Stop opslag vingerafdruk

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Sun 23 Dec 2012, 13:54

Je zou zo maar kunnen denken dat vingerafdrukken aanpassen slechts door de onwil van de politiek niet word aangepast na het lezen van onderstaande bericht.


Teeven past paspoortwet aan
23 december 2012 10:25
http://www.nu.nl/politiek/2989852/teeve ... rtwet.html


HILVERSUM - Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie gaat de paspoortwet aanpassen om te voorkomen dat verdachte en veroordeelde criminelen aan een paspoort kunnen komen.

Hij gaat dat samen met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken doen, omdat gemeenten de lijsten met gesignaleerden beter moeten controleren.

Teeven kondigde de wijziging aan bij Eva Jinek op zondag. ''Binnen een half jaar, drie kwart jaar moet het grootste deel van het probleem zijn opgelost", aldus de staatssecretaris.

meer blah hier: http://www.nu.nl/politiek/2989852/teeve ... rtwet.html

======================23 december 2012
HUH ? en de vingerafdruk dan ? - Criminelen komen makkelijk aan een paspoort !!
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... poort.html


Fred Teeven van Justitie gaat de Paspoortwet aanpassen om te voorkomen dat verdachte en veroordeelde criminelen aan een paspoort kunnen komen; 'Binnen een half jaar, drie kwart jaar moet het grootste deel van het probleem zijn opgelost", aldus de staatssecretaris.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat van de 1566 gezochte criminelen er maar 217 gesignaleerd staan. Zo'n signalering kan voorkomen dat mensen een paspoort krijgen en naar het buitenland vluchten. Ook veel onherroepelijk veroordeelden die zich onttrekken aan hun straf kunnen probleemloos een paspoort krijgen of verlengen, zo blijkt uit het onderzoek.

De staatssecretaris vindt dat gemeenten de signaleringslijst beter moeten controleren. Dat is nogal wat werk omdat gemeenten alle namen met de hand in de computer moeten zetten. Dat moet makkelijker, vinden Teeven en Plasterk. 'De koppelingen moeten beter', aldus Teeven.

Alles bij de bron; volkskrant
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 18 Jan 2013, 15:10

'Vingerafdrukken niet veilig voor patriot Act'
Gepubliceerd: Donderdag 17 januari 2013
Auteur: René Schoemaker
http://webwereld.nl/nieuws/113079/-ving ... -act-.html


Vingerafdrukken van burgers die afgestaan zijn voor het verkrijgen van paspoorten zijn helemaal niet veilig voor de Amerikanen. De afspraken die Nederland daarover heeft gemaakt, zijn onvoldoende.

Dat schrijft Europarlementarier Sophie in 't Veld aan de Europese Commissie. Zij wijst erop dat de Nederlandse regering afspraken heeft gemaakt met het bedrijf Morpho, dat eigendom is van een Amerikaanse firma. Morpho regelt de technische achtergrond van het opslaan van de vingerafdrukken die burgers afstaan bij gemeenten als zij een paspoort aanvragen.

Die afspraken van de Nederlandse regering met Morpho behelzen dat dat bedrijf niet zonder meer de vingerafdrukken mag vrijgeven aan Amerikaanse opsporingsdiensten als die met een beroep op de Patriot Act, of de afgeleide daarvan FISA, die vingerafdrukken opvragen.

Morpho moet voldoen aan opvraag VS
Maar In 't Veld vraagt nu aan de Europese Commissie of die net als zij van mening is dat die afspraken onvoldoende zijn. Volgens de politica van D66 moet Morpho gewoon voldoen aan de Amerikaanse wet en kan het een dergelijk verzoek vanuit de Verenigde Staten niet zonder meer naast zich neerleggen. Maar het voldoen aan de Amerikaanse wet brengt Morpho weer in conflict met de Europese regelgeving, merkt In 't Veld op.

Daarom zou de Europese Commissie hiertegen maatregelen moeten treffen, vindt In 't Veld, die aan de EC vraagt of dergelijke maatregelen al in voorbereiding zijn. Daarnaast zou het Europese Hof van Justitie moeten worden gevraagd om een zogeheten prejuridische uitspraak, met andere woorden een jurisprudentie neerzetten waaraan rechters en wetgevers zich kunnen vasthouden.

Nieuwe Europese wetgeving helpt niet
In 't Veld betwijfelt of de nieuwe herziening van de Europese Data Protection Regulation de spagaat voor bedrijven in het voldoen aan de Europese en Amerikaanse wet oplost. Als dat wel het geval zou zijn, wil de Europarlementariër graag van de Europese Commissie horen op welke manier dat dan is.

