Stop opslag vingerafdruk

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Mon 10 Mar 2014, 16:47

De regering heeft eerst bij wet geregeld dat sinds het van kracht worden van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht burgers vanaf 14 jaar verplicht zijn om over een geldig ID-bewijs te beschikken.
Vervolgens werd aan deze (min of meer) democratisch tot stand gekomen wetgeving getornd, door via andere wetswijzigingen, zijnde de Ziektekostenverzekerings- en de Paspoortwet, af te dwingen dat iedereen vanaf de geboorte met een eigen geldig ID-bewijs geïdentificeerd moet kunnen worden.

Dat dit nooit eerder zo opgevallen is komt ongetwijfeld omdat kinderen van oudsher geen eigen paspoort of ID-kaart hoefden te hebben, maar bijgeschreven konden worden in het document van de ouders. Nu dat systeem vorig jaar ook is afgeschaft, en er dus een categorie kinderen blijkt te ontstaan die door het vervallen van de geldigheidsdatum van het paspoort of de ID-kaart van de ouders geen eigen identiteitsdocument hebben, komt dit aan het licht.
Vraag:

Welk ID-bewijs er in het geval er geen 'identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht' aanwezig is wordt geaccepteerd. Zijn daar, 'andere bij ministeriële regeling aan te wijzen documenten' voor aangewezen waar ouders zich vs de zorgverlener op kunnen beroepen?

Antwoord:

Zowel de Zvw als de Wet gebruik BSN in de zorg (zie m.n. artikelen 5 en 6) kennen regels ter identificatie van de verzekerde c.q. de patiënt. Er is geen uitzondering gemaakt op de hoofdregel van de wet. Met andere woorden: identificatie moet plaatsvinden aan de hand van de documenten als genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht.

Vraag: Indien er geen bestuurlijk kaderbesluit hierover is en kinderen pas vanaf 14 jaar verplicht zijn bij wet om over een geldig ID-bewijs te beschikken, zou ik graag van u vernemen hoe in voorkomende gevallen burgers rechtsbescherming genieten om gebruik te kunnen maken van de zorg waarvoor zij en hun kinderen verplicht verzekerd zijn.

Antwoord:

De identificatieplicht als neergelegd in de sociale ziektekostenverzekeringswetten geldt zonder beperking met betrekking tot de leeftijd. Uit het ontbreken van een leeftijdsgrens in de vigerende wetgeving vloeit voort dat voor kinderen vanaf de geboorte een identificatieplicht geldt.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van zorg op grond van de Zvw of de AWBZ moeten verzekerden voldoen aan de regels die daarvoor in de Zvw of de AWBZ gesteld zijn. Ook aan burgers worden in de wet administratieve verplichtingen gesteld, waaronder de identificatieplicht.

Als men aan deze administratieve verplichtingen niet wil voldoen, dan is het uitgangspunt dat de kosten dienen te worden gedragen door de betrokkene zelf. Het gaat dus niet om de geleverde zorg zelf, maar om de vergoeding van de kosten er van.

Bij de Wet gebruik in de zorg gaat het om identificatie van de patiënt met als doel om te voorkomen dat patiënten verwisseld worden. Hier is dus een medische achtergrond de reden van de wetgeving.

Vraag: Analoog aan de Rijksvoorlichting inzake kinderen van 12- 14 die zelfstandig in aanmerking willen komen voor medische zorg, zonder dat hun ouders bijv. daarvan in kennis worden gesteld, lezen wij 'kind moet in beginsel een identiteitsbewijs kunnen tonen. De zorgverlener kan een pragmatische oplossing zoeken als dat echt niet mogelijk is, bijvoorbeeld een schoolpasje accepteren als identiteitsbewijs'. Betekent dit nu dat er een hiaat is in de wetgeving waardoor kinderen geen objectieve rechtsbescherming genieten maar afhankelijk zijn van de willekeur van de zorgverleners en/of zorgverzekeraars? Of mag men aan deze Rijksvoorlichting zich juridische dekking ontlenen waarmee andere identificatie is toegestaan zolang daarmee maar duidelijk de identiteit van het kind kan worden vastgesteld?

