Tanden / Gebit

Alles over gezondheid, voeding, lichaamsbeweging het menselijke lichaam en nog veel meer. Wil je gezond leven dan staat hier veel handige informatie.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 17:17

Om voor het weekend nog een leuk vergaarbakje te openen met een leuk en interessant onderwerp, leek het mij een puiQ plan om maar eens een draadje aan te maken over het gebit en tanden. Sowieso ben ik voornemens om wat meer draadjes over bepaalde onderdelen van het menselijk lichaam aan te gaan maken in de nabije toekomst om zo ook op dat vlak een aantal interessante nieuwe vergaarbakjes met data en informatie te creëren hier op QFF.

Afbeelding

Enfin, tanden en het gebit dus. Hoe ik daar zo op kom? Nou ik las dat er een QFFer was die de afgelopen week een bezoekje had gebracht aan de smoelsmid en daarnaast was ik zelf de afgelopen week ook nog aanwezig op de faculteit voor tandheelkunde op een universiteit in the Caribbean...

Daarnaast is een van mijn beste vrienden tandarts en heb ik tijdens zijn studieperiode veel met hem opgetrokken waardoor ik onbewust veel mee heb gekregen van zijn studie. Dit werd mede veroorzaakt doordat ik de nare eigenschap had om zijn studieboeken gewoon te gaan lezen. En op die manier is er van alles blijven hangen, waardoor ik me vandaag de dag nog steeds interesseer voor tanden en andere aangelegenheden die te maken hebben met het gebit.

Misschien is dat ook wel omdat ik een creatieve geest heb en veel tandartsen dat ook hebben. Dat moet in principe ook omdat je als tandarts feitelijk een soort micro-beeldhouwer bent.

Maar goed, het gebit dus...

Een gebit is een samenstelling van de tanden en kiezen die in de mond van een mens of in de bek of muil van een dier doorgaans zal worden aangetroffen.

Het gebit heeft meerdere functies. Maar, een van de meest belangrijkste functies is wel die van het (voor)verwerken van voedsel. Voor dieren is het daarnaast soms ook een belangrijk aanvalswapen, ze kunnen er een prooi mee bijten. Aan een gebit is onder andere te zien of een dier bijvoorbeeld een carnivoor, herbivoor of omnivoor is.

Anyways...

Mensentanden zijn doorgaans het meest geschikt voor het eten van zowel vlees als plantaardig materiaal, doordat de mens een typische alleseter is.

Een volwassen mens heeft normaal gesproken 32 gebitselementen, waarvan 16 in de boven- en 16 in de onderkaak. Een kind met een melkgebit heeft nog slechts 20 elementen. Het gebit wisselt bij de mens maar één keer. Als nieuwe tandjes of kiezen doorkomen, is dit voor het kind vaak een vervelend gevoel. Veel kauwen kan het doorkomen versnellen.

De melktanden zijn de tijdelijke tanden. Deze worden bij het volwassen worden vervangen door de hardere, 'echte' tanden; de doorgaans laatste wordt ook wel verstandskies of wijsheidskies genoemd. Deze laatste tanden worden geregeld getrokken, omdat er vaak te weinig ruimte voor is en de meeste mensen er bovendien toch weinig aan hebben bij het kauwen.

Bij menselijke embryo's is de lamina dentalis - een laag epitheelweefsel - het eerste teken dat er tanden in ontwikkeling zijn. De lamina dentalis verschijnt ongeveer in de 6e week van de embryonale ontwikkeling.

De mens heeft als tandformule I|C|P|M = 2|1|2|3, te tellen vanaf de middenlijn, zowel boven als onder, links en rechts. Dit wil zeggen dat een volwassen gebit in ieder kwadrant 2 incisivi, 1 caninus, 2 premolaren en 3 molaren heeft. Het menselijk gebit kent daarnaast nog andere tandformules, waaronder s|h|k = 2|1|5, te tellen vanaf de middenlijn, zowel boven als onder, links en rechts. Dit wil zeggen dat een volwassen gebit in ieder kwadrant 5 kiezen, waarvan 2 premolaren en 3 molaren heeft, 1 hoektand (cuspidaat) en 2 snijtanden (incisieven) heeft.

Het aantal gebitselementen die het gebit vormen kan variëren door verwijdering van tanden en/of kiezen, door uitvallen van tanden en kiezen of door een ontwikkelingsstoornis waarbij een desbetreffende tand of kies niet aangemaakt is. Bij een verminderd aantal gebitselementen zal de functie van het gebit eventueel moeten worden nagebootst door een tandheelkundige voorziening, zoals een brug, implantaat of een kunstgebit.