In Nederland is veel verzet tegen de afname van de vingerafdrukken bij gemeenten. De Raad van State heeft het Europese Hof gevraagd of het afgeven van vingerafdrukken voor paspoorten in strijd is met de grondrechten en de mensenrechten. Daarmee werden alle lopende rechtszaken opgeschort. Ook hier gaat het om een prejudicieel advies. De RvS wil dat hebben van het Europese Hof van Justitie voordat het verder oordeelt over diverse juridische procedures die door burgers en organisaties is aangespannen tegen de Staat en enkele gemeentelijke overheden.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1896
Joined: Wed 21 Aug 2013, 18:13

Fri 18 Jan 2013, 17:33

Datzelfde geld voor het Electronisch Patienten Dossier.

We vergeten voor het gemak even dat de amerikanen de hele reden zijn dat we die vingerafdrukken af moeten staan.
Voordat we die dingen in het paspoort hadden moest je bij aankomst in amerika je vingerafdrukken inleveren. En nou hebben ze ineens niet je vingerafdruk nodig omdat het in je paspoort die alleen bereikbaar zou zijn door nederlandse douane etc. staat? whaha

natuurlijk hebben hun die vingerafdrukken.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 21 Feb 2013, 13:20

Persbericht: Hoger beroep ID-toonplicht (WU-ID)
maandag, 11 februari 2013 03:12
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... wu-id.html


Update Op 26-2 om 9:00 uur zal op de rechtbank Den Haag mondeling het vonnis bekend worden gemaakt van de meervoudige kamer in de Hoger Beroepszaak betreffende de toonplicht van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID). het OM eist dat het vonnis van de kantonrechter om verdachte te ontslaan van rechtsvervolging nietig moet worden verklaard en dat betrokkene alsnog tot betaling van €60,00 beboet dient te worden en als veroordeelde geregistreerd in het Justitieel Documentatie Register wegens overtreding van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e (waarvoor een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.250,00 of vervangende hechtenis).

Ondanks het feit dat betrokkene op 8-10-2011, toen de politie hem wilde identificeren terstond zijn naam en adres opgaf, uitlegde waarom hij geen ID-bewijs bij zich droeg en meewerkte aan het ophalen van zijn rijbewijs.

Zitting: Hoger beroep tegen ontslag van rechtsvervolging ID -toonplicht (WU-ID) dinsdag 12 februari 2013.

Inzet: Behandeling van het Hoger Beroep tegen de mondelinge uitspraak van de kantonrechter 18-2-2012 tot ontslag van rechtsvervolging ingesteld wegens het niet onmiddellijk tonen van een ID-bewijs op vordering daartoe.

Zitting rechtbank Den Haag Tijd: om 10.00 uur.

Toelichting

Het betreft de zaak van een man die tijdens de sabbath in oktober 2011 gesommeerd werd een geldig identiteitsbewijs te tonen. Betrokkene gaf gemotiveerd aan waarom hij geen ID-bewijs bij zich droeg, en verleende medewerking aan het doen vaststellen van zijn identiteit. Toch achtte de politie te Rijswijk hem strafbaar aan overtreding van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e, waarvoor een boete kan worden opgelegd van maximaal € 2.250,00 of vervangende hechtenis.
Vandaar dat hij van Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een transactievoorstel kreeg gestuurd om, als schuldbekentenis en boetedoening € 60,00 te betalen wegens het niet onmiddellijk ter plekke tonen van zijn identiteitsdocument. Betrokkene achtte zich niet schuldig en weigerde om te betalen.

Daarop besloot het Openbaar Ministerie (OM) hem strafrechtelijk te gaan vervolgen en werd hij voor het (kanton)gerecht gedaagd.

Op vrijdag 17 februari 2012 oordeelde de Haagse kantonrechter dat hij daarbij in zijn recht stond omdat hij op grond van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) niet verplicht kan worden om te allen tijde een identiteitsdocument op zak te hebben. De uitspraak luidde daarom 'ontslag van rechtsvervolging'
Voor info WU-ID zie: http://www.id-nee.nl/02-1WU-IDbepalingenhoofdtekst.htm.
Voor persbericht rechtbank 'uitspraak rechtbank lees...

Het OM pikte dit niet en besloot Hoger Beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

Ruim 8 jaar na invoering van de wet staat er dus eindelijk een zitting in hoger beroep op de rol, over de uitvoering van de ID-plichtwet die op 1 januari 2005 van kracht werd. Maar pers, media en politici blijken gezien hun uitlatingen absoluut niet te beseffen waar het juridische geschil om draait.
De kern van de zaak gaat over de discrepantie tussen de wet die geen draagplicht kent maar die aan wetshandhavers wel de bevoegdheid verleend om het onmiddellijk tonen van een geldig ID-bewijs te vorderen.

