De betekenis van getallen als symbolen.

Alle topics over symboliek, symbolen, getallen, letters, Wortel 2 en dergelijke zaken tref je hier aan.
Gebruikersavatar
PakNak
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11In bijna elke cultuur kent men een bijzondere symbolische betekenis toe aan bepaalde getallen. Zo zien veel mensen 11 als het gekkengetal (waar ook het carnaval veel gebruik van maakt) en in 13 het ongeluksgetal. De symbolische betekenis van veel getallen gaat soms heel ver terug in de tijd kan sterk verschillen in diverse culturen. Veel getallen worden beschreven in de Bijbel, de koran en de Griekse oudheid. Sommige getallen komen voor uit de omloop van onze aarde en de planeten (het zestallig stelsel), sommige getallen (ook ons tientallig stelsel) is ontstaan uit onze handen met elk 5 vingers met een totaal van 10. Ook werden in het verleden in verhalen (mondelinge overlevering) vaak dezelfde getallen gebruikt omdat dit nu eenmaal eenvoudiger te onthouden was. Vaak keren mensen de beredenering om door juist in deze regelmaat betekenis aan getallen te geven. Ook heeft de mens wiskunde gebruikt om allerlei processen uit de natuur te verklaren. Soms keren mensen deze beschrijving om van natuur terug naar de getallen waardoor het lijkt alsof de getallen iets magisch hebben. Dit is dus een kip en ei probleem. Op deze pagina probeer ik de historische en spirituele betekenis van getallen te beschrijven en bij elk getal een voorbeeld van historische regelmaat of ontstaan te geven. 0 Het getal nul is een heel bijzonder getal omdat het pas rond 1300 na Christus zijn intrede deed in de westerse wereld. De werkelijke oorsprong gaat veel verder terug. Volgens onderzoekers kende men in het oude oosten (c.a.. 3000 voor Christus) al een soort dubbele schuine tussen wig om het ontbreken van een cijfer op een bepaalde positie binnen een getal aan te geven. In India komt het getal nul rond 600 jaar na Christus al voor. De Arabieren hebben het getal nul twee eeuwen later meegenomen naar het westen waar het nog eeuwen duurde voor het ook echt gebruikt werd. Ondanks dat de kerk veel moeite had met de heidense nul, zag de handel het nut in, waardoor het getal nul uiteindelijk in de 14de eeuw gebruik is geraakt. In de natuur komt het getal nul niet voor, het is een cijfer dat door de mens bedacht is om het rekenen eenvoudiger te maken. Het is dus een puur fictief cijfer 1 Dit zou een heilig cijfer zijn. Het heeft de onbetwistbare positie als het eerste van alle getallen en werd beschouwd als het symbool van het leven, de schepping en de enige scheppergod of de oereenheid. De ondeelbaarheid van dit getal verstrekt dit nog. De een is het mannelijke, vormende beginsel, het symbool voor het goede, vriendschap en voor de bestendigheid. 2 Dit is over het algemeen een negatief cijfer. In de oude Griekse cultuur dacht men dat de oneven getallen mannelijk en dus goed en de even getallen vrouwelijk en slecht waren. De 2 was dus het begin van al het slechte. Vaak is het een symbool voor de dood of van het kwaad in het algemeen. Dit is ook het cijfer van het dualisme (yin / yang) waarbij het gaat om twee dingen die bij elkaar horen zoals de man en vrouw en hemel en aarde, dag en nacht, goed en slecht, wit en zwart, arm en rijk, water en vuur. 3 In de Griekse oudheid was het getal drie het toppunt van volmaaktheid. (“omne trinium perfectum”, elk drievoud is volmaakt.) Het getal verschijnt herhaaldelijk in het Oude en Nieuwe Testament, als de symbolische voorstelling van de heilige Drie-eenheid. Denk ook aan de drie wijzen uit het oosten. In het Britse koninklijke wapen vinden we drie leeuwen en drie kruisen in het stadswapen van Amsterdam. Ook roepen we drie keer hoera en kennen we een uitdrukking “driemaal is scheepsrecht”. In een sprookje gebeuren dingen ook vaak drie keer. Toen Petrus de derde keer zei dat hij Jezus niet kende, kraaide de haan driemaal. Jezus stond de derde dag na zijn dood op. De drie staat symbool voor de drie dimensies. De afbeelding de drie is de driehoek. 