De mens wordt bijna altijd tandeloos geboren, maar soms heeft een pasgeboren kind toch een tand. Bijna altijd betreft dit een centrale melksnijtand onder, dit wordt dan ook wel een natale tand genoemd. Bij de meeste kinderen komen na enige maanden tot een jaar de eerste tanden door. Meestal komen de centrale onder melksnijtanden als eerste door, gevolgd door de centrale melksnijtanden boven. Deze eerste set tanden, die over de eerste twee levensjaren in het gebit komen, vormen het zogenaamde melkgebit (melkdentitie). De vorming van het melkgebit start reeds rond de 4e maand van de zwangerschap. Normaal gesproken in het 6e tot 12e levensjaar worden deze tanden en kiezen uitgewisseld voor het volwassen gebit dat uit meer en grotere tanden en kiezen bestaat. De vorming van het volwassen gebit gebeurt normaal gesproken in drie fases:

De eerste wisselfase: Deze fase start meestal rond 6 jaar en eindigt rond het 8e levensjaar. Deze fase begint vaak met het wisselen van de centrale snijtand van de onderkaak of het doorkomen van de 1e grote volwassen kies in de onderkaak. Deze volwassen kiezen wisselen niet, maar groeien achter de achterste melkkies. In de eerste wisselfase komen ook de volwassen kiezen in de bovenkaak door en zullen de 2e snijtanden onder evenals alle snijtanden boven wisselen.

De rustfase of intertransitionele fase: Het gebit van kinderen van 9 en 10 jaar bevindt zich meestal in de rustfase. Tijdens de rustfase wisselen er geen tanden en komen er ook geen kiezen door, vandaar de naam rustfase. Er gebeurt echter in het kaakbot wel veel. Wortels van melkkiezen en de melkhoektanden worden geresorbeerd en de vorming van wortels van volwassen tanden en kiezen is in volle gang.

De tweede wisselfase: De tweede wisselfase start vaak met het wisselen van de hoektanden onder, of de eerste kleine kies onder of boven. Dit gebeurt rond de leeftijd van 11. Tijdens deze fase zullen normaal gesproken alle melktanden en melkkiezen worden vervangen voor volwassen tanden en kiezen. Ook zullen tijdens deze fase de 2e grote kiezen doorbreken achter de achterste kiezen. Vaak worden deze kiezen verward met de verstandskiezen. De verstandskiezen zijn, indien gevormd, rond het 15e levensjaar vaak te zien op röntgenfoto's. De verstandskies kan alleen doorbreken als daar ruimte voor is. Soms is dit niet het geval en blijft de verstandskies verscholen onder het tandvlees en meestal nog geheel in het kaakbot.

Bij mensen hebben de tanden, naast de traditionele rol bij het eten (kauwen, malen, happen, etc.) als een soort eerste halte van het spijsverteringskanaal, nog enkele specifieke functies.

Tanden spelen ten eerste een belangrijke rol bij de articulatie van veel spraakklanken. Bij de uitspraak van verscheidene medeklinkers, zoals de t en de s, speelt het gebit een belangrijke rol.

Het gebit wordt tevens gebruikt bij het bespelen van een blaasinstrument, de embouchure.

Verder hebben de menselijke tanden een zekere culturele bijbetekenis en esthetische waarde. Mensen met een gaaf gebit en een zo natuurlijk mogelijke (dat wil zeggen, bij benadering witte) tandkleur worden in het algemeen aantrekkelijk gevonden, onder meer omdat de tanden in niet onbelangrijke mate het aangezicht bepalen. Hieraan kan zelfs een bepaalde sociale status worden ontleend. Om deze redenen wordt er met name sinds de 20e eeuw vrij veel aan bleken gedaan. De cosmetische tandheelkunde is in dit verband een belangrijke opgekomen discipline. Bij wijze van bodyart worden er soms ook kleine sieraadjes (bijv. diamanten) op de voortanden aangebracht.

Zelden gebruikt een mens zijn tanden als wapen, in tegenstelling tot sommige diersoorten. Als iemand zijn tanden laat zien is dit meestal geen aanvalpose, maar juist 'ontwapenend' bedoeld, zoals bij lachen.

Er geldt een aantal richtlijnen om de eigen tanden zo lang mogelijk te behouden.

Een perfecte mondhygiëne is allereerst onontbeerlijk. Men kan tandpasta op een tandenborstel smeren om vervolgens de tanden in te wrijven met tandpasta. Bacteriën worden op deze wijze verwijderd. Na het tandenpoetsen dient de tandpasta alleen uitgespuugd te worden. De achtergebleven fluoride versterkt het glazuur. Met behulp van tandzijde ofwel flosdraad (zijden draad die met was doordrongen is), tandenstokers of interdentale ragers (kleine borsteltjes) worden de interdentale ruimtes schoon gehouden.

Een tandarts kan eventuele gebitsproblemen vaak oplossen, maar er zijn veel mensen die uit angst niet naar de tandarts durven.

In België (en voorheen in Nederland wordt veelal de richtlijn gehanteerd van een halfjaarlijkse gebitscontrole om gebitsproblemen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen.

Als tanden niet tijdig of niet goed genoeg gereinigd worden, gaan ze er vaak gelig of zelfs bruinachtig uitzien door de zich ophopende aanslag.