Verwarring ontstond vanwege het religieuze motief wat de betrokkene in dit specifieke geval aanvoerde als argument waarom hij geen geen ID-bewijs bij zich droeg; namelijk dat hij op sabbath wegens zijn religieuze opvattingen niks bij zich draagt'.


bron: https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... wu-id.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Mec
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 28 Feb 2013, 11:20

donderdag, 28 februari 2013 02:27
Vonnis in Hoger beroep ID-plicht (WU-ID) schadelijk voor de rechtspraak in Nederland
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... rland.html


-.- zelfs Jacob Lenz bakte ze nietzo bruin en verkondigde dat de rechter op den duur wel enige begrenzing zou geven aan het ‘te allen tijde bij zich dienen te dragen’ volgens het 1 november 1940 afgekondigde Besluit Persoonsbewijzen. ( zie uitgebreid citaat onderaan artikel)-.-

Op 26 februari 2013 werd in Hoger beroep vonnis gewezen in de strafzaak tegen de man die in 2011 geen ID-bewijs had getoond toen hij door de politie in Rijswijk gevraagd werd zich te identificeren op grond van de Uitgebreide wet op de ID-plicht (WU-ID)

De man was in eerste instantie door de kantonrechter ontslagen van rechtsvervolging, waartegen het OM in beroep ging. Juist in dit geval - waarin de verdachte zich beriep op zijn Joodse geloofsvoorschriften om niet aan het onmiddellijk tonen van een ID-bewijs te kunnen voldoen- schatte het OM de kans goed dat men de man in hoger beroep veroordeeld konden krijgen, omdat het vragen naar identificatie niet strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Betrokkene werd inderdaad veroordeeld tot het betalen van €60,00 boete of dag vervangende hechtenis en zal een aantekening krijgen in het Justitieel Documentatie Register als veroordeeld voor het overtreden van het Wetboek van Strafrecht artikel 447e.

Het griezelige aan de hele gang van zaken is echter dat de rechtsgang voor een heel ander doel werd gebruikt, en dat de joodse godsdienst daar in principe helemaal niets mee van doen heeft. De casus is eenvoudigweg misbruikt door het OM in een poging om jurisprudentie te creëren waarmee alsnog een draagplicht voor identiteitsbewijzen zou kunnen worden afgedwongen ook al kent de wet zelf die verplichting niet.

knip

Flash back:

Op 1 november 1940 wordt het Besluit Persoonsbewijzen (BPB) van kracht. Artikel 3 bepaald dat een ieder die de leeftijd van 15 jaar heeft overschreden, verplicht is een persoonsbewijs in het bezit te hebben en dit ‘te allen tijde bij zich te dragen en desgevorderd te vertonen aan iedere opsporingsambtenaar,alsmede aan alle ambtenaren of andere personen, door wie zulks ingevolge enig wettelijk voorschrift wordt verlangt’.

De woorden ‘te allen tijde bij zich dragen’ hebben een vérstrekkende betekenis,waaraan, zo meent Lenz, de rechterop den duur wel enige begrenzing zal gaven. Het Persoonsbewijs dient het maatschappelijk verkeer te regelen.’’Diensvolgens zal men ongetwijfeld het PB bij zich moeten dragen, zoodra men zich buiten zijn huis, althans buiten zijn tot woning behoorende erf of tuin begeeft’

Hoezeer bij sommige mensen het dragen van een Persoonsbewijs tot een tweede natuur werd, laat een stukje in het Tijdschrift voor de politie zien. In antwoord op de vraag van een lezer, wat het wil zeggen dat je altijd en overal je Persoonsbewijs bij je moet hebben, zegt de redacteur: ‘Ik ben een zeer ordelievend burger en waak er angstvallig voor, met de overheid in conflict te komen. Daarom heb ik me aangewend ’s morgens direct mijn Persoonsbewijs van mijn pyamajasje in mijn colbertje over te steken. Toen ik mij onlangs een keer verslapen had, is het me echter door het hoofd gegaan en ging ik zonder Persoonsbewijs de deur uit. Laat er nu juist dien ochtend controle op de Persoonsbewijzen zijn’. Zou hij naar Lenz geluisterd hebben dan was dit niet gebeurd: ‘het verdient aanbeveling aan de binnenzijde van de huisdeur een waarschuwing aan te brengen, bijvoorbeeld ‘Persoonsbewijs’ of ‘PB niet vergeten?’’ Citaat doctoraalscriptie ‘Hoe Duits ishet Persoonsbewijs? -Persoonsregistratie, identificatieplicht en persoonsbewijzen in Nederland gedurende 1925-1950 - F. Roest 1 maart 1989 UvA
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Tue 16 Jul 2013, 15:52

maandag, 15 juli 2013 21:23
‘Vingerafdrukweigeraars’ verzoeken met actie ‘Hoge Hoed’ ingrijpen minister
https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier ... ister.html


Bij gelegenheid van de aanbieding van de eerste rapportage over de mensenrechten in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens (CRM), hielden ‘vingerafdrukweigeraars’ een toespraak voor minister Plasterk over een concrete aantasting van de mensenrechtenrechten in Nederland. Zij toverden daarbij uit hun hoge hoed een verzoek met uitleg hoe hij, per direct aan deze situatie een eind zou kunnen maken.