4 Vier was bij de oude Grieken ook een heilig getal, omdat vier het eerste kwadraat is. De vier verdubbelt ook de dualiteit van de twee. Ook staat het voor de vier elementen water, aarde, vuur en lucht en de vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west. Iets verder gezocht is dat 1+2+3+4 het perfecte getal 10 maakt, waarin het getal vier het rijtje perfect maakt.
In China is het een ongeluks getal, in het Kantonees klinkt vier bijna hetzelfde als dood. 5 Vijf is het getal van vijf boeken van de Thora, het getal vijf was het getal der kennis. Het symbool van de vijf is het pentagram. Een mens heeft vijf vingers aan elke hand. Ook ziet men de vijf als het huwelijk, omdat de vijf de som is van de mannelijke 3 en de vrouwelijke 2. 6 Zes is het getal van de mens, omdat het op de zesde dag geschapen is. Het staat voor evenwicht en vrede. Rekenkundig is het ook een perfecte getal omdat 1+2+3 zes is. Het symbool dat bij de zes hoort is het hexagram of het zegel van Salomo en de Davidster. 7 Bijna net zo populair als het getal 3 is de zeven. Het getal zeven staat voor het verbond en in de Bijbel komt het vaak voor zoals zeven dagen van de schepping, de zeven vette en de zeven magere jaren. Er zijn zeven deugden en er zijn zeven hoofdzonden. Sneeuwwitje en de zeven dwergen, de zeven kleuren van de regenboog, zeven wereldwonderen en de uitdrukking de zevende hemel zijn bekende voorbeelden. De joden kennen de zevenarmige kandelaar, de menorah en ze vieren zeven weken na Pesach (het joodse Paasfeest) het Wekenfeest.
Zeven is een speciaal getal, het betekent in de Bijbel: “overvloed, heel veel”. Ook is de zeven een priemgetal (het is alleen deelbaar door 1 en zichzelf) en staat dus voor maagdelijkheid. 8 Voor de oude Grieken was het getal acht dat van de rechtvaardigheid omdat 8 = 4 + 4 en 4 is weer 2 + 2 en 2 is weer 1 + 1. Omdat het ook de eerste derdemacht is (2 x 2 x 2) werd het ook het symbool van overvloed. De opstanding van Jezus ziet met vaak als de achtste dag van de schepping, dit vinden we terug in de vaak achthoekige doopvonten. In de Romaanse kunst kennen we de achtpuntige ster en het achtpuntige Malterzerkruis. Ook het Boeddhisme is gebaseerd op de achtvoudige weg. 9 Het getal negen heeft met duisternis te maken en het staat ook voor slang of baarmoeder. Een moeder draagt het kind 9 maanden in de baarmoeder. Toen Jezus aan het kruis hing werd het tot het negende uur donker. In de Joodse geschiedenis zijn veel rampen op de negende van de maand gebeurd. Toch is het getal negen omdat 9 het kwadraat van 3 is, een gunstig getal. De oude Egypte bestonden de godengroepen uit negen en in het oude China speelde het een belangrijke rol in de I Tjing en in het boek der Riten waarin sprake is van negen ceremoniën. 