op kleitabletten is werkelijk veelbetekenend. Hoewel zwaar doorspekt met gefantaseerde bijzonderheden, laat het zien dat een vloed van reusachtige afmetingen in het geheugen der mensheid gegrift was.


Een

verschil van inzicht


Nadat deskundigen het Gilgamesj-epos zorgvuldig onderzocht hadden, ontstond er verschil van inzicht over de vraag welk vloedverslag ouder was, het Mesopotamische dat in het epos voorkomt, of dat uit de bijbel. Velen namen de zienswijze over dat het niet-bijbelse verslag er het eerst was. Zo verzekert C. W. Ceram in Goden, graven en geleerden dat er geen twijfel mogelijk was „dat de oervorm der bijbelse zondvloedsage was gevonden”. Misschien had de jongeman met wie ik gesproken had zijn mening op een dergelijke uitspraak gebaseerd.


Maar is dit juist? Vindt het vloedverhaal van Genesis werkelijk zijn oorsprong in Sumerische of Babylonische legenden? Het leek het beste een antwoord op die vraag te zoeken door een vergelijking te maken tussen het bijbelse vloedverslag en dat uit het epos van Gilgamesj.


Enkele

overeenkomsten


De wereldomvattende vloed neemt een voorname plaats in de geschiedenis van de natiën uit de oudheid in. Men kent meer dan honderd afzonderlijke zondvloedverhalen uit alle delen van de wereld, waaronder dat uit het Gilgamesj-epos.


Zoals mijn onderzoek aantoonde, lijkt dat oude Mesopotamische vloedverslag in een aantal bijzonderheden op dat in de Heilige Schrift. Bijvoorbeeld: Beide bronnen melden dat het gehele mensenras, met uitzondering van slechts enkele overlevenden, verdelging ondergaat. Eén persoon krijgt de opdracht een reddingsvaartuig te bouwen. Wateren stromen dagenlang uit de hemelen neer. Naderhand worden vogels vanuit het vaartuig uitgezonden om vast te stellen of er al droog land te voorschijn is gekomen. Wanneer de overlevenden het reddingsvaartuig verlaten, brengen zij slachtoffers.


Vormen dergelijke overeenkomsten het bewijs dat het Gilgamesj-epos of vroegere Mesopotamische zondvloedverhalen ouder zijn dan het bijbelse verslag? Alvorens die vraag te beantwoorden leek het mij nuttig een lijstje op te stellen van enkele . . .


Opvallende

verschillen


Ten eerste wat betreft de reden voor de zondvloed. Volgens het Gilgamesj-epos besloot een godenvergadering het mensdom door middel van een vloed te verdelgen. Hoewel die beslissing geheim gehouden moest worden, waarschuwde de god Ea (in het Sumerische verslag „Enki”) zijn gunsteling Utnapisjtim hiervoor.


Het oudere Babylonische Atrahasis-epos bericht dat een van de goden (Enlil) vond dat hij in zijn slaap werd gestoord door lawaai dat mensen maakten. Hij wendde zich om hulp tot de goddelijke vergadering van „grote goden”, die daarop een ongeveer zes jaar durende hongersnood zonden, echter zonder de gewenste rust teweeg te brengen. Toen de goden besloten een vloed te brengen, onthulde Ea het plan aan Atrahasis, zodat deze volgens de hem door de god verstrekte afmetingen een vaartuig kon bouwen om deze vloed te overleven.


Het bijbelse vloedverslag is volslagen anders. Daarin wordt een werkelijk rechtvaardige reden voor de vloed gegeven.

„Jehovah [zag] dat de slechtheid van de mens overvloedig was op de aarde en dat elke neiging van de gedachten van zijn hart te allen tijde alleen maar slecht was. En de aarde werd verdorven in de ogen van de ware God en de aarde werd met geweldpleging vervuld. God zag de aarde dus en zie! ze was verdorven, want alle vlees had zijn weg op de aarde verdorven. Daarna zei God tot Noach: ’Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, omdat door hun toedoen de aarde vol van geweldpleging is; en zie, ik verderf hen met de aarde.’” — Gen. 6:5, 11-13.