Het betreft de inmiddels haast onhoudbare situatie van de burgers die vanwege hun principiële bezwaren tegen het gebruik van biometrie en op afstand uitleesbare RF-ID chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten weigeren om hun vingerafdrukken af te staan aan de Staat en de firma Morpho. Om die reden kunnen zij nog steeds niet over een geldig paspoort of ID-kaart beschikken, waardoor ze verstoken blijven van medische hulp, inkomen, niet kunnen reizen, hun stem niet zelf mogen uitbrengen bij verkiezingen, geen zaken kunnen regelen bij een notaris, geen bankzaken kunnen doen, enz …

De vingerafdrukverplichting is een overduidelijk bewijs van schending van fundamentele mensenrechten, aangezien al 2 ½ jaar geleden onomstotelijk kwam vast te staan dat de vingerafdruktechnologie zo’n grote foutmarge kent dat de gegevens onbruikbaar zijn voor het (identificatie)doel op grond waarvan de verplichte afgifte is gebaseerd.

Daar komt bij dat de burger geen redelijke kans geboden wordt om in rechte de verplichting aan te vechten, nu de ‘juridische procedures’ van bezwaarden langdurig zijn stilgelegd, zodat ze geen uitspraak van de nationale rechter krijgen en hen de gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt verspert.

Nu de Kamer met reces is gegaan, zonder een beslissing te nemen over de ingediende Paspoortwetswijziging, is het onmogelijk dat er bij wet geregeld kan worden dat de belofte van minister Spies zal worden ingelost dat uiterlijk per 1 oktober 20013 de vingerafdrukloze ID-kaart beschikbaar zal komen. Waarmee de overheid zich, door ook geen tijdelijke oplossing te bieden formeel juridisch schuldig maakt aan ‘vertraging in de besluitvorming’.

Vandaar dat de actievoerders NU als volgt een beroep op de minister deden om ervoor te zorgen dat burgers niet langer gedwongen worden om op te draaien voor de fouten in het systeem:

‘Een minister kan niet alles, maar wel veel’…. en in deze biedt de wet u voldoende ruimte om de weg vrij te maken voor het op korte termijn treffen van een tijdelijke oplossing. Uw positie geeft de mogelijkheid om uw ambtenaren opdracht te geven tot het doen uitgaan van een circulaire met uw zienswijze aan de burgemeesters, die het bevoegd gezag bekleden inzake de aanvraag –en uitgifteproces van paspoorten en ID-kaarten.

Wij vragen u concreet om hen, liefst vandaag nog, uw zienswijze te doen toekomen dat u, gezien de nieuwe omstandigheden en vooruitlopend op de overeengekomen invoering van vingerafdrukvrije ID-kaarten die maakt dat het hier om een tijdelijke overgangssituatie gaat, ter overweging geeft om, vanuit de zorgplicht voor de burgers die weigeren om hun vingerafdrukken af te geven, gebruik te maken van de ruimte die de Paspoortuitvoeringsregeling PUN geeft tot het verstrekken van tijdelijke 1-jarige documenten. En dienovereenkomstig te handelen.

De minister gaf in zijn speech naar aanleiding van het aangeboden mensenrechtenrapport, voorbeelden van hoe de Nederlandse regering actief werkt aan de verbetering van de mensenrechten in eigen land. Daarbij noemde hij specifiek als positief initiatief dat er op 19 oktober 2012 een wetsvoorstel was ingediend om de vingerafdrukloze ID-kaart te realiseren. Toen hij er vervolgens in de pauze op aangesproken werd dat dat allemaal veel te lang duurt, beaamde hij dat. Hij gaf te kennen begrip te hebben voor de mensonwaardige situatie van de vingerafdrukweigeraars en zegde toe serieus naar het voorstel te gaan kijken. Een week later is er echter nog geen bericht uitgegaan nar de burgemeesters en hebben de indieners van het verzoek geen reactie vanuit het ministerie ontvangen wat en op welke termijn de minister daadwerkelijk van plan is op het verzoek te reageren.

Download toespraak ‘actie Hoge hoed’ hier…

Download verzoek hier…

Lees de volledige Rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 ( met op blz. 72 uit hoofdstuk ‘Privacy en persoonsgegevens’ het interview met Peter Groothuis ‘Identificeren vind ik geen probleem, vingerafdrukken afstaan wel’ )

Pers
Het ANP bericht over de ‘actie Hoge hoed’ werd overgenomen door tal van landelijke en regionale dagbladen. Het Brabants Dagblad en de Telegraaf publiceerde een eigen verslag.