10 Tien staat voor de woorden van God in de vorm van de tien geboden Ook waren er tien plagen van Egypte. Het getal tien staat voor het absolute en van het recht. De mens heeft 10 vingers om te tellen en als er tien mannen zijn kan de dienst in de joodse synagoge doorgaan. Het getal kan gemaakt worden door de eerste 4 getallen bij elkaar op te tellen. (1 + 2 + 3 + 4). Ook kent men de tien geheime namen van god. 11 Elf is een boosaardig getal omdat het een overschrijding van tien (geboden) was. Ook na de vasten tijdens het carnaval worden de tien geboden op vele wijze overschreden. Het getal staat ook wel bekend als het gekkengetal waardoor de cultuur van het carnaval ook rijkelijk voorzien is van dit getal, denk alleen maar aan de raad van elf. Soms ziet men het getal ook als een geluksgetal omdat het uit twee enen bestaat. 12 De betekenis van het getal 12 lijkt vrij neutraal maar het is historisch gezien wel een belangrijk getal. Er waren twaalf apostelen en Jacob had twaalf zonen waar de twaalf provincies van Israël die voor een groot deel genoemd zijn. Er zijn twaalf tekens in de dierenriem, twaalf Griekse goden en een dozijn is ook twaalf. 13 De positieve betekenis van het getal dertien is eenheid. Bij de Joden is 13 de leeftijd waarbij een de volwassenheid bereikt (Hebreeuws Bar Mitswa). Maar meestal is dertien een ongeluksgetal. Jezus gebruikte het laatste avondmaal met zijn twaalf leerlingen, waarbij ze met zijn dertienen aan tafel zaten. ( Judas was de nummer dertien waarmee het slecht afliep.) Ook liep het slecht af met de vlucht van de Apollo-13 raket. Heel veel hoge gebouwen kennen geen dertiende verdieping en in hotels ontbreekt kamer nummer dertien meestal. Bij de coven (samenkomst) van de twaalf heksen zou de duivel als dertiende lid aanwezig zijn. Het getal dertien heet dan ook wel het duivelsdozijn. 18 Adolf Hitler symbool. De 1 staat voor A (de 1ste letter van het alfabet) en de 8 voor de H. 18 staat dus voor AH, de initialen van Adolf Hitler. Het is net als 88 een van de geheime nazi symbolen. 22 Dit is het getal van het lijden. In de Bijbel is Jozef vanaf het moment dat hij door zijn broers werd verkocht 22 jaar gescheiden geweest van zijn vader en broers. In de tweede wereldoorlog waren er 22 vernietigingskampen. Het getal 22 geeft meestal de grens van het lijden aan, na deze periode breekt een nieuwe tijd aan. Psalm 22 is de lijdenspsalm. 27 In de Ramadan, de Islamitische vastenmaand is de avond van de 27ste dag het hoogtepunt. Dan viert men de nacht waarin de Koran geopenbaard werd. Vanaf de avond van de 27ste dag staat alles in het teken van de voorbereiding voor het feest van het verbreken van het vasten, het suikerfeest.. 33 Dit getal komt overeen met de leeftijd van Jezus en het aantal treden van de Byzantijnse mystieke ladder. 40 Het getal 40 staat voor beproeving. De Joden trokken 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land. Mozes, Elia en Jezus vastten elk 40 dagen lang. De christelijke vasten , de veertigdagentijd vindt zijn oorsprong omstreeks de derde of vierde eeuw en is een navolging van de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. De veertigdagentijd is in de eerste plaats een voorbereiding op het paasfeest. 42 Het getal 42 komt ook meerdere keren voor in de bijbel. Het aantal mannen van Beth-azmaveth in de volkstelling van Israel bij de terugkeer van ballingschap. (Bijbel, Ezra 2:24) Het aantal maanden dat het Beest heerst over de aarde. (Bijbel, Openbaring 13:5) Het aantal generaties van Abraham tot Jezus in het evangelie van Mattheüs. (Bijbel, Mattheüs 1:17) In het bekende cultboek The hitchhiker’s guide to the galaxy van Douglas Adams stellen een aantal filosofen de vraag aan de supercomputer Deep thought wat de zin is van het leven, het heelal en al het overige. De computer denkt vervolgens 7,5 miljoen jaar na en zegt dan, het antwoord is 42. ‘Jullie gaan dit niet leuk vinden’ waarschuwde de computer al voordat hij het antwoord gaf. 50 Dit is het getal van de Heilige Geest en van de Thora. Vijftig dagen na de uittocht gaf God de Thora.
