Werderbrüders Part II

Lees hier alles over de geheimzinnige Werderbrüders aud Groningen. Een eeuwen oud broederschap met Germaanse wortels die in het Noorden van Nederland hun hoofdkwartier hebben. De beide WB topis staan daarnaast aan de basis van het ontstaan van QFF.
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 09 feb 2014, 02:39

blackbox schreef:
baphomet schreef:Ja echt top! Ik zal er weer een extra speciaal mooi filmpje van maken dit weekend!

Verder even wat info over ether... (daar kwam ik weer op terecht door perm0 en hierover later meer in een nieuw artikel!)

Anyways ether dus...

Hoofdstuk 6 Ether vibratiesDe kwantumfysica, die alweer zo’n honderd jaar bestaat, is nog steeds de toonaangevende fysica. Ondanks het feit dat de kwantumfysica de aanwezigheid van het nulpuntsveld aantoonde met al zijn subatomaire deeltjes en fotonen die spontaan ontstaan uit het niets om vervolgens nanoseconden later weer in de vergetelheid te geraken, is er nog steeds geen redelijke verklaring over het hoe en waarom deze deeltjes en fotonen zomaar kunnen ontstaan en verdwijnen.

Daar komt bij dat de kwantumwaarschijnlijkheidsgolf nog steeds moeilijk te doorgronden en te visualiseren is. De kwantumfysica mag dan bewezen hebben een mathematisch correcte wetenschap te zijn; voor de leek is de golf-deeltje dualiteit van de kwantumfysica nog steeds moeilijk te begrijpen. Hoe moeten we ons deeltjes voorstellen die zowel golven als kleine harde knikkers zijn?

Ook het atoommodel van Niels Bohr,waarbij elektronen rondjes draaien in welgedefinieerde banen rond de kern,is moeilijk te begrijpen. Omdat elektronen voortdurend energie uitzenden zouden ze moeten terug vallen naar de kern, maar dat doen ze niet! De vraag is waar deze uitgezonden energie eigenlijk vandaan komt en hoe ze weer wordt aangevuld? De kwantummechanica heeft de kwantumtoestanden van de elektronen (gegeven baan binnen het atoom) als een vaststaand feit geaccepteerd, maar ze kan geen bevredigend antwoord geven op de vraag waarom elektronen alleen kunnen voorkomen in discrete banen van het atoom en waarom ze uiteindelijk niet terugvallen naar de kern.

Zelfs driehonderd jaar na de ontdekking door Newton van de zwaartekracht , heeft de wetenschap hiervoor nog steeds geen theoretische verklaring.

Dit is dan ook precies de reden waarom de wetenschap streeft naar nieuwe theorieën die de anomalieën van de kwantumfysica beter kunnen verklaren. De beste poging van de fysica daartoe is totnogtoe de snaartheorie. Een kleine groep wetenschappers heeft nu echter een radicaal nieuwe visie ontwikkeld en hun denken voert hen terug naar inzichten uit de Oudheid.

Honderden jaren lang hebben briljante fysici en filosofen geprobeerd om onze wereld voor te stellen in de mathematische modellen van de deeltjesfysica die stelt dat onze fysieke wereld gemaakt is uit materie waarvan het kleinste deeltje het atoom wordt genoemd. Atoom is een oud Grieks woord en betekent ondeelbaar; het wordt verondersteld het kleinste deeltje van de materie te zijn dat niet meer gedeeld kan worden. De kwantumfysica constateerde echter dat deeltjes zich in sommige gevallen gedroegen als golven en introduceerde later de golf-materie dualiteit.

Sommige kwantumfysici hebben in het verleden al eens gesuggereerd dat kwantumgolven wel eens echte golven zouden kunnen zijn die in het fysieke domein bestaan. Ze geloofden niet in de deeltje-golf dualiteit. In 1937 schreef Erwin Schrödinger hierover ‘wat we observeren als materiële lichamen en krachten zijn niets meer dan de vormen en variaties in de structuur van de ruimte zelf’.

Zelfs Einstein verwierp het idee van discrete deeltjes uiteindelijk en geloofde dat deeltjes in feite onderdeel waren van een continu veld.

Een groeiend aantal postkwantumfysici ontdekken wat Einstein en Schrödinger al vermoedden; de fysica zou wel eens al die tijd op het verkeerde spoor gezeten kunnen hebben, misleid door de idee dat de materiële wereld bestaat uit gescheiden harde deeltjes! Zij suggereren nu dat we wel eens zouden kunnen leven in een op golven gebaseerd universum. Materie is eenvoudigweg het brandpunt van een vibratie in een zee van energie genaamd de ether.De ether

In de Griekse oudheid geloofden Griekse wetenschappers en filosofen dat de natuur vier elementen telde: aarde, water, vuur en lucht. De atomen, zo geloofde men, waren de bouwblokken van deze vier elementen van het universum. Aristoteles voegde er een vijfde element aan toe, de ether en hij postuleerde dat de planeten en de sterren gemaakt waren van deze ether. De Griekse filosoof Plato beschreef in 350 v.Chr. in zijn boek Timaeus al deze vijf elementen en voegde eraan toe dat materie gevormd wordt uit de vijf Platonische lichamen. Hij stelde de tetraëder gelijk aan het element vuur, de kubus met aarde, de icosaëder met water, de octaëder met lucht en de dodecaëder met ether, de stof van de planeten en de sterren. We weten nu uiteraard dat er meer elementen voorkomen in de natuur dan die welke bekend waren in de Griekse oudheid. Het is echter een bekend feit dat de Platonische lichamen een rol spelen in de scheikunde in de interne organisatiestructuur van moleculen van veel materialen. Zo treffen we de Platonische lichamen bijvoorbeeld aan in de organisatie van de moleculen van natuurlijke kristallen.

In dit hoofdstuk zullen we een nieuwe theorie van de materie presenteren die overeenstemt met Plato’s stelling dat de atomen geconstrueerd zijn uit Platonische lichamen. Sommige wetenschappers menen nu dat de ether een subtiele energievorm is die als een soort vloeistof door alle materiële dingen heen stroomt en daarbij de materiële wereld uit zichzelf schept. De Platonische lichamen, zo wordt aangenomen, zijn inderdaad de geometrische interne structuren van het atoom. Vandaar dat voor deze nieuwe ethertheorie de Heilige Geometrie zo belangrijk is.