Voor vragen over de behandeling van het verzoek

Neem contact op met het ministerie van BZK, t.a.v. minister Plasterk

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Tel: 070-42 68 888

of met de burgemeester van uw eigen woonplaats
User avatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1896
Joined: Wed 21 Aug 2013, 18:13

Tue 16 Jul 2013, 17:31

Hoop dat ze wat klaarspelen maar ben er bang voor.. ik sta halverwege augustus weer voor het dilemma zal ik mn vingerafdruk afgeven of weer een tijdelijke kaart halen wat dus betekent vaker geld geven aan de overheid.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
User avatar
catacombi
Junior QFF-er
Junior QFF-er
Posts: 19
Joined: Tue 03 Sep 2013, 12:33

Fri 06 Sep 2013, 13:35

06/09/13, 11:51

De problemen van mensen die weigeren om een vingerafdruk af te geven op hun identiteitsbewijs zijn waarschijnlijk 'redelijk vlot' opgelost. Dat zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken tegen de NOS in reactie op een oproep van de Nationale Ombudsman.

De Tweede Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel waarin staat dat er op een identiteitskaart geen vingerafdruk meer hoeft te staan. Mensen die zo'n afdruk weigerden in hun paspoort kunnen met die identiteitskaart weer stemmen en naar de bank. Reizen buiten de Europese Unie kan er niet mee, maar dat is volgens de minister niet op te lossen. 'Wij kunnen andere landen nu eenmaal niet dwingen om mensen toe te laten die zich niet naar hun maatstaven kunnen identificeren.'

De Nationale Ombudsman schreef eerder deze week aan Plasterk dat hij snel met een oplossing moet komen voor de kleine groep mensen die weigert een afdruk van hun vinger in het paspoort op te nemen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Ka ... eren.dhtml
User avatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1896
Joined: Wed 21 Aug 2013, 18:13

Fri 06 Sep 2013, 14:45

Moet dat nog behandeld worden, ik dacht dat dat in oktober in ging..

En bl@de beweerde dat dat al in was gegaan.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Mon 23 Sep 2013, 11:22

PERSBERICHT:DE SLAG OM DE PASPOORTWET- NIEUWE AFLEVERING
maandag, 16 september 2013 20:11
https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier ... ering.html


Op woensdag 18 september vergadert de Tweede Kamer over de voorstellen tot het wijziging van de Paspoortwet - 33440 (R 1990). Aanvang: 15:30 uur

De wetswijziging betreft:
De wijziging van de status van de Nederlandse ID-kaart met het oog op de toekomstige uitgifte van ‘vingerafdrukvrije- ID-kaarten’.
Handhaven van de (nog niet in werking getreden) inrichting van één centrale 7dgs/24 uurs on-line reisdocumentenadministratie voor justitieel gebruik.
Handhaven van wetgeving die géén regeling treft voor principieel bezwaarden tegen het gebruik van biometrie voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten,
Beperkte wijziging van de geldigheidsduur van reisdocumenten en ID-kaarten naar 10 jaar,
Grondslag voor het in kosten brengen van verstrekking van de documenten.

Tijdelijke voorziening- biometrie weigeraars
Opnieuw zullen de leden van de Tweede Kamer bij de minister aandringen op het treffen van een tijdelijke voorziening voor principieel bezwaarden tegen het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten. Dit keer gesteund door de oproep van de Nationale Ombudsman om snel een einde te maken aan de noodsituatie van betrokkenen, en hen niet te laten wachten op de wetswijziging of op uitkomst van de jarenlange juridische procedures waarin zij verwikkeld zijn geraakt.

Opnieuw zal de minister proberen om het treffen van een tijdelijke voorziening te weigeren. Met als reden dat de EU Verordening, die niet op de verstrekking van 1-jarige documenten van toepassing is, daar geen ruimte voor zou laten.(lees… https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier ... 6f0f3.html ) En als excuus dat de Raad van State een negatief advies zou hebben uitgebracht, terwijl in dit advies volkomen voorbij is gegaan aan de reeds bestaande Europees-rechterlijke mogelijkheid tot het verstrekken van 1-jarige paspoorten en ID-kaarten, die niet aan de EU regelgeving hoeven te voldoen. (zie brief 9-9-2013 minister aan Ombudsman & uitleg Vrijbit misbruik adviesfunctie).

Principieel bezwaarden
De groep bezwaarden bestaat uit mensen die ofwel op grond van hun fundamentele recht op bescherming van hun privé leven, uit veiligheidsoverwegingen of op grond van beide overwegingen, het onacceptabel vinden dat de Staat der Nederlanden hun biometrische gegevens opeist voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten.