Daarnaast kan bij een slechte reiniging van het gebit sneller tandbederf (cariës) ontstaan, met als gevolg in eerste instantie kiespijn en later eventueel het uitvallen van tanden. Ook meer dan 6 "zoetmomenten" op een dag verhoogt de kans op gaatjes. Eenmaal ontstane gaatjes kunnen door de tandarts worden verholpen door het aanbrengen van een vulling. Indien de cariës al te ver is gevorderd, is trekken (extractie) nodig. Bij wat gecompliceerdere gevallen moet dit eventueel worden gedaan door een kaakchirurg.

Het niet goed bijhouden van de tandverzorging komt de frisheid van de adem bovendien niet ten goede, met als gevolg halitose of foetor ex ore.

Het tandglazuur is gevoelig voor zuuraanvallen. Door het overmatig gebruik van frisdranken en het nuttigen van andere - op zich gezonde - producten met een lage pH (zoals citrusvruchten, maar ook bijvoorbeeld appels) kan daarom tanderosie optreden (een typische welvaartsziekte).

Door regelmatig en correct poetsen, kunnen behalve gaatjes ook andere problemen zoals tandsteen en tandplak worden voorkomen.

Indien tanden scheef staan, wordt vaak een orthodontische ingreep uitgevoerd (in de vorm van een beugel of eventueel een gehemeltespreider). Dit wordt veelal tijdens de puberteit gedaan, maar soms ook eerder of later.

Wanneer het tandvlees ziek wordt of zich terugtrekt, komen de tandhalzen bloot te liggen. Deze worden daardoor gevoelig, met name voor plotselinge grote temperatuurverschillen.

Er zijn mensen die geen tanden hebben: deze noemt men edentaat. Dit is vooral het geval bij jonge kinderen en (hoog)bejaarden. een kunstgebit kan hier uitkomst bieden. Vaak is het missen van tanden tevens de oorzaak van een ingevallen bovenlip.

Bij anodontie zijn er geen volwassen tanden en kiezen gevormd. Anodontie is zeer zeldzaam en komt meestal voor in combinatie met andere afwijkingen. Anodontie is aangeboren en moet dus niet verward worden met afwezigheid van een gebit na het verwijderen of uitvallen van de tanden en kiezen.

Bij oligodontie zijn veel volwassen tanden en/of kiezen afwezig, maar niet allemaal.

Bij surnumeraire zijn er een groter aantal tanden aanwezig, bijvoorbeeld een extra mandibulaire snijtand.

Bij mesiodens bevindt zich ter hoogte van de mediane sutuur in het bovenkaakbeen (maxilla) een extra klein, meestal puntvormig misvormd tandje.

Bij hypodontie mist er een enkele kies of tand. De desbetreffende tand of kies is dan niet gevormd tijdens de gebitsontwikkeling en wordt dan ook wel agenetisch genoemd. Een agenetische tand of kies is meestal de achterste van de soort tand of kies. Bij een agenetische snijtand zal dit bijna altijd de 2e snijtand betreffen en dus niet de centrale. Bij de kleine kiezen is dit dus vaak de 2e kleine kies en bij de grote kiezen zijn dit dus vaak de verstandskiezen.

















Van tanden en het gebit is het trouwens een kleine zijsprong naar het topic over fluoride hier op QFF:

viewtopic.php?f=8&t=121

Tja, die aandoeningen, nog even daarop terugkomend, deze worden meestal aangekondigd door kiespijn; maar deze pijn kan ook duiden op een ziekteproces in de omgeving van tand of kies of in het hoofd. Bij pijn dient de tandarts geraadpleegd worden; een pijnstillend middel kan alleen dienen als noodhulp.

De meest voorkomende oorzaak van kiespijn is cariës (tandbederf), dit is zelfs de meest voorkomende van alle ziekten: ongeveer 95% van alle bewoners van de westerse landen lijdt eraan. Voor het verliezen van tanden is ook cariës in de eerste plaats verantwoordelijk.

Hoe de ziekte ontstaat is nog altijd omstreden; in ieder geval gaat het om een samenspel van verschillende factoren. Voorop staan hierbij de afbraakprocessen door bacteriën en fermenten aan het tandoppervlak. Bovendien wordt het email beschadigd door de vorming van zuur (melkzuur dat ontstaat bij het afbreken van koolhydraten), het oppervlak van het tandemail wordt week, vervolgens wordt het email ontkalkt; bacteriën en schadelijke stoffen dringen dan makkelijker in de tand binnen. Zonder twijfel speelt het voedsel bij het ontstaan van cariës een grote rol. Koolhydraatrijk voedsel (vooral zoetigheid) leidt noodzakelijk tot de vorming van veel melkzuur. Cariës leidt weer tot andere aandoeningen: tandmergontsteking (pulpitis), wortelvliesontsteking (periodontitis), wortelpuntgranuloom (weefselknobbel aan de wortelpunt) en dergelijke.