In de 19e eeuw werd de lichtende ether door de wetenschap algemeen geaccepteerd! Naar werd aangenomen, was dit het medium waarin de elektromagnetische golf zich voortplantte. In die tijd geloofden fysici dat materie en ether geen separate dingen waren. De ether diende als medium voor stralende energieën zoals licht en was tevens het medium waardoor krachtvelden tussen materiële objecten zich verplaatsten zoals de zwaartekracht. James Clerk Maxwell, de oprichter van de elektrodynamica, en zijn tijdgenoten hadden er geen enkele twijfel over dat de ether bestond. In 1887 voerden Albert Michaelson en Edward Morley echter een experiment uit om het bestaan van de ether te bewijzen. In die tijd werd gedacht dat licht een compressiegolf was die zich als een longitudinale golf voortplantte door de bewegingsloze en stationaire ether, net zoals geluidsgolven door de lucht. Omdat de aarde ronddraait, heeft de aarde een relatieve snelheid t.o.v. deze stilstaande ether. Men redeneerde dat wanneer de lichtsnelheid gemeten zou worden op het oppervlak van de aarde, deze verschillende resultaten zou moeten geven wanneer met de wijzers van de klok mee of er tegen in gemeten zou worden t.o.v. de draaiing van de aarde rond haar as. Het Michelson Morley experiment toonde echter aan dat de lichtsnelheid dezelfde constante waarde had, ongeacht in welke richting de lichtsnelheid gemeten werd. Door dit “mislukte” experiment werd vervolgens aangenomen dat de ether dus niet bestond. De fysica heeft sindsdien de ethertheorie terzijde geschoven. Vandaag de dag echter geloven wetenschappers dat de resultaten van het Michaelson-Morley experiment destijds verkeerd geïnterpreteerd zijn.

En na honderd jaar is de ether dus weer terug in de fysica. In de nieuwe opkomende fysica worden de Newtoniaanse deeltjes en kwantummechanische deeltje-golf dualiteit voorgoed uitgebannen. In de nieuwe etherfysica bestaan uitsluitend nog golven!

De ether is het medium van de elektromagnetische golven en er wordt aangenomen dat de ether een immaterieel vloeistofachtig medium is, een subtiele energetische substantie die het gehele universum doordrenkt. Het is een bekend feit dat golven een medium nodig hebben om te kunnen golven; zonder medium geldt dan ook, sorry maar helaas geen golven. Geluid heeft hiervoor lucht nodig. Bij watergolven is het het water dat golft. Maar om de een of andere onbegrijpelijke reden sinds het Michaelson-Morley experiment zogenaamd bewezen had dat de ether niet bestond, accepteerden fysici het feit dat elektromagnetische golven zich door de lege ruimte kunnen voortplanten, dus zonder enig medium. Hoe absurd, als er geen medium is, wat golft er dan? Hoe moet licht zich nu voortplanten als een golfverschijnsel als er niets in om in zich in voort te planten? De fysica accepteerde dat licht door het absolute niets kon reizen enkel en alleen omwille van het feit dat het Michaelson-Morley experiment gefaald had het bestaan van de ether aan te tonen.

Een verbazingwekende aanname van de nieuw leven ingeblazen etherfysica is dat er geen dualisme en geen onderscheid bestaat tussen een materieel en een immaterieel verschijnsel; het is allemaal energie omdat alles wat bestaat energie is! Materie is dus geen fundamentele eigenschap van het universum; het is slechts de vorm van de substantie die de materie vormt. Nu kunnen we eindelijk de beroemde formule van Einstein E=m * c² een stapje verder voeren en werkelijk gaan inzien wat deze formule eigenlijk inhoudt!

Het is niet zo dat energie en materie uitgewisseld kunnen worden; welnee, materie=energie, punt uit!

In zekere zin is materie dus een illusie van massiefheid en afgescheidenheid. De Oosterse spiritualiteit heeft altijd beweerd dat onze wereld Maya is, illusoir. Hiermee bedoelde ze dat afgescheidenheid niet bestaat; op het fundamentele niveau van het bestaan bestaat alleen maar eenheid, de eenheid van Brahmaan. Zo zouden we dus wel eens de Oosterse wijsheid bevestigd kunnen gaan zien in de moderne wetenschap!

Dit is hoe de etherwetenschap het beste omschreven kan worden:

Ons universum is multi-dimensionaal en gemaakt uit slechts één substantie! Deze substantie wordt de ether genoemd en is een vibrerende vloeistofachtige energie die het fysieke vacuüm doordrenkt. Materie zoals we dat kennen wordt op ieder moment opnieuw gecreëerd als een staande golf, een vortex in het fysieke vacuüm. Het is het gecondenseerde centrum van deze vortex die de illusie van een separaat deeltje creëert. Alle materie in het universum is onderling verbonden omdat de deeltjesvelden reiken tot in de uithoeken van het universum.Golfstructuur van de materie

Een voorloper van de etherfysica is de theorie van de golfstructuur van materie van Milo Wolff. In 1986 formuleerde Wolff een theorie die hij de ‘Standing Wave Structure of Matter’ noemde en afgekort wordt tot WSM.

Onafhankelijk van Wolff kwam ook Geoff Haselhurst met een staande golf theorie van materie en de twee hebben elkaar gevonden en werken sinds 1998 samen.

De WSM-theorie is relatief eenvoudig. Zij stelt dat materie het brandpunt is van een staande golf als gevolg van twee interfererende golven. De ene is een inwaarts bewegende golf die zich naar het centrum toe beweegt en de andere is een buitenwaarts bewegende golf die zich van het centrum af beweegt. Deze golven zijn sferisch of bolvorming en bestaan in de ‘stof’ van de ruimte. Het centrum van deze twee bolvormige golven is het centrum van het ‘puntdeeltje’. Hoe eenvoudig het axioma van de theorie ook mag zijn, de eigenschappen die de staande golven kunnen aannemen zijn immens.

Waar alle fysische wetten in zowel de Newtoniaanse alsmede de kwantumfysica proefondervindelijk zijn vastgesteld, beweert Milo Wolff nu een theorie te hebben die het a priori middels theoretische beginselen mogelijk maakt om de wetten van de relativiteitstheorie en de kwantumfysica te bepalen.

Indien hij gelijk heeft, kunnen de oorzaak van de fysische wetten en de eigenschappen van lading, massa en gravitatie voor het eerst begrepen worden. De fysica is nooit in staat gebleken om deze te verklaren. Zo weten we nog steeds niet wat gravitatie nu eigenlijk precies is - ook al kennen we de gravitatiewet sinds Newton, we weten nog steeds niet wat zwaartekracht veroorzaakt!

Snaartheorie probeert hetzelfde te bereiken als de WSM-theorie, namelijk de integratie van de kwantumfysica en Einstein’s relativiteitstheorie. In de mainstream fysica is de snaartheorie de beste poging om een theorie voor alles te ontwikkelen.