Vingerafdrukken voor aanvraag van paspoorten en ID-bewijzen nog steeds verplicht
In april 2011 werd duidelijk dat de vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten, bij 1 op 1 verificatie, in 25% van de gevallen niet overeen kwamen met die van de betrokken personen. Daarmee bleken ze dus allemaal volkomen onbruikbaar voor identificatie- of verificatiedoeleinden. Zo snel mogelijk met de registratie stoppen luidde het devies van toenmalig minister Donner toen. Nadien zegde zijn opvolgster Spies toe dat er uiterlijk op 1 oktober 2013 een ‘vingerafdrukvrije’ ID-kaart beschikbaar zou komen. Nu blijkt dat ook deze planning is losgelaten. Inmiddels heeft minister Plasterk, die momenteel voor het Paspoortwetdossier verantwoordelijk is, aan Vrijbit en aan de Ombudsman schriftelijk laten weten dat hij de komende maanden niet van plan is om een oplossing te bieden voor mensen die al jaren in een noodsituatie verkeren.

Demonstratie ’belofte maakt schuld’
Vanaf 12 uur zal op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer gedemonstreerd worden voor het onmiddellijk verstekken van ‘vingerafdrukloze ID-kaarten’. Waarbij we uitdrukkelijk aantekenen dat met het uitgeven van vingerafdrukvrije ID-kaarten slechts soelaas wordt geboden voor een deel van de bezwaarden. Voor meer info lees… https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier ... c3bb2.html

=====================================

Over goede beveiliging gesproken
De vingerafdruk-beveiliging van de iPhone is al gekraakt
maandag 23 september 2013
Door : Gerard Driehuis
http://www.welingelichtekringen.nl/tech ... raakt.html


De iPhone 5 S met vingerafdrukbeveiliging is er nog maar net, maar het eerste gat in de beveiliging is gevonden. En het is eigenlijk tamelijk eenvoudig. Het enige wat je nodig hebt is een scherpe foto van de vingerafdruk van de eigenaar. De Chaos Computer Club, die al eerder lekken in beveiligingssystemen aantoonde, heeft met deze methode een beveiligde iPhone aan de praat gekregen. Door een foto te maken van een vingerafdruk, die te printen op een transparante folie en het resultaat met vloeibare latex of houtlijm te overgieten, lukte het leden van de Chaos Computer Club (CCC) om Apples nieuwe smartphone te ontgrendelen zonder dat er een echte vinger aan te pas kwam.

De methode is gedoe, maar het laat wel zien dat de superveilige beveiliging – volgens Apple – al binnen een week lek blijkt te zijn
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 17 Oct 2013, 15:25

'Opslag van vingerafdrukken is illegaal'
17 oktober 2013 13:36
http://www.nu.nl/buitenland/3604593/ops ... egaal.html


Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de opslag van vingerafdrukken in databases illegaal is.

Dat meldt Webwereld. http://webwereld.nl/beveiliging/79714-o ... cookie-bar

Het afnemen van vingerafdrukken voor opname in een paspoort is legaal, maar ''het paspoort mag de enige plek zijn waar die afgenomen vingerafdrukken mogen worden opgeslagen.''

Het Europese Het Hof deed de uitspraak nadat een Duitse staatsburger weigerde vingerafdrukken af te staan bij de aanvraag van een nieuw paspoort. Bochum, waar de zaak speelt, weigerde daarop hem een reisdocument te verlenen.

======================

maar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Europese Hof: overheid mag vingerafdruk in paspoort verplichten
Door Joost Schellevis

donderdag 17 oktober 2013 12:43
http://tweakers.net/nieuws/92004/europe ... chten.html


De overheid mag burgers verplichten hun vingerafdruk af te geven bij het aanvragen van een identiteitskaart. Hoewel dat een schending van de privacy is, is die gerechtvaardigd. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie, dat wel vraagtekens zet bij de opslag ervan.

Het Europese Hof deed de uitspraak in de zaak van een Duitse advocaat, Michael Schwartz, die een paspoort wilde aanvragen maar weigerde zijn vingerafdrukken af te geven. De zaak escaleerde tot aan het Europese Hof, die nu heeft geoordeeld dat de overheid wel degelijk vingerafdrukken van burgers mag opeisen bij het aanvragen van een paspoort.

De rechters erkennen dat het afnemen van vingerafdrukken de privacy schendt, maar die privacyschending is volgens hen gerechtvaardigd omdat paspoorten moeten worden beschermd tegen frauduleus gebruik, zo blijkt uit de uitspraak. Bovendien is er geen maatregel voorhanden die even goed werkt en de privacy minder schendt. Zo zijn irisscanners veel minder betrouwbaar en veel duurder.