Met betrekking tot het omkomen in de vloed of het overleven ervan verhaalt de bijbel dat mensen stierven omdat zij ’geen acht sloegen’ op het werk dat door Noach en zijn gezin aan de ark voor overleving verricht werd, noch op hetgeen Noach als „een prediker van rechtvaardigheid” te zeggen had (Matth. 24:39; 2 Petr. 2:5). Indien zij gevolg gegeven hadden aan Noachs waarschuwende woorden en zijn voorbeeld, zouden zij in leven gebleven zijn.


Ook is er in de bijbel geen sprake van een gebod voor Noach om het feit dat God een wereldomvattende vloed zou veroorzaken, geheim te houden. De Mesopotamische legende geeft echter aan dat de god Ea zelfs zo ver ging te opperen dat Utnapisjtim zijn tijdgenoten maar moest bedriegen ten einde hen in onwetendheid te houden met betrekking tot de komende catastrofe.


Ook wat betreft de uitwerking die de Vloed had, komen aanzienlijke verschillen aan het licht. Het Gilgamesj-epos verhaalt dat de goden met ontzetting vervuld waren en een schuilplaats zochten in de hoogste hemelen van de god Anu. Voordat zij daar binnengingen, „kropen zij als honden”, radeloos ineengedoken, tegen de muur gedrukt. Wenend verhieven zij hun stem in protest. Vooral de godin Isjtar maakte zichzelf bittere verwijten omdat zij in de godenvergadering aanvankelijk ingestemd had met de verdelging van het mensdom.


En er zijn nog meer verschillen. Het epos vermeldt dat na de Vloed, toen Utnapisjtim op het punt stond een offer te brengen, „de goden als vliegen op de offeraar afkwamen”. Isjtar, de „Verheven Godin”, wenste Enlil van het offer uit te sluiten en verweet hem het onheil veroorzaakt te hebben. Het Mesopotamische verslag beschrijft hoe Enlil woedend was omdat er één van het mensenras in leven was gebleven.


Deze analyse van overeenkomsten en verschillen bleek erg nuttig om te bepalen welk vloedverslag er het eerst was, en andere naslagwerken daar in de Nationale Bibliotheek bevestigden mijn bevindingen.


’Afhankelijkheid

volstrekt onwaarschijnlijk’


Na de verschillen te hebben opgemerkt tussen het vloedverslag van de bijbel en dat van het oude Babylon, schreef P. J. Wiseman in New Discoveries in Babylonia About Genesis (Ontdekkingen over Genesis): „Het bijbelverslag is eenvoudig in zijn ideeën en onberispelijk in zijn leringen omtrent God, terwijl de Babylonische tabletten ingewikkeld en polytheïstisch zijn. Het verschil is te vergelijken met dat tussen het zuivere water aan de bron van de Theems en het vervuilde water van de Londense haven. Er bestaan overeenkomsten tussen een rivier bij zijn bron en bij zijn monding, beide zijn in zekere zin dezelfde rivier; en dus vinden wij in Genesis het verhaal bij zijn zuivere bron, terwijl de Babylonische versie het vervuilde eindprodukt te zien geeft.”


Over de mogelijkheid dat de bijbel afhankelijk zou zijn van vloedverhalen uit het oude Babylonië bevat het Lexikon zur Bibel (Lexicon bij de bijbel) van Fritz Rienecker de opmerking: „Dat het bijbelse, volslagen onmythologische vloedverslag letterkundig afhankelijk zou zijn van de Babylonische verhalen blijkt echter volstrekt onwaarschijnlijk, gezien de verschillen tussen beide teksten zowel in stijl als naar inhoud.”


Door mijn eigen studie van de bijbelse chronologie was het mij bekend dat de schrijver van Genesis niet hoefde te putten uit welke Babylonische legende maar ook. Gezien de elkaar overlappende levensduur van de betrokken personen kon de waarheid omtrent de Vloed gemakkelijk door Noachs zoon Sem (die ooggetuige was) via slechts drie menselijke schakels doorgegeven zijn aan Mozes, de schrijver van Genesis. Het is onredelijk te veronderstellen dat de Hebreeën, die dezelfde God aanbaden als Noach, een gebeurtenis van zo’n groot belang niet in hun geschiedenis zouden hebben opgenomen.