Het golvende karakter van materie is al 130 jaar eerder door William Clifford voorgesteld. Hij beweerde dat ‘alle materie trillingen waren in de stof waaruit de ruimte bestaat’. Helaas namen zijn collega’s zijn werk niet serieus.

In de WSM-theorie is materie het interferentiepatroon van de in- en uitgaande golven. De ingaande golven van een bepaald deeltje zijn de uitgaande golven van een ander deeltje. Op deze manier wordt alle materie in het universum in stand gehouden en is dus wederzijds afhankelijk. De in- en uitgaande golven verbinden alle materie in het universum met elkaar.

(1)


Subkwantum kinetica

Paul La Violette heeft een algemene systeemtheorie ontwikkeld die hij “subkwan-tumkinetica” noemt. Hij is van mening dat de fysica het in veel opzichten bij het verkeerde eind heeft, zoals met de big bang-theorie die ons vertelt dat het universum het gevolg is van één grote kosmische explosie. Volgens de big bang-theorie is het universum opgeblazen vanuit een singulariteit, een oneindig gecomprimeerd punt in de ruimte, tot een volume van wel enkele honderden miljoenen lichtjaren in diameter in slechts 10?³² seconde!

Deze gebeurtenis vereiste dat alle bekende wetten van de fysica, inclusief de wet van de thermodynamica, Einstein’s relativiteitstheorie (die bepaalt dat niets sneller dan het licht kan gaan) tijdelijk even uitgezet werden voor deze feestelijke gebeurtenis, zodat de geboorte van alle materie en energie kon plaatsvinden vanuit volslagen niets.

Na dit kortstondige moment werden de heilige wetten van de wetenschap weer in ere hersteld en sindsdien staat het universum dan ook niet langer toe dat energie en materie zomaar gecreëerd kunnen worden uit hetzelfde niets waaruit zij zelf ontstaan zijn (eerste wet van de thermodynamica). Bij haar geboorte vertoonde het universum de hoogste graad van organisatie en de fysica schrijft voor dat deze orde langzaam zal oplossen in wederom complete chaos (tweede wet van de thermodynamica). Wetenschappers noemen dit de toename van de entropie.

Paul La Violette spreekt deze wetten niet tegen, integendeel, hij gelooft eenvoudigweg niet dat deze wetten uitgezet zijn tijdens die eerste fractie van een seconde van de big bang. In zijn boek ‘Genesis of the Cosmos’ noemt hij nog veel meer problemen die de big bang-theorie kent zoals de verklaring voor de roodverschuiving van sterren die kosmologen gebruiken als bewijs dat ons universum sinds de oerknal uitdijt. Men neemt aan dat de roodverschuiving van de sterren wordt veroorzaakt door het Doppler-effect doordat de sterren zich van ons weg bewegen gezien vanuit ons referentiepunt. Kosmologen hebben nooit de alternatieve verklaring van het ‘vermoeide licht’ serieus genomen voor deze roodverschuivingen. Die stelt dat licht dat miljarden lichtjaren onderweg is wel eens geabsorbeerd zou kunnen worden door intergalactisch materiaal, waardoor er energie verloren gaat en een toename van de golflengte optreedt.

La Violette gelooft dat de kosmologie uit de Oudheid, die geen last heeft van het singulariteitsprobleem van de big bang, een beter alternatief vormt. Volgens de kosmologie uit de Oudheid evolueert het universum over miljarden jaren als gevolg van een continu proces van de creatie van materie en energie vanuit de ether, de zogenaamde vierde dimensie. “Dit creatieproces is nooit geëindigd en duurt nog altijd voort”, aldus La Violette. Om zijn beweringen te onderbouwen legt hij uit dat het universum in beginsel geen gesloten, maar een open systeem is en dus in staat is om energie en materie te ontvangen vanuit een vierde dimensie zonder dat de wetten van de thermodynamica in het geding zijn.

De ether is zogezegd een niet waar te nemen metafysisch domein, een niet in evenwicht verkerend transmuteerbaar medium, dat voortdurend fluctueert. Wanneer deze fluctuaties een kritieke drempel bereiken, kunnen ze een stabiele golfvorm voortbrengen in ons fysiek waarneembare universum. Pas in 1973 vernamen systeemtheoretici voor het eerst over het bestaan van chemische oplossingen die in staat waren om zelforganiserende chemische reacties te creëren die spontaan begonnen te oscilleren. Deze chemische reacties, zoals bijvoorbeeld de Belousov-Zhabotinski reactie, zijn in staat om spontaan periodieke zogeheten reactie-diffusiegolven voort te brengen. De wederkerige chemische reacties die hierbij een rol spelen oscilleren tussen lage en hoge concentraties van een chemische stof die de reactie voedt. Laten we aannemen dat de eerste reactie stof X gebruikt om stof Y te creëren, dan zal de tweede reactie precies de inverse reactie zijn van de eerste en stof Y gebruiken om stof X weer terug te genereren.

Er vindt op die manier een constante diffusie van stoffen plaats van gebieden van hoge naar lage concentraties, waardoor een reactie-diffusiegolf ontstaat. Deze chemische reacties brengen mooie Mandala-achtige golfpatronen voort wanneer deze in een petrischaaltje plaatsvinden.

Laten we de metafoor van het roofdier-prooisysteem gebruiken om te kunnen begrijpen hoe de chemische reacties eigenlijk beginnen te oscilleren. Stelt u zich voor dat we een populatie van konijnen hebben die over voldoende voedsel beschikt in de vorm van sla. Omdat konijnen zich nogal rap voortplanten, zal hun populatie dan ook snel groeien. Echter in onze kleine gesloten habitat bevinden zich ook vossen die zich maar al te graag tegoed doen aan de konijnen en daarmee een ongebreidelde groei van de konijnenpopulatie voorkomt. Omdat de konijnenpopulatie snel groeit, zal hetzelfde ook gelden voor de vossenpopulatie. Omdat we echter te maken hebben met een terugkoppellus in ons systeem, zal er een nieuw evenwicht ontstaan in de habitat; wanneer de vossen teveel konijnen verorberen zullen ze een voedseltekort creëren en daarmee de groei van de vossenpopulatie terugbrengen waardoor nu de konijnen weer de kans krijgen om te overleven. De vos-konijnpopulatie gaat dus oscilleren tussen twee extremen, een minimum en een maximum, een perfect voorbeeld van een oscillerende golf.