Christenen vieren vijftig dagen na Pasen het Pinksterfeest. Pinksteren komt van het Griekse woord pentakosta dat vijftig betekent. 69 Dit getal is het meest bekend doordat het staat voor een seksueel standje (Soixante-neuf), waarbij de beide partners naar elkaar liggen als de 6 en de 9 en elkaar met de mond bevredigen. Ook is 69 het symbool van het sterrenbeeld kreeft. 70 Zeventig staat symbool voor alle volkeren zoals beschreven staat in het geslachtsregister van alle volkeren op aarde in Genesis 10. 88 Heil Hitler symbool. De 8 staat voor de 8ste letter van het alfabet de H en 88 staat dus voor HH. Dit staat weer voor Heil Hitler de bekende Nazi groet. 88 komt vaak voor op racistische poster of afbeeldingen of in email adressen. 248 Dit is het aantal botten dat de mens volgens de Talmoed heeft. Het werkelijke aantal wijkt bij verschillende mensen af. Omdat botten lang na de dood van een mens nog bestaan zijn ze symbool voor de materie of het wezen van de mens. Het gedeelte Jozua 12 omvat 248 woorden. 354 Het aantal dagen van het jaar volgens de Joodse en Islamitische kalender. 365 Het aantal dagen van het jaar volgens de Gregoriaanse kalender. 666 666 is het getal van het beest. In hoofdstuk 13 van Openbaring (Bijbel), ziet Johannes in een visioen twee monsters, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Het beest uit de aarde is te herkennen aan een getal n.l. 666. Over de betekenis van dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd. Het Beest uit de Aarde wordt van oudsher geïdentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt. 999 In de getallenmystiek het symbool is voor de handhaving van wet en orde tegen de machten van het kwaad. Het getal 999 is oneven en dus mannelijk en gunstig, het bestaat uitsluitend uit negens, het gunstige getal. Nog belangrijker is het feit dat 999 het getal van het beest is, maar dan ondersteboven. Eeuwenlang worden getallen al door de mens gebruikt, het is alom bekend dat de Babyloniers en Egyptenaren er druk gebruik van maakten, en niet alleen voor bouwkundig gebruik. Nauw verbonden met astrologie en het waarnemen van getallen in de natuur: 5 zintuigen, 7 kleuren van het spectrum, 12 tekens van de dierenriem, 4 seizoenen, etc. werden er bepaalde eigenschappen aan toegeschreven, negatief en positief. Met de kennis van de rekenkunde plus de diverse eigenschappen werden er occulte systemen ontwikkelt om meer inzicht te krijgen in de toekomst van onszelf. Pythagoras (een van de grondleggers van het gebruik van getallen in het occulte en hij zei:  Het getal is de sleutel tot de harmonie in de Kosmos.) en Agrippa zijn hier goede voorbeelden van. Zij ontwikkelden een aantal filosofien en methodes die later ook kort aan bod komen. Om met getallen te werken is het handig om in ieder geval een klein beetje te weten over waar, wat en hoe men dacht over hoe het zou moeten. Het belangrijkste is dat je het ook begrijpt. Er zijn vele systemen, en niet alle werken evengoed of zijn origineel . Zoals je zult zien ontbreken er in de oude alfabetten nogal wat moderne letters en dat geldt ook voor de getallen. In het Hebreeuws worden bijvoorbeeld alleen de getallen 1 t/m 8 gebruikt. Het getal 9 is namelijk het equivalent