Ook besefte ik dat andere bijbelschrijvers het Genesisverslag hadden onderschreven. Zo vestigden Jesaja en Ezechiël de aandacht op Noach en de Vloed (Jes. 54:9; Ezech. 14:14, 18, 20). De apostelen Petrus en Paulus verwezen specifiek naar de Vloed (1 Petr. 3:20; 2 Petr. 2:5; 3:5, 6; Hebr. 11:7). En al die bijbelschrijvers, met inbegrip van Mozes, waren „door God geïnspireerd”, hetgeen mij zekerheid verschaft ten aanzien van de waarheidsgetrouwheid van hun verslagen. — 2 Tim. 3:16.


Ook Jezus Christus bevestigde de waarheid van het Genesisverslag. Toen hij sprak over de komende vernietiging van het huidige goddeloze samenstel van dingen, zei hij: „Want zoals zij in die dagen vóór de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde”, zo zou het ook zijn aan het einde van dit samenstel. — Matth. 24:37-39.


Aldus sterkte het onderzoek dat ik instelde mij in de overtuiging dat het bijbelse verslag van de Vloed authentiek, waarachtig is. Het berust niet op de steeds veranderende en overdreven folklore van primitieve volken.

iemand nog input? gooi het maar los zou ik zeggen want ik kan dit niet weerleggen bij gebrek aan kennis die andere qff-ers wel hebben imo....
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

za 05 jan 2013, 20:03

Supreme, hier heb je je antwoord ;-)

[quote=""Dromen" post=45397"]Nog een interessante quote uit het boek, over de voor geschiedenis van het Gilgamesj epos;
Een ander fragment van tablet VII is gevonden in Megiddo, ten zuidoosten van Haifa in Isreal. Dit is interessant in het licht van de bijbel, met als bekendste voorbeeld het voorkomen van het Zondvloedverhaal in Genesis 6. Dit verhaal maakt ook deel uit van het Gilgamesj epos.
Verbazingwekkend! Zoals de meesten hier op QFF weet ik wel dat er veel verhalen zijn overgenomen. Zoals het zondvloedverhaal wat in meerdere culturen terug komt. Maar het lijkt er nu wel verdacht veel op dat dit het verhaal uit de Bijbel een kopie van het Gilgamesj verhaal is, aangezien tablet VII dus is gevonden in de regio waar de Bijbel ook ontstaan is.[/quote]

LinQ


M.a.w. Tablet VII van het gilgamesh epos is het verhaal van de zondvloed en gevonden (historisch gezien) op dezelfde plek waar de bijbel grotendeels 'gemaakt' is...
Gebruikersavatar
SupRemE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 442
Lid geworden op: vr 03 sep 2010, 12:38

za 05 jan 2013, 20:14

jehova's getuigen denken dat het gilgamesj epos doordrenkt is van fantasieen
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

do 06 jun 2013, 15:17

Na een interessant gesprek in de shout weer ff wat gegoogled hierover en kwam ik terecht op:
http://www.refdag.nl/opinie/zondvloedve ... n_1_371415

Vermakelijk! Ik ben altijd benieuwd naar dit soort gelovigen hun mening en krijg al weer vooroordelen alvorens ik het artikel heb gelezen. Ik roep mezelf altijd een halt toe en probeer zo objectief mogelijk te lezen, en mijn eigen beeld zo kritisch mogelijk te benaderen door de tekst.

Maar toch zit ik weer te grinniken van domheid op mijn stoel... Je geloofd het niet:

Volgens (een hele mond vol) Prof. dr. M. J. Paul is het niet zomaar duidelijk en zeker dat het zondvloed verhaal in Genesis een 'control C + control V' (kopiëren; plakken) is, want:
Waarschuwing: Mensen met een zwak hart pas op, onderstaande tekst kan erg op uw buik- en lachspieren werken

- "Toch zijn er ook grote verschillen, vooral in aantal goden." No shit sherlock... De christelijke religie is toch ook een Monotheïsme genoemd... En misschien is het Prof. dr. M. J. Paul ontgaan, maar Mesoptamische culturen hadden meer Goden

- "Genesis zegt duidelijk dat God de mens met de zondvloed straft vanwege zijn zonde. In het Gilgamesj-epos lijken slechts de grillen van de goden verantwoordelijk te zijn voor de vloek." Ja, dat is immers gebaseerd op het feit dat de Christelijke religie gebaseerd is op angst en vergeven.