Met dit voorbeeld legt Paul La Violette uit hoe de ether op gelijke wijze golven zou kan voortbrengen middels twee ethertoestanden, twee verschillende etherons, die continu muteren van de ene toestand naar de andere en vice versa. In normale gevallen verkeert de ether in evenwicht als gevolg van de tweede wet van de thermodynamica. Onder kritische condities kunnen deze ethertransmutaties echter zelforganiserend worden, net zoals de roofdier-prooigolf, en stabiele golfpatronen gaan vormen. Deze golfpatronen worden waarneembaar in ons fysieke universum als elektromagnetische energie, ofwel licht.

Zijn theorie is getest in een simulatiemodel, de zogeheten Brusselator en hij gebruikt daarbij twee X- en Y-ethertoestanden om te bewijzen dat onder kritische omstandigheden, zelforganiserende oscillaties spontaan kunnen ontstaan. De feitelijke etherreacties gebruiken nog enkele tussentoestanden die we voor de eenvoud van het betoog maar weggelaten hebben, de ethertoestanden X en Y zijn de enige die we hier noemen.

Het transmuterende ethermodel van Paul La Violette doet denken aan de transmutaties van de Chinese Yin en Yang-energieën die genoemd worden in de I Ching, het Boek der Veranderingen. De I Ching beschrijft de schepping als het resultaat van cyclische wederzijdse mutaties van Yin en Yan-energieën. De vrouwelijk Yin-energie transformeert in een eeuwig proces van fysieke manifestatie naar de mannelijke Yang-energie en vice versa.

Paul La Violette’s subkwantumkinetica beschrijft perfect hoe de ether de golven voortbrengt die wij als licht waarnemen in ons universum. Omdat dit licht een staande golf vormt die eeuwig aangevuld wordt door etherontransmutaties, nemen wij dit uiteindelijk waar als kwantummateriedeeltjes.

Subkwantumkinetica levert aldus een veel beter alternatief voor de noodzakelijke “in en uit-golven” van Milo Wollf’s WSM-theorie. Naarmate we vorderen in ons begrip over hoe materie uit de ether gevormd wordt, zullen we in de volgende paragrafen zien dat de vibraties die gecreëerd worden door de ether georganiseerd dienen te worden in vortexconfiguraties om een atoom te kunnen vormen.

(2)


Vortices in de ether

David Thomson en Jim Bourassa hebben beiden het ‘Quantum EtherDynamics Institute’ opgericht en zijn onafhankelijk en zelfstandig bezig om een op ether gebaseerd model te ontwikkelen dat de kwantummechanica, relativiteitstheorie en snaartheorie integreert. Dit model beschrijft materie als een subatomaire whirlpool, tornado of vortex in the ether. Ze noemen deze vortex de Toroidal (A)ether Unit of TAU (Torusvormige Ether Eenheid). Wanneer deze gecombineerd worden in bolvormige configuraties vormen zij de nucleus en elektronbanen van het atoom. Kwantum Ether Dynamica stelt dat de ether zowel mechanische als elektromagnetische eigenschappen heeft. De mechanische eigenschappen bepalen de massa van de materie, het is de draai-impuls van wervelende ether energie. Massa is dus de inertie die gecreëerd wordt door de ethervortices (draaikolken) en is vergelijkbaar met de inertie die gecreëerd wordt door een draaiende tol.

De eeuwigdurende spin van de ethervortices, die nodig is om de stabiliteit van alle materie in het universum te onderhouden, wordt de mysterieuze Gkracht of Godkracht genoemd. Kwantum Ether Dynamica definieert het als een enorme kracht zonder bekende oorzaak. Ik citeer van hun website:

‘De Gkracht is een enorme kracht die zich niet laat vergelijken met enig andere kracht in het universum. Het is niet wat fysici hopen te vinden (en dit is precies waarom ik denk dat dit model nooit eerder is voorgesteld), maar de Gkracht lijkt de oorspronkelijke kracht te zijn waaruit het gehele universum is ontstaan. Wanneer we het willen vergelijken met de Kracht in Star Wars, dan zouden we er niet ver naast zitten. Wanneer we deze Gkracht zouden kenmerken als God, of de Allerhoogste, de Grote Architect van dit universum, dan zouden we er ook niet ver naast zitten. Wat deze kracht ook mag zijn, het lijkt een levend iets te zijn en de bron te vormen van alle levende en levenloze dingen.’

(3)Cymatica

De Heilige Geometrie speelt een belangrijke rol in de etherfysica die we presenteren in dit boek. De reden hiervoor ligt redelijk voor de hand. Indien het universum namelijk gevormd is uit slechts één enkele substantie, dan is vorm het middel en de enige manier om de fysieke wereld te voorzien van schijnbaar afzonderlijke verschijningen van individuele materiële dingen, omdat de substantie zelf zich niet van zichzelf kan onderscheiden. Vandaar dat de geometrische vormgeving van de ether de spil vormt in de totstandkoming van de materiële wereld.

De relaties tussen vibraties en geometrie wordt mooi beschreven in het werk van de Zwitserse arts en natuurwetenschapper Hans Jenny (1904-1972) in een wetenschap die ‘Cymatica’ heet.


Afbeelding

Dr. Hans Jenny’s ‘Cymatica’ onderzoek, vibraties
van een vloeistof met colloïden die een
stertetraëder weergeeft.

Wijlen Buckminster Fuller (1895 - 1983) was echter de eerste om te ontdekken dat er een relatie tussen muzikale frequenties (de diatonische toonladder) en geometrische vormen bestaat. Hij gebruikte een ballon ondergedompeld in blauwe inkt en liet deze trillen met de frequenties van een muzikale toonladder (de zeven witte toetsen van de piano). Als gevolg van golfinterferenties ontstonden er zo prachtige tweedimensionale patronen op het oppervlak van de vloeistof.

Dr. Hans Jenny’s nam het werk van Buckminster Fuller als uitgangspunt. Hij ging verder door testen uit te voeren met staande golven in vloeistoffen in bolvormige volumes. Tot zijn grote verbazing ontstonden alle Platonische lichamen, genoemd naar de legendarische filosoof Plato, als geometrische interferentiepatronen. Wat we zien in het plaatje hieronder is de stertetraëder die ook voorkomt op de omslag van dit boek. Indien u het plaatje nauwkeurig onderzoekt dan ziet u misschien de twee gelijkbenige driehoeken, ééntje omhoog wijzend, de ander omlaag. Samen vormen zij het symbool dat bekend staat als de joodse Davidster, maar bedenk dat deze driehoeken in de ruimtelijke werkelijkheid tetraëders zijn, driezijdige piramiden.