van de 9-letterige naam van het opperwezen, die niet genoemd mag worden. (Teth + Sade in een ander systeem, maar daar is geen modern equivalent voor). Voor het Hebreeuwse alfabet ontstaan er ook problemen omdat het maar 22 letters heeft en geen klinkers. Vaak werd dit dan opgevuld met letters uit het Griekse alfabet, waarmee het zijn originaliteit verliest. Hebreeeuws origineel 1        2        3        4        5        6        7        8 A       B        G        D        H        V        Z        P Y        K        L        M       N        W Q       R        S        T Hebreeuws aangevuld met Griekse letters. 1        2        3        4        5        6        7        8 A        B        C        D        E         U       O        F I         K        G        M        H        V        Z        P Q        R        L        T         N       W J                  S                             X Y Het is dus best moeilijk om zo origineel mogelijk te werk te gaan, maar als je een basis systeem aanhoud ( waarvan je er vele kunt vinden) kom je een heel eind. Vroeger werden getallen vaker voor divinaties gebruikt dan nu. Vandaag de dag zijn er meer mensen die ze gebruiken als karakter analyses dan voor voorspellingen. Wanneer je gebruik maakt van een systeem, let er dan goed op dat het alfabet wat er word gebruikt geen codealfabet is, maar een alfabet van een bepaalde taal. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Ogham alfabet, dit is geen taal, daarentegen is Hebreeuws wel een taal met een bijbehorend alfabet. Mocht je toch voor een codealfabet gaan, probeer het dan flink uit en zorg dat je snapt wat je precies aan het doen bent. Op die manier kom je niet voor onverwachte of minder leuke verrassingen te staan.Hieronder volgen een paar systemen met gebruiksaanwijzing. Je kunt ze afzonderlijk gebruiken of er een mix van maken. Kijk maar wat voor jou het handigste werkt. Het Abracadabra systeem. Ja, deze kinderachtige spreuk doet het nog steeds erg goed! Men neemt aan dat het woord is afgeleid van het Hebreeuwse abraxes, wat onbegrensde of �cheppend woord betekent. ABRACADABRA BRACADABR RACADAB ACADA CAD A CAD ACADA RACADAB BRACADABR ABRACADABRA Dit is een voorspellend/divinatie systeem en werkt als volgt: Je stelt een vraag over de directe toekomst Je telt de woorden in de zin en noteert dat getal Tel de letters van elk woord uit de zin en noteer die ook. Elk getal tel je bij de volgende op (1e bij 2e, 2e bij 3e, etc.) De sommen vormen de tweede reeks getallen en elke reeksheeft een getal minder dan de vorige. Uit die afleiding komt uiteindelijk maar 1 getal naar voren en dat is de basis van de voorspellende planeet wat bij dat cijfer hoort en wat antwoord geeft op je vraag. Bijvoorbeeld: Zal ik voor mijn examen slagen? dit zijn 6 woorden, noteer 6 woorden bestaan uit 3,2,4,4,6 en 6 letters, dit word je eerste reeks = 6324466 dan komt het optellen= 6+3 =9 , 3+2=5, enz.deze uitkomsten worden je tweede reeks = 956813, en die tel je opnieuw op. Je reeks ziet er dan als volgt uit.: 6 3 2 4 4 6 6 9 5 6 8 1 3 5 2 5 9 4 7 7 5 4 5 3 9 8 3 2 De uitkomst van de vraag is 2. Volgens een van de oude gebruiksaanwijzingen met uitleg staat de 2 voor de Maan = veranderlijk, lafheid, onzekerheid, weifelend optreden. De negatieve kwaliteiten van 2 zullen wel zeker de voorbereiding van het examen hebben beinvloed en zoals je begrijpt niet veel goeds voorspellen. Abracadabra getallen van de planeten - 1 Zon, individualiteit, overheersing, egoisme, creativiteit, veranderingen