Antwoord:

Omdat kinderen vanaf 12 jaar zelfstandig een behandelings­overeenkomst mogen sluiten en het in uitzonderingsgevallen kan voorkomen dat een kind niet wil dat de ouder dit weet en (daardoor) geen toegang heeft tot zijn identiteitsbewijs, is bij de totstandkoming van de wet voor deze praktische benadering gekozen.

Vanaf 14 jaar geldt de algemene identificatieplicht, en vanaf die leeftijd moet een kind zich altijd kunnen identificeren. Voor de zorgverzekeringen geldt, zoals gesteld, geen leeftijdsgrens.

Het is evident dat de wetgever bij deze praktische benadering voor ogen had dat deze uitzonderingssituatie zich slechts bij uitzondering zal voordoen.

Het is inderdaad aan de zorgverlener te beoordelen of in voorkomende gevallen deze situatie zich voordoet. Dat is inherent aan de aard van de situatie, waarbij een zorgverlener ook zal moeten beoordelen of medische behandeling van een minderjarige van 12-14 jaar zonder medeweten van diens wettelijk vertegenwoordiger, wenselijk is.
bron en meer: https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier ... ingen.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Sun 23 Mar 2014, 16:31

Retecool Juridisch update - Vingerafdrukken
gepost door ja dit is, ja dit is, die leipe mocro Flepz0r

op 23-03-2014 om 14:14
http://retecool.com/post/retecool-jurid ... rafdrukken


Inmiddels zal bijna iedereen hier op den RC's zijn paspoort (of ID kaart) wel verlengd hebben sinds de vingerafdrukken in het paspoort staan. Dat is namelijk al sinds 26 augustus 2006 en pas sinds vorige maand is het mogelijk om een ID kaart te krijgen zonder vingerafdrukken (en wel extragratis 10 jaar geldig). Officieel is het geen reisdocument meer (dus geen vingerafdrukken meer verplicht van de EU) maar het wordt toch geaccepteerd door een goeie lijst landen.
De vingerafdrukken voor paspoorten worden afgenomen en na het ophalen van het paspoort volgens de plechtige belofte van Ome Roon vernietigd. Nou weten we inmiddels wel hoeveel de beloftes van Plaksterk waard zijn en dat is waarom we hem eens even gruwelijk op de vingers gaan kijken.

Retecool Juridisch gaat bij de Nederlandse gemeentes navragen hoe het zit met de beveiliging van de vingerafdrukken, hoe de opslag geregeld is, hoe ze borgen dat de procedures gevolgd worden en wie er toegang hebben tot de data. De wob-o-lizer draait dus overuren om een goeie stapel verzoeken te genereren om te achterhalen hoe het echt zit. We gaan netjes alle gemeentes bevragen en komen vervolgens bij u, de lezer, terug met de resultaten in een net overzichtje.
Het is nu aan u, lieve lezers, om suggesties op te werpen in de comments waar Retecool Juridisch na deze tour de force gaat porren om duidelijkheid te krijgen over wat de overheid doet. Of juist nalaat.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Sat 03 May 2014, 00:11

01-05-2014
Verder pakt Opstelten personen aan die frauderen met biometrische identiteitsbewijzen met het doel daarvan bijvoorbeeld gebruik te maken om de identiteit van een ander te misbruiken. Het gaat dan om mensen die bewust hun vingertoppen verminken waardoor de afdrukken daarvan niet langer geschikt zijn als identificatiemiddel.

bron en meer: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries ... raude.html
En we noemen het 'Hardere aanpak identiteitsfraude'
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 16 Apr 2015, 12:13

Vingerafdrukken paspoort mogen bewaard worden
16 april 2015 11:32
http://www.nu.nl/binnenland/4031874/vin ... orden.html


Nederland mag vingerafdrukken vragen bij de aanvraag van een paspoort en mag bovendien deze zogeheten biometrische gegevens opslaan.