Afbeelding

Davidster

De witte gebogen en rechte lijnen in de foto zijn de plaatsen waar de vibraties elkaar opheffen. Het zijn de knooppunten, de rustplaatsen waarnaar de colloïden die opgelost zijn in de vloeistof hun toevlucht nemen wanneer de vloeistof in trilling wordt gebracht. De geometrische patronen zijn het gevolg van golfinterferentie. Wanneer de uitgaande golven vanuit het centrum van de bol de de door het oppervlak van de bol gereflecteerde golven ontmoeten, vormen zich staande golven.

Plato legde in zijn boek Timaeus uit dat de Platonische lichamen de basis zijn waaruit materie geconstrueerd is en dat deze kennis afkomstig was van het legendarische Atlantis.

We hebben nu zelfs het bewijs dat de mensheid van het bestaan van de Platonische lichamen op de hoogte was nog voor Plato. In het Ashmolean Museum in Oxford bewaart men namelijk alle vijf de Platonische lichamen en sommige semi-reguliere vormen die beschreven zijn door Pythagoras. Gebeiteld uit steen, worden deze Platonische lichamen op een leeftijd van tenminste duizend jaar voor Plato geschat. Deze stenen zijn in Brittannië gevonden en zijn afkomstig van het Neolithische volk, een cultuur die volgens onze huidige mening niet het wiskundige inzicht had van deze vormen, maar het feit wil dat ze deze toch hebben uitgebeiteld uit steen!

Welnu, is het niet verrassend dat een trillende vloeistof deze vormen kan creëren en dat deze vormen in 400 v.Chr. al door Plato beschreven zijn?
Het geheim van de Heilige Geometrie is dan ook niet de geometrie zelf maar het feit dat vibraties geometrische patronen kunnen aannemen!

De Heilige Geometrie is door de geschiedenis binnen de vrijmetselarij bewaard omdat men aannam dat het om belangrijke informatie ging die de geheimen van het universum prijsgaven. Hedendaagse wetenschappers vertellen ons dat in feite de gehele schepping het gevolg is van ethervibraties, net zoals de Oosterse hindoeïstische kosmologie altijd gesproken heeft over de Ohm-klank van Brahmaan als de vibratie die de fysieke wereld schept.

Daniel Winter en David Wilcock interpreteerden deze Cymatica-experimenten en beiden zijn het er over eens dat de Platonische interferentiepatronen ook voorkomen in de ether en dat het deze interferentiepatronen zijn die het atoom vormgeven.

De Egyptenaren noemden materie “bevroren muziek” en als materie inderdaad het resultaat is van muzikale vibraties van de ether zoals de experimenten van de Cymatica doen vermoeden, dan begrijpen we nu ook waarom.Implosiefysica

Daniel Winter presenteert een fysica die hij “implosiefysica” noemt. Hij concludeert dat het gehele universum, de materiële wereld, gecreëerd wordt uit een niet-materiële substantie, de ether. De ether is een soort supergeleidende vloeistof die door alle fysieke objecten heen vloeit. Het ethervacuüm is een extreem dicht maar tevens wrijvingsloos medium. Het beste laat de ether, die zelf niet materieel van aard is, zich vergelijken met de supergeleidende toestand van helium. Wanneer helium afgekoeld wordt tot een temperatuur van 2 graden Kelvin wordt het gas supervloeibaar, wat wil zeggen dat objecten zich door deze vloeistof heen kunnen bewegen zonder enige weerstand te ondervinden.

Daniel Winter meent nu dat vortices, kleine tornado’s in de vloeistofachtige ether, de basale bouwblokken vormen van de materie. Omdat de ether een soort vloeistof is, volgt hieruit dat de bekende fysische wetten van de hydrodynamica er op van toepassing zijn.
Het is interessant te weten dat in 1895 twee helderzienden onder de namen Charles Leadbeater en Annie Besant een artikel in een tijdschrift getiteld ‘Occulte Chemie’ publiceerden waarin de interne structuur van waterstof, zuurstof en stikstof uitgelegd werd. Gebruikmakend van hun helderziendheid als het enige instrument van hun onderzoek, openbaarden zij de interne structuur van bovengenoemde elementen. Deze helderzienden hadden geen enkele wetenschappelijke achtergrond, terwijl ze de volgende torusvormen tekenden en verklaarden dat dit de basale bouwblokken zijn van het atoom:

Afbeelding

De Anu

Ze noemden deze torusachtigechtige stromingen de ‘Anu’ en vermeldden dat het atoom gevormd wordt uit de ether gebruikmakend van deze Anu als een stromingsvorm van de ether.
(4)

Daniel Winter ondersteunt nu de idee van deze twee helderzienden en gebruikt de torusvorm uit deze observaties tezamen met de Platonische lichamen om het atoom samen te stellen.

Volgens Daniel Winter creëert de ether vortices, kleine tornado’s van een wervelende spiraliserende energie in de oceaan van ether, ons universum. De vortices in de ether zijn als de kleine draaikolken in een rivier. De draaikolk is de natuurlijke stromingsvorm van een vloeistof. Dezelfde draaikolk ontstaat iedere keer wanneer we de plug uit ons bad trekken!

Wanneer twee van deze ethervortices hun slurven samenvoegen, vormen ze een torus:

Afbeelding

Enkelvoudige ether draaikolk
(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Afbeelding

Double vortex = Torus
(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

De torus is een unieke stromingsvorm in de hydrodynamica, het staat vloeistoffen toe om binnenwaarts en buitenwaarts te spiraliseren op hetzelfde oppervlak van de torus. Het is een zeer stabiele stromingsvorm.

Wanneer het universum in essentie gecreëerd wordt uit één universele substantie, de ether, dan moet het wel de vorm zijn die gebruikt wordt om verschillende en gescheiden dingen te creëren uit deze éne universele substantie. De torus is in de natuur een perfecte stromingsvorm om blijvende, schijnbaar gescheiden entiteiten te creëren in een vormloze ether.

De torusstroming is vergelijkbaar met de rookkringen van een sigaar. De rook van een sigaar dwarrelt inwaarts boven aan de rookkring en komt er aan de onderkant van de ring weer uit. Zij buigt zich constant inwaarts om aan de andere kant weer te voorschijn te komen nu buitenwaarts stromend. De torus is vaak vergeleken met de vorm van een donut of een appel. Het is een bolvormige vorm die bij de polen naar binnen is gevouwen om een klein gat in het midden te vormen.

De individuele ethertorusvormen kunnen op elkaar gestapeld worden, ofwel genest worden. Het nesten van torusdonuts vereist dat de slurven van de vortices van de torus uitgelijnd worden met de Platonische lichamen.