- "In Genesis is er een periode van waarschuwing, zodat de mensen berouw kunnen tonen. De Babylonische goden daarentegen bewaren hun geheimen en geven de mens geen mogelijkheid voor berouw." Zie hierboven, zelfde argument. Hier wordt nog even aangegeven dat 'wanneer jullie onderdanen mij (God) aanbidden, alles goed komt'- prima werkt binnen de Christelijke religie.

- "De afmetingen van het schip verschillen nogal. Een kubusvormig schip is niet zeewaardig." Sorry, hier ga ik niet serieus op reageren. Dit artikel is geschreven door een volwassen persoon?

- "Volgens de oosterse verhalen regende het zes of zeven dagen, maar volgens Genesis veertig dagen en nachten." Beeldspraak, net als hierboven. Staat de bijbel bol van. Hoe verklaart meneer anders, dat Jezus over water liep, Mozes door de zee liep? Owwww, dat is opeens dan wél weer beeldspraak? Juist...

- "De plaats waar het schip vastliep, is verschillend." Ja, lijkt me vrij logisch gezien de verschillende culturen. In Zuid Amerika wist men toentertijd nog niet dat er land aan de andere kant van de grote plas was, en Vic versa. Het noemen van plekken en locaties is sowieso erg lastig vast te leggen en duizenden jaren later te benoemen. Ik ga hier niet al te veel op in, wel interessant, maar heeft te maken met veranderde landschap, veranderende cultuur, in die tijd niet dezelfde techniek als nu, etc.

- "Volgens het spijkerschriftverslag werd er eerst een duif uitgestuurd, daarna een zwaluw en ten slotte een raaf. Noach liet eerst een raaf los en daarna tot drie keer toe een duif." Ik zie toch overduidelijk in beide verhalen een beeldspraak met het getal 3.


Enkele wijze woorden nog:
"Louter wetenschappelijk zijn er allerlei mogelijkheden. Vanuit het geloof kan gekozen worden voor de betrouwbaarheid van de overlevering in Genesis. Of we dat doen, heeft alles te maken met ons hart. Zij die God persoonlijk hebben ervaren, weten met hun verstand niet altijd de oplossing, maar vertrouwen zich toe aan Hem Die Zich in Zijn Woord betrouwbaar heeft bekendgemaakt. Daarom is het gebed voor hen die met wetenschappelijke vragen te kampen hebben, minstens zo belangrijk als een wetenschappelijk alternatief."

:silly:
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 20 jun 2013, 23:47

HISTORY OF BABYLON
FROM THE FOUNDATION OF THE MONARCHY TO THE PERSIAN CONQUEST
BY LEONARD W. KING

http://www.cristoraul.com/ENGLISH/readi ... QUEST.html


CHAPTER I introductory: babylon's place in the history of antiquity

CHAPTER II the city of babylon and its remains : a discussion of the recent excavations

CHAPTER III the dynasties of babylon : the chronological scheme in the light op recent discoveries

CHAPTER IV the western semites and the first dynasty of babylon

CHAPTER V the age of hammurabi and its influence on later periods

CHAPTER VI the close of the first dynasty of babylon and the kings from the country of the sea

CHAPTER VII the kassite dynasty and its relations with egypt and the hittite empire

CHAPTER VIII the later dynasties and the assyrian domination

CHAPTER IX the neo-babylonian empire and the persian conquest

CHAPTER X greece, palestine, and babylon : an estimate of cultural influence

APPENDIX

I. A Comparative List oF the Dinasties of Nisin, Larsa, and Babylon II. A Dynastic List of the Kings of Babylon .

http://www.cristoraul.com/ENGLISH/readi ... QUEST.html
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4231
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

vr 21 jun 2013, 00:07

In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

di 01 okt 2013, 17:09

http://home.comcast.net/~chris.s/hittite-ref.html

The Hittites had an abundant number of local cult deities and sets of local pantheons. As the government became more centralized, particularly during the imperial period around 1400 - 1200 B.C., there were efforts to equate many of these local deities and form a state pantheon. Such a pantheon was headed by the Weather-god/Storm-god, who also represented the mountains, and his consort - usually the earth goddess, who was also attached to the waters of rivers and the sea. The Hittites themselves write of 'the thousand gods of Hatti', and more than eight-hundred such names have been discovered. (Considerably fewer will be dealt with here.) The associated myths have both Hittite and Hurrian content, with the origin of many suspected to be Hurrian. The Kumarbis-Ullukummis myth is chief among the Hurrian tales and the Illuyankas stories and missing god myths of Telipinus and the missing Storm-god are thought to be more Hattic. There also exist fragments of a Hittite version of the Gilgamesh epic and many Akkadian deities were worshiped outright. Doubtless the Hatti left their mark in Hittite religion as well.