Voor versteviging van het tandemail dient de fluorprofylaxe; door deze versteviging kan het begin van cariës althans worden uitgesteld. Buiten fluoridering van het drinkwater komt ook toepassing op de tanden zelf van een fluoride-oplossing in aanmerking. Dit kan door eens per jaar met een kwastje een fluorhoudend lakpreparaat aan te brengen. Ook kan fluor toegevoegd worden aan tandpasta en mondwater, of in tabletvorm worden ingenomen. Veelal wordt reeds vanaf de leeftijd van 3 maanden begonnen met het toedienen van fluor. Overmatig innemen van fluor tijdens de ontwikkeling van de tanden leidt echter tot verkleuring en vlekvorming op het gebit en een ruw tandoppervlak. Bovendien kan een teveel aan fluor een schadelijk effect hebben op de rest van het organisme.

Indien de voorgeschreven dosis fluor niet overschreden wordt hoeft men voor kwalijke bijverschijnselen niet beducht te zijn.

Genezing van cariës is niet mogelijk. Een door cariës ontstaan defect kan wel met een vulling (plombe) worden verholpen, maar de tand blijft verder blootgesteld aan de schadelijke invloed van cariës. Tandbederf en bijkomende aandoeningen aan pulpa, wortelvlies en kaakbeen blijven daarmee een onopgelost probleem. Daarbij dient men te bedenken dat tanden, waarvan de pulpa is afgestorven, niet alleen het kauwvermogen nadelig beïnvloeden maar ook ziektehaarden vormen, die het gehele organisme in het ziektebeeld kunnen betrekken (zie focal infection).

In de tweede helft van het leven is vooral paradentose verantwoordelijk voor het verlies van tanden en kiezen. Daarbij gaat het om een chronische, progressieve afname van het tandvlees. Het tandvlees trekt zich hierbij steeds verder terug met als resultaat dat de tanden loslaten en worden afgestoten. De behandeling van paradentose hoort, met die van cariës, tot het gebied van de conserverende tandheelkunde.

De kaakorthodontie houdt zich bezig met voorkoming en behandeling van afwijkingen in de stand van de tanden. De prothetische tandheelkunde ten slotte heeft zich tot een belangrijke tak van de tandheelkunde ontwikkeld. Niet alleen de vervaardiging van de juiste prothesen behoort tot haar terrein, maar ook de bestudering van de biologische functie van het gebit en het bereiken van een bepaald cosmetisch resultaat.

TANDVERZORGING

Een goede mondhygiëne vereist regelmatig tandenpoetsen, en wel na iedere maaltijd. Voor het slapen is tandenpoetsen gewenst. Voor- en achterzijde van de tanden worden met cirkelvormige bewegingen en vervolgens op en neer gepoetst, om de ruimten tussen de tanden te reinigen. Naast de tandenborstel dient ook gebruik te worden gemaakt van tandzijde, waarmee de tussenruimten ook daar, waar de tandenborstel niet bij kan, goed kan worden gereinigd. Na het poetsen wordt de mond eerst gespoeld met warm en daarna met koud water, waaraan een mondwater is toegevoegd. Tot een goede tandverzorging hoort minstens eens per jaar een bezoek aan de tandarts en een vaker herhaald bezoek aan de mondhygiënist(e). De mondhygiënist(e) reinigt de tanden met speciale middelen en apparatuur.

Het is uiterst belangrijk, kinderen al vroeg te wennen aan tandverzorging en tandartsbezoek. Ook melktanden hebben verzorging en controle nodig, omdat bij voortijdig uitvallen afwijkingen kunnen ontstaan in de stand van de daaronder gelegen blijvende tanden. Bovendien is een goed melkgebit noodzakelijk voor het kauwen van het voedsel en het normaal kunnen sluiten van de mond.

bronnen: Wikipedia, UMCG, Menselijk-Lichaam.com, Ivoren Kruis

Tja, al met al best een onderwerp waarover we een mooie vergaarbak met informatie aan kunnen leggen. Hieronder kan het wat mij betreft dus verder...
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 18:19

Wetenschappers kweken tanden uit urine

Chinese wetenschappers zijn erin geslaagd om tanden te kweken uit urine.
Cellen die het lichaam normaal gesproken via de blaas verlaten kunnen worden geïsoleerd uit urine en in een laboratorium uitgroeien tot stamcellen.

Met behulp van deze stamcellen is het vervolgens mogelijk om tanden te kweken.

Dat melden de onderzoekers van het Guangzhou Instituut in het wetenschappelijk tijdschrift Cell Regeneration op basis van onderzoek bij muizen.

Minder sterk

Bij hun onderzoek combineerden de wetenschappers de uit urine gewonnen stamcellen met tandweefsel. Deze mix werd vervolgens geïmplanteerd in de bek van muizen.

Binnen drie weken begon het mengsel van stamcellen en tandweefsel uit te groeien tot een 'tandachtige structuur', bestaande uit tandmerg, tandbeen en tandglazuur. De tandstructuur was echter minder sterk dan een natuurlijk gevormde tand.

Volgens de Chinezen is het onderzoek een eerste stap naar het kweken van tanden uit lichamelijk materiaal.