Wel stelt het hof vraagtekens bij de opslag van vingerafdrukken. De Europese richtlijn bevat geen rechtvaardiging om vingerafdrukken voor iets anders te gebruiken dan voor verwerking voor opname het paspoort, stellen de rechters. Dat wil niet zeggen dat de opslag van vingerafdrukken direct illegaal is: EU-lidstaten kunnen wetgeving aannemen waarmee ze die opslag alsnog legitimeren. "Je kunt uit de uitspraak niet afleiden of dat wel of niet mag", aldus woordvoerder Stefaan Van der Jeught van het Hof.

In Nederland worden vingerafdrukken opgenomen in het paspoort, maar de overheid is voorlopig gestopt met de opslag ervan. Er waren namelijk twijfels gerezen over de veiligheid van de opslag. Daarnaast wil het kabinet dat vingerafdrukken niet meer hoeven te worden afgegeven bij de aanvraag van een identiteitskaart.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 18 Oct 2013, 11:54

EU-Hof torpedeert Nederlandse wet vingerafdrukken
door René Schoemaker

17 okt. 2013
http://webwereld.nl/beveiliging/79721-e ... rafdrukken


Nieuws - Het Europese "nee" tegen de opslag van vingerafdrukken in databases kan leiden tot het onwettig verklaren van artikel 4b in de Nederlandse Paspoortwet, dat een centrale database juist wettelijk probeert te borgen. Eind deze maand is hierover een rechtszaak in Den Haag.

In de nieuwe Nederlandse paspoortwet, die onlangs in de Tweede Kamer is behandeld en nu ter stemming ligt bij de Eerste Kamer, is artikel 4b, dat voorziet in de oprichting van een centrale reisdocumentenadministratie, nog steeds opgenomen. Het gaat hier om een “slapend artikel”, dat later nog geactiveerd kan worden maar niet direct ingaat als het wetsvoorstel van minister Plasterk wordt aangenomen. In dat artikel staat tevens dat de vingerafdrukkendatabase toegankelijk is voor de Officier van Justitie als het gaat om het opsporen van mensen die strafbare feiten plegen.

En dat is nu keihard onderuit gehaald door het Europese Hof van Justitie, die stelt dat de richtlijn die Europese lidstaten verplicht twee vingerafdrukken moeten laten opnemen in paspoorten geen wettelijke basis geeft voor de opname van die vingerafdrukken in databases. Daarnaast mogen vingerafdrukken die door burgers zijn afgegeven niet worden gebruikt voor onderzoeken van Justitie naar criminaliteit, zegt het EU Hof spijkerhard.

Eind oktober uitspraak Nederlands Hof
Dat is munitie voor privacyorganisatie Privacy First, dat op 29 oktober een uitspraak verwacht in een hoger beroep. Privacy First en 19 burgers hebben een rechtszaak aangespannen om opslag van vingerafdrukken in een centrale database illegaal te laten verklaren. De rechtbank in Den Haag oordeelde twee en een half jaar geleden dat Privacy First en de burgers niet ontvankelijk waren in deze zaak, waarop Privacy First in hoger beroep ging. Dat komt 29 oktober voor.

“Ik hoop dat we dan in ieder geval ontvankelijk worden verklaard. De tijden zijn inmiddels veranderd en het Hof zou gezien de gevoeligheid van het onderwerp in de maatschappij tot een ander oordeel kunnen komen dan de rechtbank”, zegt Vincent Böhre van Privacy First. Mocht de burgerrechtenorganisatie ontvankelijk worden verklaard, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld. “Ik hoop dat het Hof direct besluit dat artikel 4b onrechtmatig is, maar de inhoudelijke behandeling kan ook nog later plaatsvinden.”

Tweede Kamer keurt centrale opslag goed
Dat het onderwerp nog steeds actueel is, wijt Böhre min of meer aan de Tweede Kamer. “Dat heeft zich tijdens de behandeling van de laatste wijziging van de Paspoortwet in september vooral laten leiden door het vingerafdrukkenvrij maken van de ID-kaart. Daar ben ik blij mee, maar artikel 4b dat de centrale opslag regelt, hebben ze over het hoofd gezien. "Mocht het Hof besluiten tot het niet ontvankelijk verklaren van Privacy First, gaat de organisatie naar de Hoge Raad. “We gaan desnoods door tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.”

Böhre hoopt verder dat de uitspraak van het EU Hof van Justitie aanleiding is voor de Eerste Kamer om alsnog artikel 4b te schrappen uit de nieuwe Paspoortwet. “Het is op dit moment een slapend artikel maar kan op elk moment door de minister worden geactiveerd. Ik weet dat het parlement op dit moment niet voor een centrale database is, dus het zou voor de minister op dit moment niet een geschikt tijdstip zijn om dat artikel te gebruiken. Maar dat kan in de toekomst anders zijn.”