You will notice that many of the names carry an optional 's' as a suffix, which comes from the nominative case ending for Hittite.

===================

De Hettitische mythologie is de verzameling mythen van de Hettieten. Hun mythologie is deels gebaseerd op de autochtone Anatolische mythologie en beïnvloed door de Mesopotamische mythologie, en bevat tevens elementen van allochtone origine (de Hettieten waren een Indo-Europees volk). Het Hettitische Rijk strekte zich op zijn hoogtepunt uit van centraal Anatolië tot het noordwesten van Syrië en opper-Mesopotamië.

De oude rituelen van de Hattiërs en de namen van een aantal van hun goden zijn bewaard gebleven door de Hettieten. Die zetten het Hattisch om in spijkerschrift en vertaalden de teksten in hun eigen taal om ze beter te kunnen verstaan. Er is sprake van een ritueel van de "van de hemel gevallen maan". Maar er zijn te veel lacunes in de tekst en het religieuze vocabulaire blijft ontoegankelijk.

De Zonnegodin werd godin van de onderwereld, die overeenkwam met de Hattische godin Wurushemu. Haar gemaal, de Zonnegod, is Eshtan. De dondergod, die algemeen met het element water wordt vereenzelvigd en met vruchtbaarheid, heet in het Hattisch Taru (mogelijk verwant met het Hettitisch Tarhunta). Deze god heeft twee belangrijke tempelheiligdommen in Hatti: een in Nerik en een in Zippalanda. Uit de oorspronkelijke Hattische religie zijn ook Hettitische godinnennamen overgenomen als HannaHanna, Hepat, Kupapa en de grote Zonnegodin van Arinna. In diverse teksten werd de godin eenvoudig als "De Troon" aangeduid. ;) Dit is een titel die overeenkomt met vroege verwijzingen naar Isis in het Oude Egypte. De Hettitische landbouwgod Telebinu, zoon van Wurushemu en Eshtan, is ongetwijfeld van oorsprong ook Hattisch.
De andere belangrijke goden zijn Wurunkatte, god van de oorlog, Inara, het 'genie van Hattussa', Halmasuit, de 'troongodin en Kunzanisu, maangodin.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hettitische_mythologie
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

zo 26 jan 2014, 23:35

British Museum: Prototype for Noah's Ark was round
By JILL LAWLESS

Jan 24, 2:58 PM EST
Associated Press
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/ ... 4-14-58-33


So might there be some truth the the biblical story of Noah, his ark and the animals entering two by two? A 4000-year-old stone tablet that’s just gone on display at the British Museum suggests exactly that. Oh, and the ark was round, per this report from AP:

It was a vast boat that saved two of each animal and a handful of humans from a catastrophic flood.

But forget all those images of a long vessel with a pointy bow – the original Noah’s Ark, new research suggests, was round.

A recently deciphered 4,000-year-old clay tablet from ancient Mesopotamia – modern-day Iraq – reveals striking new details about the roots of the Old Testament tale of Noah. It tells a similar story, complete with detailed instructions for building a giant round vessel known as a coracle – as well as the key instruction that animals should enter “two by two.”

The tablet went on display at the British Museum on Friday, and soon engineers will follow the ancient instructions to see whether the vessel could actually have sailed.

It’s also the subject of a new book, “The Ark Before Noah,” by Irving Finkel, the museum’s assistant keeper of the Middle East and the man who translated the tablet.

Finkel got hold of it a few years ago, when a man brought in a damaged tablet his father had acquired in the Middle East after World War II. It was light brown, about the size of a mobile phone and covered in the jagged cuneiform script of the ancient Mesopotamians.

It turned out, Finkel said Friday, to be “one of the most important human documents ever discovered.”…

http://disinfo.com/2014/01/prototype-no ... ld-tablet/
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 16 mei 2014, 23:13

Verhaal Adam en Eva al eeuwen eerder opgeschreven
Door Jeannette Kras

vrijdag 16 mei 2014, 15:35
http://www.welingelichtekringen.nl/cult ... dacht.html


Nederlandse onderzoekers ontdekten in inscripties in Syrische kleitabletten uit de dertiende eeuw voor Christus een eerdere versie van het verhaal van Adam en Eva. Opvallend verschil: Eva krijgt nergens de schuld van.