ten goede. - 2 Maan, veranderlijkheid, lafheid, onzekerheid, weifelend optreden. - 3 Jupiter, groei, vermeerdering, weelde, nieuwe horizon, fortuin. - 4 Zon, praktisch resultaat, verwezenlijken plannen - 5 Mercurius, verstand, handel, taal, geleerdheid, sluwheid, rusteloos. - 6 Venus, poezie, kunst, muziek, relaties, vreedzame oplossingen. - 7 Maan, psychische kracht, invloed van vrouwen, veranderen van mening. - 8 Saturnus, lessen van leven, religieusze en financiele zaken, beperkingen, teleurstelling - 9 Mars, energie, kracht, scherpzinning, ongelukken, relaties, activiteit. Zon en Maan krijgen in dit systeem 2 getallen omdat kabbalisten er van uit gaan dat zon en maan zowel op de fysieke als geestelijke gesteldheid van de mens invloed uitoefenen. Het volgende systeem werkt met de getallen 1 t/m 9 en word wereldwijd gebruikt voor het bepalen van je bestemmings getal waarmee je je levensdoel kunt vinden en het pad van de toekomst. Dit gaat d.m.v.je geboorte datum en het getal van de bijbehorende dierenriem. Als tabel word de Hebreeuwse met Griekse aanvulling gebruikt. Voorbeeld: geboorte datum = 2 mei 1960 = 2+ 5+ 16 (=7) =14 =5 . zoals je ziet tel je hier dag + maand+ jaar, maar in sommige andere systemen tel je elk getal afzonderlijk op. De uitkomst is hetzelfde, dus het maakt niet zoveel uit. De uitkomst is je bestemmings getal, daarbij tel je het nummer van jouw sterrenbeeld bij op en dat getal is dan je pad van de toekomst. Ram           1         Weeschaal           7 Stier           2         Schorpioen           8 Tweeling    3         Boogschutter       9 Kreeft         4         Steenbok            10 Leeuw         5         Waterman          11 Maagd         6         Vissen                 12 Als je kijkt naar 5 mei is het sterrenbeeld Stier = 2 , dus 5+2=7 = pad van toekomst. De nummers 11, 22 en 33 worden niet herleid tot een enkelvoudig getal. We noemen dit hoekgetallen en hebben meestal een grotere kracht dan de nummers 1 t/m 9. Er word gezegd dat mensen die beschikken over een hoekgetal meestal grote intuitivieve gaven bezitten. Vooral het getal 33 is erg mystiek omdat het de som van 11 en 22 is plus de getallen 3,6 en 9 keren terug in dit getal. Bestemmingsgetallen: 1)Pionier, individualist, leider, ambitie, doel is eerst zelfkennis dan andere doelen. 2)Harmonie, evenwicht, samenwerken, vrede hanteren, dienend. 3)Verbeeldingskracht, gaafheid, intellect, intuiie, omgang met mensen, kunstzinnig. 4)Vastberaden, toewijding, dienstbaarheid, nauwkeurig, efficient, waarderen van arbeid, systeem, discipline. 5)Geestelijke vrijheid, avontuur, reizen, leren van anderen. 6)Minder avontuur dan 5, minder extravert dan 3, snellere resultaten dan 4. 7)Filosofie, kennis vergaren, analyseren, meditaie, zelfonderzoek, geen hulp van derden. 8)Materieel succes, handel, organisatie. 9)Naastenliefde, voltooiing, het onberekenbare in zelf vastleggen. 11)dromer, mysticus, geestelijk leider, openbaring, inspiratie. 22) bouwmeester, krachtig, verkeerd gebruik kan tragisch zijn. 33) machtigste getal, leermeester, psychische kracht, alle getallen samen. Pad van de toekomst: 1 ideeen, geestelijk en lichamelijk capaciteiten, nieuwe denkwijze,�� individuele koers. 2 evenwicht, details, opofferingsgezndheid. 3 sensitief, kunstzinnig, creatief. 4 noeste arbeid, constructief, fundamenteel. 5 reizen, verandering, nieuwsgierigheid. 6 huiselijkheid, zorgzaamheid, advies gevend. 7 zelfonderzoek vergroot intuitie en zelfvertrouwen, daarna onderzoek essentie van het leven. 