Er zijn namelijk geen Europese regels hierover. Dit is een bevoegdheid van de lidstaten zelf, oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag.

Het EU-hof behandelde vier Nederlandse zaken die de Raad van State had doorverwezen. Deze vier personen weigerden bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken te geven.

Volgens hen is de invoer en bewaring van biometrische gegevens ''een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit en een beperking van het recht op de bescherming van privéleven''. De personen vrezen dat de opgeslagen gegevens (in de toekomst) worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Het EU-hof erkent dit risico, maar zegt dat Europa hier niet over gaat. Wel moeten de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd.
Zijn ze hun eigen uitspraak vergeten of weer een trucje met woorden zo verdraaien dat het net lijkt alsof ... .
17-10-13 - 15:54 bron: ANP
Het centraal opslaan van vingerafdrukken die zijn afgegeven voor een paspoort, is illegaal. Een vingerafdruk mag alleen in het paspoort zelf worden opgeslagen, zo oordeelde het Europees Hof van Justitie donderdag.

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/ ... gaal.dhtml
pom pom pom
"Er zijn namelijk geen Europese regels hierover."

Verplicht bij aanvraag
Op grond van Europese regelgeving is het verplicht uw vingerafdrukken op te nemen in uw paspoort.


Image

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen ... rafdrukken
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 26 May 2016, 14:16

Geen vingerafdrukken, geen paspoort

Volgens de Raad van State stonden de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Nuth en Maastricht in hun recht toen ze weigerden de paspoortaanvragen te behandelen van mensen die geen vingerafdrukken wilden afstaan.
25 mei 2016
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuu ... 7835.lynkx


Wie een paspoort aanvraagt, is hoe dan ook verplicht daarvoor vingerafdrukken af te staan. Voor een identiteitskaart geldt die verplichting niet. Dat volgt uit een uitspraak die de Raad van State woensdag heeft gedaan in zeven zaken.

Privacy
De zaken draaiden om de weigering van mensen om vingerafdrukken af te staan voor een identiteitsdocument, omdat ze vrezen voor veiligheidsrisico's en inbreuken op hun privacy. In vier gevallen ging het om de aanvraag voor een paspoort, in drie gevallen om een aanvraag voor een identiteitskaart.


Identiteitskaart
Volgens de Raad van State stonden de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Nuth en Maastricht in hun recht toen ze weigerden de paspoortaanvragen te behandelen van mensen die geen vingerafdrukken wilden afstaan. Maar de aanvragen voor een ID-kaart in Amsterdam, Utrecht en De Fryske Marren hadden wel moeten worden behandeld, omdat vingerafdrukken daarvoor niet verplicht zijn, aldus de raad. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Het afgeven van vingerafdrukken voor een paspoort is sinds 2009 verplicht. (ANP)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox, Tobi
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Mon 20 Nov 2017, 13:19

"Bij de marechaussee op Schiphol is de apparatuur nog niet eens geschikt om vingerafdrukken te controleren. Al bij de invoering in 2009 werd duidelijk dat de marechaussee bij grenscontroles de vingerafdrukken van inreizende passagiers op dat moment niet kon controleren."
Vingerafdruk in paspoort wordt nooit gecontroleerd
Joost Schellevis en Ben Meindertsma

19-11-2017, 18:05
https://nos.nl/artikel/2203634-vingeraf ... leerd.html

Hoewel burgers al sinds 2009 verplicht zijn vingerafdrukken af te staan voor in hun paspoort, worden die op Schiphol, bij de grens en in het buitenland nooit gecontroleerd. Dat blijkt uit navraag van de NOS bij de marechaussee en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. De verplichting komt voort uit Europese afspraken, die werden gemaakt in reactie op onder meer de aanslagen in de VS op 11 september 2001.

meer en bron: https://nos.nl/artikel/2203634-vingeraf ... leerd.html
Post Reply

Return to “Politiek / Oorlog”