Oudtestamenticus Marjo Korpel vat in Trouw de inscripties samen. “Net als in Genesis draait dit verhaal om een belangrijke boom waar Adam en zijn vrouw toegang toe hebben. De god Horon lijkt sterk op de duivel. Hij probeert de plaats van scheppergod El in te nemen, maar El straft hem door hem uit de vergadering van goden te zetten. Daarop besluit Horon om zich te veranderen in een slang en de boom te vergiftigen.

Adam wil hem uitschakelen, maar wordt door Horon gebeten en verandert in een mens. Triest, maar een andere godheid, de zonnegodin, geeft Adam een troostprijs: hij mag zich voortplanten en heeft zo toch nog een beetje het eeuwige leven.” Ze deed de ontdekking samen met emeritus hoogleraar Semitische talen Johannes de Moor van de Protestantse Theologische Universiteit. Experts vermoedden al langer dat het paradijsverhaal gebaseerd is op een oude mythe.

Bron(nen): Trouw http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/ ... -Eva.dhtml
Adam, Eve, and the Devil
A New Beginning
Marjo Korpel, Johannes de Moor
http://www.sheffieldphoenix.com/showbook.asp?bkid=271


In this book the authors develop an intriguing theory about the Canaanite origin of the biblical traditions concerning the origin of the cosmos and the creation of humankind. Adam, Eve, and the Devil tells a new story about human beginnings and at the same time proposes a fresh start for biblical research into primordial traditions.

A number of clay tablets from Ugarit, dating from the late thirteenth century BCE, throw new light, Korpel and de Moor argue, on the background of the first chapters of Genesis and the myth of Adam. In these tablets, El, the creator deity, and his wife Asherah lived in a vineyard or garden on the slopes of Mt Ararat, known in the Bible as the mountain where Noah’s ark came to rest. The first sinner was not a human being, but an evil god called Horon who wanted to depose El. Horon was thrown down from the mountain of the gods, and in revenge he transformed the Tree of Life in the garden into a Tree of Death and enveloped the whole world in a poisonous fog. Adam was sent down to restore life on earth, but failed because Horon in the form of a huge serpent bit him. As a result Adam and his wife lost their immortality.

This myth found its way into the Bible, the Apocrypha and the Pseudepigraphical literature, though it was often transformed or treated critically. Adam, Eve, and the Devil traces the reception of the myth in its many forms, and also presents the oldest pictures of Adam and Eve ever identified (one of them on the front cover of the book).

Marjo Korpel is Associate Professor of Old Testament at the Protestant Theological University at Amsterdam and Groningen, The Netherlands.
Johannes de Moor is Emeritus Professor of Semitic Languages and Cultures of the Ancient Near East at the Protestant Theological University at Amsterdam (formerly Kampen).

Series: Hebrew Bible Monographs, 65
978-1-909697-52-2 hardback
Publication April 2014

Contents
1 Introduction
2 The Adamic Myth in the Eastern Mediterranean
3 Similar Ancient Near Eastern Myths and Epics
4 The Reception in the Hebrew Bible
5 The Reception in Parabiblical Texts
6 The Reception in the New Testament
7 General Conclusions

viewtopic.php?f=29&t=410&start=15#p82136
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, blackbox, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 15 aug 2019, 11:39

Epic of Gilgamesh 1- The Coming of Enkidu


Ancient Astronaut Archive
Gepubliceerd op 14 aug. 2019

“The Epic of Gilgamesh” is an epic poem from ancient Mesopotamia and among the earliest known literary writings in the world. It originated as a series of Sumerian legends and poems in cuneiform script dating back to the early 3rd or late 2nd millenium BCE, which were later gathered into a longer Akkadian poem (the most complete version existing today, preserved on 12 clay tablets, dates from the 12th to 10th Century BCE).

It follows the story of Gilgamesh, the hero-king of Uruk, and his half-wild friend, Enkidu, as they undertake a series of dangerous quests and adventures, and then Gilgamesh’s search for the secret of immortality after the death of his friend. It also includes the story of a great flood very similar to the story of Noah in “The Bible” and elsewhere.

The presentation is a prose version first written by NK Sanders
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: ninti
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Spiritualiteit”