8 zaken instinct, commercieel inzicht, vooraanstaande positie, geldzaken. 9 onberedeneerd enthousiasme, excentriek. 11 nieuwe denkwijzen, geloofsovertuigingen, inventiviteit. 22 grootse zaken verwezenlijken, kan alles met genoeg inzet. 33 overtuiging dient anderen tot voorbeeld, voorzichtigheid geboden, leermeester maakt ook wel eens fouten.. Met de bovenstaande tabel kun je je naam getal opzoeken. Dit getal staat voor je ontwikkelde of aangeboren eigenschappen. Ga uit van de naam die je gebruikt in het dagelijks leven, dus je hoeft niet perse je officiele naam te gebruiken met alle tweede, derde of vierde namen. Met dit getal is nog iets leuks ook, je kunt het namelijk veranderen! Als blijkt dat je officiele naam meer mogelijkheden biedt dan je roepnaam, of als je een initiaal gebruikt van je tweede naam, kun je bijvoorbeeld je naam aanpassen aan het beroep wat bij het getal hoort in jouw voordeel!! De volgende tabel kun je gebruiken om te kijken wat er allemaal bij je getal hoort en daaronder vind je de associaties iets meer uitgebreid. Associaties die bij de getallen horen: Universum, het alles, begin en eind, zelfontwikkeling Dualiteit, balans, gevoeligheid Drievoudige godin, carriere, kansen, fysiek en mentaal en spiritueel aspect van de mens Seizoenen, elementen, windrichtingen, divinatie, kennis, kracht Zintuigen, pentagram, communicatie, godin getal Volmaakt getal, som van eigen factoren, eenheid drievoudige godin en drievoudige god. Occult, verandering, intuitie, kracht, bescherming, onderbewustzijn. 2×4 = 2 x rebelse tegenstellingen, vrijheid, materiele en spirituele wereld, wet, reizen, zelfdiscipline, nieuws Uiterst getal, heilig, reproduceert zichzelf (3� 9= 27 = 2 + 7 = 9) agressie, nieuw pad, onsterfelijkheid, onverwoestbaar, energie. 10)Cyclus van begin en eind en een nieuw begin 11)Krachtige persoonlijkheid, lots gevoel 12)Andere wereld, mystiek, meditatie, visie 13)Cyclussen, fasen, compleet, eheel, geluksnummer, associaties met zwarte kunsten 15) Goede vooruitzichten 21) Getal van de godin 22) Meesterlijk, drijvende energie, innerlijk inzicht, briljant, Grote Arcana, letters van het Hebreeuwse alfabet. 28) Getal van de maan en getal van de godin 33) Mystiek, som van 11 en 12 plus de cijfers 3, 6 en 9 40) Volledigheid 101) Vruchtbaarheids getal. Natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden om nummers te berekenen, bovenstaande methodes worden zo�n beetje het meeste gebruikt. Getal    Planeet        Letters          Element        Tarotkaart 1         Zon             A, J, S           Vuur             Magier/ Dwaas 2         Maan           B, K, T           Water           Hogepriesteress/Hierofant 3         Jupiter         C, L, U           Vuur             Keizerin/ Keizer 4         Uranus         D, M, V          Lucht            Minnaars/ Zegewagen 5         Mercurius      E, N, W         Lucht            Kracht/ Kluiznaar 6         Venus          F, O, X          Aarde            Rad v. fortuin/ Gerechtigheid 7         Nepunus      G, P, Y          Water            De Gehangene/ Toren 8         Saturnus      H, Q, Z          Aarde            Ster/ Matigheid 9         Mars             I, R              Vuur              Duivel/ Dood 1        2        3        4        5        6        7        8        9 A        B        C        D        E         F        G        H        I J         K        L        M        N        O        P        Q        R S        T        U        V        W        X       Y         Z