PvdA: centrale database al verdwenen
Opvallend is dat Tweede Kamer-lid Astrid Oosenbrug (PvdA) in de stelligste overtuiging is dat de centrale database uit de nieuwe Paspoortwet is verdwenen. “Ik vraag me ook werkelijk af waarom we ooit daarop ja hebben gezegd. Maar gelukkig kan je dergelijke beslissingen ook weer terugdraaien.”
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 10 Jan 2014, 20:07

Aanvragen paspoort wordt duurder
10 januari 2014 19:02
http://www.nu.nl/binnenland/3672463/aan ... urder.html


Vanaf maandag 20 januari worden geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart.

Bij de aanvraag van een paspoort worden vanaf dat moment nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. De datum staat in een brief van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Nieuwe tarieven gaan in op 9 maart, de datum waarop de invoering van de tienjarige geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen is voorzien.

Een paspoort kost nu bij een gemeente maximaal 50,35 euro en zal straks voor mensen van 18 jaar en ouder 66,96 kosten. Maar het gaat dus twee maal zo lang mee. Een identiteitskaart gaat voor volwassenen 52,95 euro kosten. Dat is nu nog 41,90 euro.

Met ingang van 9 maart wordt het tarief van de ID-kaart voor alle minderjarigen 28,36 euro.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Tobi
Top
User avatar
Tobi
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1896
Joined: Wed 21 Aug 2013, 18:13

Fri 10 Jan 2014, 22:29

na 9 maart ga ik dus pas een idkaart halen.. en dan waarschijnlijk puur om europa door te kunnen, want belastingbetalen moet ik niet aan denken..

Maar ik dacht dat ze pretendeerde dat de kosten voor kaartjes alleen voor het kaartje zelf waren maar dat is dus onzin.
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Wed 19 Feb 2014, 23:43

fr3bzy:

Hof Den Haag: centrale opslag vingerafdrukken onrechtmatig
dinsdag 18 februari 2014 15:47
https://www.privacyfirst.nl/acties/proc ... matig.html


In een baanbrekende uitspraak heeft het Hof Den Haag vandaag geoordeeld dat de centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet onrechtmatig is. In een zogeheten 'algemeen-belangactie' had Privacy First deze rechtsvraag samen met 19 mede-eisers (burgers) aan het Hof voorgelegd. In februari 2011 achtte de rechtbank Den Haag Privacy First niet-ontvankelijk. De rechtbank kwam daardoor niet aan een inhoudelijk oordeel over de Paspoortwet toe. Het Hof verklaart Privacy First alsnog ontvankelijk en vernietigt het vonnis van de rechtbank. Tevens acht het Hof centrale opslag van vingerafdrukken onrechtmatig wegens strijd met het recht op privacy. Centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet lijkt daarmee voorgoed van de baan.

In mei 2010 dagvaardden Privacy First c.s. de Nederlandse Staat (ministerie van Binnenlandse Zaken) wegens de centrale opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet. Dergelijke opslag was met name bedoeld om kleinschalige identiteitsfraude met paspoorten (look-alike fraude) te voorkomen.

Mede onder druk van de rechtszaak van Privacy First werd de opslag van vingerafdrukken in de zomer van 2011 stopgezet. Door de uitspraak van het Hof Den Haag wordt eventuele toekomstige centrale opslag van vingerafdrukken juridisch onmogelijk gemaakt: het Hof acht de centrale opslag van vingerafdrukken een "ongeschikt middel" om identiteitsfraude met reisdocumenten te voorkomen. Dit kan volgens het Hof "tot geen andere conclusie leiden dan dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die gevormd wordt door de centrale opslag van vingerafdrukken, niet gerechtvaardigd is. De rechtbank had de vordering van Privacy First in zoverre moeten toewijzen." (Par. 4.4.)

Dit vormt een grote overwinning voor Privacy First en voor alle burgers die zich de laatste jaren tegen centrale opslag van vingerafdrukken hebben verzet. De uitspraak van het Hof maakt tevens de weg vrij voor Privacy First (en andere maatschappelijke organisaties) om in het algemeen belang rechtszaken te kunnen blijven voeren ter behoud en bevordering van het recht op privacy, bijvoorbeeld de nieuwe rechtszaak van Privacy First c.s. tegen de Nederlandse Staat n.a.v. de NSA -affaire. Onlangs achtte de landsadvocaat Privacy First ook in deze zaak ontvankelijk. Deze ontwikkelingen vormen voor Privacy First een belangrijke steun in de rug om de komende jaren rechtszaken te kunnen blijven voeren voor ieders recht op privacy.

Lees HIER http://bureaubrandeis.com/wp-content/up ... iseerd.pdf de hele uitspraak van het Hof Den Haag (pdf).
Klik HIER http://bureaubrandeis.com/duly-noted/co ... gerprints/ voor het nieuwsbericht van onze advocaten bij bureau Brandeis.
Post Reply

Return to “Politiek / Oorlog”