Inefficiënt

De studie krijgt echter veel kritiek van andere wetenschappers. Zo is het volgens stamcelonderzoeker Chris Mason van het University College Londen zeer onverstandig om tanden te kweken met behulp van cellen uit urine.

"Urine is één van de slechtste bronnen om stamcellen uit te kweken, omdat er maar weinig cellen in zitten en ze niet op een efficiënte manier kunnen worden omgezet in stamcellen", verklaart hij op BBC News.

Ook het risico op infecties door bacteriën uit de urine is volgens Mason erg groot. "Je zou dit gewoon niet op deze manier moeten doen."

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
via:->> http://www.nu.nl/wetenschap/3538480/wet ... urine.html
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 18:23

Wetenschappers maken tandmateriaal uit stamcellen via lasertherapie

Door Bauke Schievink, zondag 1 juni 2014 08:51, 32 reacties, 19.963 views • Feedback

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om stamcellen tandmateriaal te laten maken door hen te stimuleren met een laser. Met deze methode moet het op relatief simpele wijze lukken om tanden te laten regenereren bij schade.

De methode is ontwikkeld door wetenschappers van de universiteit van Harvard. Volgens David Mooney, leider van het onderzoeksproject, wordt er van relatief simpele lichtbundels gebruikgemaakt om stamcellen te stimuleren om tandmateriaal aan te maken. Daardoor verwachten de wetenschappers snel de vertaalslag te kunnen maken van laboratorium naar de kliniek.

Om tanden te laten regenereren maken de wetenschappers gebruik van stamcellen die al zijn voorgeprogrammeerd om tandmateriaal te gaan vormen. Deze cellen komen normaal gesproken voor in het binnenste deel van tanden en kiezen. Voor hun onderzoek boorden de wetenschappers gaten in de kiezen van knaagdieren om aan de cellen te komen. Het is aannemelijk dat menselijke tandstamcellen in het laboratorium gekweekt kunnen worden.

Via de laserbehandeling lukte het om de tandstamcellen aan te sporen om dentine te maken, een stof die ook wel tandbeen wordt genoemd en het belangrijkste bouwmateriaal is voor tanden en kiezen. Normaal gesproken kunnen cellen hier alleen toe worden aangezet door ze te isoleren en in een kweekbuis van signaalstoffen te voorzien. Het laserlicht zorgt voor een cascade aan reacties in de individuele cellen, waardoor uiteindelijke dentine wordt aangemaakt.

De wetenschappers hebben al plannen om het regenereren van tandmateriaal te testen in mensen. Met regelgevers worden studievoorstellen gemaakt om de effectiviteit en veiligheid te kunnen testen. Het is echter, door het vroege stadium van de ontwikkeling, nog niet te zeggen wanneer de technologie naar de kliniek kan komen.
via:->> http://tweakers.net/nieuws/96352/wetens ... rapie.html
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 21:49

Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1888
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

vr 30 jan 2015, 22:19

Mensentanden zijn doorgaans het meest geschikt voor het eten van zowel vlees als plantaardig materiaal, doordat de mens een typische alleseter is.
onzin... een mens is net zoveel een alleseter als een willekeurige herbivoor dat is.

Afbeelding

en hier nog een (kort, zo doorheen, paar pagina's) boek Are Humans "Omnivores"? (klik)
Laatst gewijzigd door Tobi op vr 30 jan 2015, 23:04, 3 keer totaal gewijzigd.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 22:28

Tobi schreef:
Mensentanden zijn doorgaans het meest geschikt voor het eten van zowel vlees als plantaardig materiaal, doordat de mens een typische alleseter is.
onzin... een mens is net zoveel een alleseter als een willekeurige herbivoor dat is.

Afbeelding

en hier nog een (kort, zo doorheen, paar pagina's) boek Are Humans "Omnivores"?
volgens jouw bronnen en visie inderdaad wel misschien, maar voor vele anderen en blijkbaar ook voor schetenwappers is de visie die zij voor ogen hebben toch nog weer wezenlijk anders. En wie er gelijk heeft, dat gaat een lange discussie worden, daar ieder zijn en of haar waarheid gevormd wordt door de persoon zijn en of haar eigen perceptie op zaken en de wereld om die persoon heen.
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1888
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

vr 30 jan 2015, 23:00

baphomet schreef: volgens jouw bronnen en visie inderdaad wel misschien, maar voor vele anderen en blijkbaar ook voor schetenwappers is de visie die zij voor ogen hebben toch nog weer wezenlijk anders. En wie er gelijk heeft, dat gaat een lange discussie worden, daar ieder zijn en of haar waarheid gevormd wordt door de persoon zijn en of haar eigen perceptie op zaken en de wereld om die persoon heen.
Ik heb geen zin om een eindeloze welles nietes discussie hierover te hebben, maar ik heb nog niks wetenschappelijkers/schetenwappelijkers gezien over de vraag "zijn mensen omnivoor" als in dat 11 pagina tellende boek dat ik postte.. het is aan jou of je het leest of niet, dat moet je zelf weten.