De vlakke bodem van de draaikolkslurf dient het vlak van het Platonisch lichaam te raken. Als voorbeeld laten we een kubus zien die 3 draaikolkparen van 3 torus- donuts bevat die loodrecht t.o.v. elkaar uitgelijnd zijn in een kubus. Daarnaast tonen we als voorbeeld van 5 geneste torusdonuts in een dodecaëder.

Afbeelding

Kubus (3 donuts) Dodecaëder (5 donuts)s)
(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Welnu, we herinneren ons misschien van de Kubus van Metatron dat de Platonische lichamen zelf ook genest kunnen worden, ze passen allemaal in elkaar. Laten we de kubus als voorbeeld nemen. Wanneer we lijnen trekken om alle middelpunten van de 6 vlakken van de kubus te verbinden, dan vormen deze op hun beurt weer een octaëder. De octaëder wordt volledig omschreven door de initiële kubus. Hetzelfde proces kan nu herhaald worden met de octaëder door de middelpunten van de vlakken van de octaëder onderling te verbinden. Het resultaat is een kubus die nu geheel omschreven wordt door de octaëder. Dit proces kan voor eeuwig doorgaan, steeds kleinere Platonische lichamen creërend die perfect genest in elkaar passen, het creëert een fractal, een repeterend geometrisch patroon.

Afbeelding

Geneste Platonische vormen
(Met dank aan Dan Winter, http://www.soulinvitation.com)

Het nesten van de Platonische lichamen blijft niet beperkt tot de kubus en de octaëder. Alle Platonische lichamen kunnen in elkaar genest worden. Het is het nesten van de Platonische lichamen dat uiteindelijk de elektronenschillen schept in het atoom. Op dezelfde manier, maar op kleinere schaal, komt de kern van het atoom tot stand.

De elektronen in de elektronenschil corresponderen met de vortices die genest zijn in Platonische lichamen. Volgens Daniel Winter heeft de fysica het bij het verkeerde eind gehad door deze draaikolkgolfvormen aan te zien voor elektronendeeltjes. Binnen het atoom draaien de elektronen in een baan met een vaste afstand van de kern. De bol die het omwentelingsvlak van de elektronen beschrijft, wordt de elektronenschil genoemd. Er zijn verschillende soorten schillen die tezamen het atoom vormen en die de namen s-, p-, d- en f-schil gekregen hebben en die respectievelijk maximaal 2, 6, 10 en 14 elektronen kunnen bevatten.

Elk draaikolkpaar in de donut correspondeert met 2 elektronen en wanneer we de donut organiseren binnen een Platonische lichaam krijgen we het equivalent van een elektronenschil. Hier volgt de correspondentie:

1 draaikolkpaar (1 torus) correspondeert met de 2 elektronen in de s-schil.
3 geneste draaikolkparen in de kubus corresponderen met de 6 elektronen van de p-schil.
5 geneste draaikolkparen in de dodecaëder corresponderen met de 10 elektronen van de d-schil.
7 geneste draaikolkparen van de icosaëder corresponderen met de 14 elektronen van de f-schil.

Materie is dus een stabiele stromingsvorm die opduikt uit de ether. Het neemt geometrische vormen aan uit deze vormloze energie, waarbij het de illusie schept van gescheiden elektronen en kerndeeltjes die zouden voorkomen in het atoom.

De mainstream fysica is nooit in staat geweest om uit te leggen waarom het atoom deze willekeurige getallen van 2, 6, 10 en 14 elektronen telt in zijn elektronenwolken, de orbitale banen rond de kern. Daniel Winter’s atoommodel toont nu feilloos aan waarom deze getallen opduiken in de periodieke tabel van de elementen. Deze getallen zijn namelijk gerelateerd aan de geometrische eigenschappen van de Platonische lichamen! Voor het eerst begrijpen we ook waarom het elektron niet naar de kern terugvalt en waarom haar uitgestraalde energie steeds wordt aangevuld.

Elektronen zijn dus geen deeltjes die rondjes draaien om de kern, maar daarentegen staande golfpatronen volgen op discrete afstanden van de kern! De ether houdt deze staande golven simpelweg eeuwig in stand.

Een andere manier om de torusvorm te bekijken is om deze te beschouwen als een vorm die perfect kan worden beschreven door een verzameling van Phi- spiralen.

Bron en nog veel meer: http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/S ... pter6.html


;D
Deed me vrijwel direct denken aan dit:
baphomet schreef:Ja echt een wonderlijk goedje... Het deed mij ergens ook denken aan die vloeibare magneet vloeistof...

ET Alien achtige techniek shizzle:Ferrofluid heet dat goedje....
Post is even gequote uit dit topic over grafeen:

viewtopic.php?f=72&t=49203
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
Toxopeus
Administrator
Administrator
Berichten: 4231
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 19:53

zo 09 feb 2014, 02:52

Wordt ook gebruikt in tweeters van speakers en bij actieve luchtvering van auto's en machines.
In de erfenis der eeuwen ligt veel wijsheid opgetast. Ook hier geldt: dwaas is hij die zijn eigen geschiedenis versmaadt.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6276
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

ma 10 feb 2014, 13:25

hey sheeple it is time again.
What time is that?
Miller Time?
The Grinding of the Mill stONE?
It is time for the electromagnetic sheeple to be rubbed the wrong way.

Arrow It is time for the electromagnetic sheeple to give off some static?

Arrow It is time folks wake up to the MAGIC of the reality that WE are co-creators and the magnetic field is that Akaskic Field we can ALL tap into while DREAMING and the result is ….
Afbeelding
“What is higher than the self is the Self become Higher.”
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6276
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

ma 17 feb 2014, 16:17

HU nza ....

The Hunza Valley: Hunza Water

There are five places on Earth where the people routinely live to over 120 years of age in good health with virtually no cancer or dental caries (decay of a bone or tooth), where they remain robust and strong and are also able to bear children even in old age, and the most famous of these, Hunza in the Himalayas, has people who live to 120-140 years old. There are also villages in France where the people are extremely healthy and other villages where the people are run-down. Much research has proven conclusively that the major common denominator of the healthy long-living people is their local water.
Dr. Henri Coanda, the Romanian father of fluid dynamics and a Nobel Prize winner at 78 yrs old, spent six decades studying the Hunza water trying to determine what it was in this water that caused such beneficial effects for the body. He discovered that there were indeed anomalous properties to the Hunza water. It had a different freezing and boiling point than ordinary water, a different viscosity and a different surface tension.

ps : find Hunza Valley on Google Map and compare to Planetary Grid Map

http://www.energeticforum.com/250773-post5237.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15989
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 17 feb 2014, 17:21

'Voor zielen betekent veranderen in water dood, voor water is dat veranderen in aarde. Maar uit aarde komt water voort, en uit water de ziel.'

viewtopic.php?f=152&t=392&p=11982&hilit ... ger#p11982
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6276
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

di 04 mar 2014, 23:21

Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

wo 05 mar 2014, 00:43

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

do 13 mar 2014, 10:33

Via Ninti uit de schreeuwdoos:
Rough diamond hints at vast quantities of water inside Earth

Battle-scarred diamond provides evidence of 'wet zone' 410km below the surface where water is locked up inside minerals

Afbeelding
The diamond is pitted from its violent journey, which ended with the stone shooting up through the Earth's crust at around 70km/h. Photograph: University of Alberta

A small, battered diamond found in the gravel strewn along a shallow riverbed in Brazil has provided evidence of a vast "wet zone" deep inside the Earth that could hold as much water as all the world's oceans put together.