Gebruikersavatar
nova
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 520
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

Vraagje in de tekst stond dit zinnetje voor het berekenen van je bestemmings (getal)

Voorbeeld: geboorte datum = 2 mei 1960 = 2+ 5+ 16 (=7) =14 =5 . zoals je ziet tel je hier dag + maand+ jaar.

Ik snap hier geen drol van eerlijk gezegd :D 2 mei 1960; die 2 plus 5 snap ik maar waar komen de getallen 16 (=7)=14=5 vandaan?
Gebruikersavatar
PakNak
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

[quote name="Nova"]Vraagje in de tekst stond dit zinnetje voor het berekenen van je bestemmings (getal)

Voorbeeld: geboorte datum = 2 mei 1960 = 2+ 5+ 16 (=7) =14 =5 . zoals je ziet tel je hier dag + maand+ jaar.

Ik snap hier geen drol van eerlijk gezegd :D 2 mei 1960; die 2 plus 5 snap ik maar waar komen de getallen 16 (=7)=14=5 vandaan?[/quote]

Nova!! wakker worden! :P
die 16 komt van het jaartal, 1960=1+9+6+=16=7
Gebruikersavatar
PakNak
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

''2+ 5+ 16 (=7) =14 =5''

2=dag....5=maand....16=jaartal=7
2+5+7=14=5 in het voorbeeld.
Gebruikersavatar
nova
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 520
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

[quote name="PakNak"][quote name="Nova"]Vraagje in de tekst stond dit zinnetje voor het berekenen van je bestemmings (getal)

Voorbeeld: geboorte datum = 2 mei 1960 = 2+ 5+ 16 (=7) =14 =5 . zoals je ziet tel je hier dag + maand+ jaar.

Ik snap hier geen drol van eerlijk gezegd :D 2 mei 1960; die 2 plus 5 snap ik maar waar komen de getallen 16 (=7)=14=5 vandaan?[/quote]

Nova!! wakker worden! :P
die 16 komt van het jaartal, 1960=1+9+6+=16=7[/quote]

Doh! thnx
ja het was indd nog vroeg :-* :P
Gebruikersavatar
talithakumi
Antonaki
Antonaki
Berichten: 7
Lid geworden op: vr 27 aug 2010, 08:09

de 5 is van rubber
Gebruikersavatar
PakNak
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

[quote name="talithakumi"]de 5 is van rubber[/quote]


Als in flexibel..?
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

Of als in spreekwoordelijk / beeldtechnisch...

Ken je de uitspraak van de bocht van vijf?

Die krijgt dan opeens een hele andere betekenis...
1119 AD
Gebruikersavatar
PakNak
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

[quote name="Baphomet"]Of als in spreekwoordelijk / beeldtechnisch...

Ken je de uitspraak van de bocht van vijf?

Die krijgt dan opeens een hele andere betekenis...[/quote]

Helaas ken ik die uitspraak niet...
Gebruikersavatar
talithakumi
Antonaki
Antonaki
Berichten: 7
Lid geworden op: vr 27 aug 2010, 08:09

[quote name="PakNak"][quote name="talithakumi"]de 5 is van rubber[/quote]


Als in flexibel..?[/quote]

de 5 is de spiegel van S. (S|5)
staat ook voor de 5de dimensie.

quantum physics double slit experiment.
Gebruikersavatar
baphomet
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 24872
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

[quote name="talithakumi"][quote name="PakNak"][quote name="talithakumi"]de 5 is van rubber[/quote]


Als in flexibel..?[/quote]

de 5 is de spiegel van S. (S|5)
staat ook voor de 5de dimensie.

quantum physics double slit experiment.[/quote]


Mirror rorriM
1119 AD
Gebruikersavatar
PakNak
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 351
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:11

Zo iets..?

Afbeelding
Afbeelding
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16024
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

@ Combi, ik heb reactie geplaats over onderste afbeelding in:

index.php?option=com_content&view=artic ... mment-1886
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Wat is dat nou met dat woord abracadabra?!

Ik lees een boek en daarin word verwezen naar 'cadabra'. Iemand??
Plaats reactie

Terug naar “Symbolen / Getallen / Symboliek / Etymology”