Maar als C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.. je enige kwalificatie is dan zijn de meeste mensen op aarde inderdaad omnivoor, maar dan zijn ook een hoop koeien etc. dat.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 23:18

Ik ga er niet van uit dat de maat die je hoort ook de muziek maakt, net als dat ik dat wat de meesten voor waar aannemen, niet zelf ook automatisch voor waar aan kan nemen. Maar jij beschouwd dingen vanuit jouw levensvisie en ik vanuit mijn manier van leven Jij bent geen carnivoor en ik wel. Laten we dan zeggen dat er verschillende soorten mensen zijn.

De een denkt zus de ander weer zo... Perceptie, Intentie, Ervaring, Persoonlijke Groei, allemaal elementen die van invloed zijn op hoe je tegen zaken aankijkt.

Zie maar...
Were Humans Meant to Eat Meat?

By Sally Deneen
E.Magazine.com
2-13-2

Cardiologist William C. Roberts hails from the famed cattle state of Texas, but he says this without hesitation: Humans aren't physiologically designed to eat meat. "I think the evidence is pretty clear. If you look at various characteristics of carnivores versus herbivores, it doesn't take a genius to see where humans line up," says Roberts, editor in chief of The American Journal of Cardiology and medical director of the Baylor Heart and Vascular Institute at Baylor University Medical Center in Dallas. © Stephen Kroninger

As further evidence, Roberts cites the carnivore's short intestinal tract, which reaches about three times its body length. An herbivore's intestines are 12 times its body length, and humans are closer to herbivores, he says. Roberts rattles off other similarities between human beings and herbivores. Both get vitamin C from their diets (carnivores make it internally). Both sip water, not lap it up with their tongues. Both cool their bodies by perspiring (carnivores pant).

Human beings and herbivorous animals have little mouths in relation to their head sizes, unlike carnivores, whose big mouths are all the better for "seizing, killing and dismembering prey," argues nutrition specialist Dr. Milton R. Mills, associate director of preventive medicine for the Washington, D.C.-based Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). People and herbivores extensively chew their food, he says, whereas swallowing food whole is the preferred method of carnivores and omnivores.

Got Milk?

Dr. Neal D. Barnard, PCRM's founder and president, says humans lack the raw abilities to be good hunters. "We are not quick, like cats, hawks or other predators," he says. "It was not until the advent of arrowheads, hatchets and other implements that killing and capturing prey became possible."

Milk, another animal product, can also be problematic for people. That's why, in response to the popular "Got Milk?" ad campaign, Barnard's organization sponsored billboards this past summer that read, "Got Diarrhea?"

"Dairy foods are definitely not a natural part of our diet," contends vegetarian dietitian and author Virginia Messina, who fields the public's nutritional questions at www.VegRD.com. "We only started consuming them about 10,000 years ago, which is very recent in our evolution. Our physiology suggests that we really did not evolve to consume dairy beyond early childhood."

Three out of 10 adults are lactose intolerant, meaning they can't digest the sugar in milk. So they likely suffer gas or diarrhea when undigested lactose reaches the large intestine, according to an April report in the Nutrition Action Healthletter.

While celebrities sport milk mustaches in ad campaigns, some research raises questions as to whether milk is a better source of calcium than, say, spinach or collard greens. Echoing the conclusions of research elsewhere, a Harvard University study of more than 75,000 nurses found no evidence that nurses who drank the most milk enjoyed fewer broken bones.

Are We Omnivores?

Milk's high protein actually could leach calcium from bones, according to Dr. Walter Willett, of the Harvard School of Public Health, speaking on the PBS program HealthWeek.

"Drinking cow milk has been linked to iron-deficiency anemia in infants and children; it has been named as the cause of cramps and diarrhea in much of the world's population and the cause of multiple forms of allergies as well. The possibility has been raised that it may play a central role in the origins of atherosclerosis and heart attacks," writes Dr. Frank Oski, former director of the Johns Hopkins University Department of Pediatrics, in his book, Don't Drink Your Milk!

As intriguing as these arguments may be, the idea that humans are natural vegetarians has "no scientific basis in fact," argues anatomist and primatologist John McArdle. Alarmed by this growing belief, McArdle, a vegetarian, says the human anatomy proves that people are omnivores.

"We obviously are not carnivores, but we are equally obviously not strict vegetarians, if you carefully examine the anatomical, physiological and fossil evidence," says McArdle, executive director of the Alternatives Research and Development Foundation in Eden Prairie, Minnesota.

According to a 1999 article in the journal The Ecologist, several of our physiological features "clearly indicate a design" for eating meat, including "our stomach's production of hydrochloric acid, something not found in herbivores. Furthermore, the human pancreas manufactures a full range of digestive enzymes to handle a wide variety of foods, both animal and vegetable.

"While humans may have longer intestines than animal carnivores, they are not as long as herbivores'; nor do we possess multiple stomachs like many herbivores, nor do we chew cud," the magazine adds. "Our physiology definitely indicates a mixed feeder."