The water is not sloshing around inside the planet, but is held fast within minerals in what is known as the Earth's transition zone, which stretches from 410 to 660km (250-400 miles) beneath the surface.

"It's not a Jules Verne-style ocean you can sail a boat on," said Graham Pearson, a geologist who studied the stone at the University of Alberta. The water-rich zone could transform scientists' understanding of how some of the Earth's geological features arose.

Tests on the diamond revealed that it contained a water-rich mineral formed in the zone. Researchers believe that the gemstone, which is oblong and about 5mm long, was blasted to the surface from a depth of about 500km by a volcanic eruption of molten rock called kimberlite.

The battle-scarred gem has a delicate metallic sheen, but is pitted and etched from its violent journey, which probably took several days and ended with the stone shooting up through the Earth's crust at a speed of about 70km/h (40mph).

"It's a fairly ugly diamond. It looks like it's been to hell and back," said Pearson, adding that the gem was worth about $20 at most. The stone was found in 2008 by artisan miners working the Juína riverbeds in Mato Grosso in western Brazil.

Afbeelding
Credit: Guardian graphics

Most diamonds used in jewellery form at much shallower depths, about 150km down. Those that form in the transition zone are called super-deep diamonds and are distinguished by their battered appearance and low nitrogen content.

Pearson and his team were testing the diamond to find minerals they could use to work out its age. But by chance they discovered a speck of mineral called ringwoodite, a type of olivine that forms under extremely high pressures. The mineral inclusion was too small to see with the eye.

Without the diamond – and the water-rich mineral inside it – scientists had no hope of confirming the make-up of material so deep inside the Earth's interior. "No one is ever going to run a geological field trip to the transition zone 500km beneath the Earth's surface, and no one is ever going to drill down to the transition zone," said Pearson. "It was a total piece of luck that we found this."

For decades, scientists have suspected that ringwoodite made up much of the deep Earth, because olivine is so widespread underground. But no one had ever found any ringwoodite from the Earth's interior that proved the idea beyond doubt. In the transition zone where the diamond and its ringwoodite was formed, the pressure reaches 200,000 atmospheres.

Tests on the mineral found that about 1.5% of its weight is water. "That doesn't sound like much, but when you calculate the vast volumes of ringwoodite thought to exist in the deep Earth, the amount of water might be as high as that contained in all the world's oceans," Pearson told the Guardian. That amounts to more than one billion billion tonnes of water.

At the very least, the scientists say, there must be local wet spots or "oases" in the Earth's interior. "The beauty of this diamond is that it gives us a real sample from those depths," Pearson said. The diamond is described in the latest issue of the journal Nature.

A huge water store in the Earth's mantle might help geologists explain some oddities seen on the planet's surface. Water in the transition zone could dissolve in molten magma and reach the undersides of continental plates, where it would weaken the huge slabs of rock. That could create weak spots prone to volcanoes, and even cause "uplift", where the land rises up.

Hans Keppler, at the University of Bayreuth in Germany, said: "Until now, nobody had ever seen ringwoodite from the Earth's mantle, although geophysicists were sure that it must exist. Most people, including me, never expected to see such a sample."

Bron: ->> http://www.theguardian.com/science/2014 ... h-wet-zone

Thanks Ninti! Op de een of andere manier moest ik dit even in het WB topic knallen!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 15 mar 2014, 15:33

Illuminati card game:

Afbeelding
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15989
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 16 apr 2014, 17:57

combi schreef:Eemshaven wordt grootste stroomleverancier
De Eemshaven is hard op weg een grote leverancier van stroom te worden voor heel Nederland.

27.06.11 •
http://www.binnenlandsbestuur.nl/home/a ... 5019.lynkx

De Eemshaven is hard op weg een grote leverancier van stroom te worden voor heel Nederland. Daarmee zijn niet alleen grote investeringen gemoeid van energiebedrijven, maar ook van TenneT, het staatsbedrijf dat het landelijk elektriciteitsnet beheert.

Mijlpaal
TenneT ziet de ingebruikname van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation Oudeschip bij de Eemshaven in Groningen, dinsdag, als een 'mijlpaal'. De totale productie in de Eemshaven overtreft de vraag in het noorden. Een aanzienlijk deel van de elektriciteit zal worden getransporteerd naar het westen en zuiden van het land. Oudeschip is het startpunt van een nieuwe, 220 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen de haven en Diemen, aldus Tennet.

Windmolens

Nuon en RWE/Essent bouwen op dit moment twee grote elektriciteitscentrales van respectievelijk 1400 en 1600 MW in de Eemshaven. Ook zijn er vergevorderde plannen van Eemsmond Energie, een dochter van het Zwitserse Advanced Power AG, om een centrale van 1100 MW te bouwen. Bovendien komt in de Eemshaven Noorse elektriciteit aan land en worden er grote windmolenparken gebouwd.

De verbinding van Oudeschip naar Diemen moet in 2016 klaar zijn en gaat zo'n 1,2 miljard euro kosten. Daarnaast brengt de grote elektriciteitsproductie van het noorden tal van andere investeringen met zich mee.

Maasvlakte en Borssele


Niet alleen in de Eemshaven, ook op de Maasvlakte en bij Borssele worden grote nieuwe centrales gebouwd. Ook hiervoor zijn nieuwe 380 kV-verbindingen in voorbereiding. Al met al zal TenneT de komende tien jaar 4 tot 5 miljard euro steken in het Nederlandse hoogspanningsnetwerk.
RvS wijst natuurvergunning kolencentrale Eemshaven af
16/04/2014
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/635 ... shaven-af/


De Raad van State heeft de natuurvergunning voor de nieuwe RWE/Essent-kolencentrale in de Eemshaven voorlopig afgewezen. De Raad eist aanvullend milieu-onderzoek.