If people were designed to be strict vegetarians, McArdle expects we would have a specialized colon, specialized teeth and a stomach that doesn't have a generalized pH-all the better to handle roughage. Tom Billings, a vegetarian for three decades and site editor of BeyondVeg.com, believes humans are natural omnivores. Helping prove it, he says, is the fact that people have a low synthesis rate of the fatty acid DHA and of taurine, suggesting our early ancestors relied on animal foods to get these nutrients. Vitamin B-12, also, isn't reliably found in plants. That, Billings says, left "animal foods as the reliable source during evolution."

History argues in favor of the omnivore argument, considering that humans have eaten meat for 2.5 million years or more, according to fossil evidence. Indeed, when researchers examined the chemical makeup of the teeth of an early African hominid that lived in woodlands three million years ago, they expected to learn that our ancestor lived on fruits and leaves. "But the isotopic clues show that it ate a varied diet, including either grassland plants or animals that themselves fed on grasses," reported the journal Science in 1999.

So, the question remains: Are humans natural vegetarians? In the end, whether a person lives a vegetarian lifestyle has less to do with esoteric matters of anatomy and more to do with ethics and personal values. The architecture of the human body offers no simple answers.


A Service of E/The Environmental Magazine. Copyright © 2002. All Rights Reserved.



Comment

From Lotus
lilweed@esatclear.ie
2-14-2

Hello Jeff,

I have been researching this issue for a while now, and would like to 'pick a few bones' in the latter part of this article.

'Herbivore', 'omnivore' and 'carnivore' are not the only dietary biological adaptations. It was important to mention in the context of this essay 'Frugivores', which are species that eat primarily fruits.

It is evident that early hominids were not pre-adapted to eating meat.- 'While comparable shearing crest length studies have not been conducted on early hominids, australopithecines certainly have relatively flat molar teeth compared with many living and fossil apes. These teeth were well-suited to breaking down hard, brittle foods including some fruits and nuts, and soft, weak foods such as flowers and buds; but again, they were not well-suited to breaking-down tough pliant foods like stems, soft seed pods, and meat. ..' http://www.cast.uark.edu/local/icaes/co ... /satalk.ht m

But humans have increased consumption of flesh foods over time, probably in order to survive in poor environments when there was a scarcity of fruits and nuts, and it has been our reliance on flesh that has allowed metabolic relaxation in the synthesis of taurine, although humans can still synthesize it from cystein in the liver and from methionine (veg' sources- beans, garlic, lentils, onions, seeds, soybeans) elsewhere in the body, as long as sufficient quantities of B6 are present (veg' sources- brewer's yeast, carrots, peas, spinach, sunflower seeds, walnuts, wheatgerm, avocado, bananas, beans, blackstrap molasses, broccoli, brown rice and other whole grains, cabbage, cantaloupe, corn, dulse, plantains, potatoes, rice bran, soybeans and tempeh).

The truly "essential" fatty acids are Linoleic Acid (LA) and Alpha Linolenic Acid (ALA). LA and ALA are used to produce other fatty acids, including; Gamma Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid (EPA), and Docosahexaenoic Acid (DHA), which in turn produce eicosanoids. We generally get an excess of Linoleic acid from foods containing vegetable oils, but very little of the omega-3s, Good plant food sources include flaxseed and walnuts. (Factors including the consumption of saturated and trans-fats, sugar, alcohol, the taking of prescription medications, viral infections, stress, and diabetes can inhibit the conversion of LA to GLA. Insufficient quantities of zinc, magenesium, Vit. c, B6 and niacin also slow the process.)

Hydrochloric acid is necessary for the digestion of protein. Proteinous *nuts* require the hydrochloric acid of the stomach to provide an adequate medium for the enzyme pepsin to act on the protein. But true carnivorous (meat eating animals, and 'omnivores' are meat eating as well) have in their digestive tracts a highly concentrated hydrochloric acid, about 1100% more so than ours.

Vitamin B12 is produced by bacteria. It is naturally present in a healthy natural environment, and consequently on healthy natural organic unwashed plant foods.

I am mystified as to how John McArdle can state that humans are 'omnivores' and then go on to say; "the best arguments in support of a meat-free diet remain ecological, ethical, and health concerns (http://www.vrg.org/nutshell/omni.htm). If humans have really adapted to eating animal flesh, as are true omnivores (pigs, bears), then why would there be any 'health concerns'?

Sincerely, Lotus http://www.iol.ie/~creature/creature.htm See also http://www.iol.ie/~creature/BiologicalAdaptations.htm
bron:-> http://www.rense.com/general20/meant.htm

en hier weer een andere optiek:
Neanderthal behavior is subject to much study and speculation. Neanderthals were thought to be almost exclusively carnivorous
via:-> http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_behavior

maar meer...
The Neanderthal diet is a point of debate for many paleoanthropologists today. The debate is focused around two well-supported and developed hypothesis. The first is that the Neanderthals subsisted on a diet largely dominated by large terrestrial mammals, making them almost exclusively carnivores with an emphasis on protein and fat. The second is that the Neanderthals’ , diet was dominated by meat but also included marine, avian and small mammal resources when available. With the discovery of new evidence in the archaeological record, it is almost impossible to tell which side is correct and ultimately only time and extensive research will tell. This article will review current arguments and evidence on both sides of the debate.
via:-> https://sites.google.com/a/umn.edu/nean ... rthals-eat

En dat zelfde kan ik laten zien over de Homo Sapiens...