Het is de tweede keer dat de Raad van State een streep zet door de natuurvergunning voor de kolencentrale bij de Groningse Eemshaven. Moederbedrijf RWE van Essent kreeg in 2012 een nieuwe vergunning, nadat de eerste in 2011 was afgewezen. Een aantal Nederlandse milieu-organisaties, gesteund door enkele Duitse gemeenten, legden zich niet bij die uitspraak neer.

Er volgde een opnieuw rechtszaak, waarin de Raad van State woensdag uitspraak deed. De hoogste bestuursrechter oordeelde hetzelfde als de eerste keer. De gevolgen van de uitstoot van schadelijke stoffen zijn onvoldoende uitgewerkt. De overige bezwaren van de klagers zijn afgewezen. De Raad van State heeft RWE daarom toestemming gegeven de fabriek op te starten.

Extra onderzoek
De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het ministerie van Economische Zaken krijgen een half jaar de tijd om aan te tonen dat de kolencentrale geen bedreiging vormt voor twee nabijgelegen natuurgebieden en de Waddenzee.

Het onderzoek betreft de effecten van stikstof in het Groningse moerasgebied Liefstinghsbroek en het heidegebied Drouwenerzand in Drenthe. De natuurterreinen waren niet meegenomen in het onderzoek waarop de vergunning is gebaseerd. De Raad oordeelt echter dat negatieve gevolgen van stikstofneerslag voor flora en fauna niet zijn uitgesloten. Ook wil de Raad inzicht in de effecten van kwikuitstoot voor de Waddenzee.

Uitstel
Met de uitspraak in de hand willen de milieu-organisaties Natuur & Milieu en Greenpeace de centrale laten stilleggen. Volgens de provincie Groningen is echter sprake van tijdelijk uitstel, omdat de andere bezwaren van de klagers niet zijn gehonoreerd. RWE neemt de kolencentrale komende zomer officieel in gebruik, maar laat deze al wel proefdraaien.

Bron: NRC, Volkskrant, NOS | Foto: Wutsje, via Wikipedia
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6276
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

wo 30 apr 2014, 23:18

;D
Countries (Aardgas, Zout) that are rich in petroleum have less democracy, less economic stability, and more frequent civil wars than countries without oil ( no oil extraction ). What explains this oil curse?


Afbeelding


BRON!!!!

http://www.energeticforum.com/254785-post5253.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6276
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

ma 12 mei 2014, 15:12

Hy-Brasil by tradition was permanently shrouded in mist and only revealed itself once every seven years. It is not surprising that this feature became part of folklore as one only has to view the more accessible Great Blasket and its cloud-blanket cover to determine the source. As a mythical island Hy-Brasil was to have a cartographic reality that lasted for nearly 500 years, until gradually becoming first a mythical rock, and then finally disappearing from reality somewhere in the 1840s.


Afbeelding

‘Fil inis I n-eterchéin
immataitnet gabra rein,
rith find fris’ tóibgel tondat,
cetheóir cossa foslongat.

‘There is a distant isle,
Around which sea-horses glisten:
A fair course against the white-swelling surge, –
Four feet uphold it.
The Voyage (Immram) of Bran maic Ferbail, a 8th century prose poem,
translated by Kuno Meyer in 1895.
Rihla (The Journey) – was the short title of a 14th Century (1355 CE) book written in Fez by the Islamic legal scholar Ibn Jazayy al-Kalbi of Granada who recorded and then transcribed the dictated travelogue of the Tangerian, Ibn Battuta. The book’s full title was A Gift to Those who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Travelling and somehow the title of Ibn Jazayy's book captures the ethos of many of the city and country journeys I have been lucky to take in past years.

This Rihla is about the real Blasket Islands, and Hy Brazil, an imaginary island off the coast of Ireland that existed on maps for 500 years.


http://deworde.blogspot.nl/2012/06/rihl ... lands.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, 8Lou1
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
Administrator
Administrator
Berichten: 6276
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

do 15 mei 2014, 22:31

The energy space, energy zones and interzones of every mass copy its shape. It is perceptible on direct watercourse where energy components are symmetrical, in a bend of its inside they are more concentrated and overlap whereby happens to considerable energy concentration. Ewa Shaw in its publication “Divining the future” has mentioned that by teaching “feng shuej” is not suitable to build quarters on places where the river trends in sharp curve because the building with energy overstrain can be the reason for slinking health anomalies.

The places for location the vaults of Egyptian monarchs were picked in a meander of the river Nile at a space with stronger energy concentration. Another energy source is a bend of river inside the meander. If it depended upon so as the place was situated in energy strong environment, the constructors of royal burial-place could not have found in Egypt the preferable locality.

The stately monument Newgrange, on the shore of river Boyne, is located to energy influence in two bends of river and many other megalithic and sacral buildings were built in bends of watercourses.

In northern Europe more than 1000 Cistercian monasteries were built in the bend of river, and by some constructional components of the monastic buildings can be presumed, that their energy value could have been regulated, whereby the degree of overstrain was under control.
http://www.miroslavprovod.com/ball-shap ... -2004.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 17 mei 2014, 21:32

baphomet schreef:Vandaag hebben BB en ik weer eens een ouderwetse QFF Illuminati BiQe Tour Etappe afgelegd door de magische bossen en heides van Drenthe...

We gingen eerst naar de hunebedden bij Rolde om daar eens te 'klooien' met wat expirimenten nabij de plek waar het de vorige keer zo "hot" voelde...

Daar jammerlijk genoeg geen foto's van gemaakt, maar het was ook druk bij het hunebed...

Daarna terug langs de Balloërkuil, en wat we daar zagen en beleefden was echt fucking magisch, een prachtig moment in de kosmos...


Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Na er meer dan anderhalf uur rondgehangen te hebben gingen we weer verder over Kampsheide naar Assen en daar aangekomen hebben we nog even wat experimenteel geïmplementeerde proefjes verstopt...

Daarover wellicht snel meer!!

BB zal zo ook wel insignen op QFF en vast ook nog wel het een en ander er aan toe te voegen hebben daar ik de helft waarschijnlijk vergeet...

Fantastisch die random afbeeldingen op de FP!!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23247
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

di 20 mei 2014, 19:58

baphomet schreef:Afbeelding
Als ik die foto terug zie op de voorpagina en naar de patronen van dit addergebroed kijk, danmoet ik opeens denken aan wat aardewerken scherven die nabij een van de hunebedden zijn gevonden...

Afbeelding
Plaats reactie

Terug naar “Werderbrüders”