Maar ook weer andersom, alsof het niet zo zou zijn. Met andere woorden: 'er zullen altijd andere visies en meningen blijven bestaan'....

Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1888
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

vr 30 jan 2015, 23:31

zolang er geen duidelijke omschrijving is voor de term omnivoor dan zal dat zo zijn.. anders ook hoor maar dan heeft het meer met ignorance vs feiten te maken.

Mensen die relatief veel vlees eten hebben een slechtere standaard van leven (lange termijn, ziektes etc.) of sterven vroeg waardoor ze dat niet meemaken.

Die 2e en 3e quote is overigens geen andere optiek, ongeacht of de quote klopt zijn neanderthalers verreweg geen mensen, wereld van verschil, ook al deden de schoolboeken op de basisschool en middelbare school me anders vermoeden.. en ook hier kan je spreken over een geval van "doet een voornamelijk carnivoor dieet", weet niet hoe gezond ze waren. de eskimo's eten ook een hoop dieren, maar die zijn/waren niet bepaald gezond

Maar zoals ik hieruit opmaak interesseert mijn link je niet dus zal ik je er verder ook niet meer mee lastig vallen
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 23:35

En toch ken ik veganisten die relatief veel jonger heengingen dan vleeseters, ook gemiddeld gezien. En dat is alleen al in mijn nabije omgeving. Ik ken namelijk mensen die alles aten en 96 zijn, maar ook mensen die 65 waren en veganist waren maar stierven aan ondervoeding / vitaminegebrek.

Dus ja, wat is waar? Ik zou zeggen: "Denk aan Henk, en vraag het de VARA!..."

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 30 jan 2015, 23:50

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

za 31 jan 2015, 02:20

Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23679
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 01 feb 2015, 18:10

#podcast65
Gebruikersavatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1888
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

zo 01 feb 2015, 20:29

baphomet schreef:En toch ken ik veganisten die relatief veel jonger heengingen dan vleeseters, ook gemiddeld gezien. En dat is alleen al in mijn nabije omgeving. Ik ken namelijk mensen die alles aten en 96 zijn, maar ook mensen die 65 waren en veganist waren maar stierven aan ondervoeding / vitaminegebrek.
ik weet niet wat je bedoelt met gemiddeld gezien, maar in de meeste onderzoeken die ik heb gezien worden veganisten iets ouder, word wel meestal de kanttekening bij gezet dat veganisten meestal meer bewust zijn op het gebied van gezondheid als de meeste vleeseters.
Ook moet je kijken naar de kwaliteit van het leven, de meeste mensen takelen steeds verder af richting hun dood ongeacht of dat op 100jarige leeftijd is of niet.. terwijl een gezond persoon fit is tot het einde.

Als een veganist sterft aan ondervoeding/ vitaminegebrek dan is dat precies dat.. ik gok erop dat dit meestal vrouwen zijn die veganist zijn geworden voor puur ethische redenen, veel te weinig eten kwa calorien enzo waarvan de meerderheid vet en een overdosis eiwitten, vanwege de eiwit propaganda, al die nepvlees meuk enzo zullen ze wel eten.

Oveirgens heeft dit vrij weinig te maken met het gebit, wanneer zie ik jou een levende koe bespringen en aan flarden scheuren met die carni/omnivoren tanden van je?
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
8Lou1
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1039
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 01:59

za 20 jul 2019, 13:49

Logisch verhaal, maar soms he zijn dingen anders of zo. Ik heb in ieder geval nog geen tandarts gevonden die t snapt.
Mijn man heeft een heel slecht gebid. Oorzaak zal genetisch en zwaar leven zijn, das wel duidelijk. Maar nu komt t. T lijkt wel of hij accuzuur vormt ipv melkzuur. Elke reparatie houdt t ongeveer een week vol. Kronen vallen er uit, brug blijft niet zitten en is soort van weggevreten, tanden brokkelen af waar je bij staat, etc. . Maakt niet welk materiaal gebruikt wordt, t wordt alleen maar erger.

Zelfs een tijd gehad, dat als ik een irritante gast tegen kwam in mn dromen, bij mn man de volgende dag kiespijn was. Op advies van bapho ben ik die gast in mn dromen een pak slaag gaan geven. T enigste wat dat dus heeft opgelost is dat hij niet meer in mn dromen komt, maar de tandellende is gebleven. Soms denk ik wel eens dat mn man zn tanden staan voor zn weerbaarheid in t astrale. Gelukkig is dat aan t veranderen, maar die tanden, t blijft een vaag verhaal.
Plaats reactie

Terug naar “Gezondheid / Voeding”